ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rout

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rout*, -rout-

rout ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rout (n.) ความพ่ายแพ้ราบคาบ Syn. beating, defeat
rout (n.) การชุลมุนวุ่นวาย See also: ฝูงชนที่ชุลมุนวุ่นวาย Syn. rabble
rout (vt.) ตีแตกพ่าย Syn. beat, defeat, conquer
rout (vi.) ใช้จมูกขุดคุ้ย (สัตว์) Syn. burrow, dig
rout (vt.) ใช้จมูกขุดคุ้ย (สัตว์) Syn. burrow, dig
rout out (idm.) ค้นหา See also: คุ้ยหา Syn. dredge up, rake out
rout out (idm.) ซ่อน See also: ซุกซ่อน
rout up (idm.) ค้นหา See also: คุ้ยหา Syn. dredge up, rake out
rout up (idm.) ปลุกให้ลุกขึ้น
route (n.) เส้นทางของรถ เรือ เครื่องบิน See also: ทาง Syn. itinerary, path, way
route (vt.) กำหนดเส้นทาง See also: วางเส้นทาง
routine (n.) กิจวัตรประจำ See also: หน้าที่ประจำ Syn. custom, habit, pattern
routine (n.) ชุดคำสั่ง (คอมพิวเตอร์)
routine (adj.) เป็นประจำ See also: สม่ำเสมอ, เป็นกิจวัตร Syn. everyday, habitual, usual
routine (adj.) ซ้ำซาก See also: จำเจ, น่าเบื่อ Syn. boring, humdrum
routinier (n.) ผู้กำหนดเส้นทาง See also: ผู้นำทาง
English-Thai: HOPE Dictionary
rout(เราทฺ) n. การพ่ายหนี,ฝูงชนที่อลหม่าน,การชุลมุนวุ่นวาย,งานชุมนุมที่อึกทึกครึกโครม,กลุ่มคน vt. ทำให้แตกพ่ายหนี,ทำให้พ่ายแพ้กระเซอะกระเซิง
route(รูท) n. ทาง,เส้นทาง,เส้นทางเดิน,เส้นทางเดินเรือ,คำสั่งเดินทัพ,vi. กำหนดเส้นทาง,วางเส้นทาง, See also: routerouter n. -Phr. (en route อยู่ในระหว่างเส้นทาง), Syn. course,road,passing
routine(รูทีน') n.,adj. งานประจำ,วิธีการประจำ,ตามปกติ
routineer(รูทีเนียร์') n. ผู้ปฏิบัติตามระ-เบียบที่ใช้ประจำ,ผู้ยึดแบบแผนที่ตายตัว
English-Thai: Nontri Dictionary
rout(n) การหนีกระเซอะกระเซิง,การแตกพ่าย
route(n) เส้นทาง,ทางเดิน,ทาง,การเดินทาง
routine(adj) ประจำวัน,เป็นกิจวัตร,เกี่ยวกับงานประจำ,ตามปกติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
routการก่อความวุ่นวาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
routeเส้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
routineรูทีน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Route choiceการเลือกเส้นทาง [TU Subject Heading]
routineรูทีน,โปรแกรมใช้ประจำโปรแกรมที่อีกโปรแกรมหนึ่งเรียกไว้ใช้บ่อยๆ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เส้นทาง (n.) route See also: way, course, line, passage, path Syn. ทาง, วิถีทาง,
ตาทัพ (n.) route of an army See also: route of march, march of an army, route that an army is going to take, compare to the squares or moves in a chess game, movements of the army Syn. ทัพ, แนวทัพ
แนวทัพ (n.) route of an army See also: route of march, march of an army, route that an army is going to take, compare to the squares or moves in a chess game, movements of the army Syn. ทัพ
ทางลง (n.) route of descent See also: way down Ops. ทางขึ้น
