ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ram

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ram*, -ram-

ram ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
RAM (n.) หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ (คำย่อของ random access memory) See also: แรม, เครื่องเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์
ram (n.) แกะตัวผู้ Syn. sheep
ram (n.) เครื่องตอก See also: เครื่องกระทุ้ง Syn. rammer
ram (n.) ตอก See also: กระทุ้ง, กระแทก, ยัด
ram down (phrv.) กระแทก See also: กระทุ้ง, ตอกลง
ram home (phrv.) ตอกให้อยู่ในตำแหน่ง Syn. drive home
ram home (phrv.) ทำให้เข้าใจชัดเจน (แบบยัดเยียด) See also: ยัดเยียดให้เข้าใจ Syn. drive home
ram into (phrv.) ผลักหรือดันเข้าไป See also: ตอกเข้าไป, กระแทกเข้าไป
ram through (phrv.) ดัน (กฎหมาย) ให้ผ่าน (อย่างผิด ๆ) Syn. go through, put across
ram-raiding (n.) การขับรถพุ่งชนหน้าต่างร้านค้าเพื่อขโมยของ
Ramadan (n.) เดือนถือศีลอดของชาวมุสลิม See also: เดือนเก้าในปฏิทินอิสลามซึ่งถือเป็นฤดูถือศีลอด
ramble (vi.) เดินเที่ยว See also: เดินเล่น Syn. saunter, stroll
ramble (vi.) คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย Syn. babble
ramble (vi.) เลื้อยไปทั่ว See also: ขึ้นเปะปะ
ramble on (phrv.) คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย
rambler (n.) ผู้เดินเที่ยว See also: คนเดินเตร่ Syn. wanderer
rambler (n.) คนที่คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย
rambler (n.) กุหลาบเลื้อย
rambling (adj.) ซึ่งกระจายไปหลายทิศทางอย่างไร้รูปแบบ
ramblingly (adv.) อย่างไม่ต่อเนื่อง See also: อย่างไม่เชื่อมโยงกัน, อย่างไม่เป็นเนื้อเดียวกัน Syn. disjointedly Ops. coherently
rambunctious (n.) ส่งเสียงอึกทึก See also: เอะอะโวยวาย, อึกทึกครึกโครม Syn. boisterous, noisy
rambutan (n.) ต้นเงาะ
rambutan (n.) ผลเงาะ See also: ลูกเงาะ, เงาะ
ramekin (n.) จานเล็กๆ ซึ่งนำเข้าเตาอบได้ Syn. baking dish, earthenware pot
ramekin (n.) อาหารหรือขนมในจานเล็กๆ
ramification (n.) การแตกสาขา Syn. forking, divarication Ops. concentration, uniting
ramify (vi.) แตกกิ่งก้านสาขา See also: ขยายสาขา Syn. branch
ramjet (n.) เครื่องยนต์ไอพ่น Syn. ramjet engine
ramjet engine (n.) เครื่องยนต์ไอพ่น
rammed (sl.) แน่นเอียด
rammer (n.) เครื่องตอก See also: เครื่องกระทุ้ง
rammy (sl.) ที่เลวร้ายสุดๆ
ramona (n.) เครื่องเทศอย่างหนึ่ง See also: เสจ
ramp (n.) ทางลาด Syn. slope
ramp (n.) บันไดขึ้นลงเครื่องบิน Syn. slope
ramp (vt.) ทำให้เป็นทางลาด
ramp (vt.) ขู่เข็ญ See also: คุกคาม Syn. threaten
ramp about (phrv.) เล่นสนุก See also: เล่นซน Syn. lark about
ramp about (phrv.) เล่นสนุก See also: เล่นซน Syn. lark about
ramp about (phrv.) เล่นสนุก (คำไม่เป็นทางการ) See also: เล่นซน Syn. lark about, horse about
English-Thai: HOPE Dictionary
