ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

returns

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *returns*, -returns-

returns ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
returns (n.) ผลการเลือกตั้ง Syn. election results
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
returns๑. รายงานผลการเลือกตั้ง๒. รายงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Make sure she returns safelyดูให้แน่นะว่าเธอจะกลับมาโดยปลอดภัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The following April, Andy did tax returns for half the guards at Shawshank.ต่อไปเมษายนแอนดี้ได้คืนภาษีสำหรับยามครึ่งหนึ่งของที่ Shawshank
It's about the end to everything... and it starts here in this place... with an evil that returns and takes over Hobb's End... piece by piece, starting with the children.มันกล่าวถึงจุดจบของทุกๆสิ่ง มันเริ่มต้นที่ ฮ็อบบ์'ส เอ็นด์ นี่ โดยปีศาจที่คืนชีพจะเข้ามาครอบครอง ฮ็อบบ์'ส เอ็นด์
A message from aliens results in a magical machine that whisks you to the center of the galaxy to windsurf with Dad and a split second later returns you home without a single shred of proof?ข้อความจากมนุษย์ต่างดาวส่งผล ให้เครื่องที่มีมนต์ขลัง ที่อุ้มคุณไปยังศูนย์กลาง ของกาแล็คซี่ เพื่อ windsurf กับพ่อและ เสี้ยววินาทีต่อมา
When the spacecraft passes through the gateway, space returns to normal.และเมื่อยานผ่านไป อวกาศก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิม
You are only one who can persuade him to stay with children until army returns to Bangkok and palace is secure.You are only one who can persuade him to stay with children until army returns to Bangkok and palace is secure.
If the thief returns it, I'm sure Sir Te will pursue...ถ้าขโมยนำของมาคืน ฉันแน่ใจว่าท่านที
The principal one of which is earning large growing sustained legal returns for the people who own the business.หลักการข้อแรกสุดคือการทำรายได้มาก ๆ เติบโต, มีผลตอบแทนถูกกฎหมายที่ยั่งยืน ให้แก่กลุ่มคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
Mercedes takes a shot at him. Detective Conklin returns fire. One shot.เมอร์ซีเดส ยิงเขา เจ้าหน้าที่ คอนคลิ้นท์ ยิงกลับ นัดเดียว
Mr. Satoh will be your teacher... until Ms. Kawashima returns from maternity leave.อาจารย์ ซาโต้จะมาเป็นคุณครูของพวกเธอ... จนกว่า อาจารย์คาวาชิม่ากลับมา หลังจากคลอดเสร็จ
One Knight returns home in search of his son.อัศวินผู้หนึ่งกลับสู่บ้านเพื่อค้นหาบุตรของเขา.
I will happily try it on, with Mameha, when the Baron returns to Myoko.ฉันอยากจะใส่มันกับมาเมฮะ ตอนที่ท่านบารอนกลับไปที่มิโยโกะ
And so the boy, given up for dead returns to his people, to sacred Sparta, a king!เมื่อนั้น เด็กชายผู้สยบความตาย ก็กลับคืนสู่ผองชนของเขา 37 00: 05: 44,590

returns ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
死灰复燃[sǐ huī fù rán, ㄙˇ ㄏㄨㄟ ㄈㄨˋ ㄖㄢˊ, 死灰复燃 / 死灰復燃] lit. ashes burn once more (成语 saw); fig. sb lost returns to have influence; sth malevolent returns to haunt one
[sì, ㄙˋ, 汜] stream which returns after branching
放长线钓大鱼[fàng cháng xiàn diào dà yú, ㄈㄤˋ ㄔㄤˊ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄠˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ, 放长线钓大鱼 / 放長線釣大魚] use a long line to catch a big fish (成语 saw); a long-term plan for major returns

returns ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
収穫逓減の法則[しゅうかくていげんのほうそく, shuukakuteigennohousoku] (n) law of diminishing returns; law of diminishing marginal returns
収益[しゅうえき, shuueki] (n) earnings; proceeds; returns; revenue; (P)

returns ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขอให้มีความสุขมาก ๆ = ขอให้มีความสุขมากๆ[X] (khø hai mī ) EN: many happy returns (of the day) FR:
เงินรายได้[n. exp.] (ngoen rāidā) EN: revenue ; income ; proceeds ; profits ; returns FR: revenu [m]
ผลการเลือกตั้ง[n. exp.] (phon kān le) EN: returns ; outcome ; results of an election FR: résultat d'une élection [mpl] ; résultats électoraux [mpl] ; verdict des urnes [m]
รับคืน[v. exp.] (rap kheūn) EN: take back ; accept returns FR: reprendre
ซื้อแล้วไม่รับคืน[xp] (seū laēo ma) EN: no returns ; these goods cannot be exchanged FR: les articles ne peuvent pas être échangés
สินค้าเคลม[n. exp.] (sinkhā khlē) EN: returns ; goods returned ; returned items FR:
สินค้าซื้อแล้วไม่รับคืน[xp] (sinkhā seū ) EN: no returns ; these goods cannot be exchanged FR: les articles ne peuvent pas être échangés

returns ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Remittenden {pl}returns

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า returns
Back to top