ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rage*, -rage-

rage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rage (n.) ความเดือดดาล See also: การแสดงความโกรธแค้น Syn. anger, furry
rage (n.) ความคลั่งไคล้ See also: ความนิยมชั่วครั้งคราว, แฟชั่น Syn. craze, fad
rage (vi.) แสดงความเดือดดาล Syn. bellow
rage (vi.) แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว See also: ลุกลาม, โหมกระหน่ำ Syn. blow up
rage out (phrv.) หยุดความรุนแรง Syn. blow out
rage through (phrv.) พัดกระหน่ำ See also: โหมกระหน่ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
rage(เรจฺ) n. ความเดือดดาล, ความรุนแรงของลม คลื่นไฟโรคอื่น ๆ ,ความรุนแรงของอารมณ์,ความอยากอาหารหรืออื่น ๆ ,ความคลั่ง,ความเร่าร้อน,สิ่งที่คลั่งไคล้ไหลหลง. vi. พูดหรือกระทำด้วยความเดือดดาล,รีบเร่งไป,ลุกลาม,โหมพัด,โหมกระหน่ำ., See also: ragingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
rage(n) ความเดือดดาล,ความโกรธ,ความบ้าคลั่ง,คลื่นลมแรง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขึ้งเคียด (v.) rage See also: anger, be wrathful, be furious, frenzy, be irate Syn. โกรธ, โมโห, ฉุนเฉียว, เดือดดาล, โกรธขึ้ง
ขึ้งโกรธ (v.) rage See also: anger, be vexed Syn. โกรธ, โมโห, ฉุนเฉียว, เดือดดาล, โกรธขึ้ง
ความฉุนเฉียว (n.) rage See also: anger, wrath, fury, rampage Syn. ความโกรธ, ความโมโห
โกรธ (v.) rage See also: anger, be wrathful, be furious, frenzy, be irate Syn. โมโห, ฉุนเฉียว, เดือดดาล, โกรธขึ้ง
โกรธ (v.) rage See also: anger, be vexed Syn. โมโห, ฉุนเฉียว, เดือดดาล, โกรธขึ้ง
โกรธจัด (v.) rage See also: be furious, go ballistic, go up to the wall, blow up, fly off the handle, seethe, storm Syn. โกรธมาก, โมโห, ขุ่นเคือง
โกรธมาก (v.) rage See also: be furious, go ballistic, go up to the wall, blow up, fly off the handle, seethe, storm Syn. โมโห, ขุ่นเคือง
โทสะ (n.) rage See also: anger, wrath, fury, rampage Syn. ความโกรธ, ความฉุนเฉียว, ความโมโห
กระตุ้นเร้า (v.) encourage See also: urge, arouse, awaken, rouse, inspire, stimulate, summon up Syn. กระตุ้น, ปลุกใจ, เร่งเร้า
กวนโทสะ (v.) enrage See also: irritate, infuriate, tease, taunt, stir up, provoke Syn. ยั่ว
กวนโทสะ (v.) enrage See also: irritate, infuriate, tease, taunt, stir up, provoke Syn. ยั่ว
กุดัง (n.) storage See also: storehouse, warehouse, godown Syn. โกดัง
ข่มนาม (v.) disgrace the enemy in effigy before a battle in order to encourage the troops See also: insult the enemy in effigy
ความกล้า (n.) courage See also: bravery, valor Syn. ความเก่งกล้า, ความองอาจ, ความกล้าหาญ Ops. ความขลาด, ความกลัว
ความห้าวหาญ (n.) courage See also: bravery, valor Syn. ความกล้า, ความองอาจ, ความเก่งกาจ Ops. ความขลาด, ความกลัว
ความองอาจ (n.) courage See also: bravery, valor Syn. ความเก่งกล้า, ความกล้าหาญ Ops. ความขลาด, ความกลัว
ความองอาจ (n.) courage See also: bravery, valor Syn. ความกล้า, ความห้าวหาญ, ความเก่งกาจ Ops. ความขลาด, ความกลัว
ความเก่งกล้า (n.) courage See also: bravery, valor Syn. ความกล้า, ความองอาจ, ความห้าวหาญ, ความเก่งกาจ Ops. ความขลาด, ความกลัว
ความเชื่องซึม (n.) discouragement See also: sleepiness, lethargy, loss of confidence, slowness Syn. ความท้อแท้, ความสิ้นหวัง
ความเชื่องซึม (n.) discouragement See also: sleepiness, lethargy, loss of confidence, slowness Syn. ความท้อแท้, ความสิ้นหวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Thanks for your encouragementขอบคุณสำหรับกำลังใจของคุณ
We have to walk two kilometers to a garageพวกเราต้องเดินไปที่อู่รถ 2 กิโลเมตร
Your courage will lead to victoryความกล้าหาญของคุณจะนำไปสู่ชัยชนะ
Don't discourage himอย่าทำให้เขาเสียกำลังใจ
I didn't have the courage to say I didn't knowฉันไม่มีความกล้าที่จะบอกว่าฉันไม่ทราบ
Would you care for another beverage?คุณอยากได้เครื่องดื่มอื่นๆ อีกไหม?
