ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reader

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reader*, -reader-

reader ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reader (n.) ผู้อ่าน
reader (n.) หนังสือฝึกการอ่าน Syn. schoolbook, textbook
reader (n.) ผู้ตรวจเรื่อง See also: ผู้ตรวจปรู๊ฟ Syn. proofreader
reader (n.) ผู้บรรยายหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยของอังกฤษ See also: มีตำแหน่งต่ำกว่า professor ปกติใช้ Reader) Syn. leturer, teacher
reader (n.) ผู้อ่านพระคัมภีร์
readership (n.) จำนวนผู้อ่าน See also: การเป็นผู้อ่าน
English-Thai: HOPE Dictionary
reader(รีด'เดอะ) n. ผู้อ่าน,ผู้ตรวจเรื่อง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์,ผู้ทำนาย
readership(รีด'เดอะชิพ) n. จำนวนผู้อ่านทั้งหมด,หน้าที่ฐานะหรืออาชีพของผู้อ่าน, (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยอังกฤษ) ตำแหน่งอาจารย์หรือผู้บรรยาย
English-Thai: Nontri Dictionary
reader(n) ผู้อ่าน,คนตรวจเรื่อง,คนตรวจปรู๊ฟ,คนทำนาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
readerเครื่องอ่าน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reader's advisory serviceบริการแนะนำการอ่าน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Readership surveysการสำรวจผู้อ่าน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนอ่าน (n.) reader Syn. ผู้อ่าน
นักอ่าน (n.) reader
ผู้อ่าน (n.) reader Ops. ผู้เขียน
ผู้อ่านข่าว (n.) newsreader See also: newscaster Syn. ผู้ประกาศข่าว
เครื่องอ่านบัตร (n.) card reader See also: card punch, key punch
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hot-patching gear works and flipping to REM reader mode.และพลิกไปที่โหมดอ่าน REM
But what sense of hope... or satisfaction, could a reader derive from an ending like that?แต่ .. อะไรล่ะ ความรู้สึกของการมีความหวัง หรืออาจเป็นการลบล้างความผิดก็ได้ ผู้อ่านอยากให้จบแบบนั้นเหรอ
Big reader you, Jamal?คุณชอบอ่านหนังสือรึเปล่า จามาล
You are quite a soul reader yourself, Edward.นายนี่อ่านใจได้ ดีเหมือนกันนี่เอ็ดเวิร์ด
I'm going to convert you to a comics reader right now.เธออยากจะออกไป ดูหนังเรื่องใหม่ของเคท ฮัทสัน
And grabs the reader by the throat.และทำให้คนอ่านอุทานจุกอก
I believe my books are popular because they introduce the reader to the world of forensic anthropology.ฉันเชื่อว่าหนังสือฉันเป็นทีนิยม เพราะว่ามันได้นำผู้อ่าน เข้ามาในโลกของมานุษวิทยานิติวิทยาศาสตร์
(Whisper well, she has to get the reader closer. (Whisper well, she has to get the reader closer.เธอกำลังจะเข้าไปให้ได้ระยะ ประชิดมากกว่านี้
When I was his age, I was quite the reader myself.ตอนฉันอายุเท่าเธอ ฉันเป็นพวกนักอ่านเลย
I'm sure you'll understand if I don't accept the advice of an alluring palm reader and her peasant lover.เจ้าคงเข้าใจ.. ที่ข้าปฎิเสธข้อเสนอของ หมอดูและหวานใจบ้านนอกของเธอ
Because I'm not really a voracious reader or anything.เน€เธงเธฅเธฒเธ—เธตเนˆเธˆเธฐเธเธฃเธฐเน‚เธ”เธ”เธญเธญเธเน„เธ›เธญเธญเธเธˆเธฒเธเธŠเธตเธงเธดเธ•เธ‚เธญเธ‡ Fred เธเธฅเธฑเธšเน„เธ›เธ—เธตเนˆเธ›เนˆเธฒเธซเธฅ
We need a mind reader to help us find a bomb.เราต้องใช้คนที่อ่านใจคนได้ ช่วยเราหาระเบิด