กิจวัตร (n.) routine See also: habitual practice, daily routine, daily programme, daily task, routine matter, routine of work Syn. กิจวัตรประจำวัน, งานประจำวัน
งานประจำ (n.) routine See also: routine work Ops. งานชั่วคราว
งานหลัก (n.) routine See also: routine work Syn. งานประจำ Ops. งานอดิเรก
กิจวัตรประจำวัน (n.) daily routine See also: daily programme, daily task, routine matter, routine of work Syn. งานประจำวัน, กิจวัตร
งานประจำวัน (n.) daily routine See also: daily work Syn. งานประจำ
ต้นกล้า (n.) rice sprouts See also: rice seedlings
ต้นอ่อน (n.) sprout See also: seedling, sapling
ถั่วงอก (n.) bean sprouts Syn. ถั่วเพาะ
ถั่วเพาะ (n.) bean sprouts
ทอดยอด (v.) sprout See also: climb on the earth Syn. เลื้อย
ทางกันดาร (n.) extremely arid route See also: barren route, route through arid/infertile/waste land Syn. ทางทุรกันดาร
ทางกันดาร (n.) extremely arid route See also: barren route, route through arid/infertile/waste land Syn. ทางทุรกันดาร
ทางกันดาร (n.) extremely arid route See also: barren route, route through arid/infertile/waste land Syn. ทางทุรกันดาร
ทางทุรกันดาร (n.) extremely arid route See also: barren route, route through arid/infertile/waste land
ทางทุรกันดาร (n.) extremely arid route See also: barren route, route through arid/infertile/waste land
ทางทุรกันดาร (n.) extremely arid route See also: barren route, route through arid/infertile/waste land
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm en route to Londonฉันอยู่ระหว่างทางมาลอนดอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The route is well guarded. Behind us are 200 tanks, 50 armored cars and 500 machine-guns.รถถัง 200 คัน รถหุ้มเกาะ 50 คัน
Purely as a matter of routine, you know.ก็ตามระเบียบขั้นตอนละนะ
At the top, the Commandant, who oversees the camp routine.สุดยอดแล้วก็คือ ผู้บัญชาการ ผู้ควบคุมกิจกรรมทุกอย่างในแคมป์
They even organise politically, challenging the common criminals for control of the camp routine.พวกเขาทำแม้กระทั่ง รวมกลุ่มกัน ต่อต้านพวก คาโปว เพื่อควบคุมชีวิตประจำวันของตัวเอง
Remington Colt Farroute Smith Wesson Colt from the Navy....เรมิงตัน, โคลต์, เฟอรูต์ ...สมิธ เวสสัน, โคลต์ จากกองทัพเรือ...
A disgraceful rout.พ่ายแพ้ที่น่าอับอาย ได้รับการลดลงใน.
This is a routine pursuit.นี่คือการแสวงหาประจำ
Main Force repeats, this is a routine pursuit.กำลังหลักซ้ำ นี่คือการแสวงหาประจำ รหัส 44
There's a passenger on your Chicago flight, a little girl named Lisa Davis, en route to Minneapolis.มีผู้โดยสารคนหนึ่ง บนเที่ยวบิน 209 ไปชิคาโกของคุณ เป็นเด็กผู้หญิงชื่อลิซ่า เดวิส จะเดินทางไปมินนีอาโปลิส
What about that southern route around Tulsa?แล้วเส้นทางด้านใต้รอบทัลซ่าล่ะ
Route him into Lake Michigan. At least avoid killing innocent people.นำทางเขาไปที่เลค มิชิแกน อย่างน้อยก็เลี่ยงการฆ่าคนบริสุทธิ์