I can't be discouraged!ฉันจะท้อไม่ได้
Thanks for the encouragement!ขอบคุณสำหรับกำลังใจ
Young men with a mind for revenge need little encouragementคนหนุ่มที่มีจิตใจอยากแก้แค้นต้องการกำลังใจสักนิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They want his primal rage centers fully stimulated.พวกเขาต้องการทดสอบ สัญชาติญาณดิบของมัน
Before that, there were two other chimps... who got into fits of rage so severe... they tore each other apart!ก่อนหน้านี้ เคยมีลิงสองตัว สารนั่นทำให้มันคลุ้มคลั่ง แล้วฆ่ากันเอง!
I understand your rage and grief... but I beg you not to kill our lady.ผมเข้าใจความโกรธและความเศร้าโศกของคุณ... แต่ฉันขอให้คุณที่จะไม่ฆ่าผู้หญิงของเรา
Regina's spine healed, and her physical therapist taught her to channel all her rage into sports.กระดูกสันหลังของเรจิน่าหายดี และนักกายภาพบำบัด สอนเธอให้ระบายอารมณ์อันเดือดดาลลงไปที่กีฬา
The entity now took out its rage on John, while leaving Betsy in an almost lifeless state.ตอนนี้ปีศาจระบายความโกรธของมัน กับจอห์น ขณะปล่อยให้เบทซี่อยู่ในสถาพเกือบไร้ชีวิต
Of course. Recreational cycling is all the rage these daysไม่ได้หรอก เดี๋ยวนี้เขาฮิตขี่จักรยานกัน
Cox killed him with my gun to make it look as if I shot him in a jealous rage over Beth.I was at Harry's apartment when Cox... ...or Redmond, whatever his name is, shot him. People there saw me with a gun in my hand.
Your rage and your vengeance will only hurt the ones you love.ความโกรธและความแค้น จะพรากคนที่คุณรัก
I hear the voice of rage and ruinI hear the voice of rage and ruin
No,she's saving all her rage and bloodshed for me.ไม่เลย เธอกำลังเอาความโมโห มาลงที่ฉัน
I can't really focus my rage On the man who killed my mother,ผมเพ่งสมาธิไปที่ความแค้นที่ชายคนนั้นฆ่าแม่ไม่ได้
Grace jones as some a 'roid rage sex assassin?เกรซโจนส์เป็นนักฆ่าสวยประหาร

rage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盛极一时[shèng jí yī shí, ㄕㄥˋ ㄐㄧˊ ㄧ ㄕˊ, 盛极一时 / 盛極一時] all the rage for a time; grand fashion for a limited time
流行[liú xíng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ, 流行] to spread; to rage (of contagious disease); popular; fashionable; prevalent; (math.) manifold
恼羞成怒[nǎo xiū chéng nù, ㄋㄠˇ ㄒㄧㄡ ㄔㄥˊ ㄋㄨˋ, 恼羞成怒 / 惱羞成怒] to fly into a rage out of humiliation; to be ashamed into anger
怒容满面[nù róng mǎn miàn, ㄋㄨˋ ㄖㄨㄥˊ ㄇㄢˇ ㄇㄧㄢˋ, 怒容满面 / 怒容滿面] scowling in anger; rage written across one's face
埃斯库罗斯[Āi sī kù luó sī, ㄞ ㄙ ㄎㄨˋ ㄌㄨㄛˊ ㄙ, 埃斯库罗斯 / 埃斯庫羅斯] Aeschylus (c. 524 BC -c. 455 BC), Greek tragedian, author of The Persians, Seven against Thebes etc
酒精性[jiǔ jīng xìng, ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄥˋ, 酒精性] alcoholic (beverage)
停泊[tíng bó, ㄊㄧㄥˊ ㄅㄛˊ, 停泊] anchorage; mooring (of a ship)
安克拉治[Ān kè lā zhì, ㄢ ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄓˋ, 安克拉治] Anchorage (Alaska)
安克雷奇[Ān kè léi qí, ㄢ ㄎㄜˋ ㄌㄟˊ ㄑㄧˊ, 安克雷奇] Anchorage (city in Alaska)
年均[nián jūn, ㄋㄧㄢˊ ㄐㄩㄣ, 年均] annual average (rate)
