ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

really

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *really*, -really-

really ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
really (adv.) โดยแท้จริง See also: โดยแท้, โดยความเป็นจริง Syn. actually, certainly, truly
English-Thai: HOPE Dictionary
really(เรียล'ลิ) adv. โดยแท้,โดยแท้จริง,โดยความเป็นจริง,จริง ๆ ,โดยจริงใจ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความโกรธหรืออื่น ๆ, Syn. truly,genuinely,verily,quite
English-Thai: Nontri Dictionary
really(adv) โดยแท้จริง,ตามความจริง,โดยจริงใจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Really Simple Syndication( RSS)อาร์เอสเอส, เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เป็นประจำได้แบบอัตโนมัติ โดยผู้ใช้ต้องขอรับบริการ ผู้ใช้ไม่ต้องเข้าไปยังเว็บไซต์ที่สนใจต่างๆ โดยตรง เพื่ออ่านข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงในแต่ละวันด้วยตนเองทีละเว็บไซต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จริง (adv.) really See also: truly, indeed Syn. แน่แท้, แน่นอน, แท้จริง, จริงๆ Ops. เท็จ, โกหก, หลอกลวง
จริงๆ (adv.) really See also: truly, indeed Syn. จริง, แน่ๆ, แน่นอน Ops. เล่นๆ
จ๋อย (adv.) really See also: extremely, exceedingly Syn. มาก, จริงๆ
อย่างเป็นจริงเป็นจัง (adv.) really See also: actually, tangibly, substantially Syn. จริงจัง, เป็นล่ำเป็นสัน
เป็นแน่แท้ (adv.) really See also: truly, certainly, actually, surely Syn. จริง, แน่นอน
เลย (adv.) really See also: indeed Syn. จริงๆ
เสีย (adv.) really See also: definitely
แท้ (adv.) really See also: actually, in fact, truly, surely, genuinely, certainly Syn. จริงๆ
แท้ (adv.) really See also: actually, truly, indeed, in fact, certainly, genuinely Syn. นัก, ยิ่ง, จริง
แน่แท้ (adv.) really See also: truly, indeed Syn. แน่นอน, แท้จริง, จริงๆ Ops. เท็จ, โกหก, หลอกลวง
โดยแท้ (adv.) really See also: indeed, genuinely, virtually, truly, actually Syn. โดยแท้จริง, จริงๆ
ไม่ใช่เล่น (adv.) really See also: not a little, very Syn. จริงๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I will not really attempt to explainฉันจะไม่พยายามอธิบายเลยจริงๆ
No, I didn't really mean thatเปล่า ฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นจริงๆ
Do you really mean what you say now?คุณหมายความอย่างที่คุณพูดตอนนี้จริงๆ หรือ
I'm really sorry about thatฉันเสียใจจริงๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้น
I really have no choiceฉันไม่มีทางเลือกจริงๆ
There's really no need toมันไม่จำเป็นจริงๆ
I really don't knowฉันไม่ทราบจริงๆ
The TV programs were really boringรายการโทรทัศน์น่าเบื่อจริงๆ
I really need to lose some weightฉันต้องการลดน้ำหนักลงบ้างจริงๆนะ
It really hurtsมันเจ็บจริงๆ
Do you really want to know what I think?คุณอยากรู้จริงๆ หรือว่าฉันคิดอะไร
It's really hard to make a decisionมันยากที่จะตัดสินใจจริงๆ
You know, I'm really sorry about all thisคุณรู้ไหม ฉันเสียใจจริงๆ กับทั้งหมดนี่
Is that really necessary?นั่นมันจำเป็นจริงๆ หรือ
It's really nice of you to help usคุณช่างดีจริงๆ ที่ช่วยเหลือเรา
I really have no ideaฉันไม่รู้เลยจริงๆ
I didn't really enjoy that movie at allฉันไม่สนุกกับหนังเรื่องนั้นเลยแม้แต่น้อย