Rhythm and Blues Revue... at the Palace Hotel ballroom, Route 16...รีดึม และ บลูส เรเฟิว ที่ เตอะแพแลยส โฮเทล โบลรูม ถนน 16

rout ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
豆芽[dòu yá, ㄉㄡˋ ㄧㄚˊ, 豆芽] bean sprout
豆芽菜[dòu yá cài, ㄉㄡˋ ㄧㄚˊ ㄘㄞˋ, 豆芽菜] bean sprouts
常规[cháng guī, ㄔㄤˊ ㄍㄨㄟ, 常规 / 常規] conventional (weapons); conventional; common; routine
溃兵[kuì bīng, ㄎㄨㄟˋ ㄅㄧㄥ, 溃兵 / 潰兵] defeated troops; routed army; scattered soldiers
殊途同归[shū tú tóng guī, ㄕㄨ ㄊㄨˊ ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄟ, 殊途同归 / 殊途同歸] different routes to the same destination (成语 saw); fig. different means of achieve the same end
途中[tú zhōng, ㄊㄨˊ ㄓㄨㄥ, 途中] en route
败绩[bài jì, ㄅㄞˋ ㄐㄧˋ, 败绩 / 敗績] be utterly defeated; be routed
蒜苗[suàn miáo, ㄙㄨㄢˋ ㄇㄧㄠˊ, 蒜苗] garlic shoot; garlic sprouts
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, 茁] increase; sprout
词汇通路[cí huì tōng lù, ㄘˊ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄨㄥ ㄌㄨˋ, 词汇通路 / 詞彙通路] lexical route
便步走[biàn bù zǒu, ㄅㄧㄢˋ ㄅㄨˋ ㄗㄡˇ, 便步走] march at ease; route step
标兵[biāo bīng, ㄅㄧㄠ ㄅㄧㄥ, 标兵 / 標兵] parade guards (usually spaced out along parade routes); example; model; pacesetter
[chè, ㄔㄜˋ, 屮] plants sprouting
中毒途径[zhōng dú tú jìng, ㄓㄨㄥ ㄉㄨˊ ㄊㄨˊ ㄐㄧㄥˋ, 中毒途径 / 中毒途徑] poisoning route
[mén, ㄇㄣˊ, 穈] porridge; rice sprouts
例行[lì xíng, ㄌㄧˋ ㄒㄧㄥˊ, 例行] routine
常务[cháng wù, ㄔㄤˊ ˋ, 常务 / 常務] routine business; everyday duties
径路[jìng lù, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄨˋ, 径路 / 徑路] route; path
截程序[jié chéng xù, ㄐㄧㄝˊ ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ, 截程序] routine
日常工作[rì cháng gōng zuò, ㄖˋ ㄔㄤˊ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, 日常工作] routine
溃敌[kuì dí, ㄎㄨㄟˋ ㄉㄧˊ, 溃敌 / 潰敵] routed enemy
溃军[kuì jūn, ㄎㄨㄟˋ ㄐㄩㄣ, 溃军 / 潰軍] routed troops
路由[lù yóu, ㄌㄨˋ ㄧㄡˊ, 路由] routing (in computer networks)
路由协定[lù yóu xié dìng, ㄌㄨˋ ㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, 路由协定 / 路由協定] routing protocol
路由协议[lù yóu xié yì, ㄌㄨˋ ㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, 路由协议 / 路由協議] routing protocols
路由器[lù yóu qì, ㄌㄨˋ ㄧㄡˊ ㄑㄧˋ, 路由器] router
路程[lù chéng, ㄌㄨˋ ㄔㄥˊ, 路程] route; path traveled; distance traveled; distance from A to B; fig. course (of development)
路线[lù xiàn, ㄌㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 路线 / 路線] route; course; fig. political course
鲑鱼[guī yú, ㄍㄨㄟ ㄩˊ, 鲑鱼 / 鮭魚] salmon; trout
[yāng, ㄧㄤ, 秧] shoots; sprouts
区间车[qū jiān chē, ㄑㄩ ㄐㄧㄢ ㄔㄜ, 区间车 / 區間車] shuttle bus (or train); train or bus traveling only part of its normal route
[miáo, ㄇㄧㄠˊ, 苗] sprout
萌芽[méng yá, ㄇㄥˊ ㄧㄚˊ, 萌芽] sprout; germ of a plant
尊鱼[zūn yú, ㄗㄨㄣ ㄩˊ, 尊鱼 / 尊魚] trout
[guī, ㄍㄨㄟ, 鲑 / 鮭] trout; salmon
[zūn, ㄗㄨㄣ, 鳟 / 鱒] trout; barbel; Taiwan pr. zun4
