ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rave

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rave*, -rave-

rave ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rave (vi.) พูดเพ้อเจ้อ See also: พูดเรื่อยเจื้อย Syn. rant, jabber
rave (vt.) พูดเพ้อเจ้อ See also: พูดเรื่อยเจื้อย Syn. rant, jabber
rave about (phrv.) ยกย่องชมเชยอย่างมาก
rave about (phrv.) พูดโกรธอย่างโมโห Syn. rave against
rave against (phrv.) พูดโกรธอย่างโมโห
ravel (vi.) ยุ่งเหยิง See also: พัวพัน Syn. untwist, untangle
ravel (vt.) ทำให้ยุ่งเหยิง See also: ทำให้พัวพัน Syn. untwist, untangle
ravel out (phrv.) คลายออก See also: แก้ปมออก, ปลดออก
raveling (n.) การพันกันยุ่ง
ravelling (n.) การพันกันยุ่ง
ravelment (n.) ความยุ่งเหยิง
raven (n.) นกขนาดใหญ่จำพวกกา See also: นกสีดำและขนเป็นมัน Syn. crow
raven (vi.) กินอย่างตะกละตะกลาม See also: ตะกละ, กินอย่างมูมมาม Syn. be hungry, eat greedily
raven (vt.) กินอย่างตะกละตะกลาม See also: ตะกละ, กินอย่างมูมมาม
raven (n.) ปล้น See also: แย่งชิง, ช่วงชิง Syn. plunder
ravening (adj.) ตะกละตะกลาม See also: ซึ่งแย่งชิง Syn. hungry, greedy
ravenous (adj.) ซึ่งตะกละมาก See also: ซึ่งตะกละเป็นที่สุด Syn. bloodthirsty, starving
raver (n.) คนพูดเพ้อเจ้อ Syn. madman
English-Thai: HOPE Dictionary
rave(เรฟว) vi.,vt.,n. (การ) พูดเพ้อเจ้อ,พูดคลั่ง,ชมเชยอย่างมาก,ทำให้เกิดเสียงรุนแรง, See also: raver n., Syn. tribute
ravel(แรฟ'เวิล) vt. แก้เชือกออก,คลายออก,แย่งชิง n. ความยุ่งเหยิง,ความซับซ้อน, See also: raveler,raveller n. ravelly adj., Syn. fray,separate,loosen
raven(เร'เวิน) n. นกสีดำและเป็นมันจำพวก Corvus corax vi.vt.,n. (การ) ปล้น,ปล้นสะดม,กินอย่างตะกละ,กินอย่างมูมมาม,ตะกละ
ravening(แรฟ'เวินนิง) adj. ตะกละ,แย่งชิง,ช่วงชิง n. ความตะกละ,การแย่งชิง,การช่วงชิง
ravenous(แรฟ'วะนัส) adj. ตะกละเป็นที่สุด,หิวที่สุด,อยากที่สุด
English-Thai: Nontri Dictionary
rave(vi) คลั่ง,พูดเพ้อเจ้อ,อาละวาด
ravel(vi) คลาย,ปลดออก,ขาด
raven(n) นกกาเหว่า
ravenous(adj) โลภ,ตะกละ,หิวมาก,อยากมาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพ้อ (v.) rave See also: be delirious
ดำขลับ (adj.) raven See also: shining black, glossy black Syn. ดำขำ, ดำสนิท
ดำสนิท (adj.) raven See also: shining black, glossy black Syn. ดำขำ
graven (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา grave
กรวดทราย (n.) gravel See also: pebble, grit, coarse sand Syn. ก้อนกรวด
กระหายจัด (v.) crave See also: desire eagerly, want greatly, long for, lust, have sexual desire, Syn. อยากจัด
กล้าหาญ (adv.) bravely See also: fearlessly, boldly
กล้าหาญ (v.) be brave See also: be bold, dare
กล้าหาญ (adj.) brave See also: bold, courageous, valiant, fearless Syn. กล้า, หาญ, หาญกล้า Ops. ขี้ขลาด, อ่อนแอ
กล้าเผชิญ (v.) brave See also: confront, dare Syn. กล้าหาญ, กล้า Ops. ขี้ขลาด
