ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ridge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ridge*, -ridge-

ridge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ridge (n.) แนวหรือสัน See also: คิ้ว, ริ้ว, แนว
ridge (n.) สันเขา See also: สันปันน้ำ, เทือกเขา Syn. ridgeline, wold
ridge (n.) ส่วนที่นูน
ridge (vt.) ทำให้เป็นสัน
ridge (vi.) เป็นแนวสัน
ridge piece (n.) แกนหลังคา See also: ไม้ขื่อ, อกไก่หลังคา Syn. rooftree
ridged (adj.) ซึ่งทำเป็นโครง See also: ซึ่งทำเป็นสัน Syn. ribbed, crinkled, barred
ridgeline (n.) สันเขา See also: สันปันน้ำ, เทือกเขา Syn. wold
ridgepiece (n.) ขื่อ
ridgepole (n.) แกนหลังคา See also: ไม้ขื่อ, อกไก่หลังคา Syn. rooftree, ridge piece
English-Thai: HOPE Dictionary
ridge(ริดจฺ) n. สันเขา,สัน,สันหลังคา,สันปันน้ำ,เทือกเขา,ทางแคบ,หลังสัตว์,ส่วนที่นูน,คิ้ว,ริ้ว,แนวคันนา vt. ทำให้เป็นสัน,ทำให้มีคิ้ว (ริ้วหรือแนว) vi. กลายเป็นสันขึ้น,กลายเป็นทางแคบ,กลายเป็นคิ้วหรือริ้วหรือแนว, Syn. crest,spine,hill
ridgepole(ริดจฺ'โพล) n. อกไก่,ขื่อ,ไม้ขื่อ, Syn. ridge pole,ridge piece
ridgetile(ริดจฺ'ไทลฺ) n. กระเบื้องอกไก่,กระเบื้องหลบหลังคา
English-Thai: Nontri Dictionary
ridge(vi) เป็นแนว,เป็นสัน,เป็นคลื่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ridgeสัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ridgeridge, สันเนิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลบหลังคา (v.) to place a find covering over the ridge of a roof
คัน (n.) ridge See also: earthen dyke
คันดิน (n.) ridge See also: earthen dyke Syn. คันนา
คันนา (n.) ridge See also: earthen dyke Syn. คันดิน, เขื่อน
อกไก่ (n.) ridgepole (of a roof)
กระดูกจมูก (n.) bridge See also: top of a nose, ridge of a nose, bone of a nose
กระทา (n.) partridge See also: Chinese francolin Syn. นกกระทา
กระสุนปลอม (n.) blank cartridge Syn. ลูกปืนปลอม
กระสุนหลอก (n.) blank cartridge Syn. กระสุนปลอม, ลูกปืนปลอม
ข้าวทิพย์ (n.) rice porridge See also: porridge made of boiled rice, sugar and honey
คอสะพาน (n.) bridge-neck See also: part of a road linked with a bridge
ฐานกรณ์ (n.) alveolar ridge
ดั้ง (n.) bridge Syn. ดั้งจมูก, สันจมูก, สัน
ดั้งจมูก (n.) bridge Syn. ดั้ง, สัน, สันจมูก
ตะพาน (n.) bridge See also: pier Syn. สะพาน
ตะพาย (n.) straight-lines from the nose of a partridge Syn. ลายทางข้างจมูกนกกระทา
ตัดทอน (v.) abridge See also: reduce, cut off, shorten, cut down, slash, curtail Syn. ลด
นกกระทา (n.) partridge See also: Chinese francolin
พาณ (n.) cartridge Syn. ลูกปืน
มธุปายาส (n.) rice porridge See also: porridge made of boiled rice, sugar and honey Syn. ข้าวทิพย์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How wide is this bridge?สะพานนี้กว้างเท่าไหร่
They built a bridge across the riverพวกเขาสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ
There are two oranges in the fridgeมีส้มอยู่สองลูกในตู้เย็น
That bridge is the only way acrossสะพานนั่นเป็นทางข้ามไปทางเดียว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, when that railroad goes through Rock Ridge that land will be worth millions, and I want it!ถ้าผ่านร็อคริดจ์ ...ที่ดินคงมีค่าเป็นล้าน... , ฉันต้องการที่ดินนั่น
We'll make Rock Ridge think it's a chicken that got caught in a tractor's nuts!ผมจะทำให้ร็อคริจด์ ...งงไม่รู้เรื่องไปเลย
If I could find a sheriff who so offends the citizens of Rock Ridge that his very appearance would drive them out of town...ถ้าฉันหาตัวนายอำเภอ ที่ทำให้คนร็อคริดจ์ ไม่พอใจ.. ...คนที่มีรูปร่างหน้าตาแบบที่เห็นแล้ว ชาวบ้านต้องทิ้งเมืองไปเลย...
