ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reporter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reporter*, -reporter-

reporter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reporter (n.) ผู้สื่อข่าว See also: นักข่าว Syn. journalist, pressman
reporter (n.) ผู้รายงาน Syn. communication, relater
English-Thai: Nontri Dictionary
reporter(n) ผู้สื่อข่าว,ผู้รายงาน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reporters and reportingผู้สื่อข่าวและการสื่อข่าว [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนรายงาน (n.) reporter See also: informer
นักข่าว (n.) reporter See also: correspondent, news man, pressman Syn. ผู้สื่อข่าว, ผู้รายงานข่าว
ผู้รายงาน (n.) reporter See also: informer Syn. คนรายงาน
ผู้รายงานข่าว (n.) reporter See also: journalist Syn. ผู้อ่านข่าว, ผู้ประกาศข่าว
ผู้สื่อข่าว (n.) reporter See also: journalist, pressman, correspondent, newsman Syn. นักข่าว, ผู้รายงานข่าว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You are a reporter of religious events and this is the most important religious event of our time.คุณเป็นนักข่าวเกี่ยวกับ การพัฒนาทางศาสนา และนี่เป็นเรื่องการพัฒนา ทางศาสนาที่สำคัญของเรา
This reporter would like to hedge his bets on the outside chance that God did make this appearance and that he just might be tuned to ABC.และนักข่าวคนนี้อยากจะบอกว่า สำหรับข้างนอกนั้น ที่พระเจ้าปรากฏกายขึ้น ท่านอาจจะดูช่องเอบีซีก็ได้
But I'm sure you're enough of a reporter to see that.แต่ผมเชื่อความเป็นนักข่าวของคุณ
And you want to be the best reporter you can be for him and yourself, right?และคุณต้องการที่จะเป็นนักข่าวที่ดีที่สุดที่คุณสามารถ ... ... สำหรับเขาและตัวคุณเองใช่มั้ย?
After the hearing I was interviewed by a reporter from Urbane magazine.หลังจากศาลพิจารณา... ...ฉันให้สัมภาษณ์กับนักข่าว จากนิตยสาร เออเบน
Our reporter spoke to Commander Robert Dixon of the antiterrorist squad... about those arrests.นักข่าวของเราพูดกับผู้บัญชาการโรเบิร์ต Dixon ของการต่อ? เกี่ยวกับการจับกุมดังกล่าว
Well, what if I told you... that I can guarantee you that Big Jim... and every other reporter in the area... would cover your game?Well, what if I toId you... that I can guarantee you that Big Jim... and every other reporter in the area...
He just got lead reporter on the Giants so I got it for him as a gift.เคท นั่นสำหรับสเปนเซอร์ มาร์ค คุณจำได้ไหม เราเริ่มทำงานมาจากหนังสือพิมพ์เหมือนกัน
You're the brave girl reporter entering the spotlight.คุณคือนักข่าวสาวผู้กล้าหาญ ก้าวเข้าไปในแสงไฟ.
Chloe, is Greg Arkin still a reporter for the Torch?โคลอี้, เกร็ก อากินน์เป็นคนรายงานข่าวให้ทอร์ชหรือเปล่า?
A reporter is someone who actually turns in articles.คนรายงานที่กลายเป็นข่าวเองน่ะหรอ
What kind of reporter are you?ชนิดของนักข่าว are you?

reporter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
采访记者[cǎi fǎng jì zhě, ㄘㄞˇ ㄈㄤˇ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, 采访记者 / 採訪記者] investigative reporter
无国界记者[wú guó jiè jì zhě, ˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, 无国界记者 / 無國界記者] Reporters Without Borders (pressure group)
记者[jì zhě, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, 记者 / 記者] reporter; journalist
记者无国界[jì zhě wú guó jiè, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ ˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˋ, 记者无国界 / 記者無國界] Reporters Without Borders (pressure group)

reporter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャップ[, kyappu] (n) (1) cap; (2) top reporter at a newspaper's local office; (3) (abbr) captain; (P)
ブン屋;ぶん屋[ブンや(ブン屋);ぶんや(ぶん屋), bun ya ( bun ya ); bunya ( bun ya )] (n) (abbr) (See 新聞屋・2) newspaper reporter
新聞屋[しんぶんや, shinbunya] (n) (1) newspaper stand; newspaper seller; paper carrier; (2) newspaper reporter
番記者[ばんきしゃ, bankisha] (n) reporter assigned to cover a particular person in order to get the most up-to-date information
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response
報道人[ほうどうじん, houdoujin] (n) reporter; mediaperson
[やま, yama] (n,ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 山鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P)
特種記者[とくだねきしゃ, tokudanekisha] (n) scoop reporter; scoop artist
硬派[こうは, kouha] (n,adj-na) (1) tough elements; hard-liners; stalwarts; diehards; hawks; (2) considering association with women and interest in fashion as weakness and focusing on strength and manliness; young tough; young rowdy; (3) hard (news); hard news reporter; (4) strait-laced (person); straight-laced; overly serious regarding relations between men and women; (5) bullish traders; (P)
記者団[きしゃだん, kishadan] (n) press group; press corps; group of reporters; press organization; press organisation

reporter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระจอกข่าว[n. exp.] (krajøk khāo) EN: cub reporter ; inexperienced reporter FR:
เลื่อน[v.] (leūoen) EN: postpone ; defer ; put off ; adjourn ; delay ; call off ; suspend FR: ajourner ; postposer ; différer ; reporter ; remettre ; repousser ; retarder
เลื่อนไป[v. exp.] (leūoen pai) EN: FR: reporter ; remettre ; ajourner
เลื่อนเวลา[v. exp.] (leūoen wēlā) EN: postpone ; adjourn ; delay ; suspend ; put off ; defer FR: ajourner ; postposer ; différer ; reporter ; remettre ; repousser
นักข่าว[n.] (nakkhāo) EN: reporter ; correspondent ; news man ; pressman ; journalist FR: journaliste [m,f] ; reporter [m] ; reporteur [m] ; correspondant de presse [m]
นักหนังสือพิมพ์[n. exp.] (nak nangseū) EN: journalist ; newspaperman ; reporter ; journo (Brit., inf.) FR: journaliste [m, f]
ผู้ประกาศ[n. exp.] (phū prakāt) EN: announcer ; broadcaster ; reporter ; newsreader ; speaker FR: annonceur [m] ; présentateur [m]
ผู้สื่อข่าว[n.] (phūseūkhāo) EN: journalist ; reporter ; pressman; correspondent ; newsman ; newspaperman ; news anchor FR: journaliste [m, f] ; reporter [m, f]
ทด[v.] (thot) EN: add (to) ; increase ; carry forward ; carry FR: reporter ; ajouter
ทดเลข[v.] (thotlēk) EN: carry a number FR: reporter un chiffre ; reporter
หวน[v.] (hūan = huan) EN: turn back ; return FR: revenir à ; se reporter
กระจิบกระจอกข่าว[n. exp.] (krajip kraj) EN: throng of noisy reporters FR:
องค์กรนักข่าวไร้พรมแดน[org.] (Ongkøn Nakk) EN: Reporters Without Borders (RWB) FR: Reporters sans frontières (RSF)

reporter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pressevertreter {m}reporter; pressman
Reporter {m}; Reporterin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reporter
Back to top