reader ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阅读器[yuè dú qì, ㄩㄝˋ ㄉㄨˊ ㄑㄧˋ, 阅读器 / 閱讀器] reader (software)
读卡器[dú kǎ qì, ㄉㄨˊ ㄎㄚˇ ㄑㄧˋ, 读卡器 / 讀卡器] card reader
散热器[sàn rè qì, ㄙㄢˋ ㄖㄜˋ ㄑㄧˋ, 散热器 / 散熱器] heatsink; heat spreader; fan (computer) (lit. scatter heat device)
新闻主播[xīn wén zhǔ bō, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄓㄨˇ ㄅㄛ, 新闻主播 / 新聞主播] newsreader; anchor
读本[dú běn, ㄉㄨˊ ㄅㄣˇ, 读本 / 讀本] reader; an instructional book
读者[dú zhě, ㄉㄨˊ ㄓㄜˇ, 读者 / 讀者] reader
读者来信[dú zhě lái xìn, ㄉㄨˊ ㄓㄜˇ ㄌㄞˊ ㄒㄧㄣˋ, 读者来信 / 讀者來信] Reader's Letters
读者文摘[dú zhě wén zhāi, ㄉㄨˊ ㄓㄜˇ ㄨㄣˊ ㄓㄞ, 读者文摘 / 讀者文摘] Reader's Digest

reader ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カードリーダー[, ka-dori-da-] (n) {comp} card reader
カード読み取り装置;カード読取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] (n) {comp} card reader
カード読取り機構[カードよみとりきこう, ka-do yomitorikikou] (n) {comp} card reader
サイドリーダー[, saidori-da-] (n) supplementary reader in a foreign language classroom (wasei
サブリーダー[, saburi-da-] (n) subleader; sub reader
バーコードリーダー[, ba-ko-dori-da-] (n) {comp} bar code reader
九星家[きゅうせいか, kyuuseika] (n) astrology; star reader
文字読取り装置[もじよみとりそうち, mojiyomitorisouchi] (n) character reader
磁気インク文字読み取り装置[じきインクもじよみとりそうち, jiki inku mojiyomitorisouchi] (n) {comp} Magnetic Ink Character Reader (or Recognition); MICR
磁気インク文字読取り装置[じきインクもじよみとりそうち, jiki inku mojiyomitorisouchi] (n) {comp} magnetic ink character reader
キャッチコピー[, kyacchikopi-] (n) catch copy (in copywriting, large text that appears in ads or brochures to catch the reader's attention)
スーパースプレッダー[, su-pa-supuredda-] (n) super spreader (carrier of a viral disease who spreads the virus to a large number of other people)
ヒートスプレッダ[, hi-tosupuredda] (n) {comp} heat spreader
マイクロリーダー[, maikurori-da-] (n) microreader
ます[, masu] (aux-v) (1) (pol) (See ませ) used to indicate respect for the listener (or reader); (2) (arch) (hum) used to indicate respect for those affected by the action
光学式マーク読み取り装置[こうがくしきマークよみとりそうち, kougakushiki ma-ku yomitorisouchi] (n) {comp} Optical Mark Reader; OMR
光学式文字読み取り装置[こうがくしきもじよみとりそうち, kougakushikimojiyomitorisouchi] (n) {comp} optical character reader; OCR
光学式文字読取り装置[こうがくしきもじよみとりそうち, kougakushikimojiyomitorisouchi] (n) {comp} optical character reader; OCR
愛読者[あいどくしゃ, aidokusha] (n) subscriber; reader; admirer
本読み[ほんよみ, honyomi] (n) good reader; scenario reading
校正係[こうせいがかり, kouseigakari] (n) proofreader
校閲係[こうえつがかり, kouetsugakari] (n) proofreader
磁気文字読み取り装置[じきもじよみとりそうち, jikimojiyomitorisouchi] (n) {comp} Magnetic Character Reader; MCR
読書家[どくしょか, dokushoka] (n) avid reader; bookworm
購読者[こうどくしゃ, koudokusha] (n) subscriber; reader; buyer
赤字[あかじ, akaji] (n,adj-no) (1) deficit; (being in or going into) the red; (2) red text; red letters; (3) corrections (by a teacher or proofreader) written in red; (P)
閲覧者[えつらんしゃ, etsuransha] (n) reader; (website) visitor
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カード読み取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] card reader
カード読取り機構[カードよみとりきこう, ka-do yomitorikikou] card reader
カード読取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] card reader
ドキュメント読取り装置[ドキュメントよみとりそうち, dokyumento yomitorisouchi] document reader
バーコードリーダ[ばーこーどりーだ, ba-ko-dori-da] bar-code reader
ページ読取り装置[ページよみとりそうち, pe-ji yomitorisouchi] page reader
マーク読取り装置[マークよみとりそうち, ma-ku yomitorisouchi] mark reader
リーダ[りーだ, ri-da] reader
文字読取り装置[もじよみとりそうち, mojiyomitorisouchi] character reader
磁気インク文字読み取り装置[じきインクもじよみとりそうち, jiki inku mojiyomitorisouchi] Magnetic Ink Character Reader (or Recognition), MICR
磁気インク文字読取り装置[じきいんくもじよみとりそうち, jikiinkumojiyomitorisouchi] magnetic ink character reader
ニュースリーダ[にゅーすりーだ, nyu-suri-da] newsreader
光学式マーク読み取り装置[こうがくしきマークよみとりそうち, kougakushiki ma-ku yomitorisouchi] Optical Mark Reader, OMR
光学式文字読取り装置[こうがくしきもじよみとりそうち, kougakushikimojiyomitorisouchi] optical character reader, OCR
磁気文字読み取り装置[じきもじよみとりそうち, jikimojiyomitorisouchi] Magnetic Character Reader, MCR
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
読者層[どくしゃそう, dokushasou] Thai: กลุ่มผู้อ่าน English: class of readers

