ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rumpus

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rumpus*, -rumpus-

rumpus ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rumpus (n.) เสียงเอะอะอึกทึก See also: ความชุลมุนวุ่นวาย Syn. commotion, disturbance, uproar
rumpus (sl.) การเอะอะโวยวาย See also: ความอึกทึกครึกโครม
English-Thai: HOPE Dictionary
rumpus(รัม'พัส) n. ความวุ่นวายที่อึกทึกครึกโครม,ความอลหม่าน,การส่งเสียงเอะอะโวยวาย pl. rumpuses, Syn. commotion,uproar
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
THE DEVIL'S RUMPUS ROOM.ห้องลับส่วนตัวของปีศาจร้าย
Let the wild rumpus begin. Hey, kdo.ปล่อยให้เขาร้องโหยหวน ทรมานไปก็แล้วกัน ไงหนูน้อย
What's the rumpus?เรากำลังเถียงกันว่ามันกี่ครั้งต่อปีแล้ว

rumpus ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sāo, ㄙㄠ, 骚 / 騷] trouble; a disturbance; a rumpus

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rumpus
Back to top