套利[tào lì, ㄊㄠˋ ㄌㄧˋ, 套利] arbitrage
炮火[pào huǒ, ㄆㄠˋ ㄏㄨㄛˇ, 炮火] artillery barrage; gunfire
一般人[yī bān rén, ㄧ ㄅㄢ ㄖㄣˊ, 一般人] average person
均值[jūn zhí, ㄐㄩㄣ ㄓˊ, 均值] average value
平均[píng jūn, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ, 平均] average
平均值[píng jūn zhí, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄓˊ, 平均值] average value
平均剂量[píng jūn jì liàng, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, 平均剂量 / 平均劑量] average dose
平均收入[píng jūn shōu rù, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄕㄡ ㄖㄨˋ, 平均收入] average income
平均气温[píng jūn qì wēn, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄑㄧˋ ㄨㄣ, 平均气温 / 平均氣溫] average temperature
平平[píng píng, ㄆㄧㄥˊ ㄆㄧㄥˊ, 平平] average; mediocre
抱不平[bào bù píng, ㄅㄠˋ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, 抱不平] be outraged by an injustice
饮品[yǐn pǐn, ˇ ㄆㄧㄣˇ, 饮品 / 飲品] beverage
[dǎn, ㄉㄢˇ, 胆 / 膽] the gall; the nerve; courage; guts; gall bladder
大胆[dà dǎn, ㄉㄚˋ ㄉㄢˇ, 大胆 / 大膽] brazen; audacious; outrageous; bold; daring; fearless
回扣[huí kòu, ㄏㄨㄟˊ ㄎㄡˋ, 回扣 / 回釦] brokerage; a commission paid to a middleman; euphemism for a bribe; a kickback
仓储[cāng chǔ, ㄘㄤ ㄔㄨˇ, 仓储 / 倉儲] storage (of grains, good etc) in a specialized warehouse
伤天害理[shāng tiān hài lǐ, ㄕㄤ ㄊㄧㄢ ㄏㄞˋ ㄌㄧˇ, 伤天害理 / 傷天害理] to offend Heaven and reason (成语 saw); bloody atrocities that cry to heaven; outrageous acts
[yòng, ㄩㄥˋ, 佣 / 傭] commission (for middleman); brokerage fee
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 僩] courageous; valiant
勇力[yǒng lì, ㄩㄥˇ ㄌㄧˋ, 勇力] courage and strength
勇气[yǒng qì, ㄩㄥˇ ㄑㄧˋ, 勇气 / 勇氣] courage; valor
有胆量[yǒu dǎn liàng, ㄧㄡˇ ㄉㄢˇ ㄌㄧㄤˋ, 有胆量 / 有膽量] courageous
果敢[guǒ gǎn, ㄍㄨㄛˇ ㄍㄢˇ, 果敢] courageous; resolute and daring
义勇[yì yǒng, ㄧˋ ㄩㄥˇ, 义勇 / 義勇] courageous; righteous and courageous
胆子[dǎn zi, ㄉㄢˇ ㄗ˙, 胆子 / 膽子] courage; nerves
胆略[dǎn, ㄉㄢˇlu:e4, 胆略 / 膽略] courage and resource
魄力[pò lì, ㄆㄛˋ ㄌㄧˋ, 魄力] courage; daring; boldness
覆盖面[fù gài miàn, ㄈㄨˋ ㄍㄞˋ ㄇㄧㄢˋ, 覆盖面 / 覆蓋面] coverage
[cuān, ㄘㄨㄢ, 撺 / 攛] rush; stir up; throw; fling; hurry; rage
窜红[cuàn hóng, ㄘㄨㄢˋ ㄏㄨㄥˊ, 窜红 / 竄紅] to become suddenly popular; suddenly all the rage

rage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カッとなる;かっとなる[, katsu tonaru ; kattonaru] (exp,v5r) (col) (See カッと・1) to flare up; to fly into a rage
カッと来る[カッとくる, katsu tokuru] (vk) (uk) (See カッと・1) to be made angry; to fly into a rage
中っ腹[ちゅうっぱら;ちゅっぱら, chuuppara ; chuppara] (n) anger (held in check); irritation; rage
余憤[よふん, yofun] (n) pent-up anger; rage
瞋恚の炎[しんいのほのお, shin'inohonoo] (exp) intense antipathy (like a blazing fire); flames of rage
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak
PETボトル[ペットボトル, pettobotoru] (n) (uk) PET bottle (clear plastic beverage bottle)
アービトラージ[, a-bitora-ji] (n) arbitrage
アービトラージ取引[アービトラージとりひき, a-bitora-ji torihiki] (n) (See 裁定取引) arbitrage; arbitrage position; arbitrage transaction
