ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ray

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ray*, -ray-

ray ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ray (n.) รังสี See also: รัศมี, ลำแสง Syn. beam, flash, light, gleam
ray (n.) สิ่งเล็กน้อยที่คาดหวัง See also: ความคาดหวังเล็กน้อยเกี่ยวกับบางสิ่ง, แสงแห่งความหวัง Syn. gleam of hope
ray (vi.) ส่องแสง See also: ฉายแสง Syn. emit light
ray (vi.) ปล่อยรังสี See also: ปล่อยรัศมี
ray (n.) ปลากระเบน
rayon (n.) ใยสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง Syn. artificial fiber
rayon (n.) สิ่งทอจากใยสงเคราะห์ rayon Syn. textile
English-Thai: HOPE Dictionary
ray(เร) n. รังสี,ส่วนหรือเส้นที่ออกเป็นรัศมีจากโครงร่างหนึ่ง,แฉก,แววแสง,แววแห่งความหวัง,ปลากระเบน,เสียงหนึ่งในจำนวนเสียงดนตรีทั้ง7 vi. ปล่อยรังสี vt. ปล่อยรังสี,ทำให้ถูกรังสี,ทำให้มีเส้นรัศมี,ทำให้เป็นแฉก, Syn. beam,spark
rayon(เร'ออน) n.ไหมสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง,สิ่งทอที่ทำจากใยสังเคราะห์นี้
English-Thai: Nontri Dictionary
ray(n) รังสี,ปลากระเบน
rayon(n) ไหมสังเคราะห์,แพรเทียม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ray๑. รังสี [มีความหมายเหมือนกับ radiation ๓]๒. ลำแสง, ลำความร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rayonism; rayonnismประภานิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
rayรังสี, ลำแคบ ๆ ของการแผ่รังสี หรือแผนภาพที่สมมติขึ้นแทนลำแคบ ๆ เช่น ลูกศร เพื่อใช้หาตำแหน่งของวัตถุและภาพในระบบของกระจกและเลนส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rayonเรยอง, เส้นใยสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง ทำขึ้นจากเซลลูโลส มี 2 ชนิด คือ อะซิเตตเรยอง และวิสคอสเรยอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเบน (n.) ray See also: skate Syn. ปลากระเบน
ความสุกใส (n.) ray See also: light, splendour, brightness, clearness, lustre Syn. รัศมี, แสงสว่าง
ปลากระเบน (n.) ray See also: skate
วิภา (n.) ray See also: light, splendour, brightness, clearness, lustre Syn. รัศมี, แสงสว่าง, ความสุกใส
จังหวัดระยอง (n.) Rayong
ระยอง (n.) Rayong Syn. จังหวัดระยอง
มยูข (n.) rays See also: rays of light, beam Syn. รัศมี, แสงสว่าง
rayon (n.) สิ่งทอจากใยสงเคราะห์ rayon Syn. textile
กรมพระยา (n.) Krom Phraya See also: Prince of the second class
กระบอกฉีด (n.) sprayer See also: hypodermic syringe, syringe
กระบะ (n.) tray See also: wooden tray, square-wooden tray
กระเจิดกระเจิง (v.) stray See also: run away, wander, roam Syn. กระเจิง, เตลิด
กาบปูเล (n.) small tray made of betel leaves
การฉายแสง (n.) x-ray See also: having to do with x-ray, irradiation with ultraviolet rays, radiation treatment Syn. การฉายแสงอัลตราไวโอเลต
การฉายแสงอัลตราไวโอเลต (n.) x-ray See also: having to do with x-ray, irradiation with ultraviolet rays, radiation treatment
การท่องคาถา (n.) prayer See also: chant Syn. การสวดภาวนา, การท่องมนต์, การสวดคาถา, การภาวนา
การท่องมนต์ (n.) prayer See also: chant Syn. การสวดภาวนา, การสวดคาถา, การท่องคาถา, การภาวนา
การภาวนา (n.) prayer See also: chant Syn. การสวดภาวนา, การท่องมนต์, การสวดคาถา, การท่องคาถา
การสวด (n.) praying
การสวดคาถา (n.) prayer See also: chant Syn. การสวดภาวนา, การท่องมนต์, การท่องคาถา, การภาวนา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
All we can do now is prayทั้งหมดที่พวกเราทำได้ตอนนี้ก็คือภาวนา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm Ray Ginsay.ข้าชื่อ เรย์ จินเซย์
You say Ramica and Ray were forced to retreat by a Dampiel?พวกเจ้าจะบอกว่า รามิก้ากับเรย์ถูกสกัด โดยเจ้าลูกครึ่งงั้นเหรอ?