鳟鱼[zūn yú, ㄗㄨㄣ ㄩˊ, 鳟鱼 / 鱒魚] trout
溃败[kuì bài, ㄎㄨㄟˋ ㄅㄞˋ, 溃败 / 潰敗] utterly defeated; routed; crushed; to collapse (of army)
[tú, ㄊㄨˊ, 途] way; route; road

rout ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
追い散らす;追散らす[おいちらす, oichirasu] (v5s,vt) to drive away; to scatter; to rout
あろうとなかろう[, aroutonakarou] (exp) whether or not; presence or absence
イージーフライ[, i-ji-furai] (n) routine fly ball (baseball) (wasei
インテグレーティドルーチング[, integure-teidoru-chingu] (n) {comp} integrated routing
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school"
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school"
エラー処理ルーチン[エラーしょりルーチン, era-shori ru-chin] (n) {comp} error handling routine; error-handling routine
オーバーフロールーチング[, o-ba-furo-ru-chingu] (n) {comp} overflow routing
オーバーフロールート[, o-ba-furo-ru-to] (n) {comp} overflow route
オーバレイルーチング[, o-bareiru-chingu] (n) {comp} overlay routing
オショロコマ[, oshorokoma] (n) dolly varden (species of trout, Salvelinus malma, esp. subspecies Salvelinus malma malma) (ain
お役所仕事;御役所仕事[おやくしょしごと, oyakushoshigoto] (n) bureaucratic routine; red tape
お決まり;お決り;御決まり;御決り[おきまり, okimari] (n,adj-no) (See 決まり・3) standard; set; routine; regular; usual; conventional; stereotyped; same old
キャンドルーチン[, kyandoru-chin] (n) {comp} canned routine
グラウチング[, gurauchingu] (n) grouting
グラウト[, gurauto] (n) grout; grouting (cement between tile squares)
クルートン[, kuru-ton] (n) crouton
クルトン[, kuruton] (n) crouton (fre
ケーブルルータ[, ke-bururu-ta] (n) {comp} cable router
コアルータ[, koaru-ta] (n) {comp} core router
サービスルーチン[, sa-bisuru-chin] (n) {comp} utility routine; service routine
サービスルーチンプログラム[, sa-bisuru-chinpuroguramu] (n) {comp} utility routine (program); service routine (program)
シロウト童貞;素人童貞[シロウトどうてい(シロウト童貞);しろうとどうてい(素人童貞), shirouto doutei ( shirouto doutei ); shiroutodoutei ( shirouto doutei )] (n) man who has never had sex except with sex workers
スイッチングルータ[, suicchinguru-ta] (n) {comp} switching router
ソースルーティング[, so-suru-teingu] (n) {comp} source routing
ダイナミックルーティング[, dainamikkuru-teingu] (n) {comp} dynamic routing
つる返し;蔓返し[つるがえし, tsurugaeshi] (n) (uk) digging up, removing sprouts from, and replanting tubers (esp. of the sweet potato) to make for a bigger end product
どうであろうと[, doudearouto] (exp) whatever (the case may be)
トラウトサーモン;トラウト・サーモン[, torautosa-mon ; torauto . sa-mon] (n) Donaldson trout (hybrid of steelhead, cutthroat, and rainbow trout) (wasei
にょきりにょきり[, nyokirinyokiri] (adv-to) (on-mim) (See にょきにょき) feelings; memories; imagined items or dreams that sprout up one after the other
バリエーションルート[, barie-shonru-to] (n) variation route
ファイル処理ルーチン[ファイルしょりルーチン, fairu shori ru-chin] (n) {comp} file-handling routine
ブフナー漏斗[ブフナーろうと, bufuna-routo] (n) Buchner funnel