アービトレィジャー[, a-bitoreija-] (n) arbitrager; arbitrageur
アウトレイジ[, autoreiji] (n) outrage
アスチルベ[, asuchirube] (n) astilbe (flowering plant of the saxifrage family)
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] (exp) {comp} calculator without addressable storage
アベレージ[, abere-ji] (n) average
アベレージゴルファー[, abere-jigorufa-] (n) average golfer
アラザン[, arazan] (n) silver dragee (fre
あるある[, aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens
アルコール飲料[アルコールいんりょう, aruko-ru inryou] (n) alcoholic drink; alcoholic beverage
アンカレジ;アンカレッジ[, ankareji ; ankarejji] (n) Anchorage
エマルジョンレーザー記憶装置[エマルジョンレーザーきおくそうち, emarujonre-za-kiokusouchi] (n) {comp} emulsion laser storage
エントロピー;エントロピ[, entoropi-; entoropi] (n) (1) entropy; (2) mean information content; average information content
オフラインストレージ[, ofurainsutore-ji] (n) {comp} offline storage
オフライン記憶装置[オフラインきおくそうち, ofurain kiokusouchi] (n) {comp} offline storage
オンラインストレージ[, onrainsutore-ji] (n) {comp} online storage
オンライン記憶[オンラインきおく, onrain kioku] (n) {comp} online storage
お勧め;御勧め;お薦め;御薦め;お奨め;御奨め[おすすめ, osusume] (n,vs) (See 勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you)
カッと(P);かっと[, katsu to (P); katto] (adv,vs) (1) (on-mim) flaring up; burning hotly; suddenly becoming bright; (2) (on-mim) flying into a rage; losing one's cool; (3) (on-mim) opening suddenly and widely (e.g. eyes, mouth); (4) (on-mim) (arch) acting resolutely; (P)
カバーエリア[, kaba-eria] (n) {comp} coverage area
カバレッジ[, kabarejji] (n) coverage
カラギーナン;カラギナン;カラゲナン[, karagi-nan ; karaginan ; karagenan] (n) carrageenan (seaweed-based emulsifying agent)
ガレージ(P);ギャレージ[, gare-ji (P); gyare-ji] (n) garage (at house); (P)
ガレージセール[, gare-jise-ru] (n) garage sale
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] (exp) {comp} calculator with keyboard controlled addressable storage
キャッシュ記憶装置[キャッシュきおくそうち, kyasshu kiokusouchi] (n) {comp} cache storage
クシクラゲ類;櫛水母類[クシクラゲるい(クシクラゲ類);くしくらげるい(櫛水母類), kushikurage rui ( kushikurage rui ); kushikuragerui ( kushi kurage rui )] (n) (See 有櫛動物) comb jellies (jellyfish-like animals of the phylum Ctenophora)
クワス[, kuwasu] (n) kvass (fermented beverage resembling beer but made from rye or barley) (rus
ゲラゲラ;げらげら[, geragera ; geragera] (adv,adv-to) (on-mim) guffaw
げらげら笑う[げらげらわらう, geragerawarau] (exp,v5u) to guffaw
ご鞭撻;御鞭撻[ごべんたつ, gobentatsu] (n,vs) (See 鞭撻・1) encouragement; enthusiasm; urging
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage
エントロピー[えんとろぴー, entoropi-] entropy, mean information content, average information content
オフラインストレージ[おふらいんすとれーじ, ofurainsutore-ji] offline storage
オンラインストレージ[おんらいんすとれーじ, onrainsutore-ji] online storage
カバーエリア[かばーえりあ, kaba-eria] coverage area
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage
ストレージ[すとれーじ, sutore-ji] storage
ストレージベイ[すとれーじべい, sutore-jibei] storage bay
ストレージ構造[ストレージこうぞう, sutore-ji kouzou] storage structure