I thought it was really exciting with lot of actionฉันคิดว่ามันมันน่าตื่นเต้นจริงๆ กับแอ๊คชั่นมากมาย
It's really good of youคุณช่างดีจริงๆ
I don't really want to talk about it, okay?ฉันไม่อยากพูดเกี่ยวกับมันจริงๆ นะ ตกลงไหม
I would really hate to do thatฉันไม่ชอบที่จะทำอย่างนั้นจริงๆ
I thing I would get really boredฉันคิดว่าฉันอาจจะเบื่อจริงๆ
I think that's really difficult questionฉันคิดว่านั่นเป็นคำถามที่ยากจริงๆ
I really enjoy the people thereฉันชอบคนที่นั่นจริงๆ
I really enjoy going outฉันชอบออกไปเที่ยวข้างนอกจริงๆ
I don't really go out much at allฉันไม่ค่อยออกไปข้างนอกมากเท่าไหร่เลยจริงๆ
I really like spending time with themฉันชอบใช้เวลาอยู่กับพวกเขาจริงๆ
I try really hard not to eat junk foodฉันพยายามอย่างหนักที่จะไม่ทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ (อาหารขยะ)
I heard that the food there is really tastyฉันได้ยินว่าอาหารที่นั่นมีรสชาติดีจริงๆ
So I don't really have enough time for studyingดังนั้นฉันจึงไม่มีเวลามากพอสำหรับการศึกษา
Which is what I would really like to doซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันอยากทำจริงๆ
I really wish I had more time to do thatฉันปรารถนาจริงๆ ให้ตนเองมีเวลามากกว่านี้เพื่อทำสิ่งนั้น
I just feel really good about rainy daysฉันก็แค่รู้สึกดีจริงๆเกี่ยวกันวันที่ฝนตก
I really need to learn how to save money betterฉันอยากเรียนรู้จริงๆ ถึงวิธีเก็บเงินได้มากกว่านี้
I try to make really quick decisionsฉันพยายามจริงๆ ที่จะตัดสินใจไห้เร็วขึ้น
I'd like to do something really special to herฉันอยากทำบางสิ่งที่พิเศษจริงๆ ให้กับเธอ
Cause I really like to travelเพราะฉันชอบเดินทางจริงๆ
It's really none of your businessมันไม่ใช่ธุระกงการอะไรของคุณเลยจริงๆ
It was really a lot of funฉันสนุกมากจริงๆ
I really wanted to disappear into my bedroomฉันอยากจะจมหายลงไปบนเตียงของฉันจริงๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I really feel quite happy now.ฉันรู้สึกมีความสุขมากใน ขณะนี้
That's the only time I'm really happy: dreaming.ช่วงเวลาที่ฉันมีความสุข คือตอนฉันฝัน
Do you think that's really silly?เราก็ควรยึดมันเป็นหลักไว้ คุณว่าฟังดูโง่เง่ามั้ยคะ
You've taken long enough for that sketch. I shall expect a really fine work of art.คุณใช้เวลาวาดนานขนาดนี้ มันต้องเป็นศิลปะชั้นยอดแน่
No, thank you, Frith. I'm really not very hungry.- ไม่ค่ะ ฟริธฉันยังไม่ค่อยหิว
We both really hope you'll be very happy.เราต่างหวังว่าคุณจะมีความสุข
Well, all right. We'll walk down and take a look if you really want to.ก็ได้ เราจะลงไปดูกันถ้าคุณต้องการ
Tell me, what was Rebecca really like?บอกฉันหน่อยว่ารีเบคคาหน้าตาเป็นยังไง
I really don't think it's wise for you to come here, Mr. Jack.ไม่ฉลาดเลยที่มาที่นี่นะ คุณเเจ็ค
I've always heard of the Manderley ball, and now I'm really going to see one.เคยเเต่ได้ฟังเรื่องงานเต้นรําของเเมนเดอเลย์ ทีนี้จะได้เห็นของจริงซะที
Do you really think so?จริงเหรอ แล้วพัดของฉันอยู่ไหนล่ะ
"She's got the three things that really matter in a wife, " everyone said.ทุกคนพูดว่า "หล่อนมีคุณสมบัติทั้ง 3 ประการ สําหรับการเป็นภรรยา"

really ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失陪[shī péi, ㄕ ㄆㄟˊ, 失陪] Excuse me, I really must go.; (modest set phrase on taking leave)