ram(แรม) n. แกะตัวผู้,กลุ่มดาวแกะ,เครื่องกระทุ้ง,เครื่องกะแทก,เครื่องตอกเสาเข้ม,การยัดเยียดเรื่องราวลงในสมอง.,แรมย่อมาจาก random access memory แปลว่า หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม เป็นหน่วยความจำประเภทหนึ่งที่เราสามารถเข้าถึงได้โดยวิธีการสุ่ม การเข้าถึงโดยสุ่ม หมายถึง การเข้าถึงหน่วยความจำทุกจุดได้ โดยใช้เวลาในการเข้าถึงเท่ากันหมด ไม่ต้องตั้งต้นใหม่ทุกครั้งแล้วรอไปตามลำดับ (อย่างแถบบันทึกหรือเทป) "แรม" จะหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์วัดขนาดกันเป็นกิโลไบต์ หรือเมกะไบต์ ทำงานได้รวดเร็วมาก แต่เมื่อปิดไฟ ข้อมูลในนี้ก็จะหายไปหมด ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ขายทั่วไปมักจะต้องมีข้อความบอกว่า มีแรมขนาดใด ยิ่งมีแรมมาก ก็จะยิ่งทำงานได้เร็ว ดู ROM เปรียบเทียบ vt. กระทุ้ง,ตอก,กระแทก,ยัด,ยัดเยียด,ดันอย่างแรง., See also: rammer n., Syn. strike,batter,cram
ram diskจานแรมหมายถึง ส่วนของหน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานแบบเข้าถึงโดยสุ่มเหมือนแรม แต่ใช้เก็บแฟ้มข้อมูลเพื่อให้เรียกมาใช้ได้เหมือนจานบันทึก จานแรมนี้จะทำงานได้เร็วกว่าจานบันทึกธรรมดามาก อย่างไรก็ตาม ข้อเสียก็คือถ้าปิดไฟที่เครื่อง ข้อมูลเหล่านี้จะหายหมด โดยปกติ จะมีการแบ่งจานแรมนี้ ออกมาจากแรมส่วนหนึ่ง เพื่อใช้เก็บแฟ้มที่ต้องการเรียกใช้โปรแกรม สำเร็จสมัยปัจจุบันมักจะมีขนาดใหญ่ และต้องการใช้เนื้อที่ในแรมมาก ทำให้คอมพิวเตอร์ที่มีแรมต่ำเกือบจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป หรือไม่ก็ทำงานช้ามาก อาจจะแก้ไขได้ด้วยวิธีการเพิ่มแรมมีความหมายเหมือน virtual disk ดู RAM ประกอบ
rama(รา'มะ) n. (เทพนิยายฮินดู) เทพเจ้าทั้ง3 (Vishnu,Balarama,Ramachandra) ,พระราม
ramadan(แรมมะดาน') n. เดือน9ของปฏิทินอิสลาม,การอดอาหารประจำอย่างเข้มงวดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกที่กระทำในเดือนนี้
ramble(แรม'เบิล) vi. เดินเที่ยว,เดินเตร่,เดินเล่น,ท่องเที่ยว,คุยเรื่อยเปื่อย,เขียนเรื่อยเปื่อย,ขึ้นเปะปะ,เลื้อยไปทั่ว, Syn. wander,stroll,stray
rambler(แรม'เบลอะ) n. ผู้เดินเที่ยว,ผู้เดินเตร่,ผู้คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย,สิ่งที่ขึ้นเปะปะ,กุหลาบเลื้อย
rambunctious(แรมบังคฺ'เชิส) adj. ควบคุมยาก,เตลิดเปิดเปิง,อึกทึกครึกโครม,พาล
rambutan(แรมบู'เทิน) n. เงาะ,ต้นเงาะ
ramification(แรมมิฟิเค'เชิน) n. การแตกกิ่งก้านสาขา,กิ่งก้าน,สาขา,ลักษณะหรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง, Syn. offshoot,branch,result
ramify(แรม'มะไฟ) vt.,vi. แตกกิ่งก้านสาขา,แตกสาขา,ขยายสาขา, Syn. divide
ramp(แรมพฺ) n. ทางลาด,ด้านลาด,บันไดขึ้นลงเครื่องบิน,การยืนบนขาหลัง. vi. ยันบนขาหลัง,ทำให้มีด้านลาด,กระโดดหรือพุ่งด้วยความโกรธ, See also: rampingly adv., Syn. slope,incline
rampage(แรม'พิจฺ) n. ความโมโหโทโส,พฤติกรรมที่รุนแรง,ความตึงตัง. vi. แสดงออกด้วยความโมโหโทโส,วิ่งพล่าน,ตึงตัง,อาละวาด, -Phr. (on the rampage อาละวาด,มากมาย), Syn. outbreak,frenzy,storm,rage
rampant(แรม'เพินทฺ) adj. รุนแรง,ตึงตัง,อาละวาด,วิ่งพล่าน,แผลงฤทธิ์,ยืนบนขาหลัง., Syn. raging,furious
rampart(แรม'พาร์ท) n. เชิงเทิน,มูลดินหรือกำแพงดินสำหรับป้องกัน,ปราการ,ป้อม,เครื่องป้องกัน vt. สร้างเครื่องป้องกันดังกล่าว, Syn. fortification,embankment,wall
ramrod(แรม'รอด) n. ไม้กระทุ้งดินปืน,ไม้เขี่ยลำกล้องปืนให้สะอาด. adj. ตายตัว,แข็งทื่อ
