ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

remember

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *remember*, -remember-

remember ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
remember (vi.) จำได้ See also: ระลึกได้ Syn. recall, recognize
remember (vt.) จำได้ See also: ระลึกได้ Syn. recall, recognize
remember (vt.) จดจำ See also: เก็บในความทรงจำ Syn. keep in mind, think of
remember (vt.) ส่งความคิดถึง See also: ฝากความคิดถึง
remember as (phrv.) จำได้ว่าเป็น See also: จำได้
remember in (phrv.) จำได้
remember to (phrv.) ฝากความคิดถึงไปยัง
remembering (adj.) ซึ่งเป็นอนุสรณ์ See also: ซึ่งทำให้ระลึกถึง, ซึ่งเตือนความทรงจำ Syn. decicatory, commemorative
remembering (n.) การระลึกถึง
English-Thai: HOPE Dictionary
remember(รีเมม'เบอะ) vt. จำได้,จดจำ,ระลึกได้,รำลึกได้,หวนคิด,ส่งความคิดถึงให้,ให้รางวัล,ให้ของขวัญ,เตือนความจำ vi. จำได้,จดจำ, See also: rememberer n., Syn. recall
English-Thai: Nontri Dictionary
remember(vt) รำลึกได้,จำได้,หวนคิด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คิดออก (v.) remember See also: recollect, recall Syn. นึกออก, จำได้ Ops. คิดไม่ออก, ลืม
จดจำ (v.) remember See also: bear in mind, keep in mind, recall Syn. จำ, ระลึก, รำลึก, ทบทวน, หวนคิด, จำได้ Ops. หลงลืม
จดจำไว้ (v.) remember See also: bear in mind, keep in mind
จำ (v.) remember See also: recall, recognize Ops. ลืม
จำใส่ใจ (v.) remember See also: commit to memory, learn by heart, fix in one´s mind, recall, recollect Syn. จำขึ้นใจ, จดจำ
จำได้ (v.) remember See also: recollect, recall Syn. ระลึกได้, จดจำ, นึกออก, คิดออก Ops. ลืม
จำไว้ (v.) remember See also: bear in mind, keep in mind Syn. จดจำไว้
ติดหูติดตา (v.) remember See also: recall, bear in mind, keep in mind, think back
ระลึกได้ (v.) remember See also: recollect, recall Syn. จดจำ, นึกออก, คิดออก Ops. ลืม
เจนใจ (v.) remember See also: learned by heart, learn or know throughly Syn. ขึ้นใจ, แม่นยำ
เข้าพุง (v.) remember verbatim See also: learn by heart
คลับคล้าย (v.) vaguely remember See also: resemble distantly Syn. รางๆ, คลับคล้ายคลับคลา
คลับคล้ายคลับคลา (v.) vaguely remember See also: resemble distantly Syn. รางๆ, คลับคล้าย
จำไม่ได้ (v.) disremember See also: forget, be unable to remember Syn. คิดไม่ออก Ops. นึกได้, จำได้, นึกออก
นึกไม่ออก (v.) disremember See also: forget, be unable to remember Syn. จำไม่ได้, คิดไม่ออก Ops. นึกได้, จำได้, นึกออก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do you still remember that Christmas?คุณยังคงจำคริสต์มาสนั้นได้ไหม
Do you remember him?คุณจำเขาได้ไหม
I can't remember the name of that placeฉันไม่สามารถจำชื่อของสถานที่นั้นได้
What do you remember about Bangkok?คุณจำอะไรเกี่ยวกับกรุงเทพฯได้บ้าง?
Don't you remember when we were young?คุณจำเมื่อตอนเรายังเด็กไม่ได้หรือ?
I can't remember exactly where, but we can look it upฉันไม่สามารถจำได้แน่นอนว่าที่ไหน แต่เราสามารถค้นหามันได้
Don't you remember what we learned?คุณจำสิ่งที่พวกเราเรียนรู้ไม่ได้หรือ?
Do you still remember your promise?คุณยังจำสัญญาของคุณได้ไหม?
