ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

roll

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *roll*, -roll-

roll ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
roll (vi.) ม้วน See also: กลิ้ง, หมุน Syn. spin, whirl, turn over
roll (vt.) กลิ้ง See also: หมุน, ม้วน Syn. spin, whirl, turn over
roll (vi.) ขับเคลื่อนบนล้อ
roll (vi.) บิดงอ See also: บิดตัวเคลื่อนไป Syn. writhe
roll (vi.) เดินโซเซ See also: โคลงเคลง, โอนเอน Syn. sway, unsteady
roll (vi.) เคลื่อนเป็นลูกคลื่น Syn. flow, undulate
roll (vt.) เคลื่อนเป็นลูกคลื่น Syn. flow, undulate
roll (vi.) คลึงด้วยลูกกลิ้ง See also: นวดด้วยลูกลิ้ง Syn. flatten, press
roll (vi.) ดำเนินการ See also: เริ่มปฏิบัติการ Syn. operate
roll (n.) ม้วนเอกสาร Syn. official list, record
roll (n.) สิ่งที่มีลักษณะเป็นม้วนกลม
roll (n.) ก้อนขนมปัง See also: อาหารที่อยู่ในห่อ Syn. filled food, individual loaf
roll (n.) การหมุน Syn. rotation, spin
roll (n.) การคลึงด้วยลูกกลิ้ง Syn. flattening
roll (n.) การโยนลูกเต๋า
roll (n.) การบินควงสว่าน
roll (n.) การหมุนแบบวงล้อ Syn. wheel, whirl
roll (n.) การเดินโคลงเคลง See also: การโคลง
roll (n.) เสียงรัว See also: เสียงรัวกลอง Syn. prolonged noise
roll (n.) ลูกกลิ้ง See also: เครื่องบด Syn. roller
roll about (phrv.) ม้วนรอบ See also: กลิ้งไปรอบ ๆ
roll about (phrv.) หัวเราะจนหยุดไม่ได้ See also: หัวเราะไม่หยุด
roll at (phrv.) ทำตาหวานใส่ See also: ทำตาเยิ้มให้ Syn. make at
roll away (phrv.) กลิ้งออกไป See also: เคลื่อนออกไป, หมุนออกไป
roll back (phrv.) กลิ้งกลับ See also: ม้วนกลับ, หมุนกลับ
roll back (phrv.) (เวลา) หายไป See also: กลับสู่อดีต
roll back (phrv.) บังคับ See also: ทำให้ยอมตาม
roll back (phrv.) ลดลง
roll by (phrv.) เคลื่อนผ่าน See also: แล่นผ่าน
roll by (phrv.) (เวลา) ผ่านไปรวดเร็ว Syn. roll on
roll call (n.) การเรียกชื่อ See also: การขานชื่อ, การเช็คชื่อ
roll down (phrv.) ตกลงมา See also: ไหลลงมา, กลิ้งลงมา
roll down (phrv.) เดินทางไกลลงไปตาม (แม่น้ำ)
roll in (phrv.) ซัดเข้ามา See also: ม้วนตัวเข้ามา, ตลบเข้ามา
roll in (phrv.) หลั่งไหลเข้ามาอย่างมาก
roll in (phrv.) มีเงินหรือชีวิตความเป็นอยู่ดี (คำไม่เป็นทางการ) Syn. wallow in
roll of honour (n.) รายชื่อผู้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ Syn. honor roll
roll off (phrv.) กลิ้งตกลงไป
roll off (phrv.) ทำสำเนา / ถ่ายสำเนา
roll off (phrv.) ท่องจำ Syn. rattle off, reel off
English-Thai: HOPE Dictionary
roll(โรล) vi.,vt. ม้วน,มวน,กลิ้ง,กลอก,บด,หมุน,คลึง,ผ่านพ้นไป,หัน,พเนจร,ออกเดินทาง,เริ่มปฏิบัติการ,ดำเนินการ,ทำให้หมุน,ห่อ,พับ,ใส่หมึกเข้าที่ลูกกลิ้ง,ปล้น,ชิงทรัพย์ n. เอกสารที่ม้วน,มวนบุหรี่,สมุดรายชื่อ,บัญชีหางว่าว,ทะเบียน,ลูกโม่,ลูกรอก,เพลากลิ้ง,เครื่องลูกกลิ้ง
roll calln. การขานชื่อ,การเรียกชื่อ,เวลาขานชื่อ
roller(โรล'เลอะ) n. ผู้กลิ้ง,ผู้ม้วน,ผู้มวน,ลูกกลิ้ง,สิ่งที่กลิ้ง,ลูกรอก,ลูกโม่,เพลากลิ้ง
rollick(รอล'ลิค) vi. กระโดดโลดเต้น,เล่นซน,เล่นอย่างร่าเริง,กระทำด้วยความร่าเริง, See also: rollicker n.
