ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

resent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *resent*, -resent-

resent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
resent (vt.) โกรธเคือง See also: โกรธ, ไม่พอใจ, ขุ่นเคือง Syn. be offended at, dislike Ops. like, welcome
resentful (adj.) ซึ่งไม่พอใจ See also: เคืองใจ Syn. angry, bitter, complaining
resentment (n.) ความไม่พอใจ See also: ความขุ่นเคือง Syn. bitterness, offense, displeasure
English-Thai: HOPE Dictionary
resent(รีเซนทฺ') vt. ขุ่นเคือง,ไม่พอใจ,แค้นใจ, See also: resentingly adv. resentive adj.
resentful(รีเซนทฺ'ฟูล) adj. ขุ่นเคืองใจ,ไม่พอใจ,แค้นใจ, See also: resentfulness n., Syn. indignant,hurt
resentment(รีเซนทฺ'เมินทฺ) n. ความขุ่นเคืองใจ,ความไม่พอใจ,ความแค้นใจ, Syn. dudgeon
English-Thai: Nontri Dictionary
resent(vt) ไม่พอใจ,โกรธ,ขุ่นเคือง,แค้นใจ
resentful(adj) ไม่พอใจ,โกรธ,ขุ่นเคือง,แค้นใจ
resentment(n) ความขุ่นเคือง,ความโกรธ,ความแค้นใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุมแค้น (v.) resent See also: rage, be rancor, harbour resentment, spite Syn. แค้น, โกรธแค้น
ถือโกรธ (v.) resent See also: be/get angry, bear a grudge, feel resentment against, rage, flare up Syn. คุมแค้น, ผูกใจโกรธ
ผูกใจโกรธ (v.) resent See also: be/get angry, bear a grudge, feel resentment against, rage, flare up Syn. คุมแค้น
เคียดแค้น (v.) resent See also: be angry, be annoyed, offend, be displeased, be dissatisfied Syn. โกรธแค้น, แค้นเคือง, ไม่พอใจ, โกรธเคือง Ops. พอใจ, รักใคร่
แค้นเคือง (v.) resent See also: be angry, be annoyed, offend, be displeased, be dissatisfied Syn. โกรธแค้น, ไม่พอใจ, โกรธเคือง Ops. พอใจ, รักใคร่
ขี้โมโห (adj.) resentful See also: easily mad, irritable Syn. เจ้าอารมณ์
ฮึดฮัด (adj.) resentful See also: disgruntled
ตาขวาง (adv.) resentfully See also: angrily, infuriatingly
ตาขวาง (adv.) resentfully See also: angrily, infuriatingly
ความขุ่นข้อง (n.) resentment See also: misgiving, umbrage, offense Syn. ความขุ่นข้องหมองใจ
ความขุ่นข้องหมองใจ (n.) resentment See also: misgiving, umbrage, offense
ความน้อยอกน้อยใจ (n.) resentment See also: offense, pique, displeasure Syn. ความน้อยเนื้อต่ำใจ
ความน้อยเนื้อต่ำใจ (n.) resentment See also: offense, pique, displeasure Syn. ความน้อยอกน้อยใจ
ความน้อยใจ (n.) resentment See also: offense, pique, displeasure Syn. ความน้อยอกน้อยใจ, ความน้อยเนื้อต่ำใจ
rep (abbr.) คำย่อของ Representative หรือ Republican
Rep. (abbr.) คำย่อของ Representative หรือ Republican
กัปปิยภัณฑ์ (n.) suitable presents See also: offerings
การทอดกฐิน (n.) ceremony of presenting yellow to the Buddhist monks at the end of the Buddhist Lent
กำนัล (v.) present See also: give Syn. ให้
กำนัล (n.) present See also: gift Syn. ของขวัญ, ของกำนัล
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm proud to presentฉันภูมิใจนำเสนอ
However, it does present an opportunityอย่างไรก็ตามมันก็ได้เสนอโอกาสให้
Everyday they buy me presents and pretty clothesทุกๆ วันพวกเขาจะซื้อของขวัญและเสื้อผ้าสวยๆ ให้ฉัน
I'd like you to help me pick a present for my sisterฉันอยากให้เธอช่วยเลือกของขวัญสักอย่างสำหรับน้องสาวฉันหน่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You see, she's bound to be insanely jealous at first and she must resent you bitterly.คุณก็รู้ว่าหล่อนค่อนข้างจะริษยา - เเละต้องเกลียดคุณเข้าไส้เเน่
Yes, I do respect them. I resent the senator's...ใช่ฉันทำ เคารพพวกเขา ฉันไม่พอใจของสมาชิกวุฒิสภา ...