ramshackle(แรมแชค'เคิล) adj. โคลงเคลง,หลวม,จวนล้ม,ตามอำเภอใจ,ตามอารมณ์
English-Thai: Nontri Dictionary
ram(n) เครื่องตอกเสาเข็ม,แกะตัวผู้
ramble(n) การเลื้อย,การเดินเล่น,การเดินเตร่,การพูดเรื่อยเปื่อย
ramification(n) การแตกกิ่งก้าน,การแยกสาขา,การขยายสาขา
ramify(vi,vt) ขยาย,แยกสาขา,แตกสาขา,แตกกิ่งก้าน
ramp(vi) กระโจน,วิ่งพล่าน,โมโหโทโส,อาละวาด
rampage(n) การอาละวาด,ความวุ่นวาย,ความโมโห,การวิ่งพล่าน
rampant(adj) โกรธเกรี้ยว,วิ่งพล่าน,อาละวาด,แผลงฤทธิ์
rampart(n) ป้อมปราการ,เชิงเทิน,เครื่องป้องกัน,กำแพงดิน
ramshackle(adj) โคลงเคลง,หลุดลุ่ย,จวนล้ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
RAM (random access memory)แรม (หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ramal๑. -แขนง (ประสาท, หลอดเลือด)๒. -แยกเป็นแขนง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ramification๑. การแยกเป็นแขนง๒. แขนง๓. ลักษณะการแยกแขนง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ramify๑. แยกเป็นแขนง๒. แตกแขนง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
RAM cacheแรมแคชหน่วยความจำในแรม สำหรับใช้เก็บข้อมูลที่ตัวประมวลผลต้องการเรียกใช้บ่อยๆ แรมแคชช่วยเพิ่มสมรรถนะให้กับคอมพิวเตอร ์ด้วยการทำงานเป็นเสมืองจานแข็ง เพราะว่าแรมสามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยัง CPU ได้เร็วกว่าเครื่องขับจานแม่เหล็กหลายร้อยเท่า [คอมพิวเตอร์]
Rama (Hindu deity)พระราม [TU Subject Heading]
Rambutanเงาะ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เมษ (n.) ram See also: sheep
พระราม (n.) Rama Syn. รามา, ราเมศ, รามราฆพ
รามราฆพ (n.) Rama Syn. รามา, ราเมศ
รามา (n.) Rama Syn. ราเมศ, รามราฆพ
ราเมศ (n.) Rama Syn. รามา, รามราฆพ
รามเกียรติ์ (n.) Ramayana See also: the oldest of the Sanskrit epic poems
พล่าม (v.) ramble Syn. พูดเพ้อเจ้อ, พูดเรื่อยเปื่อย
พูดพล่าม (v.) ramble Syn. พล่าม, พูดเพ้อเจ้อ, พูดเรื่อยเปื่อย
เงาะ (n.) rambutan See also: Nephelium lappaceum
ต้นป่าน (n.) ramie See also: hemp
ป่าน (n.) ramie See also: hemp Syn. ต้นป่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (n.) Ramkhamhaeng University
ทางลาด (n.) ramp
ทำพยศ (v.) rampage See also: unyielding Syn. อาละวาด, ทำฤทธิ์ทำเดช, แผลงฤทธิ์, ออกฤทธิ์
ทำฤทธิ์ (v.) rampage See also: unyielding Syn. ทำพยศ, อาละวาด, ทำฤทธิ์ทำเดช, แผลงฤทธิ์, ออกฤทธิ์
ทำฤทธิ์ทำเดช (v.) rampage See also: unyielding Syn. ทำพยศ, อาละวาด, แผลงฤทธิ์, ออกฤทธิ์
เชิงเทิน (n.) rampart See also: battlements, earthwork fortification
gm (abbr.) กรัม (คำย่อของ gram)
gm. (abbr.) กรัม (คำย่อของ gram)
kg (abbr.) กิโลกรัม (คำย่อของ kilogram)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He wasn't trying to frame youเขาไม่ได้พยายามที่จะใส่ร้ายคุณ
The TV programs were really boringรายการโทรทัศน์น่าเบื่อจริงๆ
What's your favorite program?คุณชอบรายการไหนมากที่สุด?
There's a good program on Channel 3มีรายการที่ดีรายการหนึ่งทางช่อง 3
Do you make a lot of grammar mistakes when you speak?คุณพูดผิดไวยากรณ์มากไหม?