不含糊[bù hán hu, ㄅㄨˋ ㄏㄢˊ ㄏㄨ˙, 不含糊] unambiguous; unequivocal; explicit; prudent; cautious; not negligent; unafraid; unhesitating; really good; extraordinary
大勇若怯[dà yǒng ruò qiè, ㄉㄚˋ ㄩㄥˇ ㄖㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˋ, 大勇若怯] a great hero may appear timid (成语 saw); the really brave person remains level-headed
口风[kǒu fēng, ㄎㄡˇ ㄈㄥ, 口风 / 口風] meaning behind the words; what sb really means to say; one's intentions as revealed in one's words; tone of speech
卑之,毋甚高论[bēi zhī, ㄅㄟ ㄓ, wu2 shen4 gao1 lun4, 卑之,毋甚高论 / 卑之,毋甚高論] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary
卑之,无甚高论[bēi zhī, ㄅㄟ ㄓ, wu2 shen4 gao1 lun4, 卑之,无甚高论 / 卑之,無甚高論] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary
并不在乎[bìng bù zài hu, ㄅㄧㄥˋ ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄏㄨ˙, 并不在乎 / 並不在乎] really does not care
并非[bìng fēi, ㄅㄧㄥˋ ㄈㄟ, 并非 / 並非] really isn't
没说的[méi shuō de, ㄇㄟˊ ㄕㄨㄛ ㄉㄜ˙, 没说的 / 沒說的] really good
[dí, ㄉㄧˊ, 的] really and truly
咬人狗儿不露齿[yǎo rén gǒu r bù lù chǐ, ㄧㄠˇ ㄖㄣˊ ㄍㄡˇ ㄖ˙ ㄅㄨˋ ㄌㄨˋ ㄔˇ, 咬人狗儿不露齿 / 咬人狗兒不露齒] the dog that bites does not show its fangs (俗语 saying); fig. You can't tell the really dangerous enemy from his external appearance.
其实[qí shí, ㄑㄧˊ ㄕˊ, 其实 / 其實] actually; that is not the case; in fact; really
实在[shí zài, ㄕˊ ㄗㄞˋ, 实在 / 實在] in reality; honestly; really; verily; concrete
确实[què shí, ㄑㄩㄝˋ ㄕˊ, 确实 / 確實] indeed; really; reliable; real; true
[shí, ㄕˊ, 寔] really; solid
[shí, ㄕˊ, 实 / 實] real; true; honest; really; solid; fruit; seed
果然[guǒ rán, ㄍㄨㄛˇ ㄖㄢˊ, 果然] really; sure enough; as expected
果真[guǒ zhēn, ㄍㄨㄛˇ ㄓㄣ, 果真] really; indeed
的确[dí què, ㄉㄧˊ ㄑㄩㄝˋ, 的确 / 的確] really; indeed
[zhēn, ㄓㄣ, 真] really; truly; indeed; real; true; genuine
真个[zhēn gè, ㄓㄣ ㄍㄜˋ, 真个 / 真個] really; truly; indeed

really ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いと[, ito] (adv) greatly; really
堪えられない[こたえられない, kotaerarenai] (exp) really good; irresistible
多芸は無芸[たげいはむげい, tageihamugei] (exp) being multi-talented means never really being especially good at any one thing; jack of all trades, master of none
心にも無い;心にもない[こころにもない, kokoronimonai] (exp) (something) one does not really mean; insincere
悪ぶる[わるぶる, waruburu] (v5r) to act tough; to act bad; to act worse than one really is
本領を発揮[ほんりょうをはっき, honryouwohakki] (exp,vs) to display one's real ability; to show one's real ability; to show one's stuff; to show oneself at one's best; to really shine; to come into one's own; to find one's feet (legs); to hit (strike) one's stride
無念千万[むねんせんばん, munensenban] (n,adj-na) being really disappointed; feeling utterly mortified; being deeply vexed
独り相撲;一人相撲[ひとりずもう, hitorizumou] (exp) (1) fighting (tilting at) windmills; working oneself up even though there really isn't anything to fight at; (2) single-person mimicking a wrestling match
窮すれば通ず[きゅうすればつうず, kyuusurebatsuuzu] (exp) Necessity is the mother of invention; There is always some way out of a difficulty if you really look for one
