ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

raincoat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *raincoat*, -raincoat-

raincoat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
raincoat (n.) เสื้อกันฝน Syn. trench coat
English-Thai: HOPE Dictionary
raincoat(เรน'โคท) n. เสื้อฝน,เสื้อกันฝน
English-Thai: Nontri Dictionary
raincoat(n) เสื้อฝน,เสื้อกันฝน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสื้อกันฝน (n.) raincoat See also: waterproof Syn. เสื้อฝน
เสื้อฝน (n.) raincoat See also: waterproof Syn. เสื้อกันฝน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wearing a raincoat she appeared out of nowhere and rescued meสาวผู้สวมเสื้อกันฝน เธอปรากฏตัวและช่วยผมไว้ แล้วเธอก็เดินจากไป
Yuri bear, tell him to bring the raincoat for Caesar.ยูริ เตือนให้บอกเขาด้วยว่าให้เอาเสื้อกันฝนสำหรับซีซาร์มาด้วย
And her raincoat was wet. So were her boots.เสื้อฝนเปียก รองเท้าบูทก็เหมือนกัน
And when you stick Mr. Happy inside somebody's hoo-ha without a raincoat on, babies come out!เมื่อคุณเผลอปล่อยไข่ ใส่คนอื่น โดยที่ไม่มี การป้องกันการตั้งครรภ์ นั่นแหละ เด็กๆก็เลยออกมา!
Porn, it had gone from the place where you sat in a theater in your raincoat and jerked off to you bought a VCR, and you got a Ginger Lynn movie.(เมโทรโพลคาเฟ่ ท้อปเลสโกโก) หนังโป๊ เปลี่ยนจากการที่ คุณนั่งอยู่ในโรงหนัง ใส่เสื้อกันฝนและช่วยตัวเอง
Well, she had blond hair and was wearing a brown raincoat.เอ้อ, หล่อนมีผมสีบลอนด์ และ ใส่เสื้อกันฝนสีน้ำตาล.
You know, these guys are no Bikini Kill or the Raincoats.พวกนี้น่ะ อาจจะเล่นไม่ดีเท่า วง Bikini Kill หรือ The Raincoats (วง indyผู้หญิงนำ แถบ Seattle)
Goddamn 1500-dollar waterproof raincoat.เสื้อกันฝนซื้อมาตั้ง 1,500 เหรีญ
Got it. Either way, I need a raincoat.เข้าใจแล้ว แต่ยังไง ผมก็ต้องโดนอยู่ดี
Says the man was in a raincoat.เขาบอกว่าชายคนนี้ใส่เสื้อกันฝน
It was in the pocket of her raincoat.มันอยู่ในกระเป๋าเสื้อฝน
Those boots, that raincoat.รองเท้าบูต เสื้อกันฝน

raincoat ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bó, ㄅㄛˊ, 襏] raincoat
[shì, ㄕˋ, 襫] raincoat
雨衣[yǔ yī, ㄩˇ ㄧ, 雨衣] raincoat

raincoat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
レインコート(P);レーンコート;レインコウト;レインコト(ik)[, reinko-to (P); re-nko-to ; reinkouto ; reinkoto (ik)] (n) raincoat; mackintosh; macintosh; trench coat; (P)

raincoat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เสื้อฝน[n. exp.] (seūa fon) EN: raincoat FR:
เสื้อกันฝน[n. exp.] (seūa kanfon) EN: raincoat ; waterproof FR: imperméable [m] ; vêtement de pluie [m] ; K-way [m] (TM)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า raincoat
Back to top