ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

romantic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *romantic*, -romantic-

romantic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
romantic (adj.) เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่และการผจญภัย Syn. amorous, passinate, sentimental
romantic (adj.) เพ้อฝัน See also: ในอุดมคติ Syn. dreamy, idealistic
romantic (adj.) เต็มไปด้วยจินตนาการ Syn. imaginary
romantic (n.) บุคคลที่มีลักษณะโรแมนติก See also: บุคคลที่ช่างเพ้อฝัน Syn. dreamer, sentimentalist
romanticise (vt.) ทำให้เย้ายวนใจ
romanticism (n.) รูปแบบศิลปะ ดนตรีและวรรณคดีปลายศตวรรษ18และต้นศตวรรษ19
Romanticism (n.) รูปแบบศิลปะ ดนตรีและวรรณคดีปลายศตวรรษ18และต้นศตวรรษ19
romanticist (n.) คนมีอารมณ์อ่อนไหว
romanticize (vt.) ทำให้เย้ายวนใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
romantic(โรแมน'ทิค) adj. เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่,จินตนาการ,เป็นไปไม่ได้,แสดงความรัก,เร่าร้อน,ร้อนรน,รุนแรง,เชิงนวนิยาย,เพ้อฝัน,เป็นละคร n. บุคคลที่เร่าร้อน (โดยเฉพาะเกี่ยวกับความรักและจินตนาการ), See also: romanticist n., Syn. sent
English-Thai: Nontri Dictionary
romantic(adj) โรแมนติก,เพ้อฝัน,เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่,ในจินตนาการ
romanticism(n) การเขียนเรื่องแนวโรแมนติก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
romantic comedyสุขนาฏกรรมจินตนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
romanticismจินตนิยม, ลัทธิโรแมนติก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Romanticism in artศิลปะโรแมนติคคิสม์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เชิงรัก (adj.) romantic Syn. เชิงรักๆ ใคร่ๆ
เชิงรักๆ ใคร่ๆ (adj.) romantic
โรแมนติก (adj.) romantic
คนโรแมนติค (n.) romantic man
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It can be quite romanticมันค่อนข้างโรแมนติกทีเดียว
How romantic!ช่างโรแมนติกจัง
It is really romanticมันช่างโรแมนติกจริงๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Will you be able to identify the one Jonathan Switcher has a romantic interest in?นายจะจำหุ่นตัวนั้น... ...ที่โจนาธาน สวิทช์เชอร์เค้า... ปั่ม ปั๊ม ได้หรือ?
Do you ever let a romantic moment make you do something stupid?เคยปล่อยให้อารมณ์โรแมนติค ทำให้คุณทำอะไรโง่ ๆ ไหมคะ
A new romantic interest will be introduced. I'm determined that TVs first on-air conception will take place.แล้วจะมีรักใหม่โรแมนติกเข้ามา และผมจะยืนหยัดถ่ายทอดสดต่อไป
It´s romantic what you´re doing, and they want to be a part of it.It's romantic what you're doing, and they want to be a part of it.
It's that pretty, romantic one...เพลงรักโรแมนติกเพลงนั้นที่ร้องว่า...
Don't you have a single romantic bone in your body?คุณมีความโรแมนติกในตัวสักนิดมั้ย
This has been the most romantic weekend I may ever have.นี่เป็นวันหยุดที่โรแมนติกที่สุด ที่ฉันอาจจะไม่มี...
Oh, look at all these pretty candles. AII romantic an' shit.โอดูเทียนสวย ๆ พวกนี้ซะมั่ง โรแมนติกซะไม่มีละ
Sitting here at night, watching the romantic lights of the old finery.นั่งอยู่ตรงนี้ในยามค่ำคืน มองดู / แสงไฟที่โรแมนติก กับเครื่องอาภรณ์โบราณที่หรูหรา
Yahhh! It's a romantic fantasy.มันเป็นแฟนตาซีโรแมนติก และคุณไม่ได้บอกเรา...
A man whose idea of a romantic nightspot is also an impenetrable fortress.เนƒเธ™เธ—เธตเนˆเธ™เธตเน‰ เน€เธ‚เธฒเน€เธ›เน‡เธ™เธ„เธ™เธชเธณเธ„เธฑเธ
Just think, a romantic French girl in the houseคิดดูสิ เด็กสาวฝรั่งเศสแสนโรแมนติก

