ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

revel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *revel*, -revel-

revel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
revel (vi.) สนุกสนาน See also: เพลิดเพลิน, ครื้นเครง Syn. delight, enjoy
revel (vi.) อยู่ในงานรื่นเริง See also: จัดงานรื่นเริง Syn. celebrate, make merry
revel (n.) งานสนุกสนานครื้นเครง Syn. celebration, party
revel in (phrv.) สนุกสนานมากกับ See also: สำราญกับ Syn. riot in
revelation (n.) การเปิดเผย See also: สิ่งที่เปิดเผย Syn. disclosure, exposure
revelation (n.) สิ่งประหลาดที่ถูกเปิดเผย Syn. discovery, manifestation
revelation (n.) การเปิดเผยของพระเจ้า See also: การแสดงให้เห็นความจริง Syn. light of truth
revelatory (adj.) ซึ่งเผยให้เห็นสิ่งที่ไม่รู้มาก่อน
revelry (n.) การเที่ยวหาความสนุกสนาน Syn. festivity,
English-Thai: HOPE Dictionary
revel(เรฟ'เวิล) vi.,n. (การ) ชอบมาก,มีความสุขมาก,หลง,สนุกสนาน,เที่ยวสำมะเลเทเมา,ครึกครื้น,งานสนุกสนานและอึกทึกครึกโครม, See also: reveler n. reveller n. revelment n. revelry n., Syn. delight,festivity ###A. dislike
revelation(เรฟ'วะเล'เชิน) n. การเปิดเผย, การเปิดเผยของพระเจ้า, See also: revelational adj. revelationist n., Syn. disclosure,news
revelator(เรฟ'วะเลเทอะ) n. ผู้เปิดเผย,ผู้เผย,ผู้แสดงให้เห็น,ผู้แสดงให้เห็นความจริง, See also: revelatory adj.
revelry(เรฟ'เวลรี) n.,ความสนุกสนาน,การหาความสำราญ,การเที่ยวสำมะเลเทเมา, Syn. boisterous festivity
English-Thai: Nontri Dictionary
revel(n) ความครึกครื้น,การสนุกสนาน,การหาความสำราญ,การเที่ยวสำมะเลเทเมา
revelation(n) การแสดงให้เห็น,การเปิดเผย,การเผย
revelry(n) ความครึกครื้น,ความสนุกสนาน,การหาความสำราญ,การเที่ยวสำมะเลเทเมา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
revelationวิวรณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สำราญ (v.) revel See also: live it up, make merry, carouse Syn. สุขสบาย, สุขสำราญ, เกษม, เกษมสำราญ Ops. ทุกข์โศก
สำเริงสำราญ (v.) revel See also: live it up, make merry, carouse Syn. สำราญ, สำราญใจ, สุขสำราญ Ops. เศร้า, เศร้าโศก
สำเริงสำราญ (v.) revel See also: live it up, make merry, carouse Syn. สำราญ, สำราญใจ, สุขสำราญ Ops. เศร้า, เศร้าโศก
สุขสำราญ (v.) revel See also: live it up, make merry, carouse Syn. สุขสบาย, เกษม, เกษมสำราญ Ops. ทุกข์โศก
สุขสำราญ (v.) revel See also: live it up, make merry, carouse Syn. สำราญ, สำราญใจ Ops. เศร้า, เศร้าโศก
สุขสำราญ (v.) revel See also: live it up, make merry, carouse Syn. สำราญ, สำราญใจ Ops. เศร้า, เศร้าโศก
เกษม (v.) revel See also: live it up, make merry, carouse Syn. สุขสบาย, สุขสำราญ, เกษมสำราญ Ops. ทุกข์โศก
เกษมสำราญ (v.) revel See also: live it up, make merry, carouse Syn. สุขสบาย, สุขสำราญ, เกษม Ops. ทุกข์โศก
เฮฮา (v.) revel See also: roister, enjoy oneself in a boisterous manner Syn. ครื้นเครง
เฮฮา (v.) revel See also: roister, enjoy oneself in a boisterous manner Syn. ครื้นเครง
การประกาศ (n.) revelation See also: uncovering, disclosure, opening, exposure, propagation, spread, dissemination, unveiling Syn. การเปิดเผย
การเปิดเผย (n.) revelation See also: uncovering, disclosure, opening, exposure, propagation, spread, dissemination, unveiling Syn. การประกาศ
การเผย (n.) revelation See also: uncovering, disclosure, opening, exposure, propagation, spread, dissemination, unveiling Syn. การเปิดเผย, การประกาศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Stop praying and revel with me, Aramis.หยุดสวดมนต์มาฉลองกันดีกว่า
But you should all just revel in the glory of being seen as the people you are.แต่เราควรสนุกกับการที่คนอื่นได้เห็น ถึงตัวตนที่แท้จิงของพวกเธอ
Let us all revel in his psence.ให้เราได้เล่นอะไรกับเขาหน่อย
But I will tell you this, Alice. You can revel in your brilliance for as long as you like.แต่ผมจะเรื่องนี้กับคุณนะ อลิซ เชิญคุณสนุกสนาน กับความฉลาดของคุณอย่างเต็มที่ตามที่คุณต้องการ
Are you here to revel in your glory?คุณมาที่นี่เพื่อประกาศศักดาหรือเปล่าเนี่ย ?
Ah, you revel in the small victories.อา คุณจะสนุกกับชัยชนะเล็ก ๆ
And when the guilt gets too bad, we switch off our humanity and we revel in it.การดื่มเลือด การฆ่า เมื่อเรารู้สึกผิดถึงขีดสุด เราตัดความเป็นมนุษย์ทิ้งไป แล้วก็สนุกกับมัน
And you know what makes me able to drink my fill and leave someone breathing and not rip my head off like my brother, is that I can revel in it.การที่ผมดื่มเลือดได้เรื่อยๆ โดยที่ไม่ได้ต้องฆ่าใคร แล้วก็ไม่รู้สึกอยากกระชากหัวตัวเอง เหมือนน้องชายของผม เป็นเพราะผมสนุกกับมัน
I bringing up tomorrow night's new guy presentation to 1400 today, so that all may revel and partake.นำเสนอคนที่แต่งตัวประหลาด คืนใหม่ 1400 ในวันนี้ เพื่อให้ทุกคนมีความสุขมาก อาจมีส่วนร่วมและ
But we had so little time to revel in their joy.แต่เราไม่ทันจะได้ร่วมซึมซับความสุข
Yes, while we're here in Uppsala let us enjoy and revel in every moment.ใช่ในขณะที่เราอยู่ที่อัปซาล่า ให้เราได้เพลิดเพลินและมีความสุข ในช่วงเวลานี้
Accept that. Revel in it.ยอมรับมันซะ เอ็นจอยไปกับมัน