You resent me, but I'm not gonna apologize for any success I've had.ชั้นไม่จำเป็นต้องขอโทษนาย ที่ชั้นประสบความสำเร็จ
I'm sorry you resent ours.ขอโทษด้วยถ้าเรื่องของเรา ทำให้คุณไม่พอใจ
"One can't resent one's era without being swiftly punished by it.""ไม่มีใครโทษกาลเวลา หากไม่ถูกมันเล่นงาน"
I'll bet she's going to resent it, and I'm missing the James Bond marathon on T.N.T.ลูกไม่ชอบแน่ ผมอดดูเจมส์ บอนด์ มาราธอนเลย
Do you resent us, David?คุณไม่พอใจเราเหรอ เดวิด
I do not resent my karma. I'm grateful for it.ผมไม่เคยเสียใจกับกรรมของตัวเอง / ผมภูมิใจมากกว่า
Do you resent him for that?เธอโกรธเขาเรื่องนี้เหรอ
If you don't do it right, people will resent us.ถ้าเราทำผิดพลาด ราษฎรคงไม่พอใจ
People resent the government about this matter but fortunately it's directed towards Ju-Mong.ราษฎรไม่พอใจราชสำนักในเรื่องนี้ แต่โชคดีที่ความไม่พอใจนี้ส่งตรงไปที่องค์ชายจูมง
And the more she pushes, the more I resent Tom--และยิ่งเธอเข้ามายุ่งมากเท่าไหร่ ฉันยิ่งโกรธทอมมากเท่านั้น

resent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
敢怒而不敢言[gǎn nù ér bù gǎn yán, ㄍㄢˇ ㄋㄨˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄧㄢˊ, 敢怒而不敢言] angry, but not daring to speak out (成语 saw); obliged to remain silent about one's resentment; unable to voice objections
[yí, ㄧˊ, 仪 / 儀] apparatus; rites; appearance; present; ceremony
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 现 / 現] appear; present; now; existing; current
拍案[pāi àn, ㄆㄞ ㄢˋ, 拍案] lit. to slap the table (in amazement, praise, anger, resentment etc); fig. astonishing!, wonderful!, dreadful! etc
今朝[jīn zhāo, ㄐㄧㄣ ㄓㄠ, 今朝] at the present; now
时下[shí xià, ㄕˊ ㄒㄧㄚˋ, 时下 / 時下] at present; right now
目下[mù xià, ㄇㄨˋ ㄒㄧㄚˋ, 目下] at present
目前还不清楚[mù qián hái bù qīng chǔ, ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄏㄞˊ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˇ, 目前还不清楚 / 目前還不清楚] at present it is still unclear ....
