ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

realtor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *realtor*, -realtor-

realtor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
realtor (n.) คนที่ทำงานเกี่ยวกับการขายบ้านและที่ดิน Syn. real estate agent
English-Thai: HOPE Dictionary
realtor(รี'อัลเทอะ) n. ผู้เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์, See also: realtor n. นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์,นายหน้าซื้อขายที่ดินและโรงเรือน,นายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Andrews, my realtor called about me stopping by to look at the house.มีเงินเยอะหรือเปล่า ทำไมล่ะ ฉันก็แค่สงสัย
Never thought about selling, but then your realtor called and said someone wanted to look, so...ทำไมคุณไม่ไปทำแซนวิชนั้นซะ และก็เอาเก้าอี้พันธุ์ผสมออกจากตรงนี้ด้วย ได้โปรด
Now this is Mr. Collins. He's a realtor that works in this area.นี่คือคุณคอลลินส์ เขาเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่นี้
Her name's Michelle Watson, a realtor murdered in Buffalo a week ago.เธอชื่อมิเชล วัตสัน นายหน้า เธอถูกฆ่าที่บัฟฟาโลสัปดาห์ที่แล้ว
And a realtor eager to find you exactly what you want.และยังมีนายหน้าขายบ้านที่กระตือรือร้น ที่จะหาให้ได้ว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไร
I've got a realtor coming by today.นายหน้าขายบ้านจะมาวันนี้
You have a realtor coming,right?นายหน้าขายบ้านกำลังจะมาใช่มั้ย
Like maybe the realtor who made a big deal out of telling us he lives right across the street?อาจจะเป็นนายหน้าคนที่ทำผลงานชิ้นโตได้ โดนบอกเราว่า เขาอาศัยอยู่บ้านตรงข้าม
The realtor suggested we paint the walls white.นายหน้าแนะนำให้ ทาสีกำแพงเป็นสีขาว
When I called the realtor and he said the place was still available I nearly jumped out of my chair.ตอนที่ผมโทรหานายหน้าขายบ้าน และเขาบอกว่าบ้านนั้นยังว่างอยู่ ผมแทบกระโดดลุกออกจากเก้าอี้
Um, Emily, this is Mr. Mendez, and he's the realtor who's going to be showing the house.เอ่อ เอมมิลี่เขาคือคุณเมนส์เดอร์ เขาเป็นนายหน้าที่จะขายบ้านให้เรา
I got your address off the check that the realtor gave me.ฉันได้ที่อยู่เธอจากเช็คที่นายหน้าขายบ้านส่งมาให้

realtor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不動産業者[ふどうさんぎょうしゃ, fudousangyousha] (n) real estate agent; realtor
不動産屋[ふどうさんや, fudousanya] (n) real estate agent; realtor; (P)

realtor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริษัทอสังหาริมทรัพย์[n. exp.] (børisat asa) EN: real estate agent ; estate agency ; realtor FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า realtor
Back to top