ブルータ[, buru-ta] (n) {comp} brouter
ブロードバンドルータ[, buro-dobandoru-ta] (n) {comp} broadband router
マネージャー(P);マネジャー(P);マネージャ[, mane-ja-(P); maneja-(P); mane-ja] (n) (1) manager (e.g. of a business, an idol, etc.); (2) in a sports team (esp. at school) someone who does the routine drudge work; (P)
ラウター[, rauta-] (n) {comp} router
リルート[, riru-to] (vs) rerouting
ルーティングハイアラーキ[, ru-teinguhaiara-ki] (n) {comp} routing hierarchy
レイクトラウト;レイク・トラウト[, reikutorauto ; reiku . torauto] (n) lake trout (Salvelinus namaycush)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インテグレーティドルーチング[いんてぐれーていどるーちんぐ, integure-teidoru-chingu] integrated routing
エラー回復ルーチン[エラーかいふくルーチン, era-kaifuku ru-chin] error recovery routine
オーバーフロールーチング[おーばーふろーるーちんぐ, o-ba-furo-ru-chingu] overflow routing
オーバーフロールート[おーばーふろーるーと, o-ba-furo-ru-to] overflow route
オーバレイルーチング[おーばれいるーちんぐ, o-bareiru-chingu] overlay routing
コルーチン[こるーちん, koru-chin] coroutine
サービスルーチン[さーびするーちん, sa-bisuru-chin] utility routine, service routine
サービスルーチンプログラム[さーびするーちんぷろぐらむ, sa-bisuru-chinpuroguramu] utility routine (program), service routine (program)
サブルーチン[さぶるーちん, saburu-chin] subroutine
サブルーチン副プログラム[サブルーチンふくプログラム, saburu-chin fuku puroguramu] subroutine subprogram
サブルーチン名[サブルーチンめい, saburu-chin mei] subroutine name
ソースルーティング[そーするーていんぐ, so-suru-teingu] source routing
ソースルート[そーするーと, so-suru-to] source route
ダイナミックルーティング[だいなみっくるーていんぐ, dainamikkuru-teingu] dynamic routing
ダイナミックルート[だいなみっくるーと, dainamikkuru-to] dynamic route
バックアップルート[ばっくあっぷるーと, bakkuappuru-to] backup route
ファイル処理ルーチン[ファイルしょりルーチン, fairu shori ru-chin] file-handling routine
ユーティリティルーチン[ゆーていりているーちん, yu-teiriteiru-chin] utility routine, service routine
ユーティリティルーチンプログラム[ゆーていりているーちんぷろぐらむ, yu-teiriteiru-chinpuroguramu] utility routine program, service routine program
ラウター[らうたー, rauta-] router
ランタイムルーチン[らんたいむるーちん, rantaimuru-chin] run-time routine
ランダマイズルーチン[らんだまいずるーちん, randamaizuru-chin] randomizing routine
ルータ[るーた, ru-ta] router
ルーチングテーブル[るーちんぐてーぶる, ru-chingute-buru] routing table
ルーチング情報[ルーチングじょうほう, ru-chingu jouhou] routing information
ルーティングデータ[るーていんぐでーた, ru-teingude-ta] routing data
ルーティングテーブル[るーていんぐてーぶる, ru-teingute-buru] routing table
ルーティングハイアラーキ[るーていんぐはいあらーき, ru-teinguhaiara-ki] routing hierarchy
ルーティング決定[ルーティングけってい, ru-teingu kettei] routing decision
ルートサーバ[るーとさーば, ru-tosa-ba] route server
ルートセット[るーとせっと, ru-tosetto] route set
ルートメニュー[るーとめにゅー, ru-tomenyu-] route menu
伝送路[でんそうろ, densouro] line, transmission line, transmission path, transmission route, link
共用ルーチン[きょうようルーチン, kyouyou ru-chin] utility routine, service routine
再入可能サブルーチン[さいにゅうかのうサブルーチン, sainyuukanou saburu-chin] reentrant subroutine
再入可能ルーチン[さいにゅうかのうルーチン, sainyuukanou ru-chin] reentrant routine