การสัญจร (n.) travel See also: roaming, wander, tour, journey, trip Syn. การเดินทาง, การท่องเที่ยว
การเดินทาง (n.) travel See also: roaming, wander, tour, journey, trip Syn. การท่องเที่ยว
คนกล้า (n.) braver See also: warrior Syn. นักรบผู้กล้า, ผู้กล้า
ความกล้าหาญ (n.) bravery See also: courage, boldness, daring, pluck, mettle, valour, fortitude Syn. ความกล้า, ความอาจหาญ, ความเด็ดเดี่ยว, ความกล้าหาญชาญชัย Ops. ความขี้ขลาด
ความกล้าหาญชาญชัย (n.) bravery See also: courage, boldness, daring, pluck, mettle, valour, fortitude Syn. ความกล้า, ความอาจหาญ, ความเด็ดเดี่ยว Ops. ความขี้ขลาด
ความองอาจ (n.) bravery See also: courage, boldness Syn. ความกล้า, ความอาจหาญ
ความอาจหาญ (n.) bravery See also: courage, boldness, daring, pluck, mettle, valour, fortitude Syn. ความกล้า, ความเด็ดเดี่ยว, ความกล้าหาญชาญชัย Ops. ความขี้ขลาด
ความอาจหาญ (n.) bravery See also: courage, boldness Syn. ความกล้า, ความองอาจ
ค่าพาหนะ (n.) travelling expenses See also: passage
ค่าเดินทาง (n.) travelling expense See also: fare
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do you like travelling?คุณชอบการเดินทางท่องเที่ยวไหม
Has he travelled anywhere recently?เขาเดินทางไปที่ไหนเมื่อไม่นานมานี้หรือไม่
I would be allowed to travel a lotฉันได้รับอนุญาตให้เดินทางหลายครั้ง
Cause I really like to travelเพราะฉันชอบเดินทางจริงๆ
Is it like a good place for travelling?มันเป็นที่ที่เหมาะสำหรับไปเที่ยวไหม?
No, we're a travel bookshopไม่มี เราเป็นร้านขายหนังสือท่องเที่ยว
We only sell travel booksเราขายแต่หนังสือท่องเที่ยวเท่านั้น
I am honored you have traveled so far to see meข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ท่านเดินทางมาไกลเพื่อมาพบข้าพเจ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So you're the new one I been hearin' all the rave reviews about.นายสินะคนที่เขาลือกันให้แซ่ด สโคฟิลด์
Now I'm moving up the British Nu Rave piece.ฉันจะย้ายบทความพร่ำเพ้อ แบบอังกฤษ
15 feet high, covered with rave wires.- สูงสี่เมตรครึ่ง พันด้วยลวด
You thought she meant an acid-fuelled sex rave without the Mancunians.ฉันนึกว่าจะมีพวกเหล้า มั่วเซ็กส์ แต่นี่ยังกับคืนสู่เหย้า
(Location of Tanazawa Mountain Rave Party) (Open-air music event)ใจกลางภูเขาทานะซาวะ งาน Rave Party
Well, it was an infiltration into a rave party.ฉันแฝงตัวเข้าไปในงานปาร์ตี้ของเด็กวัยรุ่นนะคะ
Following dealerships, I ran into those guys at the rave party.ฉันตามพวกที่ติดต่อซื้อไป แล้วก็ชนเข้ากับคนพวกนั้นที่งานปาร์ตี้
Yeah, we don't have time for that- we got a rave tonight we got to get ready for.ใช่ เราไม่มีเวลาไปทำอย่างนั้น คืนนี้เราต้องอาละวาด เราต้องเตรียมตัวให้พร้อม
DJ Retchid Kat rave tonight.DJ Retchid Katอยู่ในปาร์ตี้คืนนั้น
So all we got on Roddy is an illegal rave with five people?งั้นทั้งหมดที่เราเอาผิดร้อดดี้ได้ คือจัดปาร์ตี้ผิดกฏหมาย กับเด็ก 5 คน?