revel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈米吉多顿[Hā mǐ jí duō dùn, ㄏㄚ ㄇㄧˇ ㄐㄧˊ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄣˋ, 哈米吉多顿 / 哈米吉多頓] Armageddon (in Revelation 16:16)
揭发[jiē fā, ㄐㄧㄝ ㄈㄚ, 揭发 / 揭發] disclose; revelation
启示[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, 启示 / 啟示] enlightenment; revelation; apocalypse
启示者[qǐ shì zhě, ㄑㄧˇ ㄕˋ ㄓㄜˇ, 启示者 / 啟示者] revelator

revel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
事を好む[ことをこのむ, kotowokonomu] (exp,v5m) to revel in trouble and discord; to be bent on making trouble; to like starting fights
お告げ[おつげ, otsuge] (n) oracle; revelation; divine message
ヨハネ黙示録[ヨハネもくしろく, yohane mokushiroku] (n) (See 黙示録) the Revelation of St. John the Divine (book of the Bible)
不立文字[ふりゅうもんじ;ふりつもんじ, furyuumonji ; furitsumonji] (exp) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism)
天真流露[てんしんりゅうろ, tenshinryuuro] (n) manifestation (revelation) of one's natural sincerity (naivete)
御祭り騒ぎ;お祭り騒ぎ[おまつりさわぎ, omatsurisawagi] (n) festival merrymaking; revelry
教外別伝[きょうげべつでん, kyougebetsuden] (n) (See 不立文字) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism)
流露[りゅうろ, ryuuro] (n,vs) revelation; outpouring
神降ろし[かみおろし, kamioroshi] (n,vs) (1) invoking a deity during a festival held in that deity's honor; (2) (See 巫女・みこ・2) medium's invocation of a deity to take possession of her (to receive his divine message or revelation)
福音[ふくいん, fukuin] (n,adj-no) (1) good news; (2) gospel (teachings or revelations of Jesus Christ); (P)
酩酊者[めいていしゃ, meiteisha] (n) drunkard; reveller
黙示[もくし, mokushi] (n) revelation; apocalypse
黙示録[もくしろく, mokushiroku] (n) Revelation (book of the Bible); the Apocalypse