再帰的サブルーチン[さいきてきサブルーチン, saikiteki saburu-chin] recursive subroutine
最適ルート[さいてきルート, saiteki ru-to] optimal route
迂回ルーティング[うがいルーティング, ugai ru-teingu] alternate, detour routing
階層型ルーティング[かいそうがたルーティング, kaisougata ru-teingu] hierachical routing
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
海路[かいろ, kairo] Thai: ทางเดินทะเล English: sea route
経路[けいろ, keiro] Thai: เส้นทาง ทางผ่าน English: route

rout ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปราชัย[n.] (parāchai) EN: defeat ; failure ; rout FR: défaite [f]
ปราชัย[v.] (parāchai) EN: lose ; be defeated ; be beaten ; suffer defeat ; rout FR: perdre ; être battu ; être défait ; subir une défaite
พ่ายแพ้[v.] (phāiphaē) EN: lose ; fail ; be defeated ; suffer defeat ; rout FR: être vaincu ; succomber
อาจิณ[adj.] (ājin) EN: habitual ; customary ; regular ; routine FR: habituel
อาจิณ-[pref.] (ājinna-) EN: habitual ; customary ; regular ; routine FR:
เบรุต[n. prop.] (Bērut ) EN: Beirut FR: Beyrouth
บึงบาง[n.] (beungbāng) EN: water route FR:
บูรณะถนน[v. exp.] (būrana than) EN: repair the roads FR: réparer la route
ฉงน[v.] (cha-ngon) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
ช่องทาง[n.] (chǿngthāng) EN: way ; path ; route ; road ; channel FR: chemin [m] ; canal [m]
เดินทาง[v.] (doēnthāng) EN: travel ; voyage ; make a journey ; take a trip ; journey ; be on one's way ; leave FR: voyager ; faire un voyage ; être en route ; partir ; se déplacer ; parcourir
เดินทางไป[v. exp.] (doēnthāng p) EN: FR: faire route vers
เดินทางถึง[X] (doēnthāng t) EN: FR: en route vers
ดอกไม้ริมทาง[n. exp.] (døkmāi rim ) EN: flowers by the roadside FR: fleurs des bords de routes [fpl]
ฝั่งขวาของถนน[X] (fang khwā k) EN: on the right-hand side of the road FR: du côté droit de la rue/route
ฝรั่งขี้นก[n. exp.] (Farang khīn) EN: stingy foreigner ; backpacker ; impoverished Westerner ; bird shit Westerner ; bird shit Farang FR: routard [m] ; farang radin [m]
ไฮเวย์[n.] (haiwē) EN: highway ; motorway FR: autoroute [f]
หนทาง[n.] (honthāng) EN: route ; road ; way FR: chemin [m] ; route [f]
จราจร[n.] (jarājøn) EN: traffic ; street traffic FR: circulation [f] ; circulation routière [f] ; trafic [m]
จราจรทางบก[n. exp.] (jarājøn thā) EN: FR: circulation routière [f]
จาริก[n.] (jārik) EN: traveler ; wayfarer ; wanderer FR: routard [m] ; bourlingueur [m] (fam.)
จอดรถชิดขอบทาง[v. exp.] (jøt rot chi) EN: pull over FR: se ranger sur le côté de la route
กะหล่ำดาว[n. exp.] (kalam dāo) EN: Brussels sprouts FR: chou de Bruxelles [m]
กะหล่ำหัวลำต้น[n. exp.] (kalam hūa l) EN: Brussels sprouts FR: chou de Bruxelles [m]
การฝ่าฝืนกฎจราจร[n. exp.] (kān fāfeūn ) EN: FR: infraction au code de la route [f] ; infraction de roulage [f] (Belg.)