rolling(รอล'ลิง) n. การกลิ้ง,การม้วน,การมวน,การกลอก,การบด,การหมุน,การคลึง,เสียงกลิ้ง (เสียงม้วน...) adj. ซึ่งกลิ้ง (ม้วน,มวน..) ,เป็นลูกคลื่น,พลิกกลับ,ขึ้น ๆ ลง ๆ ,เซไปเซมา,ทำให้เกิดเสียงดังที่ต่อเนื่อง, See also: rollingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
roll(n) การกลิ้ง,รายชื่อ,ม้วนกระดาษ,ขมนปัง,เพลา,ลูกกลิ้ง,ลูกโม่
roller(n) คลื่นลูกโต,เครื่องบด,ลูกกลิ้ง,ลูกโม่,ลูกรอก
rollick(vi) กระโดดโลดเต้น,สนุกสนาน,เล่นซน,ร่าเริง
rolling(n) การม้วน,การกลิ้ง,การหมุน,การบด,การคลึง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rollการโคลง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
roll callการเรียกชื่อสมาชิกสภาตามลำดับรายชื่อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
roller bearingตลับลูกปืนเม็ดยาว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rolling idle; loping idleเดินเบาไม่สม่ำเสมอ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rolled-earthfill damRolled-earthfill dam, เขื่อนดินถมบดอัด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
roller type stilling basinroller type stilling basin, อ่างน้ำนิ่งแบบน้ำวน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
rollingการกลิ้ง, การเคลื่อนที่ของวัตถุที่หมุนรอบแกนหมุนในขณะเดียวกันศูนย์กลางมวลเลื่อนที่ไปด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขานชื่อ (v.) call out names during a roll call See also: make a roll call, announce Syn. เรียกชื่อ
คลุกฝุ่น (v.) fall and roll on the ground
กลอก (v.) roll See also: goggle Syn. กลิ้ง
กลิ้ง (v.) roll See also: rotate, trundle Syn. เกลือก
กลิ้งเกลือก (v.) roll See also: tumble Syn. เกลือกกลิ้ง
พับ (clas.) roll See also: bolt
มวน (clas.) roll See also: stick
เกลือก (v.) roll See also: wallow, welter, rub, tumble, roll over Syn. เกลือกกลั้ว, คลุก, เคล้า, เกลือกกลิ้ง
เอียง (v.) roll See also: sway, shake, rock Syn. โคลงเคลง, โยก Ops. นิ่ง
โคลง (v.) roll See also: sway, shake, rock Syn. เอียง, โคลงเคลง, โยก Ops. นิ่ง
โยก (v.) roll See also: sway, shake, rock Syn. เอียง, โคลงเคลง Ops. นิ่ง
มวน (v.) roll (a cigarette) See also: make a rollic Syn. มวนยา, มวนบุหรี่
มวนบุหรี่ (v.) roll (a cigarette) See also: make a rollic Syn. มวนยา
มวนยา (v.) roll (a cigarette) See also: make a rollic Syn. มวนบุหรี่
จีบพลู (v.) roll a betel leaf Syn. ม้วนพลู
ม้วนพลู (v.) roll a betel leaf
ดอง (v.) roll a monk´s robe and put it on the shoulder See also: drape a monk´s robe to leave the right arm uncovered Syn. ห่มดอง
หลุนๆ (adv v.) roll down See also: slide down
ส่ายตา (v.) roll one´s eyes See also: goggle eyeballs Syn. กลอกลูกตา, กลอกตา
คลุก (v.) roll over See also: tumble Syn. เกลือก, กลั้ว, เกลือกกลั้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Those black eyes roll over white and then...จนมันกัดเอา ตาดําๆ ก็จะถลนเหลือกเป็นสีขาวเเล้วก็...
