ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reconvene

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reconvene*, -reconvene-

reconvene ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reconvene (vi.) เปิดประชุมใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think it's time to reconvene the homeowners' association.ชั้นว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่จะเรียกประชุมสมาคมผู้ปกครองหมู่บ้านอีกครั้ง
Let's just reconvene in another couple of years, huh? What do you say?อีก 2-3 ปี เราค่อยมาคุยเรื่องนี้กันอีกทีดีมั้ยครับ
We'll reconvene in two hours.เราจะเปิดประชุมใหม่ในอีกสองชั่วโมง
Let's reconvene after lunch. Thanks.ไว้ค่อยคุยกันอีกทีหลังมื้อเที่ยง ขอบคุณ
We reconvene at sunset, then what happens, happens.เราค่อยคุยกันใหม่ตอนพระอาทิตย์ตก อะไรจะเกิด มันก็ต้องเกิด
Now, unfortunately, I have to keep up appearances at work, but we'll reconvene tomorrow at 8:00 A.M.แย่จัง พอดีว่าฉันคงต้องรีบ ไปทำงานก่อนนะ เดี๋ยวไม่ทัน แต่เราจะมาคุยกันใหม่อีกที พรุ่งนี้ 8 โมงเช้า
We'll reconvene on Friday.เราจะพิจารณาคดีกันต่อในวันศุกร์
Let's reconvene tomorrow, shall we?กลับมาคุยกันต่อพรุ่งนี้แล้วกันนะ
I think we should reconvene in my office for a little chat.ผมว่าเราน่าจะไปรวมกัน\ ที่ห้องทำงานผม
Reconvene first thing in the morning for a nice farmer's breakfast.แล้วค่อยกลับมารวมตัวกัน ตอนเช้าสำหรับอาหารเช้า
Ladies and gentlemen, court will reconvene... tomorrow morning at9 A.M.สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีศ าลจะดำเนินการอีกครั้ง พรุ่งนี้เช้า เวลา 9 นาฬิกา
This hearing reconvenes tomorrow at 10:00 A.M... with Agent Benford's testimony.การไต่สวนจะเปิด การประชุมใหม่พรุ่งนี้ เวลา 10.00 น... เริ่มด้วยเจ้าหน้าที่เบนฟอร์ด เป็นผู้ให้ปากคำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reconvene
Back to top