I've decided to launch an attack that will reduce Rock Ridge to ashes!ฉันต้องบดขยี้ร็อคริดจ์ให้เป็นผุยผง
Be ready to attack Rock Ridge at noon tomorrow. Here's your badge.เตรียมบุกร็อคริดจ์ พรุ่งนี้เที่ยง นี่ตรา
I want you to get all the brothers together round up all the lumber, canvas, paint and nails you can lay your hands on and meet me tonight 3 miles due east of Rock Ridge at midnight.รวบรวมพวกเรา หาเศษไม้ สี ตะปู วัสดุที่หาได้ ...ไปพบฉัน 3 ไมล์ทาง ต.อ. ของร็อคริดจ์ ตอนเที่ยงคืน
And tomorrow when Hedley Lamarr and his men come riding in to destroy the real Rock Ridge they'll actually be destroying the fake Rock Ridge!พรุ่งนี้ พอเฮดลีย์บุกมาทำลาย พวกมันก็จะทำลาย ร็อคริดจ์ของปลอม
The highest ridge is up there. Come on.สันเขาที่สูงที่สุดคือมีขึ้น มาใน
Now, this ridge here seems a good bet.ร่องน้ำตรงนี้ ท่าทางจะดีที่สุด
You don't have to worry. Crown Ridge is nice.คุณไม่ต้องกังวลใจไปหรอก คราว์นริดจ์ สวย
Crown Ridge Cemetery?สุสารคราว์นริดจ์ น่ะหรือ
It's bad enough she tells us we're going to be buried at Crown Ridge Cemetery, but the next day we get a brochure from the place in the mail?มันก็แย่พอแล้ว ตามที่เธอเล่าให้ฟัง เราจะถูกฝังทั้งเป็น ในสุสานคราวน์ริชเหรอ แต่วันต่อมา เราก็ได้โบรชัวร์

ridge ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[léng, ㄌㄥˊ, 棱 / 稜] corner; square beam; edge; arris (sharp ridge formed by two surfaces meeting at an edge); protrusion
棱角[léng jiǎo, ㄌㄥˊ ㄐㄧㄠˇ, 棱角 / 稜角] edge and corner; protrusion; sharpness (of a protrusion); craggy; ridge corner
罗摩诺索夫山脊[Luó mó nuò suǒ fū shān jǐ, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄛˊ ㄋㄨㄛˋ ㄙㄨㄛˇ ㄈㄨ ㄕㄢ ㄐㄧˇ, 罗摩诺索夫山脊 / 羅摩諾索夫山脊] Lomonosov ridge (in the Artic Ocean)
中央海岭[zhōng yāng hǎi lǐng, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄏㄞˇ ㄌㄧㄥˇ, 中央海岭 / 中央海嶺] mid-ocean ridge (geol.)
