ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

relaxing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *relaxing*, -relaxing-

relaxing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
relaxing (adj.) ซึ่งช่วยให้ผ่อนคลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm relaxing for a few minutesฉันกำลังพักผ่อนสักครู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And while you guys are dragging your candy asses half-way across the state and back, I'll be waiting for you on the other side relaxing with my thoughts.และตอนที่พวกนายย้ายตูดอ้อมรัฐไป ได้สักครึ่งทางและวกกลับมา ฉันคงจะคอยพวกนายอยู่อีกฝั่งนึง ผ่อนคลาย ไปตามอารมณ์
A relaxing cruise is better.ล่องเรือคลายเครียดดีกว่ามั้ย
I mean, that must be very relaxing for you.มิน่าละ เราถึงได้รู้สึกดีกับเขานัก
You know, whatever you think is relaxing and nice.การเลือกปฏิบัติกับแวมไพร์
"How about relaxing in the sunshine?""รู้สึกดียังไงนะตอนอยู่ท่ามกลางแสงแดด?"
There are those that fear that what you're really talking about is taking away civil liberties, relaxing FISA policies, expanding the reach of the Patriot Act.มีความกลัวกันว่า ในเรื่องที่ท่านพูดมานั้น จะมีการริดรอนเสรีภาพประชาชน
For relaxing on the beaches of lake biwa.สำหรับการพักผ่อนริมหาด ทะเลสาบบิวะ
I thought it would be nice if we were just a couple of regular people relaxing on a tropical island.ผมคิดว่ามันคงจะดี ถ้าเราเป็นแค่คู่รักอย่างคนปกติทั่วไป ผ่อนคลายบนเกาะในเขตร้อนชื้น
It looks like somebody is really relaxing now.ดูเหมือนใครบางคน กำลังผ่อนคลายจริงๆแล้วนะเนี่ย
With all the, uh, relaxing you do, maybe you can get a little writing done while you're there.ถ้าลูกได้ผ่อนคลายบ้าง ลูกอาจจะได้เขียนอะไรนิดหน่อย ตอนอยู่ที่นั่นน่ะ
If we all work together, we're gonna be relaxing in a clean house by lunch. - Now let's start cleaning up the crap.เราจะพักผ่อนในบ้านสะอาด ก่อนมื้อเที่ยง เริ่มเก็บขยะ
What, you don't appreciate a nice, relaxing blowout?คุณไม่ชอบโบลว์เอ้าท์สวยๆหรือ

relaxing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
休らい;安らい[やすらい, yasurai] (n) (1) resting; relaxing; (2) hesitating; loitering

relaxing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นวดแก้เมื่อย[n. exp.] (nūat kaē me) EN: relaxing massage FR:

relaxing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erholsam {adj} | erholsamer | am erholsamstenrelaxing | more relaxing | most relaxing
Lockerung {f} der Vorschriftenrelaxing of regulations

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า relaxing
Back to top