Remember to pay me back!จำไว้ว่าต้องจ่ายคืนฉันด้วย
He no longer remembers who he isเขาจำไม่ได้อีกต่อไปแล้วว่าตัวเองเป็นใคร
I wish I had remembered to set my alarmฉันขอให้ตัวเองจำได้ว่าต้องตั้งนาฬิกาปลุก
I can hardly rememberฉันจำแทบไม่ได้
I remembered some urgent business, so I've got to goฉันจำได้ว่ามีธุระด่วนบางอย่างที่ต้องทำ งั้นฉันต้องไปแล้วล่ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Very well, but remember my words.จำเอาไว้ ทุกสิ่งที่คุณทำจะล้ม
Perhaps you don't remember an old woman like me.คุณคงจําสาวเเก่อย่างฉันไม่ได้ละกระมัง
I can't ever remember enjoying swimming in England till June, can you?ในอังกฤษไม่เหมาะจะออกไปว่ายน้ำ จนกว่าจะถึงเดือนมิถุนายนโน่นแนะ จริงมั้ยค่ะ
You must remember that life at Manderley is the only thing that interests anybody down here.. ความมีชีวิตชีวาคือสิ่งเดียว ที่ผู้คนที่นี่ให้ความสนใจ
Do you remember that cliff where you first saw me in Monte Carlo?คุณยังจำหน้าผาที่คุณเจอผมครั้งแรก ในมอนติ คาร์โลได้มั้ย
I wanted to kill her. It would have been so easy. You remember the precipice?ผมอยากจะฆ่าหล่อนมันคงจะง่ายมากนะ จําหน้าผานั่นได้มั้ย
I remember wondering why she was still smiling.ผมจําได้ว่าตัวเองเอาเเต่สงสัยว่า ทําไมหล่อนถึงยังยิ้มอยู่ได้
They'll identify her body, then they'll remember the other woman.พวกเขาจะระบุศพของหล่อน แล้วพวกเขาก็จะจําได้ถึงผู้หญิงอีกคน...
You remember the late Mrs. De Winter, don't you?คุณจําอดีตคุณนายเดอ วินเทอร์ได้ใช่มั้ย
Can you remember any occasion when she had any sort of accident with the boat?คุณพอจะจําได้มั้ยว่าหล่อนเคย ประสบอุบัติเหตุทางเรือบ้างรึเปล่า
But you must remember that I don't conduct this inquiry for my own amusement.เเต่ผมก็ไม่ได้ดําเนินการไต่สวนนี้เพื่อเล่นสนุก
Yes, I remember her quite well. She was a very beautiful woman.ครับ ผมจําได้ดีทีเดียว หล่อนเป็นผู้หญิงที่สวยมาก

remember ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切记[qiè jì, ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, 切记 / 切記] bear in mind!; be sure to remember; remember sth clearly
铭心刻骨[míng xīn kè gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄎㄜˋ ㄍㄨˇ, 铭心刻骨 / 銘心刻骨] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude
铭心镂骨[míng xīn lòu gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄡˋ ㄍㄨˇ, 铭心镂骨 / 銘心鏤骨] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude
惦记[diàn jì, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧˋ, 惦记 / 惦記] remember with concern; worry about
每逢佳节倍思亲[měi féng jiā jié bèi sī qīn, ㄇㄟˇ ㄈㄥˊ ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄝˊ ㄅㄟˋ ㄙ ㄑㄧㄣ, 每逢佳节倍思亲 / 每逢佳節倍思親] doubly homesick for our dear ones at each festive day (Tang poet Wang Wei's 王維|王维 remembering his brother)
好记[hǎo jì, ㄏㄠˇ ㄐㄧˋ, 好记 / 好記] easy to remember
九月九日忆山东兄弟[jiǔ yuè jiǔ rì yì Shān dōng xiōng dì, ㄐㄧㄡˇ ㄩㄝˋ ㄐㄧㄡˇ ㄖˋ ㄧˋ ㄕㄢ ㄉㄨㄥ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, 九月九日忆山东兄弟 / 九月九日憶山東兄弟] Remembering my brothers in faraway Shandong on the double ninth festival (poem by Tang Wang Wei's 王維|王维)
[yì, ㄧˋ, 忆 / 憶] remember
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, 惦] think of, remember, miss

remember ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああそうそう[, aasousou] (int) (1) (col) (See 然う然う) oh yes!; (2) I remember; Oh, now I remember
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you)
よろしくお願いいたします;宜しくお願い致します[よろしくおねがいいたします, yoroshikuonegaiitashimasu] (exp) (hon) please remember me; please help me; please treat me well
よろしくお願いします;宜しくお願いします[よろしくおねがいします, yoroshikuonegaishimasu] (exp) please remember me; please help me; please treat me well; I look forward to working with you
ヨロピク;よろぴく[, yoropiku ; yoropiku] (adv) (1) (variant of よろしく) well; properly; suitably; (exp) (2) best regards; please remember me