He's been like the naked guy at the rave ever since he woke up.เขาเป็นเหมือนคนที่เปลือยเปล่า เพ้อเจ้อตั้งแต่เขาตื่นขึ้น
All Bartlett does is rave about that burger.บาร์ทเล็ตเอาแต่เพ้อถึงเบอร์เกอร์นั่น

rave ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
重症[zhòng zhèng, ㄓㄨㄥˋ ㄓㄥˋ, 重症] acute (of medical condition); grave
骨料[gǔ liào, ㄍㄨˇ ㄌㄧㄠˋ, 骨料] aggregate (sand or gravel used in concrete 混凝土)
航徽[háng huī, ㄏㄤˊ ㄏㄨㄟ, 航徽] airline emblem; travel company seal
临终[lín zhōng, ㄌㄧㄣˊ ㄓㄨㄥ, 临终 / 臨終] approaching one's end; with one foot in the grave
怒吼[nù hǒu, ㄋㄨˋ ㄏㄡˇ, 怒吼] bellow; rave; snarl
勇猛[yǒng měng, ㄩㄥˇ ㄇㄥˇ, 勇猛] bold and powerful; brave and fierce
[yǒng, ㄩㄥˇ, 勇] brave
勇敢[yǒng gǎn, ㄩㄥˇ ㄍㄢˇ, 勇敢] brave
勇武[yǒng wǔ, ㄩㄥˇ ˇ, 勇武] brave
勇略[yǒng, ㄩㄥˇlu:e4, 勇略] brave and cunning
壮烈[zhuàng liè, ㄓㄨㄤˋ ㄌㄧㄝˋ, 壮烈 / 壯烈] brave; heroic
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, 慬] brave; cautious; sad
拼命三郎[pīn mìng sān láng, ㄆㄧㄣ ㄇㄧㄥˋ ㄙㄢ ㄌㄤˊ, 拼命三郎] brave man, willing to risk his life
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 枭 / 梟] brave; owl; Strix uralensis
美丽新世界[Měi lì xīn shì jiè, ㄇㄟˇ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄣ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, 美丽新世界 / 美麗新世界] Brave new world, novel by Aldoux Huxley 阿道司·赫胥黎|阿道司·赫胥黎
英勇[yīng yǒng, ㄩㄥˇ, 英勇] bravery; gallant; valiant
漆雕[qī diāo, ㄑㄧ ㄉㄧㄠ, 漆雕] carved or engraved lacquerware
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 劂] chisel; engrave
[yì, ㄧˋ, 绎 / 繹] continuous; explain; unravel
切望[qiē wàng, ㄑㄧㄝ ㄨㄤˋ, 切望] crave; eager; longing
乌鸦[wū yā, ㄧㄚ, 乌鸦 / 烏鴉] crow; raven
[jī, ㄐㄧ, 剞] curved wood graver
勇决[yǒng jué, ㄩㄥˇ ㄐㄩㄝˊ, 勇决 / 勇決] decisive; brave
[juān, ㄐㄩㄢ, 镌 / 鐫] degrade; engrave (wood or stone)
邪径[xié jìng, ㄒㄧㄝˊ ㄐㄧㄥˋ, 邪径 / 邪徑] depraved life; evil ways; fornication
邪道[xié dào, ㄒㄧㄝˊ ㄉㄠˋ, 邪道] depraved life; evil ways; fornication
掘墓工人[jué mù gōng rén, ㄐㄩㄝˊ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, 掘墓工人] grave digger
不避斧钺[bù bì fǔ yuè, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄈㄨˇ ㄩㄝˋ, 不避斧钺 / 不避斧鉞] don't avoid the battle-ax (成语 saw); soldier must face danger bravely
[duō, ㄉㄨㄛ, 剟] to prick; to cut blocks, to engrave
续航[xù háng, ㄒㄩˋ ㄏㄤˊ, 续航 / 續航] endurance; long term continuous travel or use
[Yīng, , 英] English; brave; surname Ying
刻版[kè bǎn, ㄎㄜˋ ㄅㄢˇ, 刻版] engraved blocks (for printing)
[diāo, ㄉㄧㄠ, 雕 / 彫] engrave
[diāo, ㄉㄧㄠ, 琱] engrave gems
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, 瑑] engraved lines
铭心刻骨[míng xīn kè gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄎㄜˋ ㄍㄨˇ, 铭心刻骨 / 銘心刻骨] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude
铭心镂骨[míng xīn lòu gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄡˋ ㄍㄨˇ, 铭心镂骨 / 銘心鏤骨] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude
[zhì, ㄓˋ, 鋕] engrave; to record
[lòu, ㄌㄡˋ, 镂 / 鏤] engrave; hard steel
[zàn, ㄗㄢˋ, 錾 / 鏨] engrave

rave ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
べた褒め[べたぼめ;べたほめ, betabome ; betahome] (n,vs) high praise; eulogy; rave review
アーキトレーブ[, a-kitore-bu] (n) architrave
アクサン[, akusan] (n) (See アクセント) accent (usu. French accents such as acute and grave) (fre
アクサングラーブ[, akusangura-bu] (n) "grave" accent (fre
インチキ(P);いんちき[, inchiki (P); inchiki] (adj-na,n,vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P)