He is trying to frame meเขากำลังพยายามใส่ความฉันอยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A battering ram missed Marion's face about seven inches.{\cHFFFFFF}กระทุ้งพลาดของแมเรียน เผชิญประมาณเจ็ดนิ้ว
If I catch you without it again, I'll ram it down your throat.ถ้าฉันจับคุณโดยไม่ได้อีกครั้ง
I would ram my fist through the flat of his nose.ก็จะประเคนหมัดใส่จมูกมันสักหมัด
Now full speed ahead and ram him!แล้วเดินหน้าเต็มตัว ชนมันเลย
Ηello, my name is Ram Shankar Nikumbh, and I'm a teacher at New Era School, Panchgani.สวัสดีครับ ผมชื่อราม ชานการ์ นิคม ผมเป็นครูที่ปันช์กานี โรงเรียนนิวเอร่า
My name is Ram Shankar Nikumbh.ชื่อของผมคือ ราม ชานการ์ นิคม
That name is Ram Shankar Nikumbh.ชื่อนั้นก็คือ... ราม ชานการ์ นิคม
I'll roll you into the mud. After I ram you in the ankles.เออ โม้ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวปั๊ดจับม้วนตัวหน้าทิ่มโคลน
It's B.C. for sure and I think it's Ayodhya, where Ram was bornก่อนคริสตกาลแน่ๆ และผมคิดว่าเป็นที่อโยธยา เมืองที่รามเกิด
They say that Ram was born there. Which I don't believe but that's what they say.พวกเขาบอกว่า รามเกิดที่นั่น แต่ผมไม่เชื่อหรอกนะ
And so she went and asked him to send Ram away for 14 years thinking that was a long enough time, that if you go away for 14 years, you're pretty much out of sight, out of mind.นางจึงขอให้ท้าวทศรถ ขับไล่พระรามไปเป็นเวลา 14 ปี ลองนึกดูสิ มันเป็นเวลาที่นานทีเดียว ถ้าคุณจากไปเป็นเวลา 14 ปี
No, but all those Ram Leelas I've seen when I was a kid...ไม่ แต่บทละครเรื่องราม ทั้งหมดที่ผมเคยดูตอนยังเด็ก...

ram ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内存[nèi cún, ㄋㄟˋ ㄘㄨㄣˊ, 内存 / 內存] memory; random access memory; RAM (computer); internal storage
亚兰[Yà lán, ㄧㄚˋ ㄌㄢˊ, 亚兰 / 亞蘭] Ram (son of Hezron)
公羊[gōng yáng, ㄍㄨㄥ ㄧㄤˊ, 公羊] ram (male sheep)
阿爸[Ā bà, ㄚ ㄅㄚˋ, 阿爸] Abba (Aramaic word father); by ext. God the Father in Christian gospel)
阿爸父[Ā bà fù, ㄚ ㄅㄚˋ ㄈㄨˋ, 阿爸父] Abba (Aramaic word father); by ext. God the Father in Christian gospel)
亚米拿达[Yà mǐ ná dá, ㄧㄚˋ ㄇㄧˇ ㄋㄚˊ ㄉㄚˊ, 亚米拿达 / 亞米拿達] Amminadab (son of Ram)
玩儿票[wán er piào, ㄨㄢˊ ㄦ˙ ㄆㄧㄠˋ, 玩儿票 / 玩兒票] amateur dramatics
报幕[bào mù, ㄅㄠˋ ㄇㄨˋ, 报幕 / 報幕] announce the items on a (theatrical) program
应用程式[yìng yòng chéng shì, ˋ ㄩㄥˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ, 应用程式 / 應用程式] application; (computer) program
应用程式介面[yìng yòng chéng shì jiè miàn, ˋ ㄩㄥˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, 应用程式介面 / 應用程式介面] application programming interface; API
阿拉米语[Ā lā mǐ yǔ, ㄚ ㄌㄚ ㄇㄧˇ ㄩˇ, 阿拉米语 / 阿拉米語] Aramaic (language)
阿兰文[Ā lán wén, ㄚ ㄌㄢˊ ㄨㄣˊ, 阿兰文 / 阿蘭文] Aramaic
卡拉马佐夫兄弟[Kǎ lā mǎ zuǒ fū xiōng dì, ㄎㄚˇ ㄌㄚ ㄇㄚˇ ㄗㄨㄛˇ ㄈㄨ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, 卡拉马佐夫兄弟 / 卡拉馬佐夫兄弟] Brothers Karamazov by Dostoyevsky 陀思妥耶夫斯基
烘笼[hōng lóng, ㄏㄨㄥ ㄌㄨㄥˊ, 烘笼 / 烘籠] bamboo drying frame
烘笼儿[hōng lóng r, ㄏㄨㄥ ㄌㄨㄥˊ ㄖ˙, 烘笼儿 / 烘籠兒] bamboo drying frame
攻城木[gōng chéng mù, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄇㄨˋ, 攻城木] battering ram
底栖有孔虫[dǐ qī yǒu kǒng chóng, ㄉㄧˇ ㄑㄧ ㄧㄡˇ ㄎㄨㄥˇ ㄔㄨㄥˊ, 底栖有孔虫 / 底栖有孔蟲] benthic foramanifera; seabed plankton
