ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

recommendable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *recommendable*, -recommendable-

recommendable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
recommendable (adj.) ซึ่งแนะนำได้ See also: ซึ่งชี้แนะได้

recommendable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
empfehlenswert {adj}; zu empfehlenrecommendable; to be recommended

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า recommendable
Back to top