ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rainbow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rainbow*, -rainbow-

rainbow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rainbow (n.) รุ้ง See also: รุ้งกินน้ำ, แถบสีหลายสีเรียงกัน Syn. spectrum
rainbow (n.) สีรุ้ง
rainbow (n.) ความหวังที่เลื่อนลอย
rainbow-colored (adj.) ซึ่งมีหลากสี Syn. colorful, chequered, multcolored
English-Thai: HOPE Dictionary
rainbow(เรน'โบ) n. รุ้ง,สีรุ้ง,ระดับต่าง ๆ ,ความเพ้อฝัน,สิ่งลึกลับ
English-Thai: Nontri Dictionary
rainbow(n) สีรุ้ง,รุ้งกินน้ำ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rainbowรุ้งกินน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รุ้ง (n.) rainbow Syn. รุ้งกินน้ำ
รุ้งกินน้ำ (n.) rainbow Syn. รุ้ง
สายรุ้ง (n.) rainbow Syn. รุ้งกินน้ำ, รุ้ง
อินทรธนู (n.) rainbow Syn. สายรุ้ง
กระดาษสายรุ้ง (n.) rainbow paper
สายรุ้ง (n.) rainbow paper Syn. กระดาษสายรุ้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And the rainbow over the sea.แล้วก็สายรุ้งเหนือทะเล
There are plenty of rainbow fish in the sea.มีเกย์ตั้งมากมายก่ายกองที่รอเธออยู่
In the rainbow room... restaurant,new york city.ในห้องสีรุ้ง ร้านอาหาร, นิวยอร์ค
I'll alert the field office in manhattan have them send franklin's picture to every employee at the rainbow room.ฉันจะแจ้งตำรวจในพื้นที่ที่แมนฮัตตั้น ส่งรูปแฟรงคลินไปให้พนักงานทุกคนในร้านห้องสีรุ้ง
And next stop on Matchie the matchbook's magical journey down the rainbow path is... the dreaded chocolate swamp.จุดหมายต่อไปของมัชชี่ บันทึกการเดินทางวิเศษของตำราเลข ที่สุดถนนสายรุ้งคือ หนองน้ำชอคโกแลตที่แห้งผาก
Did you follow the shiny man to Lollipop Land or the Rainbow Junction?แล้วนายตามไอ้มนุษย์มันวาวนั่นไปดินแดนอมยิ้มหรือสี่แยกสีรุ้งหรือเปล่า
Today, let us open the windows of our hearts and peep outside to see the little-little raindrops meet the glorious sun, a rainbow forming, sheer joy and great fun.วันนี้ ให้เราเปิดหน้าต่างของหัวใจ แล้วมองไปข้างนอก เพื่อให้เห็นหยดน้ำฝน เพื่อพบเจอพระอาทิตย์ผู้ทรงความรุ่งโรจน์ สายรุ้งทอประกาย จงสุขสันต์ สำราญใจ
A Rainbow device actually sent the Eldridge 8 hours backwards, through time.ที่จริงอุปกรณ์ของโครงการสายรุ้ง ส่งเอลดริจ ถอยหลังไป 8ชม.
Welcome. To the Rainbow Room.ขอต้อนรับสู่ ห้องสายรุ้ง
Everything you see here, controls the mechanics ofthe Rainbow device.ทุกอย่างที่พวกคุณเห็น ควบคุมกลไกของ อุปกรณ์สายรุ้ง
When the Rainbow Device reaches maximum velocity the path between two points in a curve is created.เมื่ออุปกรณ์สายรุ้ง เร่งถึงความเร็วสูงสุด มันจะสร้างส่วนโค้งของ2จุด..
How are you going to close the margins without the Rainbow Device?นายจะปิดมันยังไงโดยไม่มีอุปกรณ์สายรุ้ง ?