データストレージ[でーたすとれーじ, de-tasutore-ji] data storage
ドライブベイ[どらいぶべい, doraibubei] drive bay, storage bay
ドラム記憶装置[ドラムきおくそうち, doramu kiokusouchi] drum storage
プログラム制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with program-controlled addressable storage
プログラム制御式及びキーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage
メモリ分割[メモリぶんかつ, memori bunkatsu] memory partitioning, storage partitioning
メモリ表示[メモリひょうじ, memori hyouji] memory indication, storage indication
リムーバブルストレージ[りむーばぶるすとれーじ, rimu-baburusutore-ji] removable storage
ワークステーション依存セグメント記憶域[ワークステーションいぞんせぐめんときおくいき, wa-kusute-shon izonsegumentokiokuiki] workstation dependent segment storage, WDSS
ワークステーション独立セグメント記憶域[ワークステーションどくりつせぐめんときおくいき, wa-kusute-shon dokuritsusegumentokiokuiki] workstation independent segment storage, WISS
不揮発性記憶装置[ふきはつせいきおくそうち, fukihatsuseikiokusouchi] nonvolatile storage
不特定記憶単位[ふとくていきおくたんい, futokuteikiokutan'i] unspecified storage unit
主メモリ[しゅメモリ, shu memori] main storage, main memory
主記憶[しゅきおく, shukioku] main storage, main memory
主記憶装置[しゅきおくそうち, shukiokusouchi] main storage
二次記憶装置[にじきおくそうち, nijikiokusouchi] secondary storage
仮想記憶[かそうきおく, kasoukioku] virtual storage
仮想記憶システム[かそうきおくシステム, kasoukioku shisutemu] virtual storage system
仮想記憶装置[かそうきおくそうち, kasoukiokusouchi] virtual storage
作業場所節[さぎょうばしょせつ, sagyoubashosetsu] working-storage section
保証格納域[ほしょうかくのういき, hoshoukakunouiki] secure storage
先入れ先出し記憶装置[さきいれさきだしきおくそうち, sakiiresakidashikiokusouchi] pushup storage
光メモリ[ひかりメモリ, hikari memori] optical storage
内容アドレス記憶装置[ないようアドレスきおくそうち, naiyou adoresu kiokusouchi] associative storage, content addressable storage
取り外し可能記憶装置[とりはずしかのうきおくそうち, torihazushikanoukiokusouchi] removable storage
外部記憶[がいぶきおく, gaibukioku] external storage, auxiliary storage
外部記憶装置[がいぶきおくそうち, gaibukiokusouchi] external storage (equipment)
大容量データストレージ[だいようりょうデータストレージ, daiyouryou de-tasutore-ji] high capacity data storage
大容量記憶システム[だいようりょうきおくシステム, daiyouryoukioku shisutemu] MSS, Mass Storage System
大容量記憶装置[だいようりょうきおくそうち, daiyouryoukiokusouchi] mass storage
大記憶[だいきおく, daikioku] mass storage
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
励ます[はげます, hagemasu] Thai: ปลอบใจ English: to encourage
和らげる[やわらげる, yawarageru] Thai: ลดท่าทีให้อ่อนน้อมลง English: to moderate
和らげる[やわらげる, yawarageru] Thai: ลดให้อ่อนนุ่มลง

rage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาละวาด[adj.] (ālawāt) EN: rampant ; in a rage FR:
บันดาลโทสะ[v. exp.] (bandān thōs) EN: fly into a rage ; become enraged ; become infuriated ; get angry ; be in a fit of temper FR: s'emporter
ฉุน[v.] (chun) EN: be angry with ; get angry ; fly into a rage FR: être fâché contre ; se mettre en colère ; être fou de rage ; être irrité ; être exaspéré
ฉุนเฉียว[v.] (chunchīo) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious ; fly in a rage FR: être fâché ; être offensé ; avoir la moutarde qui monte au nez (loc.)