眼时[yǎn shí, ㄧㄢˇ ㄕˊ, 眼时 / 眼時] at present; nowadays
目前[mù qián, ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ, 目前] at the present time; currently
在场[zài chǎng, ㄗㄞˋ ㄔㄤˇ, 在场 / 在場] to be present; to be on the scene
寿礼[shòu lǐ, ㄕㄡˋ ㄌㄧˇ, 寿礼 / 壽禮] birthday present (for an old person)
首席[shǒu xí, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ, 首席] chief (representative, correspondent etc)
首席代表[shǒu xí dài biǎo, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, 首席代表] chief representative
压岁钱[yā suì qián, ㄧㄚ ㄙㄨㄟˋ ㄑㄧㄢˊ, 压岁钱 / 壓歲錢] money given to children as new year present
憋气[biē qì, ㄅㄧㄝ ㄑㄧˋ, 憋气 / 憋氣] feel suffocated or oppressed; choke with resentment; feel injured and resentful
博古通今[bó gǔ tōng jīn, ㄅㄛˊ ㄍㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄣ, 博古通今] conversant with things past and present; erudite and informed
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, 众 / 眾] crowd; multitude; abbr. for 眾議院|众议院 House of Representatives
三个代表[sān gè dài biǎo, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, 三个代表 / 三個代表] the Three Represents enunciated by Jiang Zemin 江澤民|江泽民 as the duty of the Chinese Communist party in 2001, namely to represent productivity of an advanced society, forward progress of advanced culture and the fundamental interests of the people
时事[shí shì, ㄕˊ ㄕˋ, 时事 / 時事] current trends; the present situation; how things are going
不满[bù mǎn, ㄅㄨˋ ㄇㄢˇ, 不满 / 不滿] resentful; discontented; dissatisfied
歪曲[wāi qū, ㄨㄞ ㄑㄩ, 歪曲] distort; misrepresent
[zhí, ㄓˊ, 懫] enraged; resentful; to hate; to desist
全场[quán chǎng, ㄑㄩㄢˊ ㄔㄤˇ, 全场 / 全場] everyone present; the whole audience; across-the-board; unanimously; whole duration (of a competition or match)
满堂彩[mǎn táng cǎi, ㄇㄢˇ ㄊㄤˊ ㄘㄞˇ, 满堂彩 / 滿堂彩] everyone present applauds; universal acclaim; a standing ovation; to bring the house down
现存[xiàn cún, ㄒㄧㄢˋ ㄘㄨㄣˊ, 现存 / 現存] extant; living; coming down to the present; in stock; in store
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, 賮] farewell presents
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, 赆 / 贐] farewell presents
千里寄鹅毛[qiān lǐ jì é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄐㄧˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, 千里寄鹅毛 / 千里寄鵝毛] goose feather sent from afar (成语 saw); a trifling present with a weighty thought behind it; also written 千里送鵝毛|千里送鹅毛
千里送鹅毛[qiān lǐ sòng é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄙㄨㄥˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, 千里送鹅毛 / 千里送鵝毛] goose feather sent from afar (成语 saw); a trifling present with a weighty thought behind it
千里送鹅毛,礼轻人意重[qiān lǐ sòng é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄙㄨㄥˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, li3 qing1 ren2 yi4 zhong4, 千里送鹅毛,礼轻人意重 / 千里送鵝毛,禮輕人意重] goose feather sent from afar, a slight present but weighty meaning (成语 saw); It's not the present the counts, it's the thought behind it.
礼品[lǐ pǐn, ㄌㄧˇ ㄆㄧㄣˇ, 礼品 / 禮品] gift; present
礼物[lǐ wù, ㄌㄧˇ ˋ, 礼物 / 禮物] gift; present
今非昔比[jīn fēi xī bǐ, ㄐㄧㄣ ㄈㄟ ㄒㄧ ㄅㄧˇ, 今非昔比] You can't compare the present with the past.; Nothing is as good as in former times.; Things ain't what they used to be.
礼轻人意重,千里送鹅毛[lǐ qīng rén yì zhòng, ㄌㄧˇ ㄑㄧㄥ ㄖㄣˊ ㄧˋ ㄓㄨㄥˋ, qian1 li3 song4 e2 mao2, 礼轻人意重,千里送鹅毛 / 禮輕人意重,千里送鵝毛] goose feather sent from afar, a slight present but weighty meaning (成语 saw); It's not the present the counts, it's the thought behind it.