revel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลงระเริง[v. exp.] (long raroēn) EN: indulge in ; revel in FR:
สำราญ[v.] (samrān) EN: be content ; be happy ; revel FR:
สำเริงสำราญ[v.] (samroēngsam) EN: revel FR:
สุขสำราญ[v. exp.] (suk samrān) EN: enjoy ; revel ; have a good time FR:
แฉ[v.] (chaē) EN: reveal ; disclose ; show FR: révéler ; divulguer
ชี้ให้เห็น[v. exp.] (chī hai hen) EN: indicate FR: indiquer ; montrer ; révéler
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate ; declare FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
การเปิดเผยจากพระเจ้า[n. exp.] (kān poētpho) EN: revelation FR: révélation [f]
ไข[v.] (khai) EN: reveal ; explain ; expose ; disclose FR: découvrir ; révéler ; dévoiler
คายความลับ[v. exp.] (khāi khwām ) EN: divulge a secret FR: divulguer un secret ; révéler un secret
ขยายความลับ[v. exp.] (khayāi khwā) EN: divulge a secret ; reveal a secret FR: divulguer un secret ; révéler un secret
ความรื่นเริง [n.] (khwām reūnr) EN: merriment ; amusement ; mirth ; hilarity ; festivity ; joviality ; revelry FR: gaieté [f] ; joie [f] ; amusement [m] ; enjouement [m] ; allégresse [f]
เผย[v.] (phoēi) EN: uncover ; disclose ; reveal ; give away ; leak out ; let out ; divulge ; betray ; reveal a secret ; ooze up ; let the cat out of the bag ; spill the beans FR: dévoiler ; révéler ; divulguer ; découvrir
เผยความลับ[v. exp.] (phoēi khwām) EN: reveal a secret ; let out a secret FR: divulguer un secret ; révéler un secret ; trahir un secret
เปิด[v.] (poēt) EN: disclose ; reveal ; give away FR: révéler ; dévoiler
เปิดเผย[v.] (poētphoēi) EN: disclose ; reveal ; divulge ; expose ; unveil ; uncover ; make public ; open up ; unmask ; explain ; declare ; release FR: divulguer ; dévoiler ; révéler ; exposer ; rendre public ; balancer (fam.) ; déclarer ; montrer
เปิดเผยความลับ[v.] (poētphoēikh) EN: give away a secret ; let the cat out of the bag FR: divulguer un secret ; révéler un secret ; éventer un secret ; livrer un secret ; vendre la mèche (fam.)
ประกาศให้รู้ (ประกาศให้...รู้)[v. exp.] (prakāt hai ) EN: unveil FR: révéler
แสดง[v.] (sadaēng) EN: indicate ; mark ; show ; direct ; reveal FR: indiquer ; montrer ; exprimer ; révéler ; démontrer ; symboliser ; manifester ; afficher ; faire preuve de ; faire montre de ; témoigner ;
แสดงให้เห็น[v. exp.] (sadaēng hai) EN: indicate ; show ; signify ; symbolize ; name ; point ; designate FR: dévoiler ; révéler ; démontrer ; indiquer ; montrer ; laisser voir ; faire voir
ตีแผ่[v.] (tīphaē) EN: give sth/sb away ; expose ; disclose ; uncover ; unveil ; show up ; bring to light ; unfold FR: révéler ; dévoiler ; exposer ; faire connaître ; étaler ; jeter à la tête
วิวรณ์[n.] (wiwøn) EN: revelation FR: révélation [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า revel
Back to top