ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

refill

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *refill*, -refill-

refill ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
refill (vi.) เติมใหม่
refill (vt.) เติมใหม่
English-Thai: HOPE Dictionary
refill(รีฟิล') vt. ใส่อีก,เติมอีก,บรรจุอีก n. (รี'ฟิล) ,สิ่งที่เติมเข้าไปใหม่ (เช่นไส้ดินสอ), See also: refillable adj.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บัตรเติมเงิน (n.) calltime refill card See also: pre-paid card
ไส้ (n.) lead refill
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've just filled it up. Got a refill as well.จิบหน่อย แล้วจะดีขึ้น
I'm sure whatever you lovebirds are discussing is a matter of national security, but the ketchup vat isn't just going to refill itself.คุณคงคุยเรื่องความปลอดภัยของชาติอยู่ แต่เราก็ต้องการคนเติมซอสนะ
Let me get you a refill on that tea.ทาร่าไม่ได้ปี้มัน มันเป็นพยานเท็จ
Here. Let me refill that for you.นี่ ให้ฉันเติมให้คุณนะ
All I need is a refill on my migraine medication.ผมจำเป็นต้องมา รับยารักษาโรคไมเกรนเพิ่ม
Cap refill is five seconds.Push one of epi.การเติมเลือดในหลอดเลือดฝอย 5 วินาที/ครั้ง ให้อีพริเนฟริน 1 หลอด
He's getting a refill on his void.แชงกำลังทำอะไรน่ะ? เขากำลังเติมส่วนที่ขาด
I want you to call Dr. Moss. Have him refill your mother's prescriptions.พ่ออยากให้ลูกโทรหา หมอมอส แจ้งหมอให้เขียน ใบสั่งยาให้แม่ด้วย
I'm just saying that at Breadstix they have bottomless salad bowls, they refill your salad until you leave or pass out.ฉันแค่อยากบอกว่าที่ร้านBreadstix พวกเขาเสริฟสลัดไม่อั้น พนักงานจะเติมสลัดให้เะอเรื่อยๆ จนกว่าเธอจะออกจากร้านหรือหมดสติ
Hey, um, your mom called, and, uh, she was concerned that you were due for a refill on your medication and didn't get it.เขาเป็นห่วงว่ามันถึงกำหนด ที่ต้องรับยาเพิ่มแล้ว แต่หนูไม่ได้ไปรับ
Probably wants a refill on his coffee and another jelly donut.คงจะขอกาแฟ กับเจลลี่โดนัทเพิ่มอีกน่ะ
I'm gonna go get the water pitcher, 'cause the waiter won't refill my glass.เพราะบ๋อยไม่ยอมเติมน้ำให้ฉัน

refill ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
笔心[bǐ xīn, ㄅㄧˇ ㄒㄧㄣ, 笔心 / 筆心] pencil lead; refill (for a ball-point pen)

refill ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัตรเติมเงิน[n. exp.] (bat toēm ng) EN: calltime refill card; prepaid card ; top-up card FR: carte prépayée [f] ; carte rechargeable [f] ; carte de recharge [f]
รีฟิล[n.] (rīfil) EN: refill FR:
ไส้ดินสอ[n. exp.] (sai dinsø) EN: pencil lead ; refill lead ; spare lead FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า refill
Back to top