ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

regrettably

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *regrettably*, -regrettably-

regrettably ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
regrettably (adv.) น่าสลดใจ See also: น่าเศร้าใจ Syn. unfortunately
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What a regrettably large head you have.น่าเสียดายทั้งที่ท่านมีหัวที่ใหญ่โตแบบนี้
Clearly you are a woman of many qualities, some of which I have regrettably underestimated.ชัดเจนว่า คุณคือหญิงที่มากความสามรถ หนึ่งในนั้น ฉันประเมินคุณต่ำไป
There, they were to board a steamboat to get to the free states, but carelessness was responsible for them to override that entry and regrettably send them even deeper into the southern states...ที่นั่นพวกเขาได้ให้คณะกรรมการเรือ กลไฟ ที่จะได้รับไปยังรัฐฟรี แต่ความประมาทเป็นผู้รับผิดชอบ
However, I'm afraid the Royal Society has... well, regrettably sales for the History of Fish... have not lived up to our financial expectations.ดีอย่างน่าเศร้าขายสำหรับประวัติของปลา ยังไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคาด หวังทางการเงินของเรา มันเป็นหนังสือที่น่าประทับใจ
Regrettably no, Mrs. Meadows.เกรงว่าคงไม่ได้ครับ คุณนายมิวโดว์
Regrettably we are all out of wine.น่าเสียดายที่ไวน์หมดแล้ว
Regrettably, no one knew we changed course.น่าเสียดายตรงที่ไม่มีใครรู้ว่าเราเปลี่ยน
For which the punishment, regrettably, is also death....ด้วยคำสั่งนี้ ให้ตัดสินลงโทษได้ โดยไม่มีการอภัย ให้ตายตกตามกัน "
Regrettably, the Princes of Mourne have escaped.ข้าเสียใจจริงๆ เจ้าชายแห่งมอร์นทั้งสองหนีไปได้ขอรับ
Regrettably, the word is foreign to me.ถ้าให้เดา ข้าว่าคงเป็นอาหารอเมริกันอันโอชะชนิดหนึ่งใช่ไหม?
Regrettably, Lady Smallwood, my brother is a murderer.เสียใจด้วยนะครับ เลดี้ สมอลวูด น้องชายของผมเป็นฆาตรกร
Regrettably, yes.เสียใจที่ต้องตอบว่าใช่

regrettably ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
很遗憾[hěn yí hàn, ㄏㄣˇ ㄧˊ ㄏㄢˋ, 很遗憾 / 很遺憾] unfortunately; regrettably

regrettably ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
可惜[あたら;あったら, atara ; attara] (adj-pn) alas; regrettably
惜しくも[おしくも, oshikumo] (n) to one's regret (chagrin); regrettably

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า regrettably
Back to top