エコノミークラス症候群[エコノミークラスしょうこうぐん, ekonomi-kurasu shoukougun] (n) economy class syndrome (occurrence of deep vein thrombosis in air travelers)
エングレーバー[, engure-ba-] (n) (See 彫金師) engraver
お忍び;御忍び[おしのび, oshinobi] (n) (1) (abbr) travelling incognito (traveling); (2) (See 御忍び駕籠) special palanquin for carrying a daimyo or his wife incognito
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy)
グラーヴェ;グラーベ[, gura-ve ; gura-be] (n) (1) grave (tempo indication in music) (ita
グラベル[, guraberu] (n) gravel
グレーバー[, gure-ba-] (n) graver
クレバネット[, kurebanetto] (n) cravenette
ざくざく[, zakuzaku] (adj-na,adv,adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel
さざれ石;細石;細れ石[さざれいし, sazareishi] (n) (1) pebbles; gravel; (2) boulder formed from gravel and sediment
しいんと;シーンと[, shiinto ; shi-n to] (adv,vs) (on-mim) silently (as the grave); quietly (as in death)
しんと[, shinto] (vs,adv) (on-mim) silent (as the grave); deadly silent
スペイン鯛[スペインだい;スペインダイ, supein dai ; supeindai] (n) (uk) red sea bream (Pagellus bogaraveo)
トラバース[, toraba-su] (n,vs) traverse
トラバース測量[トラバースそくりょう, toraba-su sokuryou] (n) traverse survey
トラバーチン[, toraba-chin] (n) travertine
トラベラーズチェック(P);トラベラーチェック[, torabera-zuchiekku (P); torabera-chiekku] (n) traveller's cheque; traveler's check; (P)
トラベリング[, toraberingu] (n) travelling (basketball rule); traveling
トラベルスター[, toraberusuta-] (n) {comp} Travelstar
トラベルビューロー[, toraberubyu-ro-] (n) travel bureau
ブレーブ;ブレイヴ[, bure-bu ; bureivu] (n,adj-na) (See 勇士) brave
ボストンバッグ[, bosutonbaggu] (n) traveling (overnight) bag (from Boston bag)
ロングフライト血栓症[ロングフライトけっせんしょう, rongufuraito kessenshou] (n) (See エコノミークラス症候群) occurrence of deep vein thrombosis in air travelers
[, wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P)
一人旅;独り旅[ひとりたび, hitoritabi] (n) travelling alone; solitary journey
中心静脈栄養[ちゅうしんじょうみゃくえいよう, chuushinjoumyakueiyou] (n) central venous hyperalimentation; intravenous hyperalimentation
乱れ髪[みだれがみ, midaregami] (n) disheveled hair; unravelled hair
交通費[こうつうひ, koutsuuhi] (n) traveling expenses; travelling expenses; carfare; (P)
供養塚[くようづか, kuyouduka] (n) unknown person's grave
健気[けなげ, kenage] (adj-na,n) brave; gallant; courage; manly; heroic; praiseworthy; industrious; pure; lovable; (P)
健闘[けんとう, kentou] (n,vs,exp) (1) fighting bravely; strenuous efforts; (2) good luck!; good fight; (P)
儼として[げんとして, gentoshite] (adv) solemnly; gravely; majestically; authoritatively
共鳴者[きょうめいしゃ, kyoumeisha] (n) sympathizer; sympathiser; fellow traveler; fellow traveller
再葬墓[さいそうぼ, saisoubo] (n) secondary grave (usu. for disinterred and washed bones); reburial grave
冒す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to brave; to risk; to face; to venture; (2) (of a disease, chemical, etc.) to harm; to afflict; to affect; (3) to desecrate; to profane; (4) to assume (someone else's surname); to take; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクサングラーブ[あくさんぐらーぶ, akusangura-bu] grave accent, `
トラバーサル順序[トラバーサルじゅんじょ, toraba-saru junjo] traversal sequence
トラベルスター[とらべるすたー, toraberusuta-] Travelstar
走査[そうさ, sousa] scanning (vs), traversal
走査状態リスト[そうさじょうたいリスト, sousajoutai risuto] traversal state list
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
墓地[ぼち, bochi] Thai: หลุมฝังศพ English: graveyard
