ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

repugnant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *repugnant*, -repugnant-

repugnant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
repugnant (adj.) เป็นปฏิปักษ์ See also: ซึ่งต่อต้าน Syn. offensive, repellent
repugnant (adj.) น่ารังเกียจ See also: น่าเกลียดชัง Syn. abhorrent, revolting
English-Thai: HOPE Dictionary
repugnant(รีพัก'เนินทฺ) adj. ต่อต้าน,คัดค้าน,เป็นปฏิปักษ์,รังเกียจอย่างแรง,สะอิดสะเอียน, Syn. repulsive
English-Thai: Nontri Dictionary
repugnant(adj) ต่อต้าน,เกลียดชัง,เป็นปฏิปักษ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is some fucked-up, repugnant shit.นี่คือบางระยำขึ้นอึเป็นปฏิปักษ์
I want to catch the Magic Man and his repugnant bird Cicero.ผมต้องการจับชายลึกลับ และนกที่น่ารังเกียจมาก ของเขา ซิเซโร
Why did that repugnant Captain come?ไอ้หัวหน้าที่น่ารังเกียจมาทำไม?
Black doesn't suit me at all, that repugnant girl.สีดำไม่ได้เหมาะกับฉันสักนิด ยัยบ้าเอ้ย!
I've seen the tattoo, you repugnant punk.ฉันเคยมันมาก่อน เจ้าเด็กดื้อ
Brought shame on the Citadel with his repugnant experiments.ทำให้ซิทาเดลต้องอับอายเพราะ การทดลองน่ารังเกียจพวกนั้น
More repugnant than your gnarled fingers on that girl's thighs?น่ารังเกียจกว่านิ้วคดงอของเจ้า ที่จับท่อนขาเด็กนั่นหรือเปล่า
Repugnant chap. Possesses a tremendous fortune.ผู้ชายที่น่ารังเกียจ มีสมบัติมากมายมหาศาล
You are repugnant, and this conversation is over.คุณเป็นปฏิปักษ์ แล้วการคุยกันครั้งนี้ก็พอแค่นี้ล่ะ

repugnant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาดตา[adj.] (bāttā) EN: offensive ; ugly ; repugnant ; disgusting FR: répugnant
ขยะแขยง[v.] (khayakhayaē) EN: be disgusted ; feel disgusted ; be revolted ; be repelled ; revolt at the sight of sth ; abhor ; detest ; loathe ; feel repugnant ; feel repulsive FR: être dégoûté ; éprouver de la répulsion ; exécrer ; détester ; abhorrer
น่าหมั่นไส้[adj.] (nā mansai) EN: off-putting ; disgusting ; repugnant ; What a jerk! FR:
น่ารังเกียจ[adj.] (nā rangkīet) EN: disgusting ; hateful ; noisome ; offensive ; repugnant ; objectionable ; revolting ; disagreeable ; distasteful FR: déplaisant ; désagréable ; gênant ; odieux ; misérable
ปฏิกูล[adj.] (patikūn) EN: offensive ; foul ; dirty ; disgusting ; nauseous FR: dégoûtant ; répugnant ; nauséabond ; écoeurant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า repugnant
Back to top