ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

right-wing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *right-wing*, -right-wing-

right-wing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
right-wing (adj.) อนุรักษ์นิยม Syn. conservative, reactionary
right-winger (n.) ผู้อนุรักษ์นิยม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We both know he could lose control. This is all part of a concerted effort on the part of the right-wing fringe to stir up fear of vampires.เราต่างก็รู้ เขาควบคุมตัวเองไม่ได้แน่ นี้เป็นส่วนทั้งหมดของการเห็นพ้องร่วมกันกับความพยายาม
Oh, yeah. It's all a vast right-wing conspiracy.อ๋อ ใช่ แผนสมคบคิดที่ยิ่งใหญ่\ ของพวกอนุรักษ์นิยมเลยล่ะ
She is a kind, loving, religiously fanatical right-wing Texan with a slightly out-of-scale head and a mild Dr. Pepper addiction.แม่เป็นคนใจดี น่ารัก เป็นคนคลั่งไคล้ อนุรักษ์พวกเท็กซัส ที่มีศีรษะ ผิดสัดส่วนไปนิด
Stupid right-wing dick.ไอ้งั่งเอียงขวาเฮงซวยเอ๊ย
Rush Limbaugh is a right-wing extremist.รัช ลิมบอก์เอียงขวาสุดโต่ง
♪ And everyone prays to a proper right-wing god ♪และทุกคนสวดมนต์ให้กับ พระเจ้าแท้จริงผู้เอียงขวา
♪ Like sweet Mickey Rourke and his gorgeous right-wing scars ♪อย่างมิคกี้ รูคผู้แสนดี กับรอยแผลเป็นฝั่งขวาอันสุดสง่า
♪ And he's got a right-wing beard ♪ผู้มีหนวดเอียงไปทางขวา
♪ He's just right-wing weird... ♪เขาก็แค่แปลก แบบชาวฝั่งขวา
Carl Killick. This guy's a right-wing sociopath.คาร์ล Killick ผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ต่อต้านสังคมปีกขวา
He spent some time with a right-wing militia in the mid-'80s.เขาใช้เวลาบางส่วนกับทหารกองหนุน ในช่วงกลางยุค 80
What about left- or right-wing extremists, perhaps to commemorate an anniversary?แล้วพวกฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาแบบสุดโต่งล่ะ นี่อาจเป็นการทำเพื่อรำลึกวันครบรอบอะไรก็ได้

right-wing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
石原慎太郎[Shí yuán Shèn tài láng, ㄕˊ ㄩㄢˊ ㄕㄣˋ ㄊㄞˋ ㄌㄤˊ, 石原慎太郎] ISHIHARA Jintarō (1932-), Japanese novelist, right-wing political commentator and prominent holocaust denier
中山成彬[Zhōng shān Chéng bīn, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ ㄔㄥˊ ㄅㄧㄣ, 中山成彬] NAKAYAMA Nariaki (1943-), right-wing Japanese cabinet minister and prominent denier of Japanese war crimes

right-wing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
右翼団体[うよくだんたい, uyokudantai] (n) right-wing organization (clique) (organisation)
右翼[うよく, uyoku] (adj-no) (1) right-wing; (n) (2) right field (e.g. in sport); right flank; right wing; (P)
街宣車[がいせんしゃ, gaisensha] (n) (right-wing) propaganda truck; (P)

right-wing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rechtsextremismus {m}right-wing extremism
Rechtsextremist {m}right-wing extremist
Rechtsradikalismus {m}right-wing radicalism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า right-wing
Back to top