ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

relish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *relish*, -relish-

relish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
relish (vt.) เพลิดเพลิน See also: สนุก, ชอบ Syn. enjoy, delight in, like
relish (vt.) รับประทานอย่างเอร็ดอร่อย Syn. enjoy eating, savour
relish (vt.) ปรุงรส Syn. garnish, taste
relish (n.) ความเพลิดเพลิน See also: ความชื่นชอบ Syn. enjoyment, gusto, zest
relish (n.) เครื่องปรุงรส Syn. condiment, sauce, seasoning
English-Thai: HOPE Dictionary
relish(เรล'ลิช) n. รสชาติ,รสอร่อย,รสนิยม,เครื่องชูรส,เครื่องปรุงรส,ความอร่อย,ความชอบ,ความรื่นเริง,สิ่งที่ให้ความรื่นเริง,vt. ปรุงรส,
English-Thai: Nontri Dictionary
relish(n) ความเอร็ดอร่อย,รสชาติ,ความชอบ,เครื่องปรุงรส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I believe in the process, but I don't relish the prospect of taking another man's life.ผมเชื่อในกระบวนการยุติธรรม แต่ผมไม่นิยมแนวทางการคร่าชีวิตคนอื่น
I personally relish the competition of another store.ผมชอบอยู่แล้วที่ต้องแข่งขัน กับคู่แข่ง
I don't relish the thought of killing another creature, even a sadistic one like James.เราจะฉีกพวกเข้าเป็นชิ้นๆ แล้วเผาซะ ผมไม่ชอบความคิดที่ต้องเข่นฆ่าผู้อื่น
There are about a thousand people who would relish taking you down.นั่นคื่ประมาณร้อยคน คนที่พอใจที่จะทำให้เธอตกต่ำลง
I relish the thought of another full year of constantly besting you.ฉันรอแทบไม่ไหว ที่จะได้ดวลกับนายอีกปี
If I made you relish everything that others even can't dream of... you should give something back to me.ถ้าฉันให้ความสุขสบายทุกอย่างกับแก ความสุขสบายที่คนอื่นไม่เคยได้แม้แต่จะฝัน แกก็ควรจะตอบแทนอะไรให้ฉันบ้าง
I was very glad for a negative on that one. I didn't really relish the thought of feeling like a 19th century slut.ฉันดีใจมากที่ไม่ได้เป็นโรคนั้น ไม่ได้ปลื้มสาวยุค ศ.ต.19 เท่าไหร่
... He possesses no measurable talent, his arrogance rivals even that of his father and he seems to relish in his fame...เค้าไม่เคยมีอะไรดีซักอย่าง ขี้เกียจหยิ่งจองหองซะยิ่งกว่าพ่อ ชอบมีชื่อเสียงให้ผู้คนสนใจ
Yes, I relish the thought of a stranger covering my body with oil and rubbing it.ใช่ ผมชอบให้คนแปลกหน้า เอาน้ำมันมาทาและนวดตัวผม
I really don't relish the thought of spending any more time locked up in a cage.ผมไม่ปลื้ม กับที่ต้องมาคิด เรื่องถูกตัดสินจำคุกอีกแล้ว
I would relish the opportunity to--ฉันอยากจะลิ้มลองกับโอกาสที่จะ--
Let me make sure I understand so that I might properly relish this moment.ขอผมทำความเข้าใจก่อนนะ เพื่อผมจะได้เพลินกับช่วงเวลานี้

relish ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美味[měi wèi, ㄇㄟˇ ㄨㄟˋ, 美味] delicious; relish

relish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
付け合わせ;付合せ[つけあわせ, tsukeawase] (n) vegetable relish with meat; garnish
味あう[あじあう, ajiau] (v5u,vt) (unorthodox variant of 味わう) (See 味わう) to taste; to savor; to relish
前菜[ぜんさい, zensai] (n) relishes; hors d'oeuvres; smorgasbord
旨がる[うまがる, umagaru] (v5r) to relish; to show a liking for
玩味[がんみ, ganmi] (n,vs) relish; appreciation
賞味[しょうみ, shoumi] (n,vs) relish; gusto; appreciation

relish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles ; tart relish FR: achards [mpl] ; pickles [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre [mpl] ; relish [f] (Québ.)
แค่น[adv.] (khaen) EN: unwillingly ; without relish ; reluctantly ; grudgingly FR: à contrecoeur
เครื่องปรุงรส[n.] (khreūangpru) EN: seasoning ; relish ; condiment ; flavouring ; flavour enhancer FR: assaisonnement [m] ; condiment [m]
กินอย่างเอร็ดอร่อย[v. exp.] (kin yāng ar) EN: eat with relish FR: manger avec délectation
น้ำพริกอ่อง[n. exp.] (nāmphrik ǿn) EN: Thai Northern style pork and tomato relish FR:
เพลิดเพลิน[v.] (phloētphloē) EN: enjoy ; be amused ; be relaxed and happy ; be jubilant ; be entertained ; delight in ; take pleasure (in) ; have fun ; relish ; be pleased with ; be absorbed FR: jubiler ; avoir du plaisir
รสชาติ[n.] (rotchāt) EN: taste ; smack ; flavour ; flavor (Am.) ; savour ; savor (Am.) ; relish ; gustation FR: saveur [f] ; goût [m] ; relent [m] ; appétit [m]
อย่างเอร็ดอร่อย[adv.] (yāng aret-a) EN: with relish FR: avec délectation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า relish
Back to top