We had all followed the Ray Brower story very closely, because he was a kid our age.เราตามเรื่อง เรย์ บราวเวอร์ อย่างใกล้ชิด มาตลอด เพราะเขารุ่นราวคราวเดียวกับเรา
It was almost noon as we set out to find the body of a dead kid named Ray Brower.จวนจะเที่ยงที่เราออกไปค้นหา ร่างของเด็กที่ตายชื่อเรย์ บราวเวอร์
We interrupt to bring you an update on the search for the missing 12-year-old Ray Brower.เราขอขัดจังหวะด้วยข่าวความคืบหน้า การค้นหา เด็ก 12 ขวบ เรย์ บราวเวอร์ ที่หายไป
Not one of us mentioned Ray Brower, but we were all thinking about him.พวกเราไม่มีใครใส่ใจ เรย์ บราวเวอร์เลย แต่พวกเราก็คิดแต่เรื่อง เขาตลอด
The reality of Ray Brower was growing, and kept us moving despite the heat.รายการเรียลลิตี้ของเรย์ บราวเวอร์กำลังไปได้ และทำให้เราเดินต่อไปถึงแม้จะร้อนตับแล่บ
Somewhere under those bushes was the rest of Ray Brower.สักแห่งใต้พุ่มไม้นั่น คือซากที่เหลือของเรย์ บราวเวอร์
The train had knocked Ray Brower out of his Keds, just like it had knocked the life out of his body.รถไฟกระแทก เรย์ บราวเวอร์ จนรองเท้าเขาหลุดออก เช่นเดียวกับที่มันกระแทกชีวิต เขาออกจากร่าง
Not bad, kid. Name's Ray Jackson.ไม่เลวเด็ก ชื่อเรย์แจ็คสัน
My name's Ray Kinsella.ผมชื่อเรย์ คินเซลล่า
Hi, I'm ... Hi, I'm Ray Kinsella.สวัสดีครับ ผมเรย์ คินเซลล่า

ray ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乙种射线[yǐ zhǒng shè xiàn, ㄧˇ ㄓㄨㄥˇ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 乙种射线 / 乙種射線] beta ray (electron stream from radioactive decay)
阴极射线管[yīn jí shè xiàn guǎn, ㄐㄧˊ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄢˇ, 阴极射线管 / 陰極射線管] cathode ray tube
[gōng, ㄍㄨㄥ, 魟] ray (fish)
[hōng, ㄏㄨㄥ, 魟] ray (fish)
[yáo, ㄧㄠˊ, 鳐 / 鰩] ray (fish)
飞沫[fēi mò, ㄈㄟ ㄇㄛˋ, 飞沫 / 飛沫] aerosol; spray; mist; splattered drops; spray from sneeze or saliva
叫声[jiào shēng, ㄐㄧㄠˋ ㄕㄥ, 叫声 / 叫聲] yelling (sound made by person); barking; braying; roaring (sound made by animals)
排列[pái liè, ㄆㄞˊ ㄌㄧㄝˋ, 排列] array; arrangement; permutation (i.e. ordered choice of n elements out of m)
数组[shù zǔ, ㄕㄨˋ ㄗㄨˇ, 数组 / 數組] array
矩阵[jǔ zhèn, ㄐㄩˇ ㄓㄣˋ, 矩阵 / 矩陣] array; matrix (math.)