民宿[みんしゅく, minshuku] Thai: บ้านของชาวบ้านที่เปิดให้เช่าพักราคาถูก English: a private home providing lodging for travelers

rave ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง[n. exp.] (cheūnchom p) EN: rave review FR: critique dithyrambique [f] ; critique élogieuse [f]
คลั่ง[v.] (khlang) EN: be raving mad ; rave ; be crazy about ; be crazed ; be infatuated with ; be mad about ; be extremely enthusiastic FR:
งานเต้นรำ[n. exp.] (ngān tenram) EN: dance ; ball ; rave FR: bal [m] ; surprise-partie [f] ; sauterie [f]
เพ้อ[v.] (phoē) EN: drivel ; rave FR:
พูดเพ้อ[v. exp.] (phūt phoē) EN: rave ; be delirious FR:
อาการหนัก[n. exp.] (ākān nak) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition FR: se trouver dans un état grave
อัลกอริทึมการแวะผ่าน[n. exp.] (ankøritheum) EN: traversal algorithm FR:
อาจ[adj.] (āt) EN: brave ; courageous ; bold ; daring ; audacious FR: brave ; courageux ; audacieux
อาจอง[adv.] (āt-ong) EN: proudly ; boldly ; bravely ; with temerity FR: bravement
บาดเจ็บสาหัส[adj.] (bātjep sāha) EN: seriously injured FR: sérieusement blessé ; gravement blessé
บึ้ง[adj.] (beung) EN: sullen ; serious ; solemn ; grave ; frowning FR: grognon ; revêche ; renfrogné ; maussade
เบี้ยเดินทาง[n. exp.] (bīa doēnthā) EN: traveling allowance ; travel expenses FR: viatique [m] ; indemnité de voyage [f]
เบี้ยปรับ[n.] (bīaprap) EN: fine ; penalty ; contractual penalty ; fee for tax evasion FR: amende [f] ; contravention [f]
บีทรูท[n.] (bītrūt) EN: beetroot ; table beet ; garden beet ; red beet ; golden beet ; beet FR: betterave potagère [f]
บอบช้ำ[adj.] (bøpcham) EN: bruised ; sore ; battered ; heavy FR: contusionné ; douloureux ; grave
บริษัทท่องเที่ยว[n. exp.] (børisat thǿ) EN: travel agency FR: agence de voyages [f] ; agence de tourisme [f]
บริษัททัวร์[n. exp.] (børisat thū) EN: tour operator ; travel agency ; travel bureau FR: agence de voyages [f]
บุกน้ำลุยไฟ[v. (loc.)] (buknāmluifa) EN: overcome all obstacles ; go through hell and high water FR: braver vents et marées
ฉาก[n.] (chāk) EN: folding screen FR: paravent [m]
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ฉากกั้น[n.] (chākkan) EN: FR: paravent [m] ; auvent [m]
ฉากญี่ปุ่น[n.] (chākyīpun) EN: Japanese folding screen FR: paravent japonais [m]
ช่างแกะ[n. exp.] (chang kae) EN: carver ; wood carver ; metal engraver ; sculptor FR: graveur [m] ; ciseleur [m] ; graveur sur bois [m] ; graveur sur métal [m] ; sculpteur [m]
ช่างแกะสลัก[n. exp.] (chang kaesa) EN: sculptor FR: sculpteur [m] ; graveur [m]
ช่างสลัก[n. exp.] (chang salak) EN: carver ; woodcaver ; sculptor FR: tailleur [m] ; graveur sur bois [m]
ชาตรี[adj.] (chātrī) EN: brave ; valiant ; courageous ; doughty FR: brave ; vaillant ; preux
เฉ[adj.] (chē) EN: slanting ; leaning ; inclined ; crooked ; oblique ; sloping ; slanted ; askew FR: oblique ; incliné ; penché ; de travers
เช็คเดินทาง[n. exp.] (chek doēnth) EN: traveller's cheque ; traveller's check (Am.) FR: chèque de voyage [m]
ชั่ว[prep.] (chūa) EN: during ; for a length of time ; throughout ; for ; in every part of FR: durant ; à travers
ดำขลับ[X] (dam khlap) EN: raven ; shining black ; glossy black ; jet-black FR: noir brillant ; de jais
ดำเหมือนอีกา[adj.] (dam meūoen ) EN: as black as a raven FR: couleur corbeau ; noiraud ; moricaud (fam., péj.)
