ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

room

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *room*, -room-

room ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
room (n.) ที่ว่าง See also: ช่องว่าง, เนื้อที่ Syn. area, space
room (n.) ห้อง See also: ที่พัก Syn. accommodation, chamber
room (n.) คนที่อยู่ในห้อง
room (n.) โอกาส See also: ลู่ทาง, ช่องทาง Syn. chance, opportunity, scope
room (vi.) พักอาศัย
room and board (n.) ที่พักและอาหาร Syn. accommodations
room together (phrv.) พักห้องเดียวกัน See also: พักร่วมกัน
room with (phrv.) พักกับ See also: อยู่กับ Syn. lodge with
room-mate (n.) เพื่อนร่วมห้อง See also: ผู้ที่พักห้องเดียวกัน
roomate (n.) เพื่อนร่วมห้อง
roomer (n.) ผู้อาศัย See also: ผู้พัก Syn. lodger, dweller
roomful (adj.) เต็มไปด้วยผู้คนและสิ่งของ See also: ซึ่งไม่มีที่ว่าง
roominess (n.) ความกว้างใหญ่ Syn. capaciousness
roommate (n.) เพื่อนร่วมห้อง See also: ผู้ที่พักห้องเดียวกัน
rooms (n.) ที่พัก See also: ที่อยู่ Syn. lodging, housing
rooms (n.) ห้องชุด See also: อพาร์ทเมนท์ Syn. quarters, suite
rooms (n.) ห้องที่แบ่งให้เช่า (คำไม่เป็นทางการ) See also: ห้องว่างให้เช่า Syn. lodgings, chambers
rooms (n.) ห้องชุด See also: แฟลต Syn. apartment
rooms (n.) ห้องชุด Syn. apartment, chambers
roomy (adj.) กว้าง See also: กว้างใหญ่ Syn. spacious, extensive, ample
English-Thai: HOPE Dictionary
room(รูม) n. ห้อง,ที่ว่าง,ที่พัก,ช่องว่าง,เนื้อที่,โอกาส,, See also: rooms n. ที่พักอาศัย,คนที่อยู่ในห้อง vi. กินเนื้อที่,พัก,พักอาศัย,อยู่ vt. ขอให้พัก,ขอให้พักอาศัย, Syn. cubicle,chamber
room and boardn. ที่พักอาศัยและอาหาร
roommate(รูม'เมท) n. ผู้ที่พักห้องเดียวกัน
roomy(รูม'มี,รู'มี) adj. มีห้องกว้าง,มีห้องใหญ่มีเนื้อที่มาก,ใหญ่,กว้าง, See also: roomily adv. roominess n., Syn. commodious
English-Thai: Nontri Dictionary
room(n) ที่ว่าง,ห้อง,โอกาส,เนื้อที่,ที่พัก
roomer(n) ผู้อาศัย,คนเช่าห้อง
roommate(n) เพื่อนร่วมห้อง
roomy(adj) ใหญ่,กว้างขวาง,มีเนื้อที่มาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
room air conditionerเครื่องปรับอากาศติดห้อง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
roomerผู้เช่าห้อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Room and Pillar อุโมงค์ห้องและเสาหิน เป็นการทำเหมืองใต้ดินที่ชั้นแร่วางตัวค่อน ข้างราบ หนา และมีขนาดใหญ่ โดยการเปิดอุโมงค์แล้ว ปล่อยเสาหินค้ำไว้เป็นระยะ ๆ และสม่ำเสมอ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรับอากาศ (v.) regulate the room temperature Syn. ติดแอร์
