ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rusty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rusty*, -rusty-

rusty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rusty (adj.) เป็นสนิม Syn. corroded, oxidized
rusty (adj.) ขาดการฝึกฝน Syn. stale, unpractised, unskillful
rusty (adj.) เป็นสีสนิม Syn. reddish-brown, russet
rusty bullet hole (sl.) ทวารหนัก
rusty-dusty (sl.) ก้น See also: สะโพก
English-Thai: HOPE Dictionary
rusty(รัส'ที) adj. เป็นสนิม, (พืช) เป็นโรคเนื่องจากราจำพวก Uredinales,โกรธ,ฉุนเฉียว,เดือดดาล
English-Thai: Nontri Dictionary
rusty(adj) ชรา,เป็นสนิม,ล้าสมัย,ฉุนเฉียว,โกรธ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rusty sputumเสมหะสีสนิม(เหล็ก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขึ้นสนิม (v.) become rusty See also: become rutted Syn. เป็นสนิม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Otherwise the key'll get rusty and Just be a spot on the wall.ไม่อย่างนั้นกุญแจที่ว่าก็จะขึ้นสนิม และเป็นแค่จดบนผนัง
It's an old rusty truck.มันเป็นรถบระทุกคันเก่าขึ้นสนิม
On my sixth birthday, my best friend at that time, Scott Tibbs... stabbed me with a rusty nail.เมื่อตอนวันเกิดครบหกขวบของฉัน เพื่อนที่ดีที่สุดของฉันก็อยู่ที่นั่นด้วย สก๊อต ทิบ... เขาแทงผมด้วยตะปูที่ขึ้นสนิม เรื่องนี้ผมยังไม่ได้บอกคุณ
And after so many years, the knives and swords should all be rusty already.และ หลังจากผ่่านมาหลายปี วิชาดาบของข้าคงจะแย่ลงหมดแล้ว
Nothing soothes a rusty bumper like Rust-eze.ไม่มีอะไรบรรเทากันชนสนิมเหมือนสนิม
He was so rusty he didn't even cast a shadow.เขาเป็นสนิมเพื่อให้เขาไม่ได้แรเงา
I hate rusty cars. This is not good for my image.ฉันเกลียดรถสนิม นี้ไม่ได้เป็นสิ่ง ที่ดีสำหรับภาพของฉัน
No more medicated bumper ointment. No more rusty old cars.ครีมไม่มีกันชนยามากขึ้น รถเก่าไม่มีสนิมมากขึ้น
What's wrong with rusty old cars?มีอะไรผิดปกติกับรถเก่าสนิม?
That damn, rusty radiator about burned the skin off my legs.นั่งสาปแช่งหม้อน้ำรถยนต์เป็นสนิมเกาะผิวหนังจากขาของฉัน.
I'm just a little rusty since killing my brother.แค่ขึ้นสนิมไปหน่อย ตั้งแต่ฆ่าพี่ชายไป
I'm just a little rusty since killing my brother.แค่ร้างมือไปนิดหน่อย ตั้งแต่ฆ่าพี่ไป

rusty ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
锈铁[xiù tiě, ㄒㄧㄡˋ ㄊㄧㄝˇ, 锈铁 / 鏽鐵] rusty iron
可信任[kě xìn rèn, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ, 可信任] trusty

rusty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サビイロオオトカゲ[, sabiiroootokage] (n) rusty monitor (Varanus semiremex, species of carnivorous monitor lizard native to the east coast of Queensland, Australia)
かぴかぴ;カピカピ[, kapikapi ; kapikapi] (adj-na,adv,adj-no) (on-mim) (col) crusty; flaky; dried out
気難しい[きむずかしい(P);きむづかしい, kimuzukashii (P); kimudukashii] (adj-i) hard to please; moody; crusty; fastidious; (P)

rusty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขึ้นสนิม[v.] (kheunsanim) EN: rust ; be rusty ; become rusty ; get rusty FR: rouiller
เป็นสนิม[v.] (pen sanim) EN: rust ; corrode ; become rusty ; gather rust FR: rouiller ; se rouiller ; corroder
เป็นสนิม[adj.] (pen sanim) EN: rusty ; corroded FR: rouillé
คู่ชีพ[X] (khūchīp) EN: trusty ; faithful FR:
มอธตอสนิม[n. exp.] (møt tø sani) EN: Rustybased Magpie FR:
นกคัคคูหางแพน[n. exp.] (nok khakkhū) EN: Rusty-breasted Cuckoo ; Brush Cuckoo FR: Coucou à ventre roux [m] ; Coucou à poitrine rousse [m]
นกมุ่นรกหน้าผากน้ำตาล ; นกมุ่นรกหน้าผากสีน้ำตาลแดง[n. exp.] (nok munrok ) EN: Rusty-capped Fulvetta FR: Alcippe à calotte rouille [m] ; Alcippe à calotte rousse [m]
นกพงตั๊กแตนท้ายทอยสีเทา[n. exp.] (nok phong t) EN: Palla's Grasshoper Warbler ; Rusty-rumped Warbler ; Palla's Warbler FR: Locustelle de Pallas [f] ; Locustelle certhiole [f]
นกระวังไพรแก้มสีน้ำตาล[n. exp.] (nok rawangp) EN: Rusty-cheeked Scimitar-Babbler FR: Pomatorhin à joues rousses [m] ; Pomatorhin à joues rouges [m] ; Pomatorhin à gorge rousse [m] ; Pomatorhin à cou roux [m]
นกแต้วแล้วใหญ่หัวสีน้ำตาล[n. exp.] (nok taēolaē) EN: Rusty-naped Pitta FR: Brève à nuque fauve [f]

rusty ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brasilkauz {m} [ornith.]Rusty Barred Owl
knusprig; rösch; kross; krustig {adj} (Brot) | knuspriger; röscher; krustiger | am knusprigsten; am röschesten; am krustigstencrusty | crustier | crustiest
Hodgsonschäpper {m} [ornith.]Rusty-breasted Blue Flycatcher
Peruschlüpfer {m} [ornith.]Rusty-crowned Tit-Spinetail
rostig {adj} | rostiger | am rostigstenrusty | rustier | rustiest
Rosttinamu {m} [ornith.]Rusty Tinamou
Rostlerche {f} [ornith.]Rusty Bush Lark
Rostrückenammer {f} [ornith.]Rusty Sparrow
Roststärling {m} [ornith.]Rusty Blackbird
treu; getreu {adj} | treuer; getreuer | am treuesten; am getreuestentrusty | trustier | trustiest
Venezuelaralle {f} [ornith.]Rusty-flanked Crake

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rusty
Back to top