誇大広告[こだいこうこく, kodaikoukoku] (n) deceptive advertising; misleading advertisement (presenting one's product as being better or cheaper than it really is)
遺憾に堪えない[いかんにたえない, ikannitaenai] (exp,adj-i) really regrettable
露悪趣味[ろあくしゅみ, roakushumi] (n) being apt to make a show of one's faults; penchant for boasting of one's faults; pretending to be worse than one really is
食い付く;食いつく;食らい付く;食付く[くいつく(食い付く;食いつく;食付く);くらいつく(食らい付く), kuitsuku ( kui tsuku ; kui tsuku ; shoku tsuku ); kuraitsuku ( kura i tsuku )] (v5k,vi) (1) to bite at; to snap at; to nibble; (2) to get one's teeth into (metaphorically); to get to grips with; to really get into
そう[, sou] (adv) (1) so; really; seeming; (adj-na,suf) (2) (after masu stem and adj-stem) appearing that; seeming that; looking like; having the appearance of; (P)
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P)
全く[まったく, mattaku] (adv) (1) really; truly; entirely; completely; wholly; perfectly; (2) indeed; (int) (3) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation); (P)
[うそ, uso] (n) (1) lie; falsehood; incorrect fact; (2) (col) Really!; Unbelievable!; No way!; (P)
熟(P);熟熟;熟々[つくづく(P);つくつく, tsukuduku (P); tsukutsuku] (adj-na,adv) (uk) (on-mim) completely; really; thoroughly; deeply; severely; intently; (P)
現に[げんに, genni] (adv) actually; really; (P)

really ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่าง[X] (chāng = cha) EN: indeed ; really ; truly ; very ; so ; terribly FR: vraiment
ชัด ๆ = ชัดๆ[adv.] (chat-chat) EN: really FR: clairement
เชียว[adv.] (chīo) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
เชียว[adv.] (chīo) EN: indeed ; really ; truly ; certainly ; absolutely FR:
เด็ดดวง[adj.] (detdūang) EN: smashing ; fantastic ; really great FR:
ดีหลี[X] (dīlī) EN: really FR:
ดีมาก[adj.] (dī māk) EN: excellent ; well-done ; outstanding ; great ; really great FR: excellent ; remarquable
ดีออก[adj.] (dī øk) EN: great ; really good FR:
โดยแท้[adv.] (dōi thaē) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; purely ; quite ; strictly FR:
อีหลี[X] (īlī) EN: really FR:
ใจจริง[adv.] (jaijing ) EN: really ; sincerily ; truly FR: franchement ; sincérement ; vraiment ; réellement
จัง[adv.] (jang) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; awfully ; indeed FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
จังเลย[adv.] (jang loēi) EN: really ; so FR: vraiment ; tellement
จริง[adv.] (jing) EN: really ; truly ; indeed FR: réellement ; vraimernt
จริง ๆ = จริงๆ[adv.] (jing-jing) EN: really ; truly ; actually ; in fact FR: réellement ; vraiment ; tout à fait
จริง ๆ แล้ว = จริงๆ แล้ว[conj.] (jing-jing l) EN: indeed ; really ; actually FR: à vrai dire ; en réalité
จริง ๆ นะ = จริงๆ นะ = จริงๆนะ[X] (jing-jing n) EN: really ; honestly ; truly FR:
เข้าไส้[X] (khao sai) EN: really ; great ; extremely FR:
แหละ[adv.] (lae) EN: quite ; really ; quite so ; just that ; that is ; [end particle used for emphasis] FR: vraiment ; exactement ; bien sûr ; évidemment ; bien entendu ; [particule finale d'insistance]
แล้วกัน[interj.] (laēokan) EN: What nuisance! ; really ; for Pete's sake FR: Bah ! ; Ha ! ; Bon !