脊线[jǐ xiàn, ㄐㄧˇ ㄒㄧㄢˋ, 脊线 / 脊線] ridge line
缩写[suō xiě, ㄙㄨㄛ ㄒㄧㄝˇ, 缩写 / 縮寫] abbreviation; to abridge
鹊桥[què qiáo, ㄑㄩㄝˋ ㄑㄧㄠˊ, 鹊桥 / 鵲橋] magpie bridge across the Milky Way between Altair and Vega where Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed an annual meeting
前鼻音[qián bí yīn, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧˊ , 前鼻音] alveolar nasal; consonant n produced in the nose with the tongue against the alveolar ridge
平舌音[píng shé yīn, ㄆㄧㄥˊ ㄕㄜˊ , 平舌音] alveolar; consonants z, c, s produced with the tip of the tongue on the alveolar ridge
牙床[yá chuáng, ㄧㄚˊ ㄔㄨㄤˊ, 牙床] alveolar ridge
舌尖前音[shé jiān qián yīn, ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ , 舌尖前音] alveolar; consonants z, c, s produced with the tip of the tongue on the alveolar ridge
齿嵴[chǐ jí, ㄔˇ ㄐㄧˊ, 齿嵴 / 齒嵴] alveolar ridge
大西洋中脊[Dà xī yáng zhōng jǐ, ㄉㄚˋ ㄒㄧ ㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄐㄧˇ, 大西洋中脊] Atlantic mid-ocean ridge
大西洋洋中脊[Dà xī yáng yáng zhōng jǐ, ㄉㄚˋ ㄒㄧ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄐㄧˇ, 大西洋洋中脊] Atlantic mid-ocean ridge
[liáng, ㄌㄧㄤˊ, 梁] beam of roof; bridge
登机桥[dēng jī qiáo, ㄉㄥ ㄐㄧ ㄑㄧㄠˊ, 登机桥 / 登機橋] boarding gate (at airport); aircraft boarding bridge
[yí, ㄧˊ, 圯] bridge, bank
布里奇顿[bù lǐ qí dùn, ㄅㄨˋ ㄌㄧˇ ㄑㄧˊ ㄉㄨㄣˋ, 布里奇顿 / 布裡奇頓] Bridgetown (capital of Barbados)
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, 彴] bridge
普利司通[pǔ lì sī tōng, ㄆㄨˇ ㄌㄧˋ ㄙ ㄊㄨㄥ, 普利司通] Bridgestone tire company
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, 桥 / 橋] bridge
桥接器[qiáo jiē qì, ㄑㄧㄠˊ ㄐㄧㄝ ㄑㄧˋ, 桥接器 / 橋接器] bridge (networking)
桥梁[qiáo liáng, ㄑㄧㄠˊ ㄌㄧㄤˊ, 桥梁 / 橋梁] bridge
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, 礄] bridge
鼻梁[bí liáng, ㄅㄧˊ ㄌㄧㄤˊ, 鼻梁 / 鼻樑] bridge of the nose
断桥[duàn qiáo, ㄉㄨㄢˋ ㄑㄧㄠˊ, 断桥 / 斷橋] The Broken Bridge (at West Lake in Hangzhou)
布鲁克林大桥[Bù lǔ kè lín Dà qiáo, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ ㄉㄚˋ ㄑㄧㄠˊ, 布鲁克林大桥 / 布魯克林大橋] Brooklyn Bridge
剑桥[jiàn qiáo, ㄐㄧㄢˋ ㄑㄧㄠˊ, 剑桥 / 劍橋] Cambridge (city)
弹夹[dàn jiá, ㄉㄢˋ ㄐㄧㄚˊ, 弹夹 / 彈夾] cartridge clip; magazine (of an automatic firearm)
爆管[bào guǎn, ㄅㄠˋ ㄍㄨㄢˇ, 爆管] cartridge igniter; squib
合龙[hé lóng, ㄏㄜˊ ㄌㄨㄥˊ, 合龙 / 合龍] closure (civil engineering); join of segments to complete a project (dam, bridge, dike etc)
[zhōu, ㄓㄡ, 粥] congee; gruel; porridge
契约桥牌[qì yuē qiáo pái, ㄑㄧˋ ㄩㄝ ㄑㄧㄠˊ ㄆㄞˊ, 契约桥牌 / 契約橋牌] contract bridge (card game)
蹿房越脊[cuān fáng yuè jǐ, ㄘㄨㄢ ㄈㄤˊ ㄩㄝˋ ㄐㄧˇ, 蹿房越脊 / 躥房越脊] lit. to leap the house and cross the roofridge (成语 saw); dashing over rooftops (of robbers and pursuing knight-errant 俠客|侠客 in fiction)
吊桥[diào qiáo, ㄉㄧㄠˋ ㄑㄧㄠˊ, 吊桥 / 吊橋] drawbridge; suspension bridge
桥头[qiáo tóu, ㄑㄧㄠˊ ㄊㄡˊ, 桥头 / 橋頭] either end of a bridge; a bridgehead
跨线桥[kuà xiàn qiáo, ㄎㄨㄚˋ ㄒㄧㄢˋ ㄑㄧㄠˊ, 跨线桥 / 跨線橋] fly-over (road bridge)
[què, ㄑㄩㄝˋ, 榷] footbridge; toll, levy; monopoly
