ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rainspout

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rainspout*, -rainspout-

rainspout ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
rainspout(-สเพาทฺ) n.ท่อน้ำฝน,ท่อระบายน้ำ

rainspout ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
呼び樋[よびどい, yobidoi] (n) elbow; gooseneck; rainspout
縦樋;竪樋[たてどい, tatedoi] (n) downpipe; drainspout; water pipe
雨樋;雨どい[あまどい, amadoi] (n) drainspout; rain gutter

rainspout ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ราง[n.] (rāng) EN: gutter ; waterspout ; rainspout ; downspout ; water trough ; spout FR: gouttière [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rainspout
Back to top