การขนส่งสินค้าทางบก[n. exp.] (kān khonson) EN: FR: transport routier [m] ; transport par route [m]
การขนส่งทางบก[n. exp.] (kān khonson) EN: land transport ; carriage by land FR: transport routier [m]
การขนส่งทางถนน[n. exp.] (kān khonson) EN: road transport FR: transport routier [m]
การก่อสร้างถนน[n. exp.] (kān køsāng ) EN: FR: construction d'une route [f]
การลงมือทำ[n.] (kān longmeū) EN: FR: miseen route [f]
กั้นถนน[v. exp.] (kan thanon ) EN: set up a road block FR: barricader la route
การตรวจพิจารณาตามวาระ[n. exp.] (kān trūat p) EN: routine inspection [f] FR: examen de routine [m]
ข้าวกล้า[n.] (khāoklā) EN: rice seedlings ; germinating seed ; paddy sprout ; rice shoots FR:
เคารพกฎจราจร[v. exp.] (khaorop kot) EN: FR: respecter le code de la route
ข้าวตัง[n.] (khāotang) EN: rice crust ; crust of rice ; burnt rice FR: croûte de riz [f]
ขับส่ายไปมา[v. exp.] (khap sāi pa) EN: FR: zigzaguer sur la route
ค่าทางด่วน[n. exp.] (khā thāng d) EN: expressway toll FR: péage autoroutier [m]
ขยายถนน[v. exp.] (khayāi than) EN: widen a road FR: élargir une route
ขยายถนนให้กว้างขึ้น[v. exp.] (khayāi than) EN: widen a road FR: élargir une route
ขนอ่อน[n. exp.] (khon øn) EN: down ; new hair ; soft hair ; sprouting hair FR: duvet [m]

rout ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abrechnungsroutine {f}accounting routine
Einrichtroutine {f}adjustment routine
Unterstützungsroutine {f}aid routine
Umwegsteuerung {f}alternate routing
Alternativweg {m}alternative route
Hilfsprogramm {n}auxiliary program; auxiliary routine
Bachforelle {f} [zool.]brook trout
Karawanenstraße {f}caravan track; caravan route
Prüfprogramm {n}check routine
Dateiabschlussroutine {f}close routine
Croutons {pl} [cook.]croutons
Zielrichtung {f}destination route
Diagnose-Programm {n}diagnostic routines
Editor {m}; Eingaberoutine
Flucht- und Rettungswege {pl}escape and emergency routes
Fluchtweg {m}escape route; emergency escape route
Hochwasserablaufberechnung {f}flood routing
Unterbrechungs-Serviceprogramm {n}interrupt service routine
Kennsatzroutine {f}label handling routine
Marschroute {f}route; strategy
Arbeitsgang {m} | alternativer Arbeitsgangrouting | alternative routing
Fahrrinne {f} | Vertiefung der Fahrrinnenavigation channel; navigational route | deepening of the navigational route
Bankleitzahl {f}bank code number; bank identification code; bank sorting code; bank routing number
Buslinie {f} | Buslinie 42bus route | bus number 42; the number 42 bus
Ring... | Südring {m} (Straße)orbital | south orbital route
Bundesverkehrswegeplan {m}Plan for Federal Traffic Routes
Router {m} [comp.]router
Routine {f} | Routinen
Routineuntersuchung {f}routine examination; routine physical
Routinier {m}routinier
routinemäßig; langweilig {adj}; Routine...ho-hum
routinemäßig {adv}routinely
Geschäftsgang {m}run of business; business routine
Dienstprogramm {n}service routine
Sortierprogramm {n}sort routine
Trasse {f}marked-out route
Transportweg {m} | auf dem Transportwegway of transportation; route of transportation | in transit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rout
Back to top