氧化罐[yǎng huà guàn, ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄢˋ, 氧化罐] Hopcalite canister; Hopcalite cartridge
罗锅[luó guō, ㄌㄨㄛˊ ㄍㄨㄛ, 罗锅 / 羅鍋] humpbacked (e.g. a bridge); in the form of an arch; a hunchback

ridge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナイフリッジ[, naifurijji] (n) knife ridge
歯茎音[はぐきおん;しけいおん, hagukion ; shikeion] (n) (See 歯茎) alveolar consonant; sound (e.g. n,t,d) where the tongue touches (or nearly touches) the ridge behind your front top teeth
畦;畔[あぜ;くろ(畔), aze ; kuro ( aze )] (n) (1) (uk) ridge between rice fields; (2) (abbr) causeway
畦畔[けいはん, keihan] (n) (1) (See 畦) ridge between rice fields; (2) causeway
縦走[じゅうそう, juusou] (n,vs) traverse; walk along the ridge
アーチ橋[アーチきょう, a-chi kyou] (n) arch bridge
アイスブリッジ[, aisuburijji] (n) ice bridge
アケボノヒメオオトカゲ[, akebonohimeootokage] (n) northern ridge-tailed monitor (Varanus primordius, species of carnivorous monitor lizard native to the Northern Territory of Australia); blunt-spined goanna
インクカートリッジ[, inkuka-torijji] (n) {comp} ink cartridge
オークションブリッジ[, o-kushonburijji] (n) auction bridge
オクスブリッジ[, okusuburijji] (n) Oxbridge (i.e. Oxford and Cambridge)
お粥;御粥[おかゆ, okayu] (n) thin rice porridge; watery cooked rice; rice gruel
ガード[, ga-do] (n,vs) (1) guard; (n) (2) girder bridge; (P)
カートリッジ[, ka-torijji] (n) cartridge; (P)
カートリッジテープドライブ[, ka-torijjite-pudoraibu] (n) {comp} cartridge tape drive
カートリッジテープドライブモジュール[, ka-torijjite-pudoraibumoju-ru] (n) {comp} cartridge tape drive module
カートリッジフォント[, ka-torijjifonto] (n) {comp} cartridge font
カセット[, kasetto] (n) (1) cassette (tape); (2) (See ロムカセット) game cartridge; (P)
ケンブリッジ[, kenburijji] (n) Cambridge
ケンブリッジ学派[ケンブリッジがくは, kenburijji gakuha] (n) Cambridge school (of economics)
コントラクトブリッジ[, kontorakutoburijji] (n) contract bridge
サウスブリッジ[, sausuburijji] (n) {comp} South Bridge
スノーブリッジ[, suno-burijji] (n) snowbridge
テープカートリッジ[, te-puka-torijji] (n) {comp} tape cartridge
ディスクカートリッジ[, deisukuka-torijji] (n) {comp} disk cartridge
トナーカートリッジ[, tona-ka-torijji] (n) {comp} toner cartridge
ナーリング[, na-ringu] (n) knurling; ridged pattern usu. on circular or cylindrical objects
バケツリレー素子[バケツリレーそし, baketsurire-soshi] (n) {comp} BBD; Bucket Bridge Device
パトローネ[, patoro-ne] (n) film cartridge (ger
フレキシブルディスクカートリッジ[, furekishiburudeisukuka-torijji] (n) {comp} flexible disk cartridge
ポリッジ[, porijji] (n) porridge
メロンパン[, meronpan] (n) melon bread (sweet baked good with a bread-dough interior and a cookie-dough crust with ridges resembling a muskmelon) (wasei
モンツキテンジクザメ属[モンツキテンジクザメぞく, montsukitenjikuzame zoku] (n) Hemiscyllium (genus of longtail carpet sharks in the family Hemiscylliidae with short snouts, nostrils at the tip, and elevated eyes and supraorbital ridges)
ヨーロッパ山鶉[ヨーロッパやまうずら;ヨーロッパヤマウズラ, yo-roppa yamauzura ; yo-roppayamauzura] (n) (uk) gray partridge (Perdix perdix); grey partridge