刻む[きざむ, kizamu] (v5m,vt) (1) to mince; to cut fine; to chop up; to hash; (2) to carve; to engrave; to chisel; to notch; (3) to tick away (time); to record the passing moments; (4) (as 心に刻む, etc.) (See 心に刻む) to etch (into one's mind); to remember distinctly; (5) (arch) to have tattooed; (6) (arch) to torment; (P)
宜しく(P);宜敷く(ateji);夜露死苦(ateji)[よろしく, yoroshiku] (exp,adv) (1) (uk) (夜露死苦 is slang) well; properly; suitably; (2) best regards; please remember me; please treat me favorably (favourably); please take care of; (P)
心に刻む[こころにきざむ, kokoronikizamu] (exp,v5m) to etch into one's mind; to remember well
物心ついて以来[ものごころついていらい, monogokorotsuiteirai] (exp) for as long as one can remember
確か(P);確;慥か[たしか, tashika] (exp,n,adj-na) (1) certain; sure; definite; (adv) (2) if I'm not mistaken; if I remember correctly; (P)
記する[きする, kisuru] (vs-s,vt) (1) (See 記す・1) to write down; to note; (2) to remember
一つ覚え[ひとつおぼえ, hitotsuoboe] (exp) the one thing that is well-remembered
人は一代名は末代[ひとはいちだいなはまつだい, hitohaichidainahamatsudai] (exp) (id) Worthy men shall be remembered
内心忸怩;内心じくじ[ないしんじくじ, naishinjikuji] (adj-t,adv-to) ashamed deep down in one's heart; blushing with shame when one remembers something
名を残す[なをのこす, nawonokosu] (exp,v5s) to be remembered; to go down in history
心に留める[こころにとめる, kokoronitomeru] (exp,v1) (See 気に留める) to bear in mind; to keep remembering
思う(P);想う;念う;憶う;懐う;惟う[おもう, omou] (v5u,vt) (1) (想う has connotations of heart-felt) to think; to consider; to believe; (2) to think (of doing); to plan (to do); (3) to judge; to assess; to regard; (4) to imagine; to suppose; to dream; (5) to expect; to look forward to; (6) to feel; to desire; to want; (7) to recall; to remember; (P)
想起[そうき, souki] (n) (1) remembering; recollection; recall; retrieval; (vs) (2) to remember; to recall; to recollect; to call to mind; to envision
暗記力[あんきりょく, ankiryoku] (n) memorization power; ability to remember; (good) memory
止める(P);留める;停める[とめる, tomeru] (v1,vt) (1) to stop (something or someone); to turn off; (2) (止める, 留める only) to concentrate on; to pay attention to; (3) (止める, 留める only) to remember; to bear in mind; (4) to fix into place; (5) to park; to leave somewhere for a time; (P)
留意点[りゅういてん, ryuuiten] (n) points to remember; things to keep in mind; notes
見覚える[みおぼえる, mioboeru] (v1,vt) to remember; to recollect; to recognize; to recognise
覚える(P);憶える[おぼえる, oboeru] (v1,vt) (1) to memorize; to memorise; to commit to memory; to learn by heart; to bear in mind; to remember; (2) (覚える only) to learn; to pick up; to acquire; (3) (覚える only) to feel; (4) (覚える only) to think; to regard; (P)
記す(P);誌す;識す[しるす(P);きす(記す), shirusu (P); kisu ( shirusu )] (v5s) (1) (See 記する・1) to write down; to note; to jot down; (2) (usu. as 心に記す, etc.) to remember; (P)
記憶にとどめる;記憶に留める[きおくにとどめる, kiokunitodomeru] (exp,v1) to remember; to keep in mind
銘記[めいき, meiki] (n,vs) keep in mind; take note of; remember; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
覚える[おぼえる, oboeru] Thai: จดจำ English: to remember

remember ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุสร[X] (anusøn) EN: remember FR:
หวนนึก[v. exp.] (hūan neuk =) EN: recall ; retrospect ; think back ; recollect ; remember FR:
จำ[v.] (jam) EN: remember ; recall ; recollect ; recognize ; commit to memory ; memorize FR: se souvenir ; se rappeler ; mémoriser ; retenir
จำได้[v.] (jam dāi) EN: remember ; recall FR: se rappeler ; se souvenir ; reconnaître
จำได้ดี[v. exp.] (jam dāi dī) EN: remember well FR: bien se souvenir
จำไม่ได้[v. exp.] (jam mai dāi) EN: do not remember FR: ne pas se souvenir ; avoir un oubli ; avoir un trou de mémoire ; avoir un trou (fam.) ; impossible de se souvenir
จำไว้[v. exp.] (jam wai) EN: don't forget it! ; keep in mind ; remember FR: n'oublie pas ! ; n'oubliez pas !
