ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

replay

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *replay*, -replay-

replay ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
replay (vt.) เล่นซ้ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm just gonna replay the look I had when I found out you hadn't banged him yet.ฉันจะทำหน้าเหมือน ตอนที่ฉันรู้ว่าเธอยังไม่ได้ล่อเขา
But watch the replay of the crash.พ่อเสี่ยงทุกอย่างเพื่อที่จะพูดความจริง
You think back on the times you had with someone, replay it in your head over and over again, and you look for those first signs of trouble.คุณนึกย้อนไปถึงช่วงเวลาที่คุณได้ใช้กับใครซักคน แล้วฉายมันซ้ำไปซ้ำมาในหัว แล้วคุณก็พยายามจะมองหาจุดเริ่มต้นของปัญหาเล็กๆเหล่านั้น
Replay of the Camping World Regional Series race is on the Replay Race Channel at 3p.m.ชมการแข่งขันย้อนหลังของซีรี่ส์นี้ได้ ติดตามได้ที่ช่อง "เรซ" ตอนบ่าย 3 ครับ
Most people replay traumatic life events or see visions representing their deepest fears.คนส่วนใหญ่แสดงความเจ็บปวดในเหตุการณ์ชีวิต หรือเห็นสิ่งที่พวกเขาหวาดกลัวที่สุด
♪ Always has a replay and never tilts at all ♪# เขาเล่นมันซ้ำ ไม่เคยคิดจะเปลี่ยน #
I wanna instant replay that shit. Damn!ฉันต้องการที่จะตอกย้ำว่าอึ ประณาม!
Yeah, uh, could you, uh, replay it back from the beginning, uh, all at the same time?คุณช่วย เอ่อ.. เปิดตั้งแต่ต้นอีกครั้ง เอาพร้อมๆกันทั้งหมดนะ
Replay to this. And tell the reptiles. He can't have surrender.Replay นี้ และบอกสัตว์เลื้อยคลาน เขาไม่สามารถมีการยอมจำนน
I was sittin' here eatin' my muffin, drinkin' my coffee, replaying' the incident in my head, when I had what alcoholics refer to as a moment of clarity.replayin 'เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหัวของฉัน เมื่อฉันมีสิ่งที่ติดสุราอ้างถึงเป็นช่วงเวลาของความชัดเจน
Cut the foreplay and just ask, man. Would...ก็คนที่สนใจ ในการฉวยโอกาสไง
... butDodgersareplayingGiants.... แต่จะว่าไปนะ ดอดเจอร์ กำลังเจอกะ ไจแอนท์ส

replay ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
再生速度[さいせいそくど, saiseisokudo] (n) (1) replay speed; playback speed; (2) refresh rate
前戯[ぜんぎ, zengi] (n,adj-no) (sexual) foreplay

replay ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รีเพลย์[v.] (rīphlē) EN: replay FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า replay
Back to top