It won't work that way, it'll only smear. Roll it across!มันจะไม่ทำงานวิธีการนั้น มันจะได้เพียงป้าย ม้วนมันข้าม
Good. Now roll this way.ดีมาก ทีนี้ส่ายแบบนี้
Because this year it suits them to roll over and play nice doggie?เพราะปีนี้มันเหมาะกับพวกเขาที่จะเกลือกกลิ้งและเล่นสุนัขดี?
I grew up listening to Tom Turpin, Eubie Blake, Jelly Roll Morton.ผมโตมากับเพลงของ ทอม เทอร์พิ้น ยูบี้ เบลค, เจอร์รี่ โรลล์ มอร์ทัน
Like roll her up in that sheet.ก็เอาผ้าม้วนตัวแม่ไว้
Say it once, say it twice Take a chance and roll the diceร้องแล้วก็ร้องอีก เสี่ยงดวงสิ แล้วโยนลูกเต๋า
One more roll of the dice oughta do it.จะต้องทอยเต๋าอีกหนึ่งครั้ง เอาหละ
[ Foreman ] Roll the metal under the press, but be very careful unless you want your fingers... to become part of the teapot.สอดโลหะเข้าเครื่องตัด... ระวังนิ้วติดไปด้วย
You just can't walk into a restaurant, roll a joint and start puffing' away.คุณเพียงแค่ไม่สามารถเดินเข้าไปในร้านอาหาร, ม้วนร่วมกันและเริ่มต้นนกพัฟฟิน 'ออกไป
Things change. Roll with the punches.แต่มันเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เหรอ
I roll with you, Neil. Whatever. - Whatever.แล้วแต่เฮียเถอะ เอาไงเอากัน

roll ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
名册[míng cè, ㄇㄧㄥˊ ㄘㄜˋ, 名册 / 名冊] roll (of names); register
点名册[diǎn míng cè, ㄉㄧㄢˇ ㄇㄧㄥˊ ㄘㄜˋ, 点名册 / 點名冊] register of names; attendance roll book
[tuán, ㄊㄨㄢˊ, 抟 / 摶] roll round with hand
棒硫[bàng liú, ㄅㄤˋ ㄌㄧㄡˊ, 棒硫] roll sulfur
[yǐn, ˇ, 殷] roll of thunder
点名[diǎn míng, ㄉㄧㄢˇ ㄇㄧㄥˊ, 点名 / 點名] roll call; to mention sb by name; (to call or praise or criticize sb) by name
[zhǎn, ㄓㄢˇ, 辗 / 輾] roll over on side; turn half over
娃娃车[wá wa chē, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙ ㄔㄜ, 娃娃车 / 娃娃車] baby transport; stroller; baby carriage
清史列传[Qīng shǐ liè zhuàn, ㄑㄧㄥ ㄕˇ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨㄢˋ, 清史列传 / 清史列傳] Biographic history of Qing dynasty by a succession of authors, published 1928 and revised 1987, with biographies of 2,900 notable Qing commoner citizens, 80 scrolls
推车[tuī chē, ㄊㄨㄟ ㄔㄜ, 推车 / 推車] cart; trolley; to push a cart
喜幛[xǐ zhàng, ㄒㄧˇ ㄓㄤˋ, 喜幛] celebratory hanging scroll
