ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

runway

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *runway*, -runway-

runway ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
runway (n.) ทางขึ้นลงของเครื่องบิน Syn. airfield, airstrip
runway (n.) เวทีที่ยื่นเป็นทางยาวไปยังผู้ชม
runway (n.) ทางเดินของสัตว์ในป่า Syn. fairway, track
English-Thai: HOPE Dictionary
runway(รัน'เว) n. ลานวิ่ง,ทางขึ้นของเครื่องบิน,ทางหนี,ทางเดิน,ทางเดินของสัตว์ป่า,ลำน้ำ
English-Thai: Nontri Dictionary
runway(n) ลานวิ่ง,ทางวิ่ง,ทางเดิน,ทางขึ้นลงเครื่องบิน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Runway capacityขีดความสามารถของทางวิ่งเครื่องบิน [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Go to the tower and get a runway diagram.ไปที่หอควบคุม แล้วเอาไดอาแกรมของรันเวย์มา
Tower to all emergency vehicles, runway is niner.หอควบคุมเรียก ยานพาหนะฉุกเฉิน รันเวย์ที่ 9
All right. He's on final now. Put out all runway lights except niner.เอาละ เขาบินช่วงสุดท้ายแล้ว ดับไฟทุกรันเวย์ ยกเว้นรันเวย์ที่ 9
Now listen carefully. You'll see the runway at 300 feet.ฟังให้ดีนะ คุณจะเห็นรันเวย์ที่ 300 ฟุต
Then you got to qualify and prove to them you can step onto the runway and not get killed.แล้วคุณจะต้องมีคุณสมบัติและพิสูจน์ให้พวกเขา ... ... คุณสามารถก้าวขึ้นไปบนทางวิ่งและไม่ได้รับการฆ่า
She stumbled around the runway until she got lucky? "Oh, here it is."เดินหาตามรันเวย์จนเจอเหรอ
Charlie Cooper, cartographer, mechanical engineer, runway paver.ชาร์ลี คูปเปอร์ นักเขียนแผนที่ วิศวกรเครื่องจักร และผู้สร้างผิวทาง
Andrea Runway is a fashion magazine, so an interest in fashion is crucial.แอนเดรีย รันเวย์เป็นนิตยสารแฟชั่น ความสนใจเรื่องแฟชั่นจำเป็นมาก
Oh, baby. You should see the way these girls at Runway dress.คุณน่าจะได้เห็น วิธีแต่งตัวของสาวๆที่รันเวย์
Let's say, a young boy growing up in Rhode Island with six brothers pretending to go to soccer when he was going to sewing class and reading Runway under the covers at night with a flashlight.หนุ่มน้อยที่โตมา ในโรดไอส์แลนด์ กับพี่น้องชาย 6 คน... ที่ทำทีเป็นซ้อมบอล ตอนอยู่ในห้องเย็บปัก... แอบอ่านรันเวย์ใต้ผ้าห่ม ตอนกลางคืนด้วยไฟฉาย
It turns out that there is more to Runway than just fancy purses.ในรันเวย์ดูเหมือนจะมีเนื้อหา มากกว่าแค่กระเป๋าหรูๆ
At Runway or any other publication.ไม่ว่าที่รันเวย์หรือสำนักพิมพ์ไหนๆ

runway ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
滑出跑道[huá chū pǎo dào, ㄏㄨㄚˊ ㄔㄨ ㄆㄠˇ ㄉㄠˋ, 滑出跑道] runway (at airport)
跑道[pǎo dào, ㄆㄠˇ ㄉㄠˋ, 跑道] athletic track; runway; track

runway ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รันเวย์[n.] (ranwē) EN: runway FR: piste [f] ; piste d'envol [f] ; piste d'atterrissage [f]
ทางขึ้นลงของเครื่องบิน[n. exp.] (thāng kheun) EN: runway FR: piste d'atterrissage [f]
ทางวิ่ง[n. exp.] (thāng wing) EN: track ; runway FR: piste [f]
ยืดขยายลานบินออกไป[v. exp.] (yeūt khayāi) EN: prolong the runway of an airfield FR: allonger la piste d'atterissage

runway ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rundlaufkran {m}crane on circular runway
Rollbahn {f}runway
Laufbahnprofil {n} [techn.]runway section

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า runway
Back to top