[dī, ㄉㄧ, 羝] billy goat; ram
榄角[lǎn jiǎo, ㄌㄢˇ ㄐㄧㄠˇ, 榄角 / 欖角] black olive (Canarium tramdenum)
奔放[bēn fàng, ㄅㄣ ㄈㄤˋ, 奔放] bold and unrestrained; untrammeled
情郎[qíng láng, ㄑㄧㄥˊ ㄌㄤˊ, 情郎] boyfriend; paramour (of a woman)
分支[fēn zhī, ㄈㄣ ㄓ, 分支] branch (of company, river etc); to branch; to diverge; to ramify; to subdivide
[jū, ㄐㄩ, 锔 / 鋦] to mend by stapling or cramping broken pieces together
[jū, ㄐㄩ, 锯 / 鋸] variant of 鋦|锔; to mend by stapling or cramping broken pieces together
停靠站[tíng kào zhàn, ㄊㄧㄥˊ ㄎㄠˋ ㄓㄢˋ, 停靠站] bus and tram stop
一致字[yī zhì zì, ㄧ ㄓˋ ㄗˋ, 一致字] consistent phonogram(s)
杨桃[yáng táo, ㄧㄤˊ ㄊㄠˊ, 杨桃 / 楊桃] carambola tree; star fruit tree
[cháng, ㄔㄤˊ, 苌 / 萇] carambola
焦糖[jiāo táng, ㄐㄧㄠ ㄊㄤˊ, 焦糖] caramel
变格[biàn gé, ㄅㄧㄢˋ ㄍㄜˊ, 变格 / 變格] case change (in grammar)
公分[gōng fēn, ㄍㄨㄥ ㄈㄣ, 公分] centimeter; gram
厘克[lí kè, ㄌㄧˊ ㄎㄜˋ, 厘克] centigram
陶艺[táo yì, ㄊㄠˊ ㄧˋ, 陶艺 / 陶藝] ceramics (art)
图表[tú biǎo, ㄊㄨˊ ㄅㄧㄠˇ, 图表 / 圖表] chart; diagram
分句[fēn jù, ㄈㄣ ㄐㄩˋ, 分句] clause (in European grammar)
会意[huì yì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 会意 / 會意] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds
会意字[huì yì zì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄗˋ, 会意字 / 會意字] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds
约定资讯速率[yuē dìng zī xùn sù lǜ, ㄩㄝ ㄉㄧㄥˋ ㄗ ㄒㄩㄣˋ ㄙㄨˋ ㄌㄩˋ, 约定资讯速率 / 約定資訊速率] committed information rate (Frame Relay); CIR
程序设计[chéng xù shè jì, ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ, 程序设计 / 程序設計] computer programming
充塞[chōng sè, ㄔㄨㄥ ㄙㄜˋ, 充塞] congestionto block; to congest; to crowd; to choke; to cram; to fill up; to stuff; to take up all the space

ram ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
RAM[ラム, ramu] (n) random-access memory; RAM
スタティックラム[, sutateikkuramu] (n) {comp} static RAM
破城槌[はじょうつい, hajoutsui] (n) battering ram
CGS単位系[シージーエスたんいけい, shi-ji-esu tan'ikei] (n) centimetre-gram-second system of units
C言語[シーげんご, shi-gengo] (n) {comp} C programming language
DVD−RAM;DVDRAM[ディーブイディーラム, dei-buidei-ramu] (n) {comp} DVD-RAM
EEPROM[イーイープロム, i-i-puromu] (n) {comp} electrically erasable programmable read-only memory; EEPROM; E2PROM
HR図[エッチアールず, ecchia-ru zu] (n) (abbr) (See ヘルツシュプルングラッセル図) Hertzsprung-Russel diagram; HR diagram
LFG[エルエフジー, eruefuji-] (n) {ling} lexical-functional grammar; LFG
NULLPO[ぬるぽ;ヌルポ;なるぽ;ナルポ, nurupo ; nurupo ; narupo ; narupo] (n) (uk) (sl) null pointer exception (in the Java programming language)
SRC造[エスアールシーぞう, esua-rushi-zou] (n) (See 鉄骨鉄筋コンクリート造) steel-framed reinforced concrete construction
UNEP[ユネップ, yuneppu] (n) United Nations Environment Program; UNEP
アームリフター[, a-murifuta-] (n) armlifter (e.g. on a gramophone turntable)
アイソパラメトリック[, aisoparametorikku] (adj-f) isoparametric
アイダイアグラム[, aidaiaguramu] (n) {comp} eye diagram
アイナメ科;鮎魚女科;鮎並科[アイナメか(アイナメ科);あいなめか(鮎魚女科;鮎並科), ainame ka ( ainame ka ); ainameka ( ayu sakana onna ka ; ayu nami ka )] (n) Hexagrammidae (family of marine fishes incorporating the greenlings)
アウトテイク[, autoteiku] (n) outtake (of a film, television program, etc.)
