ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

roughage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *roughage*, -roughage-

roughage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
roughage (n.) วัตถุหยาบ See also: อาหารหรือฟางลักษณะหยาบๆ Syn. feed, fiber, hay
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
roughageกาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Although eating them would be quite a waste, since you could plant them, and overnight, have a giant beanstalk, which would provide enough roughage for a small city.ถึงแม้กินเข้าไปแล้ว จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ถ้าเธอปลูกถั่วนั่น พอข้ามคืน มันก็จะกลายเป็นต้นถั่วยักษ์
Well, that's one way to get your roughage.เธออยากกินอาหารเส้นใยสูงก็บอกสิ
I will eat your roughage, but we both know that's not why you're here.ผมจะทานอาหารที่คุณเอามาให้ แต่เราต่างรู้ว่านั่นไม่ใช่เหตุผลที่คุณมานี่

roughage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ballaststoffe {pl}roughage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า roughage
Back to top