เดือด[v.] (deūat) EN: be angry ; rage at/against ; be furious ; be wrathful ; boil with anger ; be in a rage FR: être furieux ; fulminer ; bouillir de colère
ขึ้ง[v.] (kheung) EN: be angry ; rage ; be offended ; be wrathful ; be indignant ; be annoyed ; be furious ; be irrated ; be vexed FR: être mécontent ; être en colère ; être furieux ; grogner
ขึ้งเคียด[v.] (kheungkhīet) EN: rage ; anger ; be wrathful ; be furious ; frenzy ; be irate FR:
ขึ้งโกรธ[v.] (kheungkrōt) EN: rage ; anger ; be vexed ; be furious FR:
ความโกรธ[n.] (khwām krōt) EN: anger ; wrath ; rage ; indignation ; fury FR: colère [f] ; courroux [m] ; furie [f] ; rage [f] ; énervement [m] ; irritation [f] ; exaspération [f] ; agacement [m]
ความโมโห[n.] (khwām mōhō) EN: anger ; ire ; fury ; rage ; indignation ; ire [f] (vx) FR: fureur [f[ ; furie [f] ; rage [f] ; ire [f]
เกรี้ยวโกรธ[v.] (krīokrōt) EN: rage FR:
โกรธ[v.] (krōt) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended ; fly off the handle (id.) FR: être en colère ; être fâché ; être furieux ; être exaspéré ; enrager ; s'emporter ; s'indigner ; être dépité ; exploser ; éclater ; être en rogne (fam.)
โกรธจัด[v.] (krōtjat) EN: rage ; be furious ; go ballistic ; go up to the wall ; blow up ; fly off the handle ; seethe ; storm ; tick off FR: être furieux ; bouillir de colère ; passer un savon
โกรธจนตัวสั่น[v. exp.] (krōt jon tū) EN: be in a rage ; shake with anger FR: trembler de colère
โกรธขึ้ง[v.] (krōtkheung) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended ; be furious FR:
โกรธเกรี้ยว[v.] (krōtkrīo) EN: rage FR:
โกรธมาก[v. exp.] (krōt māk) EN: rage ; not be in someone's good books FR:
เลือดเข้าตา[X] (leūat khao ) EN: in a rage ; infuriated FR:
ลุกโชน[v.] (lukchōn) EN: blaze ; rage FR:
โมโห[adj.] (mōhō) EN: angry ; furious ; mad FR: furieux ; très fâché ; en rage ; furibond ; furibard (fam.) ; colérique ; fumasse (fam.)