烟灰缸[yān huī gāng, ㄧㄢ ㄏㄨㄟ ㄍㄤ, 烟灰缸 / 煙灰缸] ashtray
烟缸[yān gāng, ㄧㄢ ㄍㄤ, 烟缸 / 煙缸] ashtray
走错[zǒu cuò, ㄗㄡˇ ㄘㄨㄛˋ, 走错 / 走錯] astray; misstep
烤盘[kǎo pán, ㄎㄠˇ ㄆㄢˊ, 烤盘 / 烤盤] baking tray
背叛[bèi pàn, ㄅㄟˋ ㄆㄢˋ, 背叛] betray; forsake
蓝光[lán guāng, ㄌㄢˊ ㄍㄨㄤ, 蓝光 / 藍光] blue ray; Blu-ray, high definition DVD system pioneered by Sony as the next generation DVD
软骨鱼类[ruǎn gǔ yú lèi, ㄖㄨㄢˇ ㄍㄨˇ ㄩˊ ㄌㄟˋ, 软骨鱼类 / 軟骨魚類] cartilaginous fishes; Chondrichthyes (taxonomic class including sharks and rays)
南派螳蜋[nán pài táng láng, ㄋㄢˊ ㄆㄞˋ ㄊㄤˊ ㄌㄤˊ, 南派螳蜋 / 南派螳螂] Chow Gar - "Southern Praying Mantis" - Martial Art
中盘[zhōng pán, ㄓㄨㄥ ㄆㄢˊ, 中盘 / 中盤] circling in midstream; in the middle of a tray; middle game (in go or chess)
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 三国演义 / 三國演義] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao
[nì, ㄋㄧˋ, 逆] contrary; opposite; backwards; to go against; to oppose; to betray; to rebel
宇宙射线[yǔ zhòu shè xiàn, ㄩˇ ㄓㄡˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 宇宙射线 / 宇宙射線] cosmic ray
宇宙线[yǔ zhòu xiàn, ㄩˇ ㄓㄡˋ ㄒㄧㄢˋ, 宇宙线 / 宇宙線] cosmic ray
小龙虾[xiǎo lóng xiā, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ ㄒㄧㄚ, 小龙虾 / 小龍蝦] crayfish; langoustine; chicken lobster
蜡笔[là bǐ, ㄌㄚˋ ㄅㄧˇ, 蜡笔 / 蠟筆] crayon
描写[miáo xiě, ㄇㄧㄠˊ ㄒㄧㄝˇ, 描写 / 描寫] to describe; to depict; to portray
描摹[miáo mó, ㄇㄧㄠˊ ㄇㄛˊ, 描摹] to describe; to portray
描绘[miáo huì, ㄇㄧㄠˊ ㄏㄨㄟˋ, 描绘 / 描繪] to describe; to portray
[lù, ㄌㄨˋ, 露] dew; syrup; nectar; outdoors (not under cover); to show; to reveal; to betray; to expose
哭腔[kū qiāng, ㄎㄨ ㄑㄧㄤ, 哭腔] dirge; opera tune portraying mourning; voice hear between sobs
[pán, ㄆㄢˊ, 盘 / 盤] dish; tray; to build; to check; to examine; to transfer; classifier for food: dish, helping; to coil; classifier for coils of wire; tectonic plate
灰色[huī sè, ㄏㄨㄟ ㄙㄜˋ, 灰色] gray; grizzly; pessimistic; gloomy; dispirited; ambiguous
下水[xià shuǐ, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, 下水] downstream; to put into water; to launch (a ship); fig. to fall into bad ways; to lead astray; to go to pot
[tì, ㄊㄧˋ, 屉 / 屜] drawer; tier; tray
晚祷[wǎn dǎo, ㄨㄢˇ ㄉㄠˇ, 晚祷 / 晚禱] evening prayer; evensong; vespers
战团[zhàn tuán, ㄓㄢˋ ㄊㄨㄢˊ, 战团 / 戰團] fighting group; by extension, a fight; a fray
[chà, ㄔㄚˋ, 岔] fork in road; bifurcation; branch in road, river, mountain range etc; to branch off; to turn off; to diverge; to stray (from the path); to change the subject; to interrupt; to stagger (times)
丙种射线[bǐng zhǒng shè xiàn, ㄅㄧㄥˇ ㄓㄨㄥˇ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 丙种射线 / 丙種射線] gamma ray
伽马射线[gā mǎ shè xiàn, ㄍㄚ ㄇㄚˇ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 伽马射线 / 伽馬射線] gamma rays
