ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ridiculously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ridiculously*, -ridiculously-

ridiculously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ridiculously (adv.) อย่างน่าขำ See also: อย่างน่าหัวเราะ Syn. absurdly, laughably, insanely, humorously
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตลก (adv.) ridiculously See also: absurdly Syn. น่าขัน, น่าขำ, น่าหัวเราะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Uncomplicated guys and the next they're ridiculously rich arseholes who walk out on their families.แต่พอดังรวยล้นฟ้าก็ทอดทิ้งครอบครัว
You do know I'm ridiculously fond of you?รู้ใช่มั้ยว่าผมหลงรักคุณอย่างมาก
This idiot is ridiculously light.เจ้าบ้านี่ตัวเบามากเลย
I know that that is ridiculously unorthodox i get that, and i know that it's my fault that we even have to do it, but, um, i mean it is our holiday.ผมรู้ว่ามันจะผิดประเพณี ผมเข้าใจ และเพราะผม เราถึงต้องทำกันใหม่ แต่มันคือ
Is he the ridiculously Old guy?ใช่คนแก่ๆตลกๆนั่นรึเปล่า?
There's gotta be one we haven't thought of. That would say it all, not be ridiculously filthy and off putting.มันจะต้องมีสักอันสิที่เราคิดไม่ถึงอะ อันที่ไม่ค่อยจะขำ
I'd need a flow chart to explain all the ways in which that was ridiculously insensitive.ฉันต้องการชาร์ดเพื่อต้องการอธิบายทุกๆทาง ซึ่งเป็นเรื่องน่าหัวเราะและเซ็นท์ซิทีฟ
Big Mike a ridiculously out of his league hottie?ทำให้ความฮอตของบิ๊กไมค์กลับมา
"I guess we wouldn't want to break any rules," he said, drinking his beer as he drove the stolen Mercedes ridiculously over the speed limit, and, look, no hands!งั้นเราจะไม่แหกอะไรเลยว่างั้น กินเบียร์ ขับเบนซ์ที่ขโมยมา บนถนนห่วยแตกนี่ ดูนี่ ขับรถปล่อยมือ
I'll go to some ridiculously expensive college and let you buy me a car.ชั้นจะยอมเข้ามหา'ลัยราคาแพง และยอมให้เธอซื้อรถให้
We have also determined that these garments fit ridiculously well.เรายังสามารถบ่งชี้ได้ว่า ชุดทั้งสองนี้พอดีกับตัวของพวกเธออย่างเหมาะเจาะ
The hope is that a ridiculously low listing price will help a buyer see past that.ความหวังอยู่ที่ การตั้งราคาให้ถูกๆ จะทำให้ผู้ซื้อมองข้ามเรื่องนั้นไป

ridiculously ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
馬鹿でかい[ばかでかい, bakadekai] (adj-i) enormous; gargantuan; immense; ridiculously large

ridiculously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตลก[adv.] (talok) EN: ridiculously ; absurdly FR:
เย้ยหยัน[adv.] (yoēiyan) EN: mockingly ; ridiculously ; derisively FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ridiculously
Back to top