[juǎn, ㄐㄩㄢˇ, 卷 / 捲] coil; to roll
受制[shòu zhì, ㄕㄡˋ ㄓˋ, 受制] controlled (by sb); to suffer under a yoke
花冠[huā guàn, ㄏㄨㄚ ㄍㄨㄢˋ, 花冠] corolla
[pā, ㄆㄚ, 葩] corolla of flower
大一统志[dà yī tǒng zhì, ㄉㄚˋ ㄧ ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ, 大一统志 / 大一統誌] Dayuan Dayi Tongzhi, Yuan dynasty geographical encyclopedia, compiled 1285-1294 under Jamal al-Din 紮馬剌丁|扎马剌丁 and Yu Yinglong 虞應龍|虞应龙, 755 scrolls
大元大一统志[Dà Yuán dà yī tǒng zhì, ㄉㄚˋ ㄩㄢˊ ㄉㄚˋ ㄧ ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ, 大元大一统志 / 大元大一統誌] Dayuan Dayi Tongzhi, Yuan dynasty geographical encyclopedia, compiled 1285-1294 under Jamal al-Din 紮馬剌丁|扎马剌丁 and Yu Yinglong 虞應龍|虞应龙, 755 scrolls
齐书[Qí shū, ㄑㄧˊ ㄕㄨ, 齐书 / 齊書] History of Qi of the Southern dynasties, seventh of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Xiao Zixian 蕭子顯 萧子显 in 537 during Liang of the Southern dynasties 南朝梁, 59 scrolls; usually 南齊書|南齐书 to distinguish from Northern Qi
强攻[qiáng gōng, ㄑㄧㄤˊ ㄍㄨㄥ, 强攻 / 強攻] dominant; controlling; strong?opposite to 弱受; (mil.) to take by storm
卷帘门[juǎn lián mén, ㄐㄩㄢˇ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄣˊ, 卷帘门 / 卷帘門] roll-up door
清史稿[Qīng shǐ gāo, ㄑㄧㄥ ㄕˇ ㄍㄠ, 清史稿] Draft History of the Qing dynasty, sometimes listed as number 25 or 26 of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Zhao Erxun 趙爾巽|赵尔巽 in 1927 during the Northern Warlords period, 536 scrolls
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, 潢] dye paper; lake; pond; mount scroll
春卷[chūn juǎn, ㄔㄨㄣ ㄐㄩㄢˇ, 春卷] egg roll; spring roll
除名[chú míng, ㄔㄨˊ ㄇㄧㄥˊ, 除名] expell; disenroll
凶顽[xiōng wán, ㄒㄩㄥ ㄨㄢˊ, 凶顽 / 兇頑] fierce and uncontrollable
胶卷[jiāo juǎn, ㄐㄧㄠ ㄐㄩㄢˇ, 胶卷 / 膠卷] film; film roll
文苑英华[Wén yuàn yīng huá, ㄨㄣˊ ㄩㄢˋ ㄏㄨㄚˊ, 文苑英华 / 文苑英華] Finest blossoms in the garden of literature, Song dynasty collection of poetry, odes, songs and writings compiled during 982-986 under Li Fan 李昉, Xu Xuan 徐鉉|徐铉, Song Bai 宋白 and Su Yijian 蘇易簡|苏易简, 1000 scrolls
[zhèng, ㄓㄥˋ, 帧 / 幀] frame; one of a pair (scrolls); picture
游戏设备[yóu xì shè bèi, ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, 游戏设备 / 遊戲設備] gaming device; controller (computer; console)