伽马射线探测器[jiā mǎ shè xiàn tàn cè qì, ㄐㄧㄚ ㄇㄚˇ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ ㄑㄧˋ, 伽马射线探测器 / 伽馬射線探測器] gamma-ray detector

ray ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一条[いちじょう, ichijou] (n) (1) one long straight object; streak; beam; ray (of light); wisp (of smoke); (2) one item (in an itemized form); one clause; one passage (in a book); (3) one matter (affair, event, case, incident); (4) the same logic; the same reason; (P)
一縷[いちる, ichiru] (n) a thread; a ray or sliver (of hope)
不可視光線[ふかしこうせん, fukashikousen] (n) invisible ray
可視光線[かしこうせん, kashikousen] (n,adj-no) visible ray
宇宙線[うちゅうせん, uchuusen] (n) cosmic ray
宇宙線嵐[うちゅうせんあらし, uchuusen'arashi] (n) cosmic ray storm
棘条[きょくじょう, kyokujou] (n,adj-no) (See 鰭条) spiny ray (of a fin)
海鷂魚;鱝(oK);鱏(oK)[えい(gikun);エイ, ei (gikun); ei] (n) (uk) ray (fish); stingray
異常光線[いじょうこうせん, ijoukousen] (n) (See 常光線) extraordinary ray
[せん, sen] (n,n-suf) (1) line; stripe; stria; (2) line (e.g. telephone line); wire; (3) (See X線) ray (e.g. X-ray); beam; (4) line (e.g. of a railroad); track; route; lane; (5) outline; contours; form; (6) level; (7) division; (8) (See いい線) line (of action); position; approach; policy; principle; (9) (See 線が太い,線が細い) impression one leaves; air one gives off; (P)
BD[ビーディー, bi-dei-] (n) (See ブルーレイディスク) Blu-ray Disc; BD
CRT[シーアルティー, shi-arutei-] (n) cathode-ray tube; CRT
X光線[エックスこうせん, ekkusu kousen] (n) (obsc) (See X線) X-ray
X線(P);エックス線(P)[エックスせん, ekkusu sen] (n) X-ray; (P)
X線撮影;エックス線撮影[エックスせんさつえい, ekkusu sensatsuei] (n) x-ray photography
アークティックグレイリング;アークティック・グレイリング[, a-kuteikkugureiringu ; a-kuteikku . gureiringu] (n) Arctic grayling (Thymallus arcticus)
アヴェマリア;アベマリア[, avemaria ; abemaria] (exp) Ave Maria (prayer) (lat
アウロノカラヤコブフライベルギ[, auronokarayakobufuraiberugi] (n) fairy cichlid (species of peacock cichlid, Aulonocara jacobfreibergi); Malawi butterfly
アセテートレーヨン[, asete-tore-yon] (n) acetate rayon
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls)
アメリカ蝲蛄[アメリカざりがに;アメリカザリガニ, amerika zarigani ; amerikazarigani] (n) (uk) (See 日本ザリガニ) red swamp crayfish (Procambarus clarkii)
あらやだ;あらいやだ[, arayada ; araiyada] (exp) Oh no; Oh dear
アルファ線[アルファせん, arufa sen] (n) alpha rays
アレイ[, arei] (n) (1) array; (2) alley
アレイコンピュータ[, areikonpyu-ta] (n) {comp} array computer
アレイプロセッサー;アレイプロセッサ[, areipurosessa-; areipurosessa] (n) {comp} array processor
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] (n) {comp} array processing
アレイ処理機構[アレイしょりきこう, arei shorikikou] (n) {comp} array processor; vector processor
アレイ処理装置[アレイしょりそうち, arei shorisouchi] (n) {comp} array processor; vector processor
イナウ[, inau] (n) inaw (ritual wood shaving stick used in Ainu prayers to the spiritual world.) (ain