怨气[yuàn qì, ㄩㄢˋ ㄑㄧˋ, 怨气 / 怨氣] grievance; resentment; complaint
憾恨[hàn hèn, ㄏㄢˋ ㄏㄣˋ, 憾恨] resentful, hateful
众议院[zhòng yì yuàn, ㄓㄨㄥˋ ㄧˋ ㄩㄢˋ, 众议院 / 眾議院] House of Representatives (USA); Chamber of Deputies
随即[suí jí, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧˊ, 随即 / 隨即] immediately; presently; following which
[fèn, ㄈㄣˋ, 愤 / 憤] indignant; anger; resentment

resent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鬩ぐ[せめぐ, semegu] (v5g) (1) to be mutually bitter; to argue together; to quarrel; (2) to resent and bemoan
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness
アナログ表現[アナログひょうげん, anarogu hyougen] (n) {comp} analog representation
アナログ表示[アナログひょうじ, anarogu hyouji] (n) {comp} analog representation
アバター;アヴァター[, abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) {comp} icon or representation of a user in a shared virtual reality
お土産(P);御土産[おみやげ, omiyage] (n) (pol) (See 土産・みやげ) present; souvenir; (P)
カメコ[, kameko] (n) (abbr) (See カメラ小僧) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions
カメラ小僧[カメラこぞう, kamera kozou] (n) (See カメコ) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions
がる[, garu] (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party's apparent emotion); (2) to behave as if one were
がん[, gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard
くの字点[くのじてん, kunojiten] (n) (See 踊り字) iteration mark shaped like the hiragana "ku" (used in vertical writing to represent repetition of two or more characters)
グリフ表現[グリフひょうげん, gurifu hyougen] (n) {comp} glyph representation
クレセント[, kuresento] (n) crescent
けり[, keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion
コード値[コードち, ko-do chi] (n) {comp} code element; code value; coded representation
コード化表現[コードかひょうげん, ko-do kahyougen] (n) {comp} code element; code value; coded representation
コード要素[コードようそ, ko-do youso] (n) {comp} code element; code value; coded representation
この世[このよ, konoyo] (n,adj-no) this world; the present life
この分では[このぶんでは, konobundeha] (exp) as affairs stand; judging from the present situation; as things are now
この頃(P);此の頃[このごろ(P);このころ, konogoro (P); konokoro] (n-adv,n-t) recently; nowadays; these days; now; at present; (P)
こます[, komasu] (v5s,vi) (1) to do; to have sexual intercourse; (2) to give; to present; to award
ご笑納;御笑納[ごしょうのう, goshounou] (n,vs) (hum) (See つまらない物ですが,笑納) please accept (this); used to refer to another's acceptance of one's present
シ;チ[, shi ; chi] (n) ti; si; 7th note in the tonic solfa representation of the diatonic scale
ずしずし[, zushizushi] (adv,adv-to) (on-mim) thump; thud (sound representing the footfalls of something heavy)
スピード線[スピードせん, supi-do sen] (n) speed lines; lines drawn to represent motion
[, so] (n) soh; so; 5th note in the tonic solfa representation of the diatonic scale
そよそよ[, soyosoyo] (adv) (on-mim) breeze (sound representing a soft wind)
ただ今(P);唯今(oK);只今[ただいま, tadaima] (int,exp) (1) (uk) (abbr) (See ただいま帰りました) Here I am; I'm home!; (n-t,adv) (2) presently; right away; right now; just now; (P)
ちりんちりん[, chirinchirin] (adv) jingle; ding (sound representing the ringing of small bells)
っ子[っこ, kko] (suf) (col) (See 江戸っ子) someone with a liking or characteristic; a true representative of (place)
[, do] (n) doh; do; 1st note in the tonic solfa representation of the diatonic scale
