ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

radiator

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *radiator*, -radiator-

radiator ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
radiator (n.) เครื่องนำความร้อน Syn. heater
radiator (n.) หม้อน้ำรถยนต์
radiator (n.) สิ่งที่ปล่อยรังสี Syn. emitter
English-Thai: HOPE Dictionary
radiator(เร'ดิเอเทอะ) n. สิ่งที่ปล่อยรังสี,เครื่องนำความร้อน,หม้อน้ำรถยนต์,หม้อที่ต่อกับท่อน้ำร้อนริมผนัง
radiator capn. ฝาหม้อน้ำรถยนต์
radiator grillen. หน้าหม้อน้ำรถยนต์ชั้นนอก
English-Thai: Nontri Dictionary
radiator(n) หม้อน้ำรถยนต์,ท่อนำความร้อน,ผู้ปล่อยรังสี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
radiatorหม้อน้ำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
radiator capฝาหม้อน้ำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Radiatorsเครื่องกระจายความร้อน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รังผึ้ง (n.) radiator
กระโปรงหน้ารถ (n.) radiator bonnet See also: radiator hood
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My radiator must be leaking.หม้อน้ำของผมคงจะรั่วน่ะครับ
A radiator doesn't hold that much water.หม้อน้ำไม่จุน้ำมากขนาดนั้นหรอก
"why the radiator keeps running out of fluid?"ว่ามันเสียตรงไหน ทำไมหม้อน้ำน้ำถึงไหลออกหมด
You're in Radiator Springs.ยิง! คุณกำลังอยู่ในบ่อน้ำพุร้อน
The Radiator Springs Traffic Court will come to order!บ่อน้ำพุร้อนจราจรศาลจะมาสั่งซื้อ!
Goodbye, Radiator Springs, and goodbye, Bessie!ลาก่อน, บ่อน้ำพุร้อนและลาเบสซี่!
Welcome to Radiator Springs, gateway to Ornament Valley.ขอต้อนรับสู่บ่อน้ำพุร้อน ประตูสู่เครื่องประดับวัลเลย์
I'm in this little town called Radiator Springs.ผมอยู่ในนี้เมืองเล็ก ๆ ที่เรียกว่าบ่อน้ำพุร้อน
In a little town called Radiator Springs.ที่อยู่ในเมืองเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เรียกว่าบ่อน้ำพุร้อน
That damn, rusty radiator about burned the skin off my legs.นั่งสาปแช่งหม้อน้ำรถยนต์เป็นสนิมเกาะผิวหนังจากขาของฉัน.
And when the radiator overheats, you fill it up.ถ้าหม้อน้ำมันร้อนเมื่อไหร่ก็เทน้ำลงไป
Or I could get the radiator fixed,งั้นถ้าชั้นซ่อมหม้อน้ำได้

radiator ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暖气机[nuǎn qì jī, ㄋㄨㄢˇ ㄑㄧˋ ㄐㄧ, 暖气机 / 暖氣機] radiator; heater
暖气片[nuǎn qì piàn, ㄋㄨㄢˇ ㄑㄧˋ ㄆㄧㄢˋ, 暖气片 / 暖氣片] radiator

radiator ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冷却器[れいきゃくき, reikyakuki] (n) refrigerator; cooler; freezer; radiator (of a car)

radiator ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝาหม้อน้ำ[n. exp.] (fā mønām) EN: radiator cap FR: bouchon de radiateur [m]
กระโปรงหน้ารถ[n. exp.] (kraprōng nā) EN: radiator bonnet ; radiator hood FR:
หม้อน้ำ[n.] (mønām) EN: radiator FR: radiateur [m]
รังผึ้ง[n.] (rangpheung) EN: radiator FR: radiateur [m]
ตะแกรงหน้าหัวรถจักร[n. exp.] (takraēng nā) EN: radiator screen FR:
ตัวแผ่รังสี[n. exp.] (tūa phaēran) EN: radiator FR:

radiator ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heizkörper {m}; Radiator
Kühlerverkleidung {f} [auto]radiator grill; radiator cowling
Durchgangskühlwasserregler {m} [techn.]straight cooling water radiator
Heizkörperprüfstand {m}radiator test rig

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า radiator
Back to top