ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

racquet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *racquet*, -racquet-

racquet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
racquet (n.) ไม้ตีลูกในการเล่นกีฬา (เช่น เทนนิส, แบดมินตัน ฯลฯ) Syn. racket
racquetball (n.) เกมแข่งขันชนิดหนึ่งในอเมริกา
English-Thai: HOPE Dictionary
racquet(แรค'คิท) n. =racket (ดู)
English-Thai: Nontri Dictionary
racquet(n) ไม้แร็กเก็ต,ไม้แบดมินตัน,ไม้เทนนิส,ไม้ปิงปอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, besides racquet sports with your new friend Chuck?ฉันหมายถึง นอกจากไปเล่นกีฬากับเพื่อนใหม่คุณ ชัค นะ
You should be more careful with your racquet.คุณควรจะระมัดระวังมากขึ้น กับไม้ของคุณ
How about a game of racquetball tonight?คืนนี้เล่นแร็คเก็ตหน่อยไหม?
Yeah, I played some racquetball.แน่อน ฉันเล่นเป็นน่า แค่แลกเกต ตีลูกบอล
We're still on for racquetball tomorrow?พวกเรายังไป racquetball พรุ่งนี้ไหม
Fletchie, don't tell me you already forgot about your old racquetball buddy.เฟลทชี่ อย่าบอกน่ะ ว่าลืมกันแล้ว ฉันคู่หูที่เล่น racquetball ด้วยกันไง
"Blond, long legs, with tennis racquet."บลอนด์ ขายาว พร้อมไม้เทนนิส"
(Cay racquetball with my buddy.ผมเล่นแรคเกตกับเพื่อน
Racquetball Thursday?สนใจแร็กเกตบอล วันพฤหัสบดีไหม?
They put me in a white room with racquetballs and they fucking shot me.พวกมันจับฉันไว้ในห้องสีขาว กับลูกแร็คเกตบอล พวกมันยิงฉันด้วย

racquet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大振り;大ぶり;おお振り[おおぶり, ooburi] (adj-na,adj-no) (1) (See 小振り・1) somewhat large; of a larger size; on the large size; (n,vs) (2) large swing (bat, racquet, etc.); long sweeping stroke

racquet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม้ตีเทนนิส[n.] (māi tī thēn) EN: racket ; racquet FR: raquette [f]
ไม้ตีเทนนิส[n. exp.] (māi tī thēn) EN: racket ; racquet FR: raquette de tennis [f]

racquet ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flaggensylphe {f} [ornith.]Booted Racquet-tail
Spatelracke {f} [ornith.]Racquet-tailed Roller
Spatelbaumelster {f} [ornith.]Black Racquet-tailed Tree Pie

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า racquet
Back to top