はたはた[, hatahata] (n) flutter; flap (sound representing something light such as cloth or feathers moving in the wind)
ファ[, fa] (n) fa; fah; 4th note in the tonic solfa representation of the diatonic scale
ぶつけ合う[ぶつけあう, butsukeau] (v5u) to knock (ideas) against each other; to present competing ideas; to have a lively exchange of ideas
プレゼンツ[, purezentsu] (n) (1) presence; (2) presents
ややあって[, yayaatte] (exp) after a little while; presently
一まず(P);一先ず;一先;ひと先ず[ひとまず, hitomazu] (adv) (uk) for the present; once; in outline; (P)
一時[いちじ, ichiji] (n-t) (1) one o'clock; (n-adv,n-t) (2) once; at one time; formerly; before; (n-adv,n-t,adj-no) (3) (in weather forecasts, indicates that a given condition will hold for less than one-quarter of the forecast period) for a time; for a while; for the time being; for the present; for the moment; temporarily; (n) (4) (See 一時に) a time; one time; once; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation
アト[あと, ato] atto represents 10^-18
アナログ表現[アナログひょうげん, anarogu hyougen] analog representation
アナログ表示[アナログひょうじ, anarogu hyouji] analog representation
グリフ表現[ぐりふひょうげん, gurifuhyougen] glyph representation
コード値[コードち, ko-do chi] code element, code value, coded representation
コード化表現[コードかひようげん, ko-do kahiyougen] code element, code value, coded representation
コード要素[コードようそ, ko-do youso] code element, code value, coded representation
データ表示[データひょうじ, de-ta hyouji] data representation
ディジタル表現[ディジタルひょうげん, deijitaru hyougen] digital representation
ビュー表現[ビューひょうげん, byu-hyougen] view representation
プレゼンテーションコンテキスト[ぷれぜんてーしょんこんてきすと, purezente-shonkontekisuto] presentation context
プレゼンテーションコンテキスト識別[プレゼンテーションコンテキストしきべつ, purezente-shonkontekisuto shikibetsu] presentation context identification
プレゼンテーションコンテキスト識別子[プレゼンテーションコンテキストしきべつし, purezente-shonkontekisuto shikibetsushi] presentation context identifier
プレゼンテーションデータ値[プレゼンテーションデータち, purezente-shonde-ta chi] presentation data value
プレゼンテーション層[プレゼンテーションそう, purezente-shon sou] presentation layer
ワイヤフレーム表現[わいやフレームひょうげん, waiya fure-mu hyougen] wire frame representation
上位省略表記[じょういしょうりゃくひょうき, jouishouryakuhyouki] truncated representation
位取り表現[くらいどりひょうげん, kuraidorihyougen] positional representation
位取り表現法[くらいどりひょうげんほう, kuraidorihyougenhou] positional (representation) system, positional notation
位取り表記法[くらいどりひょうきほう, kuraidorihyoukihou] positional (representation) system, positional notation
完全表記[かんぜんひょうき, kanzenhyouki] complete representation
折れ線束表[おれせんたばひょう, oresentabahyou] polyline bundle table
指数[しすう, shisuu] exponent (e.g. in floating-point representation)
指数部[しすうぶ, shisuubu] characteristic (e.g. in floating-point representation)
数表現[すうひょうげん, suuhyougen] number representation, numeration
正規化[せいきか, seikika] normalization (vs) (e.g. in floating-point representation system), standardization
正規形[せいきけい, seikikei] normalized form (e.g. in floating-point representation), standard form
浮動小数点[ふどうしょうすうてん, fudoushousuuten] floating-point representation)
現在[げんざい, genzai] current (a-no), present time, now, present tense, actually
現時点[げんじてん, genjiten] at the present time
知識表現[ちしきひょうげん, chishikihyougen] knowledge representation
表示面[ひょうじめん, hyoujimen] display surface, view surface, presentation surface
記数法[きすうほう, kisuuhou] numeration system, number representation system