ห้อง (clas.) room See also: chamber
ห้อง (n.) room See also: chamber, flat, apartment, set of rooms
ผนังห้อง (n.) room wall See also: partition Syn. ฝาห้อง, ฝา, ผนัง, ฝาผนัง
เพื่อนร่วมห้อง (n.) room-mate See also: flatmate Syn. เพื่อนร่วมชั้น
กว้างใหญ่ (v.) be roomy See also: be wide, be spacious Syn. กว้าง, กว้างขวาง Ops. คับแคบ
กินที่ (v.) take up room See also: take up space, take up land Syn. เปลืองที่
กินเนื้อที่ (v.) take up room See also: take up space, take up land Syn. กินที่, เปลืองที่
ขบวนขันหมาก (n.) procession of the groom´s parents
ของรับไหว้ (n.) token of a bride and bridegroom´s respect
ขันหมาก (n.) tray of gifts (from the groom to the bride´s family) See also: tray containing betels and areca to the bride´s home as a troth
ขาออก (n.) on the way out (of a room) See also: out-going, outward bound, exit Ops. ขาเข้า
ค่าน้ำนม (n.) money given to the bride´s parents by the groom´s parents at the engagement ceremony Syn. ค่าสินสอด
ค่าสินสอด (n.) money given to the bride´s parents by the groom´s parents at the engagement ceremony
คู่แต่งงาน (n.) bride and groom See also: bridal pair, spouse, mate, husband and wife Syn. คู่บ่าวสาว, คู่สมรส
ชั้นเรียน (n.) classroom See also: class
ดอกเห็ด (n.) mushroom
ตารางสอน (n.) classroom time table See also: subject time table Syn. ตารางเรียน
ท้องพระโรง (n.) throne room See also: throne hall
ทิม (n.) row rooms for resting or storage purpose in the palace
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Everyone in the room is shockedทุกคนในห้องช็อค
I like being alone in my room and just looking outsideฉันชอบอยู่ตามลำพังในห้องของตัวเองและก็แค่มองออกไปข้างนอก
We were locked in his room around-the-clockพวกเราถูกขังในห้องของเขาทั้งวันทั้งคืน
He has no room in his head to worry aboutเขาไม่มีช่องว่างในหัวให้วิตกกังวลอะไร
The room is not crowdedห้องนี้ไม่แออัด
There's a room prepared for youมีห้องหนึ่งเตรียมไว้ให้คุณแล้ว
You can come to my room anytime if you get bullied by himถ้าเธอถูกเขาระรานล่ะก็สามารถมาที่ห้องฉันได้ทุกเมื่อเลย
I think I'd like to use the rest roomฉันคิดว่าฉันอยากจะไปห้องน้ำ
Can I use your restroom?ขอฉันใช้ห้องน้ำคุณหน่อยได้ไหม
I really wanted to disappear into my bedroomฉันอยากจะจมหายลงไปบนเตียงของฉันจริงๆ
Are you certain it is inside that room?คุณแน่ใจหรือว่ามันอยู่ในห้องนั้น?
He paced the width of his roomเขาก้าวเท้าวัดความกว้างของห้อง
Who dares enter my room?ใครกล้าเข้ามาในห้องของฉัน?
