ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reindeer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reindeer*, -reindeer-

reindeer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reindeer (n.) กวางขนาดใหญ่แถบขั้วโลกเหนือ See also: มีเขาเป็นกิ่งแขนงทั้งตัวผู้และตัวเมีย Syn. caribou
English-Thai: HOPE Dictionary
reindeer(เรน'เดียร์) n. กวางขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
reindeer(n) กวางเรนเดียร์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The reindeer can't see an inch in front of their noses.-กวางเรนเดียร์จะไม่เห็นด้านหน้านะ
But I could die first Rudolph the rednosed reindeer had a very shiny noseแต่ชั้นตายก่อนได้ Rudolph the red nosed reindeer had a very shiny nose
A little birdie tells me that Colin personally... slayed each one of these reindeer heads...นกน้อย บอกผมว่า คอลินหั่นคอกวางพวกนี้ ด้วยมือเค้าเองเลย
You'd poke the log with your little finger when it had cooled, and you'd draw genitalia on the reindeer decorations.นายเขี่ยฟืน ด้วยนิ้วมือน้อยๆ ตอนที่รู้สึกหนาวเหน็บ และนายวาดรูปของลับ บนกวางเีรนเดียร์ตกแต่ง
And those reindeer have, like, magical powers.แล้วเรนเดียร์พวกนั้น ก็เหมือนมีพลังวิเศษด้วย
I grow tired of your reindeer games.ชั้นเบื่อกับเกมเรนเดียร์ของเธอแล้ว
We had a tree, we had a manger, we had an inflatable Santa Claus with plastic reindeer on the front lawn.เรามีทั้งต้นคริสต์มาส รางหญ้า ทั้งซานตาคลอสเป่าลม กับกวางเรนเดียร์พลาสติกหน้าบ้าน
Just tell me why it's okay for you to feel safer with me not on the football team, but it's not okay for me to feel safer with you in your old reindeer sweater?ว่าเธอจะรู้สึกปลอดภัยกับฉัน ถ้าฉันไม่อยู่ในทีมฟุตบอล แต่มันไม่ดีกับฉัน ที่ตอนนี้ฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยกับเธอ
Rudolph the red-nosed reindeer together, every year.Rudolph The Red-Nosed Reindeer ด้วยกัน ทุกปีเลย
Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose.รูโดลฟ กวางเรนเดยร์จมูกแดง มีจมูกเงางามมาก
You look like a beautiful reindeer with your legs.ดูขานายสิ ยังกับกวางลากเลื่อนซานต้า
And we decided that leg warmers were more likely to catch on than reindeer sweaters.และเราก็ตัดสินใจกันแล้วนี่ ว่าปลอกสวมขา มันดูดีกว่า เสื้อถักเรนเดียร์

reindeer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
石蕊[shí ruǐ, ㄕˊ ㄖㄨㄟˇ, 石蕊] reindeer moss; (chem.) litmus (as in litmus paper)
驯鹿[xùn lù, ㄒㄩㄣˋ ㄌㄨˋ, 驯鹿 / 馴鹿] reindeer

reindeer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
花苔[はなごけ, hanagoke] (n) reindeer moss

reindeer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กวางเรนเดียร์[n. exp.] (kwāng rēndī) EN: reindeer ; caribou ; Rangifer tarandus FR: renne [m] ; caribou [m] ; Rangifer tarandus

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reindeer
Back to top