ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rephrase

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rephrase*, -rephrase-

rephrase ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rephrase (vt.) พูดซ้ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, let me rephrase that question.ให้ฉันทวนคำถามอีกทีนะ
Let me rephrase that - it's five million quid and YOUR job.ฉันพร้อมแล้ว พูดนิดหน่อย งานก็จบ
And as for particular weapons, as for your question, let me rephrase it.โดยเฉพาะเรื่องอาวุธนั้น ที่คุณถามถึง ให้ผมพูดซ้ำอีกครั้ง
Can you, of your own free will, rephrase that as a statement?คุณช่วยพูดอีกที แบบเป็นคำบอกเล่าได้ไหม ไม่ได้บังคับนะ
I will rephrase it then.ถ้างั้นขอพูดใหม่ล่ะกัน
All right, let me rephrase the question.เอาใหม่นะ ขอลองเปลี่ยนรูปประโยคเมื่อกี้ใหม่
All right, let me rephrase that.เอาล่ะ ขอขยายความหน่อย
Let me rephrase that.อย่าให้ข้าต้องพูดซ้ำ
Let me rephrase.ศาลขอเรียบเรียงประโยคใหม่
I will rephrase.งั้น ผมจะแก้ประโยคใหม่
Let me rephrase, for clarity.ให้ผมพูดอย่างชัดเจนไปเลย
Yes, but I rephrased it to avoid offending the hos.ใช่ แต่ฉันเปลี่ยนคำพูดใหม่ เพื่อเลี่ยงใช้คำว่า โสเภณี

rephrase ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
言い換える(P);言いかえる;言換える;言い替える;言替える[いいかえる, iikaeru] (v1,vt) to say in other words; to put another way; to express in different words; to reword; to rephrase; (P)

rephrase ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตั้งคำถามใหม่[v. exp.] (tang khamth) EN: rephrase a question FR: reformuler une question

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rephrase
Back to top