[gǔn, ㄍㄨㄣˇ, 滚 / 滾] to boil; to roll
滚动[gǔn dòng, ㄍㄨㄣˇ ㄉㄨㄥˋ, 滚动 / 滾動] roll; tumble
滚子[gǔn zi, ㄍㄨㄣˇ ㄗ˙, 滚子 / 滾子] roller
[zhàng, ㄓㄤˋ, 幛] hanging scroll
心猿意马[xīn yuán yì mǎ, ㄒㄧㄣ ㄩㄢˊ ㄧˋ ㄇㄚˇ, 心猿意马 / 心猿意馬] lit. heart a monkey, mind a horse (成语 saw); fig. capricious (derog.); to have ants in one's pants; hyperactive; adventurous and uncontrollable
三国志[Sān guó zhì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄓˋ, 三国志 / 三國志] History of the Three Kingdoms, fourth of the 24 dynastic histories 二十四史, composed by Chen Shou 陳寿|陈寿 in 289 during Jin Dynasty 晋朝, 65 scrolls
五代史[Wǔ dài shǐ, ˇ ㄉㄞˋ ㄕˇ, 五代史] History of the Five Dynasties, eighteenth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Xue Juzheng 薛居正 in 974 during Northern Song 北宋, 150 scrolls
元史[Yuán shǐ, ㄩㄢˊ ㄕˇ, 元史] History of the Yuan dynasty, twenty third of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Song Lian 宋濂 in 1370 during the Ming dynasty, 210 scrolls
北史[Běi shǐ, ㄅㄟˇ ㄕˇ, 北史] History of the Northern Dynasties, fifteenth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Li Yanshou 李延壽|李延寿 in 659 during Tang dynasty, 100 scrolls
北齐书[Běi Qí shū, ㄅㄟˇ ㄑㄧˊ ㄕㄨ, 北齐书 / 北齊書] History of Qi of the Northern dynasties, eleventh of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Li Baiyao 李百藥|李百药 in 636 during Tang dynasty, 50 scrolls
十六国春秋[Shí liù guó Chūn qiū, ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄍㄨㄛˊ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, 十六国春秋 / 十六國春秋] history of the Sixteen Kingdoms 304-439 by Cui Hong 崔鴻|崔鸿, written towards the end of Wei of the Northern Dynasties 北魏, 100 scrolls

roll ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンドロール[, endoro-ru] (n) credits roll (at the end of a show or movie) (wasei
カリフォルニアロール[, kariforuniaro-ru] (n) California roll
クリームパン[, kuri-mupan] (n) cream-filled roll
コッペパン[, koppepan] (n) bread roll (wasei
ごろつく[, gorotsuku] (v5k,vi) (1) (See ごろごろ) to rumble; to thunder; to roll about (people, large objects); (2) to wander about without a fixed workplace, home, etc.; to hang around; to loiter
たくし上げる[たくしあげる, takushiageru] (v1) to roll up or pull up (sleeves, skirt, etc.)
