ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

relapse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *relapse*, -relapse-

relapse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
relapse (vi.) กลับสู่สภาพเดิม See also: กลับไปเหมือนเก่า Syn. backslide, regress, revert
relapse (vi.) ทรุด See also: กำเริบอีก Syn. deteriorate, weaken, worsen
relapse (n.) การที่โรคกำเริบอีก Syn. deterioration, worsening
relapse (n.) การกลับสู่สภาพเดิม Syn. bocksliding, regression
relapse into (phrv.) กลับไปสู่สภาพเดิม (ที่ไม่ดี) Syn. lapse into
English-Thai: HOPE Dictionary
relapse(รีแลพซฺ') vi.,n. (การ) กลับสู่สภาพเดิม,กลับทรุด,กำเริบใหม่,กลับสู่ความเลวเดิม, See also: relapser n. relapsable adj., Syn. weaken,regress
English-Thai: Nontri Dictionary
relapse(n) การกลับทรุด,การถอยกลับ,การกำเริบใหม่,การกลับสภาพเดิม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
relapseการเกิดโรคกลับ, การเป็นโรคกลับ [ดู recidivation; recidivism ๑ และ recurrence ประกอบ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A relapse is not uncommon.การกลับสู่สภาพเดิมมันไม่ได้แปลก
Almost all addicts relapse a few times.คนติดยาเกือบทุกคนมัก หันกลับไปใช้ยาอีก 2-3 ครั้ง
I suppose it was your idea to keep my grandma's relapse a secret so you could be the only one there for her when no one else was.ฉันเดาว่าคงเป็นความคิดเธอสินะ ที่ให้เก็บเรื่องที่ยายฉันไว้เป็นความลับ เธอจะได้อยู่ที่นั่นคนเดียวเพื่อเธอ
She's gonna relapse because you gave her her phone.หล่อนจะอาการทรุด เพราะเธอคืนโทรศัพท์ให้นี่ล่ะ
Had a little relapse, huh?มาช้าไปหน่อย, ว่าไม๊?
As your sponsor, I will not let you relapse.ในฐานะผู้สนับสนุนนาย ฉันจะไม่ให้นายกลับไปแห้วอีกทีหรอก
My asthma hasn't relapsedโรคหอบของข้ามันก็หายไปเลย
He's having some relapse. What am I supposed to do?เขามีอาการกำเริบ หรืออะไรบางอย่าง ผมควรทำยังไงล่ะ?
People relapse. I did. You pick yourself up again.ผู้คนกลับคืนสู่สภาพเิดิม คุณทำตัวเองเป็นคนเดิมอีกหน
Doctor, the condition has relapsed. I got it.แพทย์, ผมคิดว่าเราต้องตรวจสอบของเธอ.
Well, obviously she relapsed.ดูเหมือนว่าเธอจะกำเริบอีก
Do not relapse. I won't.อย่ากลับไปเป็นอย่างเดิมนะ ไม่ ฉันไม่เป็นหรอก

relapse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
再発防止[さいはつぼうし, saihatsuboushi] (n) preventive measure; recurrence prevention; relapse prevention
腰折れ;腰折[こしおれ, koshiore] (n) (1) (pol) bad poem; my humble poem; (2) stooped over (e.g. old people); bowed; (3) stalling; having a relapse
逆戻り[ぎゃくもどり, gyakumodori] (n,vs) retrogression; reversal; relapse; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
再発[さいはつ, saihatsu] return (vs), relapse, reoccurrence

relapse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: worsen ; get worse ; become worse ; become aggravated ; become more serious ; increase ; intensify ; extend ; relapse ; recur ; spread FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter
กลับมาทำผิดอีก[v. exp.] (klap mā tha) EN: relapse ; reoffend FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า relapse
Back to top