ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rascally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rascally*, -rascally-

rascally ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
rascally(แรส'คะลี) adj.,adv. มีลักษณะของคนพาล,ทุจริต,เลว,สารเลว,พาล., Syn. dishonest,mean
English-Thai: Nontri Dictionary
rascally(adj) สารเลว,พาล,เสเพล,โกง,ทุจริต

rascally ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer FR:
เฉโก[adj.] (chēkō) EN: crooked ; rascally ; tricky FR:
เสเพล[adj.] (sēphlē) EN: roguish ; rascally ; bad ; raffish ; dissolute FR: pervers ; vicieux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rascally
Back to top