rainbow ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
虹桥[Hóng qiáo, ㄏㄨㄥˊ ㄑㄧㄠˊ, 虹桥 / 虹橋] Rainbow bridge (name); district of Shanghai including the old Hongqiao airport
彩虹[cǎi hóng, ㄘㄞˇ ㄏㄨㄥˊ, 彩虹] rainbow
[jī, ㄐㄧ, 隮] go up; rainbow
[hóng, ㄏㄨㄥˊ, 虹] rainbow
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, 虹] rainbow
[dōng, ㄉㄨㄥ, 蝀] rainbow
[dì, ㄉㄧˋ, 蝃] rainbow
[dì, ㄉㄧˋ, 螮] rainbow
气贯长虹[qì guàn cháng hóng, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˋ ㄔㄤˊ ㄏㄨㄥˊ, 气贯长虹 / 氣貫長虹] spirit reaches to the rainbow; full of noble aspiration and daring

rainbow ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コガシラベラ[, kogashirabera] (n) bluntheaded wrasse (Thalassoma amblycephalum); bluehead wrasse; rainbow wrasse
コルテツレインボーラス[, korutetsureinbo-rasu] (n) Cortez rainbow wrasse (Thalassoma lucasanum)
トラウトサーモン;トラウト・サーモン[, torautosa-mon ; torauto . sa-mon] (n) Donaldson trout (hybrid of steelhead, cutthroat, and rainbow trout) (wasei
ハワイアンクリーナーラス;レインボークリーナーラス;ゴールデンクリーナーラス;ハワイクリーナーラス[, hawaiankuri-na-rasu ; reinbo-kuri-na-rasu ; go-rudenkuri-na-rasu ; hawaikuri-na-ras] (n) Hawaiian cleaner wrasse (Labroides phthirophagus); rainbow cleaner wrasse; golden cleaner wrasse
五色青海鸚哥[ごしきぜいがいいんこ;ごしきせいがいいんこ, goshikizeigaiinko ; goshikiseigaiinko] (n) (uk) rainbow lory; rainbow lorikeet (Trichoglossus haematodus)
胡瓜魚[きゅうりうお;キュウリウオ, kyuuriuo ; kyuuriuo] (n) (uk) rainbow smelt (Osmerus mordax dentex)
錘鰤[つむぶり;ツムブリ, tsumuburi ; tsumuburi] (n) (uk) rainbow runner (Elagatis bipinnulata); rainbow yellowtail; Spanish jack; Hawaiian salmon

rainbow ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อินทรธนู[n.] (inthanū) EN: rainbow FR: arc-en-ciel [m]
กุหลาบสีรุ้ง[n. exp.] (kulāp sī ru) EN: rainbow rose FR: rose arc-en-ciel [f]
งูสายรุ้ง[n. exp.] (ngū sāirung) EN: Rainbow Water Snake FR:
งูสายรุ้งธรรมดา[n. exp.] (ngū sāirung) EN: Rainbow Water Snake FR:
ปลาหมึกกระดอง[n. exp.] (plāmeuk kra) EN: Cuttlefish ; Rainbow Cuttlefish FR:
ปลาเรนโบว์เทราต์[n. exp.] (plā rēnbō t) EN: rainbow trout FR: truite arc-en-ciel [f]
รุ้ง[n.] (rung) EN: rainbow FR: arc-en-ciel [m]
รุ้งกินน้ำ[n.] (rungkinnām) EN: rainbow FR: arc-en-ciel [m]
รุ้งปฐมภูมิ[n. exp.] (rung pathom) EN: primary rainbow FR: arc-en-ciel primaire [m]
รุ้งทุติยภูมิ[n. exp.] (rung thutiy) EN: secondary rainbow FR: arc-en-ciel secondaire [m]
สายรุ้ง[n.] (sāirung) EN: rainbow FR: arc-en-ciel [m]
สีรุ้ง[adj.] (sī rung) EN: rainbow FR: arc-en-ciel
ธงสีรุ้ง[n. exp.] (thong si ru) EN: rainbow flag ; gay pride flag ; LGBT pride flag FR: drapeau arc-en-ciel [m]

rainbow ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auroramusketier {n} [ornith.]Rainbow Starfrontlet
Allfarblori {m} [ornith.]Rainbow Lory
Regenbogenfisch {m} (Melanotaenia spp.) [zool.]rainbow fish

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rainbow
Back to top