ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rummage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rummage*, -rummage-

rummage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rummage (vi.) ค้นกระจุยกระจาย See also: รื้อค้น, ค้นทั่ว Syn. ransack, rearch
rummage (vt.) ค้นกระจุยกระจาย See also: รื้อค้น, ค้นทั่ว, ค้นทุกซอกทุกมุม Syn. ransack, search
rummage (n.) การค้นกระจุยกระจาย See also: การรื้อค้น, การค้นทั่ว, การค้นทุกซอกทุกมุม Syn. thorough search
rummage (n.) สิ่งของสัพเพเหระที่ใช้แล้ว
rummage sale (n.) การขายของหลากหลายทั้งใช้แล้วและของใหม่เพื่อการกุศล
English-Thai: HOPE Dictionary
rummage(รัม'มิจฺ) vt.,vi. (การ) ค้นทั่ว,ค้นทุกซอกทุกมุม,ค้นกระจุย,ค้นหา,สิ่งของสัพเพเหระ, See also: rummager n., Syn. root,ransack,poke,probe
English-Thai: Nontri Dictionary
rummage(vt) คุ้ยหา,รื้อหา,ค้นหา
RUMMAGE rummage sale(n) การขายของสัพเพเหระ,การขายของกระจุกกระจิก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุ้ย (v.) rummage See also: search, ransack, delve, seek Syn. ค้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In the meantime, I figured you might want to rummage through his desk.ระหว่างนี้ ผมว่าคุณน่าจะตรวจค้นโต๊ะเขาดูนะ
But that does not mean we could rummage in our deceased's grave and clone them.แต่นั้นไม่ได้หมายความว่า \ - จะยอมให้ขุดคนตาย เอาไปโคลน
And I also have some things in the garage for the rummage sale, and I am also available to run the next Sunday school pancake breakfast.แล้วยังมีของบริจาคในโรงรถ และอยากอาสาทำแพนเค้ก เป็นอาหารเช้าให้กับที่โรงเรียนวันอาทิตย์นี้ด้วยค่ะ
How about I rummage around in your kitchenเดี๋ยวฉันเข้าครัวหน่อยนะ
We don't rummage like they do.พวกเราไม่คุ้ยหาแบบที่พวกมันทำ
My boss volunteered the bank staff to help out at a rummage sale at the church.เจ้านายแม่หาคนที่ ธนาคารมาเป็นจิตอาสา ขายของเก่าที่โบสถ์
How did this get to the rummage sale?มันไปอยู่ที่การขายของ เพื่อการกุศลได้ยังไงน่ะ
My boss volunteered the bank staff to help out at a rummage sale at the church.เจ้านายแม่หาคนที่ธนาคารมาเป็นจิตอาสา ขายของเก่าที่โบสถ์
I gotta rummage through the fridge for dinner.แม่ต้องค้นทั่วตู้เย็นเพื่อหามื้อเย็นนะ
You know the feds love to rummage.คุณก็รู้นะพวกเจ้าพนักงานของรัฐชอบขุดคุ้ย
Rummaged through the whole house, his whole room looking for anything.Rummaged ผ่านบ้านทั้งท ทั้งห้องของเขา ... มองหาสิ่งใด.
I rummaged through my aunt's closet and she's a divorcée, so she's really lonely.ฉัน rummaged ... ผ่านตู้เสื้อผ้าของป้าของฉัน ... และเธอ divorc?

rummage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がじゃがじゃ[, gajagaja] (adj-na,adv) rummage (in a drawer)
見切り売り[みきりうり, mikiriuri] (n) bargain sale; clearance sale; rummage sale
スクラメージ[, sukurame-ji] (n) (See スクラム・1) scrummage (rugby); scrum
引っ掻き回す;引掻き回す[ひっかきまわす, hikkakimawasu] (v5s,vt) to ransack (a drawer); to rummage; to stir up (mud); to throw into confusion; to tamper with

rummage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค้นพบ[v.] (khonphop) EN: discover ; see about ; find out ; uncover ; rummage FR: découvrir ; dénicher ; identifier
คุ้ย[v.] (khui) EN: turn up ; dig ; delve ; rummage ; scratch about FR: fouir ; creuser
คุ้ยเขี่ย[v.] (khuikhīa) EN: scratch ; dig ; rummage FR:
ควานหา[v. exp.] (khwān hā) EN: search ; rummage for ; grope for ; find out ; feel for FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rummage
Back to top