針金細工表現[はりがねざいくひょうげん, hariganezaikuhyougen] wire frame representation
離散的表現[りさんてきひょうげん, risantekihyougen] discrete representation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
与える[あたえる, ataeru] Thai: เสนอ English: to present
代表[だいひょう, daihyou] Thai: ตัวแทน English: representative
現在[げんざい, genzai] Thai: ปัจจุบัน English: present

resent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เคียดแค้น[v.] (khīetkhaēn) EN: resent ; be angry FR:
ขุ่นเคือง[v.] (khunkheūang) EN: annoy ; irritate ; displease ; resent ; be peeved FR: indigner ; outrer
ถือ[v.] (theū) EN: disapprove ; resent ; avoid as taboo ; prohibit FR: réprouver
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
เอาให้ดู[v. exp.] (ao hai dū) EN: FR: montrer ; présenter
ใบระกา[n.] (bairakā) EN: fin-like temple gable edge ornamentation ; toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga) FR:
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
บรรณาการ[n.] (bannākān) EN: tribute ; present ; gift FR: cadeau [m] ; présent [m]
บัดนี้[adv.] (bat nī) EN: at this time ; at this moment ; immediately ; presently ; now FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
บิดผัน[v.] (bitphan) EN: distort ; go awry ; misrepresent ; twist FR: déformer
เบิกทูต[v. exp.] (boēkthūt) EN: present an envoy to the king FR:
ชำร่วย[n.] (chamrūay) EN: gift ; present FR: présent [m] ; cadeau [m]
ชำร่วย[v.] (chamrūay) EN: gift presents to FR:
เช็คอิน[v.] (chek-in) EN: check in ; check-in FR: se présenter à l'enregistrement
ช่วงนี้[n. exp.] (chūang nī) EN: during this time ; at this moment ; at this period ; lately at this time ; presently ; this moment FR: en ce moment ; actuellement
ช่วงปัจจุบัน[n. exp.] (chūang patj) EN: present age FR:
เดี๋ยวนี้[adv.] (dīonī) EN: now ; right now ; at this moment ; instantly ; at once ; just now ; immediately FR: maintenant ; à présent ; en ce moment ; tout de suite ; immédiatement
ดูดู๋[interj.] (dūdū) EN: [sound indicating resentment] FR:
ดูหรู[interj.] (dūrū) EN: [sound indicating resentment] FR:
ให้[v.] (hai [= hāi]) EN: give ; accord ; grant ; offer ; hand in ; present ; award FR: donner ; délivrer ; octroyer ; accorder ; procurer ; offrir
ให้ดู[v. exp.] (hai dū) EN: FR: montrer ; présenter
ให้โอกาส[v. exp.] (hai ōkāt) EN: give a chance (to) ; give an opportunity ; present an opportunity ; offer an opportunity (to) FR: donner l'occasion (de)
เห็นใจ[v.] (henjai) EN: be present at a deathbed FR: garder un mort ; veiller (un mort)
ฮึดฮัด[v.] (heut-hat) EN: be resentful ; be disgruntled FR:
ฮึดฮัด[adj.] (heut-hat) EN: resentful ; disgruntled ; ready to fight FR: en colère
ห่อของขวัญ[v. exp.] (hø khøngkhw) EN: wrap a present FR: emballer un cadeau
อิลู[adv.] (ilū) EN: now ; at present FR:
แจ้งย้ายสำมะโนครัวออก[v. exp.] (jaēng yāi s) EN: give notice of departure from present address FR:
เจ้าหน้าที่[n.] (jaonāthī) EN: official ; government official ; officer in charge ; authority ; authorities FR: agent public [m] ; agent [m] ; officiel [m] ; fonctionnaire [m, f] ; fonctionnaire responsable [m] ; officier [m] ; représentant de l'autorité [m] ; autorités [fpl]
จนกระทั่งบัดนี้[conj.] (jonkrathang) EN: up to now ; until now ; heretofore FR: jusqu'à présent ; jusqu'à maintenant ; jusqu'ici ; jusqu'à cet instant
จนกระทั่งปัจจุบัน[X] (jonkrathang) EN: FR: jusqu'à présent ; jusqu'à maintenant