เผาผลาญ[v. exp.] (phao phlān) EN: burn down ; rage to the ground ; consume FR: ravager complétement
พิโรธ[adj.] (phirōt) EN: infuriated ; furious ; enraged ; in rage FR:
พิษสุนัขบ้า[n.] (phitsunakbā) EN: hydrophobia ; rabies FR: rage [f]
ปวดฟัน[v. exp.] (pūat fan) EN: have a toothache FR: avoir mal aux dents ; mal de dents [m] ; rage de dents [f]
โรคกลัวน้ำ[n. exp.] (rōk klūanām) EN: rabies FR: rage [f]
โรคพิษสุนัขบ้า[n. exp.] (rōk phitsun) EN: hydrophobia ; rabies FR: rage [f]
โทสะ ; โทโส[n.] (thōsa ; thō) EN: anger ; bad temper ; wrath ; rage ; fury ; hate ; animosity ; hatred ; ill will FR: colère [f] ; mauvaise humeur [f] ; courroux [m] ; fureur [f]
โทโส ; โทสะ[n.] (thōsō ; thō) EN: anger ; bad temper ; wrath ; rage ; fury ; hate ; animosity ; hatred ; ill will FR: colère [f] ; mauvaise humeur [f] ; courroux [m] ; fureur [f]
อาคารจอดรถ[n. exp.] (ākhān jøt r) EN: parking garage FR: parking à étages [m]
อ่างเก็บน้ำ[n.] (āngkepnām) EN: reservoir ; dam ; barrage ; storage pond ; water tower ; catchment FR: réservoir [m] ; réservoir d'eau [m] ; barrage [m]
เอาใจช่วย[v. exp.] (aojai chūay) EN: wish somebody success ; wish success to somebody FR: soutenir ; encourager
เอารถเข้าอู่[v. exp.] (ao rot khao) EN: take one's car to the garage FR:
เอารถไปเก็บ[v. exp.] (ao rot pai ) EN: put one's car in the garage FR: rentrer la voiture au garage
อับปาง[v.] (appāng) EN: capsize ; sink ; wreck ; go down ; founder FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer ; couler
อับปาง[adj.] (appāng) EN: wrecked ; capsized ; sunk FR: naufragé
อาจ[adj.] (āt) EN: brave ; courageous ; bold ; daring ; audacious FR: brave ; courageux ; audacieux
อาจหาญ[adj.] (āt-hān) EN: bold ; audacious ; valiant ; intrepid ; daring ; courageous ; fearless FR: audacieux ; courageux
อัตราเร็วเฉลี่ย[n. exp.] (attrā reo c) EN: average speed ; average velocity FR: vitesse moyenne [f]
อายุเฉลี่ย[n. exp.] (āyu chalīa) EN: average age FR:
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life FR: espérance de vie [f]

rage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aggressive Fahrweise {f}road rage
Stinkwut {f} [ugs.] | eine Stinkwut auf jdn. habentowering rage | to be furious with sb.; to be livid with sb. [Br.]
Anschaffungsvorschlag {m} / Anfrage (Bibliothek)acquisition request
Einigung {f} | Einigung über Beendigung des Vertragesagreement | agreement of rescission
Alkoholsteuer {f}alcoholic beverage tax
Amperezahl {f}amperage
Vertragswerkstatt {f}appointed repair shop; authorized repairer; licensed garage
Arbitrage {f}arbitrage
Assoziativrelation {f}associative storage
Bewertung {f} zu Durchschnittspreisenaverage cost method
Branchenspanne {f}average industry margin
Durchschlupfgrenze {f}average outgoing quality limit (AOQL)
Durchschnitts-Gemeinkostensatz {m}average burden rate
Durchschnitts-Gemeinkostensatz {m}average overhead rate
Durchschnitts-Stückkosten {pl}average unit cost
Durchschnitts-Stundenverdienst {m}average hourly earnings
Durchschnittsalter {n}average age
Durchschnittsbetrag {m}average amount
Durchschnittseinkommen {n}average income
Durchschnittseinstandspreis {m}average cost price
Durchschnittsleistung {f}average output
Zusatzspeicher {m}; peripherer Speicherbacking storage
Balken {m}; Träger
Barriere {f}barrage
Bedarf {m}; Nachfrage
Bedeckungsgrad {m} (des Himmels mit Wolken)cloud coverage
Benehmen {n}; Betragen
Getränkeindustrie {f}beverage industry
Schuld {f} | jdm. an etw. die Schuld geben | die Schuld bekommen | die Schuld auf sich nehmen | die Schuld tragenblame | to put the blame on sb. for sth.; to lay the blame on sb. for sth. | to get the blame | to take the blame | to bear the blame
Blasenspeicher {m} [comp.]bubble storage
Bonder {m} (Gerät zum Aufbringen von Chips auf einen Träger)die bonder
Massenspeicher {m}bulk storage
Kondensatorspeicher {m}capacitor storage
Speicherzeit {f} (Halbleiter) [electr.]carrier storage time
Träger {m} | Träger
Trägerschwingung {f}; Trägerwelle
zentrale Abwasserbeseitigung {f}central sewerage provisions
Chemikalienlager {n}chemical storage
Kühlzelle {m}cold storage cell
Kühlraum {m}cold store; cold-storage room

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rage
Back to top