I stayed home and cleaned my roomฉันอยู่ที่บ้านและทำความสะอาดห้อง
I cannot put up with my noisy roommatesฉันทนกับเพื่อนร่วมห้องที่ส่งเสียงดังไม่ได้
The hotel has a rule against keeping animals in bedroomsโรงแรมนี้มีกฎไม่ให้เลี้ยงสัตว์ในห้องนอน
We don't even have spare roomsพวกเราไม่มีห้องว่างเลย
Why are you making a scene outside my room?ทำไมพวกเธอมาเอะอะโวยวายอยู่นอกห้องฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Аnd as you sweeр the room lmagine that the broom ls someone that you love and soon you'll find you're danсing to the tuneและเป็นคุณกวาดห้องพัก ลองจินตนาการว่าไม้กวาด คือคนที่คุณรักและเร็ว ๆ นี้
Might be in this room right now.อาจจะอยู่ในห้องนี้ตอนนี้
Oh. Then it wasn't Mr. De Winter's room originally?งั้นก็ไม่ใช่ห้องเดิมของคุณเดอ วินเทอร์ใช่มั้ยคะ
That room in the west wing I was telling you about is there, through that door.ห้องปีกตะวันตกที่ฉันพูดถึง อยู่เลยประตูนี้ไป
It's the most beautiful room in the house, the only one that looks down across the lawns to the sea.และเป็นห้องเดียวที่มองลงไปเห็นทะเล
Robert? Run and get a coat from the flower room for Mrs. De Winter, will you?โรเบิร์ต ไปเอาเสื้อโค้ทมาให้คุณผู้หญิงที
It's a lovely room, isn't it? Loveliest room you've ever seen.ห้องสวยใช่มั้ยล่ะคะ สวยที่สุดเท่าที่คุณเคยเห็นมา
They may have a private room there.ที่นั่นน่าจะมีห้องที่เป็นส่วนตัว
Inside, what looked like a shower room welcomed the new arrivals.ข้างในมันดูเหมือนห้องอาบน้ำ เอาไว้ต้อนรับผู้มาใหม่
The old man lived downstairs under the room where the killing took place.ชายชราคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ชั้นล่างใต้ห้องที่มีการฆ่าที่เกิดขึ้น
Say the given point is the open window of the room where the killing took place.กล่าวว่าจุดที่กำหนดเป็นหน้าต่างที่เปิดห้องพักที่การฆ่าที่เกิดขึ้น
Her bed was next to the window, and she could look out and see directly into the boy's room across the street.Her bed was next to the window, and she could look out and see directly into the boy's room across the street.

room ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兰室[lán shì, ㄌㄢˊ ㄕˋ, 兰室 / 蘭室] a lady's room (honorific)
八八六[bā bā liù, ㄅㄚ ㄅㄚ ㄌㄧㄡˋ, 八八六] Bye bye! (in chat room and text messages)
包房[bāo fáng, ㄅㄠ ㄈㄤˊ, 包房] compartment (of train, ship etc); private room at restaurant; rented room for karaoke; hotel room rented by the hour
产房[chǎn fáng, ㄔㄢˇ ㄈㄤˊ, 产房 / 產房] delivery room (in hospital); labour ward
客厅[kè tīng, ㄎㄜˋ ㄊㄧㄥ, 客厅 / 客廳] drawing room (room for arriving guests); living room
空位[kōng wèi, ㄎㄨㄥ ㄨㄟˋ, 空位] empty place; room (for sb)
倒座儿[dào zuò er, ㄉㄠˋ ㄗㄨㄛˋ ㄦ˙, 倒座儿 / 倒座兒] in siheyuan (traditional Chinese rectangular courtyard), the north-facing room opposite the master's)
强中自有强中手[qiáng zhōng zì yǒu qiáng zhōng shǒu, ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄗˋ ㄧㄡˇ ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄕㄡˇ, 强中自有强中手 / 強中自有強中手] However strong you are, there is always someone stronger; There is always sth more to learn (applied to art or learning).; Never be satisfied to rest on you laurels.; There is no room for complacency.
