ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

resonate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *resonate*, -resonate-

resonate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
resonate (vi.) ก้องกังวาน See also: สะท้อน Syn. reflect
resonate (vt.) ทำให้ก้องกังวาน See also: ทำให้เกิดเสียงสะท้อน Syn. reflect
English-Thai: HOPE Dictionary
resonate(เรซ'ซะเนท) vt. ทำให้กังวาน,ทำให้สะท้อนกลับ,ขยายเสียงให้สั่นสะเทือน vi. สะท้อนเสียง,ดังก้อง, See also: resonation n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I'm sure that must just resonate with you a little bit.และผมมั่นใจว่านั่น เป็นสิ่งหนึ่งที่จะดังก้องอยู่ในตัวคุณบ้าง
At some level,I do believe that they resonate with what their owners are feelingในบางระดับ ฉันเชื่อทีเดียวว่า พวกมันสะท้อนสิ่งที่เจ้าของมันกำลังรู้สึกอยู่
I guess a lot of what sara just said resonates with me in what I'm going through.ผมคิดว่าสิ่งที่ซาร่าพึ่งพูดจบไป มีหลายอย่างที่คล้ายกับผม และสิ่งที่ผมผ่านมา
Just take a look and see if anything resonates.แค่ลองอ่านๆดู ว่าอะไรพอปรับใช้ได้บ้าง?
Well, I'm glad it resonated with you.ฉันยินดีที่มันใช้ได้กับคุณนะ
That's because the human voice resonates differently from anything else in the world.นั่นเป็นเพราะเสียงของมนุษย์ สะท้อนมาต่างกัน จากสิ่งอื่นๆในโลก
I just wanted to tell you that your words really resonated with me, and I hope to one day contribute to the city in the way that you do.เลยอยากมาบอกว่าแต่ละคำของคุณมันโดนใจมาก และหวังในใจซักวันชั้นจะทำได้เหมือนอย่างคุณ
I'm gonna lay this out in words that are designed to resonate.ผมจะพูดชัดๆนะ จะได้ยินแบบดังๆแจ่มแจ้ง
A fuck film, let's face it, a porno, a pornographic film, resonated as it did with such a great range of American society of that time.หนังอึ๊บกัน ยอมรับเถอะ หนังโป๊ ภาพยนตร์ลามก อย่างที่เป็น โดนใจ สังคมอเมริกันส่วนใหญ่ในช่วงเวลานั้น

resonate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดนใจ[v.] (dōn jai) EN: be to one's taste ; catch one's fancy ; take one's fancy ; please ; be to one's liking ; resonate with FR:
ตรงใจ[v. exp.] (trong jai) EN: resonate with ; be on the same wavelength ; see things the same way FR: être en phase avec ; être sur la même longueur d'onde ; abonder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า resonate
Back to top