チルドロール[, chirudoro-ru] (n) chilled roll
ぬたうつ[, nutautsu] (v5t,vi) to roll around in the grass or mud
はぐる[, haguru] (v5r,vt) to roll up (e.g. sleeves); to turn over
バターロール[, bata-ro-ru] (n) butter-enriched roll (wasei
ベリーロール[, beri-ro-ru] (n) belly roll
まくり上げる;捲り上げる[まくりあげる, makuriageru] (v1) to tuck (e.g. sleeves); to roll up
ロールキャベツ[, ro-rukyabetsu] (n) cabbage roll (wasei
ロールクラッシャー[, ro-rukurassha-] (n) roll crusher
一回勝負[いっかいしょうぶ, ikkaishoubu] (n) contest decided by a single round (bout); contest decided by a single roll of dice; one-shot game (contest); make-or-break game
一番勝負[いちばんしょうぶ, ichibanshoubu] (n) contest decided by a single round (bout); contest decided by a single roll of dice; one-shot game (contest); make-or-break game
一発勝負[いっぱつしょうぶ, ippatsushoubu] (n) contest decided by a single round (bout); contest decided by a single roll of dice; one-shot game (contest); make-or-break game
丸める[まるめる, marumeru] (v1,vt) (1) to make round; to roll up; to curl up; (2) (See 丸め込む・1) to seduce; to cajole; to explain away; (3) to round off (a fraction); (4) (arch) to lump together; (P)
丸め込む[まるめこむ, marumekomu] (v5m,vt) (1) (See 丸める・2) to coax; to seduce; (2) to roll up and put in (to something); to bundle up; (P)
代返[だいへん, daihen] (n,vs) answer a roll call for another
伸す[のす, nosu] (v5s) to stretch; to spread; to smooth out; to roll out; to iron; to extend; to gain influence; to knock out
前転[ぜんてん, zenten] (n,vs) forward somersault; forward roll
巻(P);巻き[まき, maki] (n) (1) roll (e.g. of cloth); (2) winding; (3) volume (of book); (P)
巻き上げる;巻き揚げる;捲き上げる;巻上げる[まきあげる, makiageru] (v1,vt) (1) to roll up; to hoist; to heave up; (2) to take away; to rip off (e.g. money from someone); (3) to blow up (dust)
巻き簾;巻き簀;巻きす[まきす, makisu] (n) (See 巻寿司) "sushi mat" (bamboo mat used in food preparation, especially to roll makizushi)
巻き込む(P);巻込む(P);まき込む[まきこむ, makikomu] (v5m,vt) to roll up; to involve; to enfold; to swallow up; to drag into; (P)
巻取り紙;巻き取り紙[まきとりがみ, makitorigami] (n) rolled paper; roll of printing paper
捲る[めくる, mekuru] (suf,v5r,vt) (1) to turn up; to roll up (e.g. sleeves); (2) verb suffix to indicate reckless abandon to the activity; (P)
春巻き[はるまき, harumaki] (n) spring roll
笑い転げる[わらいころげる, waraikorogeru] (v1,vi) to roll about with laughter; to be convulsed with laughter
腹を抱える;腹をかかえる[はらをかかえる, harawokakaeru] (exp,v1) to roll around laughing; to fold up; to hold one's sides with laughter
臥し転ぶ[ふしまろぶ, fushimarobu] (v5b,vi) to fall and roll over; wriggle about
軍艦巻[ぐんかんまき, gunkanmaki] (n) battleship roll sushi
転がり込む[ころがりこむ, korogarikomu] (v5m,vi) (1) to roll in; to tumble into; to visit (esp. to stay overnight as an unwanted guest); to come to live with; (2) to fall in one's way; to fall into one's lap
転がる[ころがる, korogaru] (v5r,vi) (1) to roll; to tumble; (2) to fall over; to roll over; (3) to lie down; (4) to be scattered about; to be common; (5) (of a situation or outcome) to change; to turn out; (P)
転げ回る[ころげまわる, korogemawaru] (v5r) to roll about; to writhe about
野分き;野分[のわき, nowaki] (n) (1) (See 二百十日,二百二十日,台風) late autumn (fall) windstorm in the countryside; typhoon, esp. one that blows from the 210th to the 220th day of the year; (2) name of the 28th roll of the Genji monogatari