禅堂[chán táng, ㄔㄢˊ ㄊㄤˊ, 禅堂 / 禪堂] meditation room (in Buddhist monastery)
客堂[kè táng, ㄎㄜˋ ㄊㄤˊ, 客堂] room to meet guests; parlor
房租[fáng zū, ㄈㄤˊ ㄗㄨ, 房租] rent for a room or house
室温[shì wēn, ㄕˋ ㄨㄣ, 室温 / 室溫] room temperature
屋面瓦[wū miàn wǎ, ㄇㄧㄢˋ ㄨㄚˇ, 屋面瓦] room tiles
常温[cháng wēn, ㄔㄤˊ ㄨㄣ, 常温 / 常溫] room temperature; ordinary temperatures
店钱[diàn qián, ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ, 店钱 / 店錢] room charge in a hotel; accommodation expenses
单人间[dān rén jiān, ㄉㄢ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ, 单人间 / 單人間] single room (hotel)
音响[yīn xiǎng, ㄒㄧㄤˇ, 音响 / 音響] speakers or speaker (electronic); acoustics; sound field (in a room or theater)
套间[tào jiān, ㄊㄠˋ ㄐㄧㄢ, 套间 / 套間] vestibule; small inner room (opening to others)
候车室[hòu chē shì, ㄏㄡˋ ㄔㄜ ㄕˋ, 候车室 / 候車室] waiting room (for train, bus etc)
开间[kāi jiān, ㄎㄞ ㄐㄧㄢ, 开间 / 開間] alcove; bay in a room; unit of length used for rooms, approx. 3.3 meters
鹅膏蕈[é gāo xùn, ㄜˊ ㄍㄠ ㄒㄩㄣˋ, 鹅膏蕈 / 鵝膏蕈] Amanita (genus of deadly mushrooms)
地方[dì fang, ㄉㄧˋ ㄈㄤ˙, 地方] area; place; space; room; territory; part; respect
亮菌[liàng jūn, ㄌㄧㄤˋ ㄐㄩㄣ, 亮菌] Armillariella tabescens (mushroom used in trad. Chinese medicine)
傧相[bīn xiàng, ㄅㄧㄣ ㄒㄧㄤˋ, 傧相 / 儐相] attendant of the bride or bridegroom at a wedding
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, 菌] bacteria; mold; mushroom
舞厅舞[wǔ tīng wǔ, ˇ ㄊㄧㄥ ˇ, 舞厅舞 / 舞廳舞] ballroom dancing
洗澡间[xǐ zǎo jiān, ㄒㄧˇ ㄗㄠˇ ㄐㄧㄢ, 洗澡间 / 洗澡間] bathroom; restroom; shower room
浴室[yù shì, ㄩˋ ㄕˋ, 浴室] bathroom (room used for bathing)
卫生间[wèi shēng jiān, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄐㄧㄢ, 卫生间 / 衛生間] bathroom; toilet; WC
卫生纸[wèi shēng zhǐ, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄓˇ, 卫生纸 / 衛生紙] toilet paper; bathroom tissue
寝室[qǐn shì, ㄑㄧㄣˇ ㄕˋ, 寝室 / 寢室] bedroom; dormitory
卧内[wò nèi, ㄨㄛˋ ㄋㄟˋ, 卧内 / 臥內] bedroom
卧室[wò shì, ㄨㄛˋ ㄕˋ, 卧室 / 臥室] bedroom
卧房[wò fáng, ㄨㄛˋ ㄈㄤˊ, 卧房 / 臥房] bedroom; a sleeping compartment (on a train)
钟室[zhōng shì, ㄓㄨㄥ ㄕˋ, 钟室 / 鐘室] belfry; clock room
梳妆室[shū zhuāng shì, ㄕㄨ ㄓㄨㄤ ㄕˋ, 梳妆室 / 梳妝室] boudoir; lady's dressing room
[xiāng, ㄒㄧㄤ, 厢 / 廂] box (in theater); side room
新郎[xīn láng, ㄒㄧㄣ ㄌㄤˊ, 新郎] bridegroom; groom
广播室[guǎng bō shì, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄕˋ, 广播室 / 廣播室] broadcasting room
[sào, ㄙㄠˋ, 埽] broom; dike

room ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウエーティングルーム[, ue-teinguru-mu] (n) waiting room
エコールーム[, eko-ru-mu] (n) (See エコーチェンバー) echo room
お次;御次[おつぎ, otsugi] (n,adj-no) (1) (pol) (hon) (See 次・つぎ・1) next; next person; (2) (from お次の間) room adjoining a noble's parlor
お部屋;御部屋[おへや, oheya] (n) (hon) (pol) (See 部屋・1) room
ぎちぎち[, gichigichi] (adv,adv-to,vs) (1) creakily; (adj-na) (2) close (i.e. with no room to spare)
クリーンルーム[, kuri-nru-mu] (n) clean room (e.g. in semiconductor manufacturing); cleanroom
ゲストルーム[, gesutoru-mu] (n) guest room