アウロノカラメイランディ[, auronokarameirandei] (n) sulfurhead Aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara maylandi maylandi)
アエクィデンステトラメルス[, aekuidensutetoramerusu] (n) saddle cichlid (Aequidens tetramerus)
アクションドラマ[, akushondorama] (n) action drama
アクションプログラム[, akushonpuroguramu] (n) action program; action programme
アクセス方式実行プログラム[アクセスほうしきじっこうプログラム, akusesu houshikijikkou puroguramu] (n) {comp} access method executor
アクセス番組[アクセスばんぐみ, akusesu bangumi] (n) access program; access programme
アクティブプログラム[, akuteibupuroguramu] (n) {comp} active program
アサイラム[, asairamu] (n) asylum
アストロラマ[, asutororama] (n) astro-rama
アセンブラマクロ変換支援プログラム[アセンブラマクロへんかんしえんプログラム, asenburamakuro henkanshien puroguramu] (n) {comp} assembler macro conversion aid
アッパーウィンドウディスプレイカラムアセンブリ[, appa-uindoudeisupureikaramuasenburi] (n) {comp} upper window display column assembly
アドバンストプログラム間通信[アドバンストプログラムかんつうしん, adobansutopuroguramu kantsuushin] (n) {comp} Advanced Program-to-Program Communication; APPC
アナグラム[, anaguramu] (n) anagram
アピストグラマ[, apisutogurama] (n) Apistogramma (genus of cichlids)
アフィ[, afi] (n) (col) (abbr) (See アフィリエートプログラム) affiliate program (of Internet advertising)
アフィリエートプログラム;アフィリエイトプログラム[, afirie-topuroguramu ; afirieitopuroguramu] (n) {comp} affiliate program (of Internet advertising)
アプリケーションフレームワーク[, apurike-shonfure-muwa-ku] (n) {comp} application framework
アプリケーションプログラミングインタフェース[, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] (n) {comp} application programming interface; API
アプリケーションプログラム[, apurike-shonpuroguramu] (n) {comp} application program; application programme
アプリケーションプログラムパッケージ[, apurike-shonpuroguramupakke-ji] (n) {comp} application program package
アプリケーション開発者[アプリケーションかいはつしゃ, apurike-shon kaihatsusha] (n) {comp} application developer; applications developer; applications programmer
アプル[, apuru] (n) {comp} A Programming Language; APL
アマチュアカメラマン[, amachuakameraman] (n) amateur photographer
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ラム[らむ, ramu] lamb, rump, rum, RAM (random access memory)
アイダイアグラム[あいだいあぐらむ, aidaiaguramu] eye diagram
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API)
アプリケーションプログラム[あぷりけーしょんぷろぐらむ, apurike-shonpuroguramu] application program
あらまし[あらまし, aramashi] abstract
イニシャルプログラムロード[いにしゃるぷろぐらむろーど, inisharupuroguramuro-do] initial program load (IPL)
インストーラ[いんすとーら, insuto-ra] installer (installation program)
インストールプログラム[いんすとーるぷろぐらむ, insuto-rupuroguramu] installation program
インストレーションプログラム[いんすとれーしょんぷろぐらむ, insutore-shonpuroguramu] installation program
インタプリタ[いんたぷりた, intapurita] interpreter, interpretive program
ウィラメット[ういらめっと, uirametto] Willamette
エクスクラメーションマーク[えくすくらめーしょんまーく, ekusukurame-shonma-ku] exclamation mark
オーサリングプログラム[おーさりんぐぷろぐらむ, o-saringupuroguramu] authoring program
オブジェクト指向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] object-oriented programming
カラム[からむ, karamu] column (of a file)
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input
キロ[きろ, kiro] kilo-, kilogram, kilometre, 10**3, k
クラマス[くらます, kuramasu] Klamath
コードプログラミング[こーどぷろぐらみんぐ, ko-dopuroguramingu] code programming
コマンドパラメータ[こまんどぱらめーた, komandoparame-ta] command parameter
コマンドフレーム[こまんどふれーむ, komandofure-mu] command frame
コンピュータプログラマー[こんぴゅーたぷろぐらまー, konpyu-tapurogurama-] computer programmer