リッジテールモニター;リッジテール・モニター[, rijjite-rumonita-; rijjite-ru . monita-] (n) ridge-tailed monitor (Varanus acanthurus, species of monitor lizard found throughout the arid northern regions of Australia); spiny-tailed monitor
リボンカートリッジ[, ribonka-torijji] (n) {comp} ribbon cartridge
一の松[いちのまつ, ichinomatsu] (n) closest pine-tree to a noh stage (of the three placed in front of the bridge walkway)
三の松[さんのまつ, sannomatsu] (n) furthest pine tree from a noh stage (of the three placed in front of the bridge walkway)
三角木馬[さんかくもくば, sankakumokuba] (n) ridged wooden bench used in SM practices (and in the Edo period for torturing female prisoners)
二の松[にのまつ, ninomatsu] (n) middle pine tree to a noh stage (of the three placed in front of the bridge walkway)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インクカートリッジ[いんくかーとりっじ, inkuka-torijji] ink cartridge
カートリッジ[かーとりっじ, ka-torijji] cartridge
テープカートリッジ[てーぷかーとりっじ, te-puka-torijji] tape cartridge
ディスクカートリッジ[でいすくかーとりっじ, deisukuka-torijji] disk cartridge
トナーカートリッジ[となーかーとりっじ, tona-ka-torijji] toner cartridge
ニューブリッジ[にゅーぶりっじ, nyu-burijji] Newbridge
バケツリレー素子[バケツリレーそし, baketsurire-soshi] BBD, Bucket Bridge Device
ブリッジ[ぶりっじ, burijji] bridge
ブリッジ入力回路[ブリッジにゅうりょくかいろ, burijji nyuuryokukairo] bridge input circuit (e.g. in process control)
リボンカートリッジ[りぼんかーとりっじ, ribonka-torijji] ribbon cartridge
簡略版[かんりゃくばん, kanryakuban] abridged version

ridge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คัน[n.] (khan) EN: ridge ; earthen dyke ; dyke = dike FR: digue [f] ; levée de terre [f]
คันดิน[n. exp.] (khan din) EN: ridge ; earthen dyke ; earth wall ; terrace FR: levée de terre [f] ; digue [f]
คันนา[n.] (khannā) EN: ridge ; earthen dyke between rice fields ; dike FR: diguette [f]
ครอบสันหลังคา[X] (khrøp san l) EN: ridge tile ; hip tile FR:
เหลี่ยม[n.] (līem) EN: angle ; corner ; edge ; ridge FR: angle [m] ; coin [m] ; côté [m] ; facette [f]
ลอน[n.] (løn) EN: wave ; curl ; undulation ; ridge FR: vague [f] ; ondulation [f]
ปะราลี[n.] (parālī) EN: small pinnacle ornamentation along a roof ridge FR:
ปูหิน[n. exp.] (pū hin) EN: ridge swimming crab FR:
สัน[n.] (san) EN: edge ; back ; backbone ; back edge ; spine ; ridge ; crest FR: crête [f] ; arête [f] ; bord [m]
สันหาด[n. exp.] (san hāt) EN: beach ridge FR: banc de sable [m]
สันเขา[n.] (sankhao) EN: mountain ridge FR: chaîne de montagnes [f]
สันหลังคา[n. exp.] (san langkhā) EN: roof ridge FR:
ฐานกรณ์[n.] (thānkøn) EN: place of articulation ; alveolar ridge ; articulator FR:
ใบระกา[n.] (bairakā) EN: fin-like temple gable edge ornamentation ; toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga) FR:
บราลี[n.] (barālī) EN: small pinnacle ornamentation (along a roof ridge) FR: épi de faîtage [m]
บริดจ์[n.] (brit) EN: bridge FR: bridge [m] ; jeu de bridge [m]
บริดจ์[n.] (brit) EN: bridge FR: bridge [m] (anglic.)