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine
お百度;御百度[おひゃくど, ohyakudo] (n) hundred times worship (e.g. walking back and forth a hundred times before a shrine offering a prayer each time)
お祈り[おいのり, oinori] (n,vs) prayer; supplication
お膳[おぜん, ozen] (n) (uk) four-legged tray for festive food
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away
カートン;カルトン[, ka-ton ; karuton] (n) (1) carton (e.g. of cigarettes); (2) tray (in which money is placed when paying); dish; (3) (カルトン only) pasteboard (fre
かすんだ[, kasunda] (adj-f) {comp} grayed
カラースプレー[, kara-supure-] (n) color spraypaint; colour spraypaint
ガンマ線;γ線[ガンマせん, ganma sen] (n,adj-no) gamma rays
グレー(P);グレイ(P)[, gure-(P); gurei (P)] (adj-na,n) (1) grey (gray); (2) (グレイ only) gray (SI unit of absorbed dose of radiation); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アレイ[あれい, arei] array
アレイコンピュータ[あれいこんぴゅーた, areikonpyu-ta] array computer
アレイプロセッサー[あれいぷろせっさー, areipurosessa-] array processor
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] array processing
アレイ処理機構[あれいしょりきこう, areishorikikou] array processor, vector processor
アレイ処理装置[あれいしょりそうち, areishorisouchi] array processor, vector processor
かすんだ[かすんだ, kasunda] grayed
グレースケール[ぐれーすけーる, gure-suke-ru] gray scale
クレイワン[くれいわん, kureiwan] CRAY-1
ゲートアレイ[げーとあれい, ge-toarei] gate array
セル配列[せるはいれつ, seruhairetsu] cell array
ディスクアレイ[でいすくあれい, deisukuarei] disk array
トレイ[とれい, torei] tray
ブラウン管[ブラウンかん, buraun kan] cathode-ray tube (CRT)
ベクトル処理機構[べくとるしょりきこう, bekutorushorikikou] array processor, vector processor
ベクトル処理装置[べくとるしょりそうち, bekutorushorisouchi] array processor, vector processor
並列処理[へいれつしょり, heiretsushori] parallel processing, array processing
仮配列[かりはいれつ, karihairetsu] dummy array
全体配列[ぜんたいはいれつ, zentaihairetsu] whole array
内蔵型アレイプロセッサー[ないぞくけいアレイプロセッサー, naizokukei areipurosessa-] IAP, Integrated Array Processor
切取り画素配列[きりトリガそはいれつ, kiri toriga sohairetsu] clipped pel array
割付け配列[わりつけはいれつ, waritsukehairetsu] allocatable array
多次元配列[たじげんはいれつ, tajigenhairetsu] multidimensional array
大きさ引継ぎ配列[おおきさひきつぎはいれつ, ookisahikitsugihairetsu] assumed-size array
形状明示配列[けいじょうめいじはいれつ, keijoumeijihairetsu] explicit-shape array
用紙トレイ[ようしトレイ, youshi torei] paper tray
画素配列[がそはいれつ, gasohairetsu] pel array
赤外線[せきがいせん, sekigaisen] infra-red rays
連想配列[れんそうはいれつ, rensouhairetsu] associative array
配列[はいれつ, hairetsu] array (e.g. in programming languages)
配列値[はいれつち, hairetsuchi] array-valued
重複部分配列[じゅうふくぶぶんはいれつ, juufukububunhairetsu] many-one array section
陰極線管[いんきょくせんかん, inkyokusenkan] cathode-ray tube, CRT
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
平屋[ひらや, hiraya] Thai: บ้านชั้นเดียว English: single storey house