ไม่ใช่เล่น[adv.] (mai chai le) EN: really FR:
ไม่ค่อย...เท่าไร[X] (maikhǿi ...) EN: not really ... ; not especially ... FR: pas très ...
ไม่เป็นไร[v. exp.] (mai penrai) EN: Don't mention it! ; never mind ; it doesn't matter ; it's OK ; that's all right ; don't worry about it ; don't worry ; you're welcome ; there's no need to worry about it ; it does not really matter ; it is not a problem FR: ce n'est rien ; de rien ; ne vous en faites pas ; ce n'est pas grave ; il n'y a pas de quoi
มาก ๆ เลย = มากๆเลย[adv.] (māk-māk loē) EN: really FR:
น่าสนุกจังเลย[adj.] (nā sanuk ja) EN: really ; so FR: super amusant
งี่เง่า[adj.] (ngī-ngao) EN: stupid ; really stupid ; dumb ; dopey ; foolish ; silly FR: stupide ; imbécile ; idiot ; con (fam.) ; absurde
ออก[X] (øk) EN: very ; really FR: vraiment
เหรอ[X] (roē) EN: isn't it? ; ah! ; Really ? FR: n'est-ce pas ? ; Ah ! ; Vraiment ? ; Hein ? (fam.)
สำคัญจริง ๆ[adj.] (samkhan jin) EN: really important FR: vraiment important ; réellement important
เสียใจจริง ๆ = เสียใจจริงๆ[v. exp.] (sīajai jing) EN: be really sorry ; be genuinely sorry FR: être vraiment désolé ; être sincèrement désolé ; être vraiment navré
สวยจริงแฮะ[adj.] (sūay jing h) EN: really pretty ; pretty indeed ; totally beautiful FR:
สวยออก[adj.] (sūay øk) EN: very great-looking ; really pretty FR: vraiment jolie
ตามความเป็นจริง[adv.] (tām khwām p) EN: actually ; indeed ; really ; truly FR: réellement ; en vérité
แท้จริง[adv.] (thaējing) EN: truly ; really ; actually ; genuinely ; in reality FR: vraiment ; réellement
ทำจริง ๆ[v. exp.] (tham jing-j) EN: do seriously ; do in earnest ; really do FR: faire sérieusement
ถามจริง ๆ[xp] (thām jing-j) EN: I really want to know FR:
ทีเดียว[adv.] (thīdīo) EN: very ; really ; absolutely ; quite ; very FR: tout à fait ; absolument ; vraiment
ที่จริงแล้ว[X] (thī jing la) EN: indeed ; really ; actually ; in fact FR: à vrai dire
เทียว[adv.] (thīo) EN: very ; really ; awfully ; absolutely FR:
โธ่เอ๋ย[int] (thō oēi) EN: Oh! ; Really ! ; Oh dear! ; What a pity! ; Alas! FR:

really ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
körperlich {adv}corporeally
unkörperlich {adv}incorporeally
urgemütlich {adj}really comfortable; extremely cosy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า really
Back to top