ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rebellious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rebellious*, -rebellious-

rebellious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rebellious (adj.) ซึ่งก่อการกบฏ See also: ขบถ, ดื้อรั้น, หัวรั้น Syn. disobedient, mutinous
English-Thai: HOPE Dictionary
rebellious(รีเบล'เยิส) adj. เป็นกบฏ,ซึ่งก่อการกบฏ,ซึ่งก่อการจลาจล,ขัดขืน,ทรยศ,พยศ,ไม่เชื่อฟัง, See also: rebelliousness n., Syn. defiant,mutinous
English-Thai: Nontri Dictionary
rebellious(adj) ซึ่งก่อการจลาจล,เป็นกบฏ,ทรยศ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระด้างกระเดื่อง (adj.) rebellious See also: stubborn, mutinous, obstinate, disobeyed Syn. เอาใจออกห่าง, แข็งข้อ Ops. อ่อนน้อม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It inspired me. Lit a rebellious fire.มันเป็นแรงบันดาลใจให้ผม จุดประกายไฟให้ก่อกบฏ
I wasn't rebellious when I was young. Just got pregnant.ตอนฉันยังเด็ก ฉันไม่เคยหือเลย ฉันก็แค่ท้องเท่านั้นเอง
Don't use Lee Dong Wook as the leader for rebellious activities.อย่าใช่อีดงอุค เป็นผู้นำในการประท้วง
He needs all the rebellious angels he can find.เขาต้องการหาเทวทูตที่จะก่อกบฎ
And Lucifer, the little brother, rebellious of Daddy's plan.ภักดีต่อพ่อซึ่งไม่สนใจใยดี และลูซิเฟอร์ น้องเล็ก
Unlike you the rebellious son.ไม่เหมือนกับเจ้า เจ้าคนทรยศ
Rocky Horror isn't about pushing boundaries or making an audience accept a certain rebellious point of view.Rocky Horror ไม่ได้เกี่ยวกับ การฉีกกรอบ หรือการทำให้ผู้ชม ยอมรับในความต่าง แบบดื้อรั้นของเรา
He's going through a rebellious stage.เค้ากำลังเป็นวัยรุ่น ทำตัวขัดหูขัดตา
Well, normally I respect your macho rebellious attitude toward "The Man," but, in this case, I think you've made a foolish mistake.ปกติแล้วฉันนับถือทัศนคติมาดแมน ดื้อแพ่งของคุณต่อผู้มีอำนาจ แต่ในกรณีนี้ คุณทำผิดพลาดอย่างโง่เขลา
So suddenly I'm the beneficiary of some preadolescent rebellious streak.- เน€เธ‚เธฒเธžเธนเธ”เธงเนˆเธฒ เธญเธขเธนเนˆเนƒเธซเน‰เธซเนˆเธฒเธ‡เธˆเธฒเธเน‚เธ›เนŠเธ› - เน€เธขเธตเนˆเธขเธก
Who would be moved by such a rebellious daughter?จับได้แล้ว! จับได้แล้วว!
Actually... I can be rebellious like that.จริงๆแล้วผมรู้สึกน่ารังเกียจ

rebellious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逆反[nì fǎn, ㄋㄧˋ ㄈㄢˇ, 逆反] rebellious behavior; opposite; ob-
[bèi, ㄅㄟˋ, 悖] perverse; rebellious; to rebel

rebellious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
賊心[ぞくしん, zokushin] (n) (1) malicious intent; inclination for wrongdoing; (2) rebellious mind
反抗的[はんこうてき, hankouteki] (adj-na) rebellious; defiant
難治[なんじ;なんち, nanji ; nanchi] (n,adj-no) (1) intractable (diseases); hard to cure; (2) rebellious; insurgent; refractory; obstinate

rebellious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขบถ[adj.] (khabot) EN: rebellious ; radical ; anti-establishment ; antiestablishment FR:
แข็งข้อ[v.] (khaengkhø) EN: defy ; be defiant ; dig one's heels in ; rebel ; be rebellious FR:
ขวางโลก[adj.] (khwānglōk) EN: perverse ; rebellious FR:
กระด้าง[adj.] (kradāng) EN: hard ; obstinate ; unyielding ; rebellious ; mutinous ; rigid ; abrasive FR: obstiné ; rebelle ; insoumis
กระด้างกระเดื่อง[adj.] (kradāngkrad) EN: insubordinate ; obstinate ; rebellious FR: rebelle
พยศ[adj.] (phayot) EN: fractious ; refractory ; unruly ; rebellious ; obstreperous FR: indompté ; indocile ; réfractaire ; rebelle

rebellious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufsässig {adj} | aufsässiger | am aufsässigstenrebellious | more rebellious | most rebellious
rebellisch {adj}rebellious
rebellisch {adv}rebelliously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rebellious
Back to top