シールドルーム[, shi-rudoru-mu] (n) shield room
シッティングルーム[, shitteinguru-mu] (n) sitting room
スタッフルーム[, sutaffuru-mu] (n) staff room
ダイニングルーム[, daininguru-mu] (n) dining room
ディーリングルーム[, dei-ringuru-mu] (n) dealing room
デシジョンルーム[, deshijonru-mu] (n) decision room
パウダールーム[, pauda-ru-mu] (n) powder room; changing room
ピローマネー[, piro-mane-] (n) (See 枕銭) pillow money; tip left by the pillow for the room maid
フィッティングルーム[, fitteinguru-mu] (n) fitting room
ミーティングルーム[, mi-teinguru-mu] (n) meeting room
ユーティリティー;ユーティリティ;ユティリティー[, yu-teiritei-; yu-teiritei ; yuteiritei-] (n) (1) utility; (2) room with sink, washing machine, etc. in a house or apartment
ユーティリティールーム[, yu-teiritei-ru-mu] (n) utility room (with sink, washing machine, etc. in a house or apartment)
リビングセット[, ribingusetto] (n) (abbr) living room set
リビングルーム[, ribinguru-mu] (n) living room
ルームクーラー[, ru-muku-ra-] (n) room cooler; air conditioner
ロッカー室[ロッカーしつ, rokka-shitsu] (n) locker room
一行物[いちぎょうもの, ichigyoumono] (n) scroll containing a single line of calligraphy, often of Zen content (usu. found in a tea-ceremony room or house)
下の部屋[したのへや, shitanoheya] (n) downstairs room
下足室[げそくしつ, gesokushitsu] (n) footwear room
中国語の部屋[ちゅうごくごのへや, chuugokugonoheya] (n) Chinese room (artificial intelligence thought experiment)
人間到る所青山有り[じんかんいたるところせいざんあり, jinkan'itarutokoroseizan'ari] (exp) (id) There's room for us all in the world
仏間[ぶつま, butsuma] (n) Buddhist family chapel; altar room
付室[ふしつ, fushitsu] (n) (See 前室・1) vestibule; attached room
仮眠室[かみんしつ, kaminshitsu] (n) nap room (e.g. for doctors in an emergency ward, or firefighters in a fire station)
休息所[きゅうそくじょ, kyuusokujo] (n) lobby; lounge; recreation room; break room
休憩室[きゅうけいしつ, kyuukeishitsu] (n) break room; lounge (e.g. in an onsen); resting room
会見場[かいけんじょう, kaikenjou] (n) location of a press conference; press conference room
供待ち[ともまち, tomomachi] (n,vs) attendant's waiting room
冷える[ひえる, hieru] (v1,vi) to grow cold (from room temperature, e.g. in refrigerator); to get chilly; to cool down; (P)
冷ます[さます, samasu] (v5s,vt) to cool (e.g. from a high temperature to room temperature); to dampen; to let cool; to throw a damper on; to spoil; (P)
冷める[さめる, sameru] (v1,vi) (1) to become cool (e.g. from a high temperature to room temperature); to come down (fever); (2) to cool down (interest); to abate; to subside; to dampen; (P)
冷やす(P);冷す[ひやす, hiyasu] (v5s,vt) (1) to cool (from room temperature); to chill; to refrigerate; (2) to calm down; to cool off; to regain one's composure; to relax; (3) to be frightened (at); to be scared (of); (P)
出居[いでい;でい, idei ; dei] (n) (1) (arch) sitting outdoors; (2) (See 寝殿造り) room that served both as a reception room and as a living room in a Heian-period mansion; (3) temporary sitting place installed in the garden at the imperial court, used on the occasion of archery or sumo ceremonies