จุลกฐิน[n.] (junlakathin) EN: action of weaving, dyeing, sewing and presenting a set of yellow robes to a monk ; something done in a rush FR:
แก้ต่าง[v.] (kaētāng) EN: represent a person ; speak for ; hold a brief for ; defend FR:
แก้ตัว[v.] (kaētūa) EN: make an excuse ; make excuses ; offer an excuse ; find an excuse ; justify oneself ; make amends FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; faire amende honorable ; se justifier
กำนัล[v.] (kamnan) EN: present ; give FR: offrir
การดำเนินคดีแบบกลุ่ม[n. exp.] (kān damnoēn) EN: class action ; class suit ; representative action FR:
การแลกเปลี่ยนของขวัญ[n. exp.] (kān laēkplī) EN: exchange of presents FR: échange de cadeaux [m]
การหลอกลวง[n.] (kān løklūan) EN: deceit ; fraud ; fraudulent misrepresentation ; hoax FR: fraude [f] ; tromperie [f]
การแนะนำ[n.] (kān naenam) EN: introduction FR: présentations [mpl]

resent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Annoncenexpedition {f}advertisement representative
Agenturvertreter {m}agency representative
Analogdarstellung {f}analog representation
Bauvorlageberechtigung {f}authorization to present building documents
Handlungsbevollmächtigte {m,f}; Handlungsbevollmächtigterauthorized agent; authorized representative
vertretungsberechtigt {adj}authorized to represent; authorised to represent
bald; gegenwärtig {adv}presently
Generalbevollmächtigte {m,f}; Generalbevollmächtigterchief representative
Weihnachtsgeschenk {n}Christmas present
Klassensprecher {m}class representative
Entscheidungsvorlage {f}decision model presentation
Interessenvertretung {f}representation of interests
Vorstellungsgespräch {n} | zu einem Vorstellungsgespräch gebeten werdeninterview | to be asked to present oneself for interview
Mehrheitswahlrecht {n} [pol.]majority representation
Moderation {f}presentation; moderation [Am.]
Moderator {m}presenter
Multimedia-Präsentation {f}multimedia presentation
Partizip {n} [gramm.] | Partizip Präsensparticiple | present participle
anwesend {adj} (bei)present (at)
salonfähig {adj} | salonfähiger | am salonfähigstenpresentable | more presentable | most presentable
Darstellbarkeit {f}presentability
darstellbar {adv}presentably
Preisverleihung {f}presentation of prizes; prize-giving
Widmungsexemplar {n}presentation copy
Todesahnung {f}presentiment of death
Problemstellung {f}problem; presentation of a problem
Quizmaster {m}quizmaster; presenter
Referat {n}report; presentation
Vertretung {f} | in Vertretung von | zur Vertretung berufenrepresentation | as representative of | appointed to act for
Volksvertretung {f}representation of the people
Repräsentativsystem {n} [pol.]representational system
Volksvertreter {m}representative of the people
Abgeordnete {m,f}; Abgeordneterrepresentative
Außendienst {m}sales representatives
Qualitätsmanagement-Beauftragte {m,f}; Qualitätsmanagement-Beauftragter (QMB)quality management representative (QMR)
Repräsentant {m} [math.]representative
Repräsentant {m}representative
Sicherheitsbeauftragte {m,f}; Sicherheitsbeauftragtersafety representative
Sonderbeauftragte {m,f}; Sonderbeauftragterspecial representative; envoy extraordinary
vertretungsweise {adv}representatively

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า resent
Back to top