ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

revelry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *revelry*, -revelry-

revelry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
revelry (n.) การเที่ยวหาความสนุกสนาน Syn. festivity,
English-Thai: HOPE Dictionary
revelry(เรฟ'เวลรี) n.,ความสนุกสนาน,การหาความสำราญ,การเที่ยวสำมะเลเทเมา, Syn. boisterous festivity
English-Thai: Nontri Dictionary
revelry(n) ความครึกครื้น,ความสนุกสนาน,การหาความสำราญ,การเที่ยวสำมะเลเทเมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The king is unhappy with his mistress and seeks revelry to lift his spirits.หลุยส์คิดจะบันเทิงแก้เครียด เรื่องคริสตีน
Kind of structure or vibe, so there's the Falstaff thing, with all of your friends addicted to the drunken revelry of the west, you know, so it's set on a cattle range during reconstruction.รูปแบบของการเมตตาหรือเร้าอารมณ์ เพื่อให้มี สิ่งที่ฟอลสตัฟฟ์ กับเพื่อนขี้ยาของคุณได้เที่ยวสำมะเลเทเมา
Wildlife Revelry is just around the corner.งานไวล์ไลฟ์ ริเวลลี ใกล้จะจัดแล้ว
There's a reason why Fae and pagan rituals are often performed along with group revelry.ไม่มีเหตุผลใดที่เฟย์และพิธีกรรมนอกรีต มักจะถูกดำเนินไปพร้อมกับพวกสำมะเรเทเมา

revelry ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
御祭り騒ぎ;お祭り騒ぎ[おまつりさわぎ, omatsurisawagi] (n) festival merrymaking; revelry

revelry ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความรื่นเริง [n.] (khwām reūnr) EN: merriment ; amusement ; mirth ; hilarity ; festivity ; joviality ; revelry FR: gaieté [f] ; joie [f] ; amusement [m] ; enjouement [m] ; allégresse [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า revelry
Back to top