reader ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การ์ดรีดเดอร์[n. exp.] (kāt rītdoē) EN: card reader FR: lecteur de carte [m]
เครื่องอ่านบาร์โค้ด[n. exp.] (khreūang ān) EN: barcode reader ; barcode scanner FR: lecteur de code-barres [m]
เครื่องอ่านบัตร[n. exp.] (khreūang ān) EN: card reader FR: lecteur de carte [m]
ผู้อ่าน[n. exp.] (phū ān) EN: reader ; readership FR: lecteur [m] ; lectrice [f] ; liseur [m] (vx) ; liseuse [f] (vx) ; lectorat [m]
ผู้อ่านหนังสือ[n. exp.] (phū-ān nang) EN: reader FR: lecteur [m] ; lectrice [f]
แฟนผู้อ่าน[n. exp.] (faēn phū-ān) EN: dear readers FR: chers lecteurs [mpl] ; chères lectrices [fpl]
เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร[n. exp.] (jaonāthī ph) EN: proofreader FR:
นักอ่านข่าว[n. exp.] (nak ān khāo) EN: newsreader FR:
ผู้อ่านข่าว[n. exp.] (phū ān khāo) EN: announcer ; broadcaster ; newscaster ; newsreader FR: annonceur [m] (Québ.)
ผู้ประกาศ[n. exp.] (phū prakāt) EN: announcer ; broadcaster ; reporter ; newsreader ; speaker FR: annonceur [m] ; présentateur [m]
ผู้ประกาศข่าว[n. exp.] (phū prakāt ) EN: newsreader ; newscaster ; news anchor ; anchor FR: présentateur [m]
ท่านผู้อ่าน[n. exp.] (than phū ān) EN: dear readers FR: chers lecteurs [mpl] ; amis lecteurs [mpl]
ฐานผู้อ่าน[n. exp.] (thān phū ān) EN: readership base FR:

reader ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausweisleser {m}badge reader
Belegleser {m}document reader
Traumdeuter {m}dream reader
Streifenleser {m}journal reader
Lesebuch {n}reading book; reader
Mikrofilmlesegerät {n}microfilm reader
Gedankenleser {m}mind reader
Lochstreifenleser {m}paper tape reader
Schlitzleser {m} [techn.]slot reader
Streifenleser {m}strip reader
Etikettenleser {m}ticket reader
Dozentenstellung {f}readership
Dungstreuer {m}manure spreader
Betonverteiler {m}hopper spreader
Nichtleser {m}nonreader
Rohrgewindeschneidmaschine {f}pipe threader
Benutzerverhalten {n}reader behavior
Sportfunkreporter {m}racereader

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reader
Back to top