ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

redeploy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *redeploy*, -redeploy-

redeploy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
redeploy (vi.) พัฒนาใหม่
redeploy (vt.) พัฒนาใหม่
redeployment (n.) การพัฒนาใหม่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
redeploymentการเกลี่ยกำลังพล, การวางกำลังใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Round up anyone in scrubs and redeploy them to the I.C.U.s.รวบรวมทุกคนที่เหลืออยู่ ส่งไปที่แผนกไอซียู
Redeploy to the eastern gate!เคลื่อนกำลังไปที่ประตูตะวันออก
Redeploy to the eastern gate.เคลื่อนกำลังไปที่ประตูตะวันออก
Redeploy your men according to the original assault plan and do not contact Jack.จัดกำลังพลใหม่ตามแผนอันแรก แล้วอย่าติดต่อแจ็ค
We are presently executing a plan of redeployment that will minimize response time while maximizing coordination between patrol units in a decentralized networking scheme.ปัจจุบันเรากำลังดำเนินการตามแผนของการสับเปลี่ยนกำลังคน ... ... ที่จะลดเวลาในการตอบสนอง ... ... ขณะที่การเพิ่มการประสานงานระหว่างหน่วยลาดตระเวน ...
Curtis, how long before your teams can redeploy?เคอร์ติส นานแค่ไหนถึงจะจัดกำลังเสร็จ
Beresch's redeployed six men. Are you ready for final positions?เบเรชเปลี่ยนตำแหน่ง6คน พร้อมฟังพิกัดสุดท้ายรึยัง
That's right, four hours prior to the signing ceremony, all available field units will be redeployed to the U.N.ใช่แล้ว อีกสี่ชั่วโมงก่อนจะมีพิธีลงนาม ทุกหน่วยภาคสนามจะปฎิบัติการที่ U.N.
They redeployed.เธกเธฑเธ™เธฅเธ‡เน„เธ›เธ—เธตเนˆเธ‹เธญเธข 119 เนเธฅเธฐเน€เธชเนˆเธ™เธ—เธฒเธ‡เธซเธกเธฒเธขเน€เธฅเธ‚ 2

redeploy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
陣を立て直す;陣を立てなおす[じんをたてなおす, jinwotatenaosu] (exp,v5s) to redeploy troops
耕地整理[こうちせいり, kouchiseiri] (n) redeployment of arable land

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า redeploy
Back to top