ray ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แฉก[n.] (chaēk) EN: ray of a star FR: branche d'une étoile [f]
ฉัพพรรณรังสี[n.] (chapphannar) EN: six rays emanating from the head of Lortd Buddha ; the ray of six colours ; halo FR:
กัมมันตภาพรังสี[n.] (kammantaphā) EN: radioactivity ; radioactive ray FR: radioactivité [f]
กระเบน[n.] (krabēn) EN: skate ; ray FR: raie [f]
กระเบนเนื้อดำ[n.] (krabēnneūad) EN: Aetobatus narinari ; spotted eagle ray FR: Aetobatus narinari
กระเบนราหู[n. exp.] (krabēn Rāhū) EN: Manta Ray FR:
กระแสง[n.] (krasaēng) EN: radiance ; ray of light ; brilliance FR:
ลำแสง[n.] (lamsaēng) EN: beam of light ; ray of light FR: faisceau lumineux [n]
ปลากะพง ; ปลากระพง[n. exp.] (plā kaphong) EN: sea bass ; electric ray ; perch FR: bar [m] ; loup [m] ; perche [f]
ปลากระเบน[n. exp.] (plā krabēn) EN: ray FR: raie [f]
ปลากระเบนไฟฟ้า[n. exp.] (plā krabēn ) EN: electric ray FR: raie électrique [f]
ปลากระเบนนก[n. exp.] (plā krabēn ) EN: eagle ray FR:
ปลากระเบนราหู[n. exp.] (plā krabēn ) EN: Manta Ray FR: raie manta [f]
รังสี ; รังสิ[n.] (rangsī ; ra) EN: ray ; beam of light ; radiation ; radioactivity FR: rayonnement [m] ; radiation [f] ; rayon [m] ; faisceau lumineux [m]
รังสี[n.] (rangsī) EN: ray FR: demi-droite [f] ; droite orientée [f]
รังสีตกกระทบ[n. exp.] (rangsī tokk) EN: incident ray ; incident radiation FR: rayon incident [m]
รัศมี[n.] (ratsamī) EN: ray ; beam of light ; halo ; radiance FR: auréole [f] ; halo [m]
แสง[n.] (saēng) EN: light ; ray of light FR: lumière [f] ; rayon lumineux [m]
วิภา[n.] (wiphā) EN: ray ; light FR:
ยี่สน[n.] (yīson) EN: Aetobatus narinari ; spotted eagle ray FR: Aetobatus narinari
ไอ้ระยำ[X] (ai rayam) EN: you bastard! ; that bastard! ; that lowlife! FR:
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay pray) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful FR: être bénéfique
อัน[n.] (an) EN: [classif.: small objects, pieces of candy, ashtrays, round objects, objects with unknown classifiers] FR: [classif. : petits objets, choses en général]
อาณาประโยชน์[n.] (anāprayōt) EN: personal advantage ; one's own interest FR: intérêt personnel [m]
อนารยะ[adj.] (anāraya) EN: uncivilized ; savage ; barbarous FR: barbare
อนารย-[pref.] (anāraya-) EN: uncivilized ; savage ; barbarous FR: barbare
อนารยชน[n.] (anārayachon) EN: barbarians ; uncivilized people FR: barbares [mpl]
อนารยธรรม[n.] (anārayatham) EN: barbarism ; uncivilization FR:
อนุภาคบีตา = อนุภาคเบตา[n. exp.] (anuphāk bīt) EN: beta rays FR:
อนุภรรยา[n.] (anuphanrayā) EN: minor wife ; mistress ; concubine  FR: maîtresse [f]
อนุประโยค[n.] (anuprayōk) EN: subordinate clause ; dependent clause FR:
อาราธนาพระปริตร[v.] (ārātthanāph) EN: request for praying ; invite monks to chant FR:
อารยะ[adj.] (āraya) EN: civilized FR: civilisé
อารยะ[adj.] (āraya) EN: Aryan FR: arien
อารยะ[n. prop.] (Āraya ) EN: Araya FR: Araya
อารย-[pref.] (āraya-) EN: civilized FR: civilisé
อารยา อัลเบอร์ต้า ฮาร์เก็ต (ชมพู่) = อารยา เอ ฮาร์เก็ต (ชมพู่)[n. prop.] (Ārayā Alboē) EN: Araya Alberta Hargate (Chompoo) ; Araya A. Hargate (Chompoo) FR: Araya Alberta Hargate (Chompoo) ; Araya A. Hargate (Chompoo)
อารยชาติ[n.] (ārayachāt) EN: civilized nation ; civilized country FR: nation civilisée [f] ; pays civilisé [m]
อารยชน[n.] (ārayachon) EN: civilized man ; civilized people ; educated people FR: peuple civilisé [m] ; personnes civilisées [mpl]
อารยะขัดขืน[n. exp.] (āraya khatk) EN: civil disobedience FR: désobéissance civile [f]

ray ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kathodenstrahlröhre {f}cathode ray tube
Elektronenstrahlröhre {f}electron ray tube
Brennstrahl {m}focal ray
Gammastrahl {m}gamma ray
Abendandacht {f}Evening prayer
Macgillivraysturmvogel {m} [ornith.]Macgillivray's Petrel
Alphastrahlen {pl} [phys.]alpha rays
Andacht {f}prayers
Bereichsvariable {f}array variable
Feldelement {n}array element
Indexgrenzen {pl}array bounds
Kurvenschar {f}array of curves
Kunstseide {f}artificial silk; rayon
Rückenspritze {f}backpack sprayer [Am.]
Beständigkeit {f} | Beständigkeit gegen Salznebelresistance | resistance to salt spray
Kältespray {m}coolant spray
Baumspritze {f} für Schlepperanbaucrop sprayer; orchard sprayer
Buß- und Bettag {m}Day of Prayer and Repentance
Detonationsspritzen {n}detonation spraying
Lichtbogenspritzen {n}electric arc spraying
Süßwasserrochen {m} (Potamotygon motoro) [zool.]freshwater stingray
Grauguss {m}gray iron; gray cast iron
grau {adj} | grauer | am grauestengray [Am.]; grey [Br.] | grayer; greyer | grayest; greyest
Gray-Schnabelwal {m} [zool.]Gray's beaked whale; scamperdown whale; southern beaked whale (Mesoplodon grayi)
gräulich {adj}grayish [Am.]; greyish
Äschenregion {f}grayling region
Haarfestiger {m}hair setting lotion; hair setting spray
Hochgeschwindigkeitsflammspritzen {n}high velocity oxygen fuel spraying (HVOF)
Hordentrockner {m}tray dryer
Mittelmeer-Muräne {f} [zool.]Mediterranean moray
Gebetsstunde {f}prayer meeting
Kolbenhirse {f}millet spray
Vaterunser {n}Our Father; Lord's Prayer
Strahlenbündel {n}pencil of rays; cone of rays
Scheibenfilter {m} [techn.]planar array filter; transverse monolith filter
Plasmaspritzen {n}plasma spraying
Gebetbuch {n}prayer book
Gebetshalle {f}prayer hall
Gebetskreis {m}prayer circle; prayer group
Gebetsmantel {m}prayer shawl

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ray
Back to top