サービスプログラム[さーびすぷろぐらむ, sa-bisupuroguramu] utility program, service program
サービスルーチンプログラム[さーびするーちんぷろぐらむ, sa-bisuru-chinpuroguramu] utility routine (program), service routine (program)
サブルーチン副プログラム[サブルーチンふくプログラム, saburu-chin fuku puroguramu] subroutine subprogram
シェルプログラマ[しえるぷろぐらま, shierupurogurama] shell program
システムパラメータ[しすてむぱらめーた, shisutemuparame-ta] system parameter
システムパラメタ[しすてむぱらめた, shisutemuparameta] system parameter
システムプログラマ[しすてむぷろぐらま, shisutemupurogurama] system programmer
スクランブル[すくらんぶる, sukuranburu] scramble (vs)
スタティックランダムアクセスメモリ[すたていっくらんだむあくせすめもり, sutateikkurandamuakusesumemori] static random access memory (SRAM)
ステルスブイラム[すてるすぶいらむ, suterusubuiramu] Stealth VRAM
スプレッドシートプログラム[すぷれっどしーとぷろぐらむ, supureddoshi-topuroguramu] spreadsheet program
セルスクランブル[せるすくらんぶる, serusukuranburu] cell scrambling
ダミーパラメタ[だみーぱらめた, dami-parameta] dummy parameter
チャネルプログラム[ちゃねるぷろぐらむ, chanerupuroguramu] channel program
テープフレーム[てーぷふれーむ, te-pufure-mu] tape row, tape frame
ディーブイディーラム[でいーぶいでいーらむ, dei-buidei-ramu] DVD-RAM
ディーラム[でいーらむ, dei-ramu] DRAM
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
プログラム[ぷろぐらむ, puroguramu] Thai: โปรแกรม(คอมพิวเตอร์)
プログラム[ぷろぐらむ, puroguramu] Thai: กำหนดการ English: schedule
出し物[だしもの, dashimono] Thai: รายการแสดง English: program (e.g. theatre)
献立[こんだて, kondate] Thai: รายการ English: program
絡む[からむ, karamu] Thai: เกี่ยวโยงกัน English: to become tangled in
補語[ほご, hogo] Thai: หเป็นคำเฉพาะทางไวยากรณ์ใช้เรียกหน่วยเติมเต็ม English: (grammar)complement
計画[けいかく, keikaku] Thai: โปรแกรม English: program

ram ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุรีรัมย์[n. prop.] (Burīram) EN: Buriram ; Buri Ram FR: Buriram
ดีแรม[n.] (dīraēm) EN: DRAM ; dynamic RAM FR:
เอสดีแรม[n.] (ēsdīraēm) EN: SDRAM ; Synchronous Dynamic RAM : FR:
จังหวัดบุรีรัมย์ ; จ.บุรีรัมย์[n. prop.] (Jangwat Bur) EN: Buri Ram Province ; Buriram Province FR: province de Buri Ram [f] ; province de Buriram [f]
แกะตัวผู้[n. exp.] (kae tūaphū) EN: ram FR: bélier [m]
เขื่อนพระราม 6[n. prop.] (Kheūoen Phr) EN: Phra Ram 6 Dam FR:
ขวิด[v.] (khwit) EN: butt ; gore ; horn ; ram FR:
กระโถนพระราม[n. exp.] (krathōn Phr) EN: Sapria ram FR: Sapria ram
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: knock ; tamp ; pound ; ram ; drive out ; clash ; beat ; batter ; strike ; dash ; poke ; jab ; stab ; nudge ; push FR: battre ; frapper ; secouer ; broyer ; piler
น้ำมันรำข้าว[n. exp.] (nāmman ram ) EN: rice bran oil FR: huile de son de riz [f]
หน่วยความจำ[n. exp.] (nūay khwāmj) EN: memory ; volatile memory ; Random-access memory (RAM) FR: mémoire [f] ; mémoire volatile [f] ; mémoire vive [f] ; RAM [f]
พระรามชาดก[n. prop.] (Phra Rām Ch) EN: Phra Ram Chadok FR:
พระรามราชนิเวศน์[n. prop.] (Phra Rām Rā) EN: Phra Ram Ratchanives Palace (Phetburi) FR:
พุ่งเข้าใส่[v. exp.] (phung khaos) EN: rush ; ram into FR: bondir
แรม[n.] (raēm) EN: RAM FR: ram [f. inv.] ; mémoire vive [f] ; mémoire volatile [f]
ตึกรามบ้านช่อง[n. exp.] (teuk rām bā) EN: buildings FR:
ยัด[v.] (yat) EN: stuff ; cram ; squeeze ; press ; fill ; ram ; tuck FR: bourrer ; enfourner ; farcir ; rembourrer ; fourrer ; embourrer (vx)
อดิศัย โพธารามิก[n. prop.] (Adisai Phōt) EN: Adisai Bodharamik FR:
ไอจี[TM] (Ai-Jī ) EN: IG (Instagram) FR:
อาการปวดประจำเดือน[n. exp.] (ākān pūat p) EN: menstrual cramps ; dysmenorrhea FR: règles douloureuses [fpl]
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักขร-[pref.] (akkhara-) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อัครมหาเสนาบดี[n.] (akkhramahās) EN: prime minister FR: Premier ministre [m]
อัครมเหสี[n.] (akkhramahēs) EN: queen FR:
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; act up ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; kick up a fuss ; bully ; make a scene ; go berserk ; bluster FR: semer le désordre
อาละวาด[adj.] (ālawāt) EN: rampant ; in a rage FR:
อนุสัญญาแรมซาร์ [n. prop.] (Anusanya Ra) EN: Ramsar Convention FR:
เอากลับบ้าน[v. exp.] (ao klapbān) EN: take home FR: ramener à la maison
เอาไปประมูล[v. exp.] (ao pai pram) EN: put up for auction FR:
อประมาณ[adj.] (aparamān) EN: FR: sans limite
อประมาณ[adj.] (aparamān) EN: odious ; disgraceful ; shameful FR:
อภิราม[adj.] (aphirām) EN: very satisfied FR: très satisfait
อัประไมย[adj.] (appramai) EN: unlimited FR:
อัประมาณ[adj.] (appramān) EN: FR: sans limite
อัประมาณ[adj.] (appramān) EN: odious ; disgraceful ; shameful FR:
อประมาท[n.] (appramāt) EN: FR: sobriété [f]
อประมาท[n.] (appramāt) EN: carefulness FR:
อประมาท[n.] (apramāt) EN: FR: sobriété [f]
อประมาท[n.] (apramāt) EN: carefulness FR:
อะร้าอร่าม[v.] (arā-arām) EN: be worried FR:

ram ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Roter Buntbarsch {m} (Hemichromis bimaculatus) [zool.]red ram
Auffahrtsrampe {f}access ramp
Aktionsparameter {m}action parameter
Aktionsprogramm {n}; Handlungsprogramm
Zusatzprogramm {n}add on program
Administrationsprogramm {n}administrative program
adverbial {adj} [gramm.]adverbial
Luftbildvermessung {f}aerial photogrammetry; phototopography
Alterspyramide {f}age pyramid
Alu-Nutenprofilgestell {n}aluminium profile frame; aluminum profile frame
Auswertungsprogramm {n}analysis program
Angiogramm {n}; Röntgenbild von Blutgefäßen [med.]angiogram
Applet {n}; kleine Anwendung; kleines Programm [comp.]applet
Anwenderprogramm {n}application program
Assembler-Primärprogramm {n} [comp.]assembler primary program
Assembler-Programmierer {m} [comp.]assembler programmer
Assembler-Programmverknüpfung {f} [comp.]assembler program link
Atlasgrasmücke {f} [ornith.]Tristram's Warbler
Prüfungsprogramm {n}audit program
Autogramm {n} | Autogramme
Hilfsprogramm {n}auxiliary program; auxiliary routine
Hintergrundprogramm {n}background program
Stangenzirkel {m}beam trammels
Traggestell {n}bearer frame
Richter {m}; Richteramt
Bewertungsprogramm {n}benchmark program
Besetzungsplan {m}configuration diagram
BIOS {n}; Startprogramm für Computer [comp.]BIOS
Bondparameter {pl}bonding parameters
Bonus {m}; Prämie
Zeitverschwendung {f}; Kleinkrämerei
Brand {m} (von Keramik)firing
Brillenfassung {f}spectacle frame
Sendeprogramm {n} | Sendeprogramme
Bronchospasmus {m}; Krampfzustand der Bronchialmuskulatur [med.]bronchospasm
kräftig; stramm; stämmig {adj} | kräftoger; strammer; stämmiger | am kräftigsten; am strammsten; am stämmigstenburly | burlier | burliest
Kameramann {m} | Kameramänner
Investitionsprogramm {n}capital expenditure program; capital expenditure programme [Br.]
Zentigramm {n} | Zentigramme
Fliesenbelag {m}ceramic tiling

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ram
Back to top