ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ruffle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ruffle*, -ruffle-

ruffle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ruffle (vt.) ทำให้กระเพื่อม
ruffle (vi.) กระเพื่อม
ruffle (vt.) ทำให้ขนตั้งฟู Syn. erect feathers
ruffle (vt.) ทำให้ขุ่นเคือง See also: ทำให้หัวเสีย, ทำให้โกรธ Syn. annoy, agitate, upset Ops. soothe, compose
ruffle (vi.) ขุ่นเคือง See also: หัวเสีย, โกรธ Syn. annoy, agitate, upset
ruffle (vt.) ทำให้ย่น See also: ทำให้ไม่เรียบ Syn. disarrange, disorder, rumple Ops. smooth, arrange, order
ruffle (vi.) ย่น See also: ไม่เรียบ Syn. disarrange, disorder, rumple
ruffle (n.) การกระเพื่อม See also: การเป็นคลื่น
ruffle (n.) สิ่งรบกวนใจ See also: สิ่งน่ารำคาญ, สิ่งที่ก่อให้เกิดความรำคาญ Syn. annoyance, irritation
ruffle (n.) ชิ้นผ้าที่จับจีบใช้ตกแต่ง Syn. frill, fringe
ruffle (n.) การรัวกลองเบาๆ ติดต่อกัน Syn. low drumbeat
ruffle (vt.) การรัวกลองเบาๆ ติดต่อกัน
ruffle someone up the wrong way (idm.) ทำให้ขุ่นเคือง See also: ทำให้ไม่พอใจ Syn. rub up
ruffle up (phrv.) ทำให้ยับ See also: ทำให้ย่น Syn. rough up
ruffle up (phrv.) ทำลายความสงบของ See also: ทำให้ตื่นเต้น
ruffled (adj.) ยุ่งเหยิง See also: ไม่เรียบร้อย Syn. dishevelled, rumpled
ruffled (adj.) (เสื้อผ้า) ที่ตกแต่งด้วยวัสดุเป็นกลีบเล็กๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
ruffle(รัฟ'เฟิล) vt. ทำให้ไม่เรียบ,ทำให้ขรุขระ,ทำให้สาก,ทำให้หยาบ, (นกหรือไก่) พองขนรอบคอ,กระเพื่อม,พับเป็นจีบ,ทำให้ย่น vi. กระเพื่อม,ย่น,เป็นคลื่น,ฉงนสนเท่ห์,เคืองใจ n. การเป็นคลื่น,การกระเพื่อม,สิ่งที่คล้ายขนปุยรอบคอนก,ความยุ่งเหยิง,สิ่งรบกวนใจ,ความเคืองใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
ruffle(n) ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,สิ่งรบกวน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แห้ว (n.) truffle
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I saw your little indian feathers get all ruffle up.ฉันเห็นขนนกอินเดียเล็กๆ
So, you get a ruffle in your feathers and just decide to disappear, go stick your head in the sand forever?งั้น คุณก็เลยกะวนกระวาย เเล้วตัดสินใจที่จะหายตัวไปงั้นสิ จะฝั่งหัวไว้ในทรายตลอดกาลเลยรึยังไง ?
Might be nice to have a bad boy ruffle those perfect feathers.อาจจะดีที่มีผู้ชายแย่ๆพวกนั้นมาวุ่นวาย
This might ruffle some feathers.นี่อาจจะทำให้เกิดปัญหาเล็กน้อย
Ruffle my hair while you still can.ถ้างั้น,จับผมเท่าที่พี่ต้องการเลยในขณะที่พี่ยังทำได้
Uh... yes. I'd like to order... ..the Erika Pekkari dust ruffles.ลองพวกสมุนไพร แล้วก็ออกกำลังกายให้มากขึ้น โธ่, ไม่เอาน่า.
I'll have the baked potato with truffles. - That'll be lovely.ขอโทษอย่างแรง ผมขอขนมปังอบมันฝรั่งกับเห็ดดำ
And where can I get one? I love those little ruffles down the front.ฉันจะไปหามาได้จากที่ไหนเนี้ย ฉันชอบผ้าจีบด้านหน้านั่น
Your shingles are all ruffled... and your windows are cracked.หลังคาดูไม่ได้เลย... ...หน้าต่างก็แตก
In that case, I'll have the lobster bisque and the veal with the black truffles.ถ้าอย่างงั้น ฉันขอซุปกุ้งมังกร กับเนื้อลูกวัวใส่เห็ดทรัฟเฟิล
WELL, HOW ABOUT A GRILLED CHEESE WITH TRUFFLE OIL?งั้นเอาเป็นกริลล์ชีสใส่ทรัฟเฟิลดีไหม?
The recipe doesn't call for white truffle oil!ในสูตรไม่ได้บอกให้ใช้น้ำมันเห็ดทรัฟเฟิลขาวนี่

ruffle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惹火[rě huǒ, ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˇ, 惹火] to stir up the fire; fig. to provoke and offend people; to ruffle feathers
从容不迫[cóng róng bù pò, ㄘㄨㄥˊ ㄖㄨㄥˊ ㄅㄨˋ ㄆㄛˋ, 从容不迫 / 從容不迫] calm; unruffled
心急[xīn jí, ㄒㄧㄣ ㄐㄧˊ, 心急] hurried; worried; ruffled
块菌[kuài jùn, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄩㄣˋ, 块菌 / 塊菌] truffle (edible root fungus)
安祥[ān xiáng, ㄢ ㄒㄧㄤˊ, 安祥] serene; composed; unruffled
忘情[wàng qíng, ㄨㄤˋ ㄑㄧㄥˊ, 忘情] unmoved; indifferent; unruffled by sentiment

ruffle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
逆立てる[さかだてる, sakadateru] (v1,vt) to stand on end (hair, fur); to bristle; to ruffle (up)
ぼさぼさ[, bosabosa] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) unkempt, ruffled hair or brush bristles; idling away time
涼しい[すずしい, suzushii] (adj-i) (1) cool; refreshing; (2) clear (e.g. eyes); bright; (3) clear; distinct; (4) (See 涼しい顔・すずしいかお) composed (facial expression); unruffled; unconcerned; (5) (arch) pure; upright; innocent; (P)
涼しい顔[すずしいかお, suzushiikao] (n) nonchalant (unruffled) air
澄ます(P);清ます[すます, sumasu] (v5s,vt) to clear; to make clear; to be unruffled; to look unconcerned; to look demure; to look prim; to put on airs; (P)
逆立つ[さかだつ, sakadatsu] (v5t,vi) to stand on end; to bristle up; to be ruffled

ruffle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แห้ว[n.] (haeo) EN: truffle ; water chestnut FR: chataîgne d'eau [f]
ใจเย็น[adj.] (jaiyen) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
น่าตื่นเต้น[adj.] (nā teūnten) EN: exciting ; excited ; agitated ; thrilled ; ruffled ; spectacular ; impressive ; electric FR: excitant ; troublant
ตะโก้แห้ว[n. exp.] (takō haeo) EN: tako with white truffle sauce FR:
เยือกเย็น[adj.] (yeūakyen) EN: calm ; cool ; nice and cool ; serene ; imperturbable ; unruffled ; composed ; collected FR: calme ; décontracté ; imperturbable ; zen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ruffle
Back to top