บริดจ์ทาวน์[n. prop.] (Britthāo) EN: Bridgetown FR: Bridgetown
ฉบับพิสดาร[n. exp.] (chabap phit) EN: unabridged édition ; unabridged version ; enlarged edition FR: édition complète [f] ; version intégrale [f]
ฉบับย่อ[n. exp.] (chabap yø) EN: abridged edition ; concise edition FR: édition abrégée [f]
ดั้ง[n.] (dang) EN: bridge ; bridge of the nose FR: arête du nez [m]
ดั้งจมูก[n. exp.] (dang jamūk) EN: bridge of the nose FR:
ห้วน[adv.] (hūan = huan) EN: briefly ; shortly ; abruptly ; brusquely ; abridgedly ; bluntly ; curtly FR:
หัวสะพาน[n.] (hūa saphān) EN: bridgehead ; base of a bridge ; foot of a bridge FR: tête de pont [f]
โจ๊ก[n.] (jōk) EN: rice porridge ; rice gruel ; rice soup ; congee ; broken-rice congee FR: bouillie de riz [f] ; potage de riz [m]
ไก่จุก[n. exp.] (kai juk) EN: Crested Wood Partridge ; Crested Partridge ; Roul-roul ; Red-crowned Wood Partridge ; Green Wood Partridge FR: Rouloul couronné [m] ; Roulroul [m]
ไก่นวล[n. exp.] (kai nūan) EN: Long-billed Partridge FR: Perdrix à long bec [m] ; Rouloul à long bec [m]
กันชีพ[n.] (kanchīp) EN: cartridge belt ; sash FR:
การย่อ[n.] (kān yø) EN: summary ; conciseness ; brief ; abridgement; abstract FR: sommaire [m] ; abrégé [m] ; abstract [m]
ขามสะพาน[v. exp.] (khām saphān) EN: cross a bridge FR: traverser un pont
คันชีพ[n.] (khanchīp) EN: cartridge belt ; Sam Browne belt FR:
ข้าวต้ม[n.] (khāotom) EN: boiled rice ; boiled rice soup ; soft-boiled rice ; rice porridge ; gruel ; rice gruel ; congee FR: soupe de riz [f] ; riz bouilli [m]
ข้าวต้มหมู[n. exp.] (khāotom mū) EN: pork porridge ; boiled rice with pork FR: riz bouilli au porc [m]
เคมบริดจ์[n. prop.] (Khēmbrit) EN: Cambridge FR: Cambridge
เคมบริดจ์[n. prop.] (Khēmbrit) EN: Cambridge FR: Cambridge
เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด[TM] (Khēmbrit Yū) EN: Cambridge United FR: Cambridge United
ข้อปัญหาสะพานเคอนิกส์เบิร์ก = ข้อปัญหาสะพานเคอนิกส์แบร์ก[n. exp.] (khø panhā s) EN: Königsberg bridge problem FR:
คอสะพาน[n.] (khøsaphān) EN: bridge-neck FR:
คร่อม[v.] (khrǿm) EN: bestride ; straddle ; bridge FR: enfourcher ; enjamber ; chevaucher
ขัว[n.] (khūa) EN: bridge FR: pont [m]

ridge ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dachfirst {m}roof ridge
Gelbfuß-Buschwachtel {f} [ornith.]Annamese Hill Partridge
Arabisches Wüstenhuhn {n} [ornith.]Sand Partridge
Gelbbrauen-Bambushuhn {n} [ornith.]Bamboo Partridge
Lagerbrücke {f} [techn.]bearing bridge
Platzpatrone {f}blank cartridge
Borneobuschwachtel {f} [ornith.]Red-breasted Tree Partridge
Bridge {n} (Kartenspiel)bridge (cards game)
Brückenschaltung {f}bridge circuit
Einschraubbrücke {f}bridge (valve); swivel; swivel plug
überbrückbar {adj}bridgeable
Chinabuschwachtel {f} [ornith.]Rickett's Hill Partridge
Graubrauen-Bambushuhn {n} [ornith.]Chinese Bamboo Partridge
Kranbrücke {f}crane bridge
Universitätsdozent {m} (insb. in Cambridge oder Oxford)don [Br.]
Firstbalken {m}ridge pole
Straßenüberführung {f} (für Fußgänger)footbridge (for pedestrians)
Rebhuhn {n} [ornith.]Grey Partridge (Perdix perdix)
Hainanbuschwachtel {f} [ornith.]Hainan Hill Partridge
Javabuschwachtel {f} [ornith.]Chestnut-bellied Tree Partridge
Jochbrücke {f}trestle bridge
Bockbrücke {f}trestle bridge
Ladebrücke {f}loading bridge
Behelfsbrücke {f}makeshift bridge
Minikassette {f}minicartridge
Tropfenfrankolin {m} [ornith.]Painted Partridge
Buchstabentaube {f} [ornith.]Partridge Bronzewing
Pontonbrücke {f}pontoon bridge
Schiffbrücke {f}pontoon bridge
Haferbrei {m}; Porridge
Druckkopfpatrone {f}printer cartridge
Hauszelt {n}ridge tent
Höhenzug {m}ridge of mountains
Hügelkette {f}ridge of hills
Zwischenhoch {n} [meteo.]ridge of high pressure
Sumpffrankolin {m} [ornith.]Swamp Partridge
Drehbrücke {f}swing bridge
Tibetrebhuhn {n} [ornith.]Tibetan Partridge
Sprengwerk {n} (einer Brücke)truss (of a bridge)
Braunbrust-Buschwachtel {f} [ornith.]Brown-breasted Hill Partridge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ridge
Back to top