Japanese-English: COMDICT Dictionary
チャットルーム[ちゃっとるーむ, chattoru-mu] chat room
空間[くうかん, kuukan] space, room
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ま, ma] Thai: ห้อง English: room

room ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: emptiness ; space ; room FR:
บริการห้องพัก[n. exp.] (børikān hǿn) EN: room service FR:
เช่าห้อง[v. exp.] (chao hǿng) EN: rent a room FR: louer une chambre
หอบังคับการ[n. exp.] (høbangkhapk) EN: commanding room ; control room FR: salle de commandes [f]
ห้อง[n.] (hǿng) EN: room ; chamber FR: chambre [f] ; pièce d'habitation [f] ; pièce [f] ; salle [f] ; taule [f] (fam.) ; piaule [f] (fam.) ; classe [f] ; local [m]
ห้องแอร์[n. exp.] (hǿng aē) EN: air-conditioned room FR: chambre avec air conditionné [f]
ห้องอาหาร[n. exp.] (hǿng āhān) EN: dining room ; dining-room FR: salle à manger [f] ; salle de repas [f]
ห้องอ่านหนังสือ[n. exp.] (hǿng ān nan) EN: reading room FR: salle de lecture [f]
ห้องอัดเสียง[n. exp.] (hǿng atsīen) EN: recording room ; studio FR: studio d'enregistrement [m]
ห้องบัดเจ็ท [n. exp.] (hǿng batjet) EN: budget room ; cheap room FR:
ห้องเบอร์ ...[n. exp.] (hǿng boē ..) EN: room ... (+ nb) FR: chambre ...(+ n°)
ห้องแชท[n. exp.] (hǿng chaēt) EN: chat room = chatroom FR:
ห้องฉายหนัง[n. exp.] (hǿng chāi n) EN: projection room FR: salle de projection [f]
ห้องเช่า [n. exp.] (hǿng chao) EN: room (for rent) ; apartment FR: chambre en location [f] ; appartement [m]
ห้องฉุกเฉิน[n. exp.] (hǿng chukch) EN: emergency room FR: salle d'urgence [f]
ห้องเด็ก[n. exp.] (hǿng dek) EN: children's room FR: chambre d'enfants [m]
ห้องดีลักซ์[n. exp.] (hǿng dī-lak) EN: Deluxe Room FR: chambre de luxe [f]
ห้องเดี่ยว[n. exp.] (hǿng dīo) EN: single room FR: chambre simple [f] ; chambre individuelle [m]
ห้องดนตรี[n. exp.] (hǿng dontrī) EN: music room FR:
ห้องแฝด[n. exp.] (hǿng faēt) EN: twin room ; room with two single beds FR:
ห้องเก็บของ[n. exp.] (hǿng kep kh) EN: storeroom ; closet ; utility room FR: remise [f] ; réserve [f] ; magasin [m]
ห้องเก็บเสื้อผ้า [n. exp.] (hǿng kep se) EN: walkin closet ; doak room FR:
ห้องขาย [n. exp.] (hǿng khāi) EN: sales room FR: salle de vente [f]
ห้องข้าง ๆ = ห้องข้างๆ[n. exp.] (hǿng khāng-) EN: the room next door ; the next door room FR: la chambre d'à côté [f]
ห้องคาราโอเกะ[n. exp.] (hǿng khārā-) EN: karaoke room FR:
ห้องคนใช้[n. exp.] (hǿng khonch) EN: servant's room ; servant's quarters FR: chambre de bonne [f]
ห้องของโรงแรม[n. exp.] (hǿng khøng ) EN: hotel room FR: chambre d'hôtel [f]
ห้องคนไข้[n. exp.] (hǿng khonkh) EN: hospital room ; sickroom ; ward FR: chambre d'hôpital [f]
ห้องเครื่อง[n.] (hǿngkhreūan) EN: engine room FR:
ห้องเครื่องยนต์[n. exp.] (hǿng khreūa) EN: engine room FR:
ห้องคู่[n. exp.] (hǿng khū) EN: twin room ; double room FR: chambre double [f] ; chambre pour 2 personnes [f]