จำไว้นะว่า[v. exp.] (jam wai na ) EN: remember ; remember to FR:
จดจำ[v.] (jotjam) EN: remember ; bear in mind ; keep in mind ; memorize ; imprint on one's memory ; recall FR: retenir ; se souvenir ; mémoriser ; se rappeler
เข้าพุง[v. exp.] (khao phung) EN: remember verbatim ; know by heart FR:
ขึ้นใจ[v.] (kheunjai) EN: learn by heart ; memorize ; remember ; be firmly fixed in the mind ; commit to memory FR: apprendre par coeur ; mémoriser ; ancrer dans la mémoire
คลับคล้าย[v.] (khlapkhlāi) EN: vaguely remember ; resemble distantly FR:
คลับคล้ายคลับคลา[n.] (khlapkhlāik) EN: vaguely remember ; resemble distantly FR:
ไม่ลืม[v. exp.] (mai leūm) EN: remember FR:
นึกได้[v. exp.] (neuk dāi) EN: recall ; remember ; recollect ; bring to mind ; bring back FR:
นึกไม่ออก[v. exp.] (neuk mai øk) EN: disremember ; forget ; be unable to remember FR: ne pas se rappeler ; échapper
นึกออก[v. exp.] (neuk-øk) EN: recall ; recollect ; remember ; recognize FR: se rappeler ; se souvenir
นึกถึง[v. exp.] (neuk theung) EN: think of ; remember ; keep in mind ; regard ; call to mind ; recall FR: penser à ; se souvenir de ; songer à
ประหวัด[v.] (prawat) EN: recall ; call to mind ; remember ; be reminded of FR:
ระลึก[v.] (raleuk) EN: remember ; recall ; think of ; mark ; recollect ; be reminded of ; think back FR: se souvenir de ; évoquer ; se remémorer ; marquer
ระลึกถึง[v.] (raleuk theu) EN: recall ; rermind someone of ; call to mind ; jog one's memory ; make someone remember ; mark FR: penser à ; se souvenir de ; se rappeler (qqn, qqch)
รำลึก[v.] (ramleuk) EN: recall ; remember ; commemorate FR:
สัญญี[adj.] (sanyī) EN: conscious ; aware and perceiving ; able to remember FR: conscient
ทรงจำ[v. exp.] (song jam) EN: remember ; recollect FR: se rappeler ; se souvenir de ; commémorer
ตะคลับตะคล้าย[v.] (takhlaptakh) EN: vaguely remember FR:
ตรา[v.] (trā) EN: note ; take note (of) ; remember FR: mémoriser ; retenir ; noter ; prendre note
อย่าลืมนะ[v. exp.] (yā leūm na) EN: remember FR: n'oubliez pas ; n'oublies pas ; souviens-toi
เจนใจ[adj.] (jēnjai) EN: remembered FR:
เท่าที่นึกออก[adv.] (thao thī ne) EN: as far as one recalls ; as far as one remembers ; all one can think of FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า remember
Back to top