romantic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
普希金[Pǔ xī jīn, ㄆㄨˇ ㄒㄧ ㄐㄧㄣ, 普希金] Alexandr Sergeevich Pushkin (1799-1837), great Russian romantic poet
鸳鸯蝴蝶[yuān yang hú dié, ㄩㄢ ㄧㄤ˙ ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ, 鸳鸯蝴蝶 / 鴛鴦蝴蝶] Mandarin ducks and butterfly (i.e. love birds); derogatory reference to populist and romantic writing around 1900
鸳鸯蝴蝶派[yuān yang hú dié pài, ㄩㄢ ㄧㄤ˙ ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ ㄆㄞˋ, 鸳鸯蝴蝶派 / 鴛鴦蝴蝶派] Mandarin ducks and butterfly (i.e. love birds) literary school around 1900, criticized as populist and romantic by socialist realists
爱情喜剧[ài qíng xǐ jù, ㄞˋ ㄑㄧㄥˊ ㄒㄧˇ ㄐㄩˋ, 爱情喜剧 / 愛情喜劇] romantic comedy
罗曼蒂克[luó màn dì kè, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄢˋ ㄉㄧˋ ㄎㄜˋ, 罗曼蒂克 / 羅曼蒂克] romantic (loan word)
风流[fēng liú, ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ, 风流 / 風流] distinguished and accomplished; outstanding; talented in letters and unconventional in life style; romantic; dissolute; loose
浪漫[làng màn, ㄌㄤˋ ㄇㄢˋ, 浪漫] romantic
浪漫主义[làng màn zhǔ yì, ㄌㄤˋ ㄇㄢˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 浪漫主义 / 浪漫主義] romanticism

romantic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヤンデレ;やんでれ[, yandere ; yandere] (n,adj-f) (m-sl) (from 病む and デレデレ) person (usu. female) with an unhealthy romantic obsession (has a connotation of mental instability)
奇談;綺談[きだん, kidan] (n) romantic story; colorful story; colourful story; highly embellished story
幻想的[げんそうてき, gensouteki] (adj-na) fantastic; magical; wondrous; whimsical; fairytale-like; romantic
気の多い[きのおおい, kinoooi] (exp,adj-i) (See 気が多い) fickle; having many romantic interests
濡れ事師[ぬれごとし, nuregotoshi] (n) (acting) romantic lead; philanderer
お安くない[おやすくない, oyasukunai] (exp) on very good terms with each other; romantically attached
セックスフレンド[, sekkusufurendo] (n) sex friend; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway
セフレ[, sefure] (n) (abbr) (See セックスフレンド) sex friend (someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway)
びたびた[, bitabita] (adj-no,adj-na,adv,vs) (1) drenched; soaked; (adv,vs) (2) romantically
ヤリ友;やり友;遣り友[ヤリとも(ヤリ友);やりとも(やり友;遣り友), yari tomo ( yari tomo ); yaritomo ( yari tomo ; yari tomo )] (n) (vulg) fuck buddy; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway
ロマンチシスト;ロマンティシスト[, romanchishisuto ; romanteishisuto] (n) romanticist
ロマンチスト;ロマンティスト[, romanchisuto ; romanteisuto] (n) (abbr) (See ロマンチシスト) romanticist
[きのと, kinoto] (adj-na,n) (1) second (party to an agreement); the B party (e.g. in a contract); the latter; (2) strange; quaint; stylish; chic; spicy; queer; witty; tasty; romantic; (exp) (3) (abbr) (sl) (See 御疲れ様) thank you; goodbye; goodnight; (P)
妻(P);夫;具[つま, tsuma] (n) (1) (妻, 夫 only) (usu. 妻) wife; (2) (妻, 夫 only) (arch) dear (formerly used by romantically linked men and women to refer to one another); (3) (uk) garnish (esp. one served with sashimi); (4) (uk) embellishment; (P)
没風流漢[ぼつふうりゅうかん, botsufuuryuukan] (n) prosaic person; person of an unromantic turn of mind; philistine
無粋;不粋[ぶすい, busui] (adj-na,n) no sense of refinement; inelegant; lacking in polish; unromantic; boorish
艶っぽい[つやっぽい, tsuyappoi] (adj-i) romantic; spicy; coquettish

romantic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความสัมพันธ์ฉันคู่รัก[n. exp.] (khwām samph) EN: romantic relationship FR:
เมืองโรแมนติก[n. exp.] (meūang rōma) EN: romantic city FR: ville romantique [f]
นวนิยายประโลมโลก[n. exp.] (nawaniyāi p) EN: romantic novel ; romantic fiction FR:
พาฝัน[adj.] (phāfan) EN: romantic FR:
รัญจวนใจ[v.] (ranjūan jai) EN: yearn for s.o./sth in a romantic way FR:
รัญจวนใจ[adj.] (ranjūan jai) EN: sensuous ; romantic FR:
เรื่องชู้สาว[n. exp.] (reūang chūs) EN: illicit romantic liaison FR: liaison (amoureuse) [f]
เรื่องพาฝัน[n. exp.] (reūang phāf) EN: romantic fiction ; romance FR:
โรแมนติก[adj.] (rōmaēntik) EN: romantic FR: romantique
จินตนิยม[n.] (jintaniyom) EN: romanticism FR:
เข้าพระเข้านาง[v.] (khaophrakha) EN: be romantic; flirt FR:

romantic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
romantisch {adj} | romantischer | am romantischstenromantic | more romantic | most romantic
Romantik {f}romanticism
Romantiker {m}romanticist

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า romantic
Back to top