ห้องควบคุม[n. exp.] (hǿng khūapk) EN: control room FR: salle de contrôle [f]
ห้องควบคุม[n. exp.] (hǿng khūapk) EN: detention room FR: cellule de détention [f]
ห้องกินข้าว[n. exp.] (hǿng kin kh) EN: dining room ; dining-room FR: salle à manger [f]
ห้องเล็ก[n. exp.] (hǿng lek) EN: small room FR: petite pièce [f] ; cagibi [m]
ห้องลองเสื้อ[n. exp.] (hǿng løng s) EN: fitting room FR: cabine d'essayage [m]
ห้องไม่สูบบุหรี่[n. exp.] (hǿng mai sū) EN: non-smoking room FR: chambre non-fumeurs [f]
ห้องน้ำ[n.] (hǿng-nām) EN: wash room ; bathroom ; toilet ; restroom ; lavatory ; WC ; water closet ; bog (vulg.) FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; salle de bains [f] ; W-C [mpl] ; waters [mpl] ; cabinets [mpl] ; lieux d'aisances [mpl] (vx)
ห้องนั่งเล่น[n. exp.] (hǿng nangle) EN: living room ; sitting room ; morning room ; parlour FR: salon [m] ; salle de séjour [f] ; séjour [m]
ห้องหนังสือ[n. exp.] (hǿng nangse) EN: study room FR: bureau [m] ; bibliothèque [f]

room ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nebenraum {m}adjoining room
Nebenzimmer {n}adjoining room
Apparateraum {m}machine room; mechanical room
Auktionslokal {n}auction room
mit {prp; +Dativ} | mit den Kindern spielen | mit Sack und Pack | mit Zustimmung der Eltern | ein Haus mit Garten | Zimmer mit Frühstück | mit dem Wind | mit dem Zug fahrenwith | to play with the children | with bag and baggage | with the consent of the parents | a house with a garden | room with breakfast included | with the wind | to go by train
Kesselraum {m}boiler room
Setzerei {f}case room
Umkleideraum {m}changing room
Kinderzimmer {n}children's room
Schulraum {m}class room
Kühlraum {m}cold store; cold-storage room
Stubenarrest {m}confinement to one's room
Sprechzimmer {n}consulting room
Gerichtssaal {m}court room
Kreißsaal {m}delivery room
Garderobe {f}dressing room
Umkleideraum {m}dressing room
Ellbogenfreiheit {f}elbow room
Notaufnahme {f} (im Krankenhaus)emergency admission; emergency room
Lichtverdunkelung {f}function room darkening
Fremdenzimmer {n}guest room
Hotelzimmer {n}hotel room
Innenraum {m}inner room
Gerätekammer {f}instrument chamber; mechanical room
Waschküche {f}laundry room
Hörsaal {m}lecture room
Umkleideraum {m}locker room
Operationsraum {m}operating room
Operationssaal {m}operating theatre [Br.]; operating room [Am.]
Vorführraum {m}projection room; screening room
Brunnenhaus {n}pump room
Lesesaal {m}reading room
Empfangszimmer {n}reception room
Erfrischungsraum {m}refreshment room
Handlungsspielraum {m}room for manoeuvre; room for maneuver [Am.]
Seeraum {m} [naut.]sea room
Seminarraum {m}seminar room
Duschraum {m}shower room
Raucherzimmer {n}smoking room
Personalraum {m} | Personalräumestaff room | staff rooms

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า room
Back to top