เดินหน[v.] (doēnhon) EN: travel FR:
เดินข้ามไป[v. exp.] (doēn khām p) EN: FR: traverser
เดินลัด[v. exp.] (doēn lat) EN: FR: couper par ; traverser
เดินลัดทุ่งนา[v. exp.] (doēn lat th) EN: FR: couper à travers champs
เดินป่า[v.] (doēnpā) EN: do a forest trek ; roam about the forest ; travel through a forest ; hike FR: faire une randonnée en forêt
เดินตลาด[v.] (doēntalāt) EN: tout for order ; tout for business ; canvass custom ; work as a travelling salesman FR: démarcher
เดินทาง[v.] (doēnthāng) EN: travel ; voyage ; make a journey ; take a trip ; journey ; be on one's way ; leave FR: voyager ; faire un voyage ; être en route ; partir ; se déplacer ; parcourir
เดินทางไกล[v. exp.] (doēnthāng k) EN: take a trip ; travel ; journey FR: voyager ; faire un voyage ; partir au loin
เดินทางไปต่างประเทศ[v. exp.] (doēnthāng p) EN: travel abroad FR: voyager à l'étranger

rave ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Architrav {m}architrave; epistyle
Baggersee {m}quarry pond (in a gravel pit)
Basedowsche Krankheit {f}Grave's disease
Bitumenkies {m}asphalt-coated gravel
Bootsgrab {n}boat grave
Bolusinjektion {f}; intravenöse Schnellinjektion
mutig; tapfer; wacker; kühn {adj} | mutiger; tapferer | am mutigsten; am tapferstenbrave | braver | bravest
Grabhügel {m}burial mound; grave-mound
Reisekostenerstattung {f}compensation for travelling
Baukies {m}construction gravel
Kupferstecher {m}copperplate engraver
Craverialk {m} [ornith.]Craveri's Murrelet
Kranfahrmotor {m}crane travel motor
Zaghaftigkeit {f}cravenness
feige {adv}cravenly
Feinfahren {n}creep travel
Katzfahren {n}cross travel
Katzfahrmotor {m}cross travel motor
Grabschändung {f}desecration of a grave
Totengräber {m}gravedigger
Elektroschreiber {m}electric engraver
Endbetätigungskraft {f}total over-travel force
Extraversion {f}; Extravertiertheit
Familiengrab {n}family grave
Einzugstraversenkühlung {f} [techn.]feed traverse cooling
Tropentauglichkeit {f}fitness for travel in the tropics; fitness for service in the tropics
Flachgrab {n}flat grave
Galeriegrab {n}gallery grave
Grabbeigaben {pl}grave goods
Grabesruhe {f}peace of the grave
Grabesstille {f}silence of the grave
Grabräuber {m}grave robber
Graveur {m} | Graveure
Gravis {m}; Accent grave
ernst; feierlich; gemessen; würdig; wichtig {adj} | ernster | am ernstestengrave | graver | gravest
Kiesbank {f}gravel bank
Kiesbeton {m}gravel concrete
Kiesbett {n}gravel bed
Kiesgrube {f}gravel pit
Kiessand {m}gravel sand

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rave
Back to top