CFIT[シーフィット, shi-fitto] (n) Controlled Flight Into Terrain; CFIT
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC
アナログコントローラ[, anarogukontoro-ra] (n) analog controller
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ロールアウト[ろーるあうと, ro-ruauto] roll out (vs)
ロールイン[ろーるいん, ro-ruin] roll in (vs)
ロール用紙[ロールようし, ro-ru youshi] roll paper
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage
スクローリング[すくろーりんぐ, sukuro-ringu] scrolling
スクロール[すくろーる, sukuro-ru] scroll (vs)
スクロールバー[すくろーるばー, sukuro-ruba-] scroll bar
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller
データ交換制御装置[データこうかんせいぎょそうち, de-ta koukanseigyosouchi] DXC, Data Exchange Controller
ディスプレイコントローラ[でいすぷれいこんとろーら, deisupureikontoro-ra] display controller
トランザクションロールバック[とらんざくしょんろーるばっく, toranzakushonro-rubakku] transaction rollback, rollback
ネットワークコントローラ[ねっとわーくこんとろーら, nettowa-kukontoro-ra] network controller
プログラム制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with program-controlled addressable storage
プログラム制御式及びキーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage
ローリング[ろーりんぐ, ro-ringu] rolling
ロールオーバメニュー[ろーるおーばめにゅー, ro-ruo-bamenyu-] rollover menu
ロールバック[ろーるばっく, ro-rubakku] transaction rollback, rollback
ロールバック起動サービスプリミティブ[ロールバックきどうサービスプリミティブ, ro-rubakku kidou sa-bisupurimiteibu] Rollback-initiating service primitive
ロールバック起動指示[ロールバックきどうしじ, ro-rubakku kidoushiji] rollback-initiating indication
ロールバック起動要求[ロールバックきどうようきゅう, ro-rubakku kidouyoukyuu] rollback-initiating request
入出力制御装置[にゅうしゅつりょくせいぎょそうち, nyuushutsuryokuseigyosouchi] Input-Output Controller, IOC
制御プロセス[せいぎょプロセス, seigyo purosesu] controlling process
制御端末[せいぎょたんまつ, seigyotanmatsu] controlling terminal
制御装置[せいぎょそうち, seigyosouchi] controller
総合ディスク制御機構[そうごうディスクせいぎょそうち, sougou deisuku seigyosouchi] IDC, Integrated Disk Controller
縦視野移動[たてしやいどう, tateshiyaidou] rolling
自動制御装置[じどうせいぎょそうち, jidouseigyosouchi] automatic controller, servo
視野移動[しやいどう, shiyaidou] scrolling
論理コントローラ[りろんコントローラ, riron kontoro-ra] logical controller
階層記憶制御[かいそうきおいくせいぎょ, kaisoukioikuseigyo] HARC, Hierarchical Storage Archive and Retrieve Controller
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
広げる[ひろげる, hirogeru] Thai: คลี่ออก English: to unroll
散歩[さんぽ, sanpo] Thai: เดินเที่ยวเล่น English: stroll

roll ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัญชี[n.] (banchī) EN: list ; roll ; roster ; catalog FR: liste [f] ; rôle [m] ; répertoire [m]
บัญชีชื่อ [n. exp.] (banchī cheū) EN: list ; roll ; register ; roster ; party list FR: liste [f] ; répertoire [m]
บัญชีรายชื่อ [n. exp.] (banchī rāic) EN: list ; name list ; roster ; rota ; roll ; party list FR: liste [f] ; répertoire [m] ; rôle [m]
ดึงขึ้น[v. exp.] (deung kheun) EN: roll up FR:
ดิ้น[v.] (din) EN: wriggle ; writhe ; squirm ; convulse : toss about ; roll about FR: s'agiter ; se tortiller ; se tordre
ดิ้นด้วยความเจ็บปวด[v. exp.] (din dūay kh) EN: roll about in pain ; writhe in pain ; writhe in agony FR: se tordre de douleur
ห่อ[v.] (hø) EN: package ; wrap ; envelope ; cover ; bind up ; bale ; roll up FR: empaqueter ; paqueter ; emballer ; enrouler ; recouvrir
จีบพลู[v.] (jīpphlū) EN: roll a betel leave FR:
ขานชื่อ[v. exp.] (khān cheū) EN: take a roll call ; do a roll call ; call out someon's name FR:
ขนมปังม้วน[n. exp.] (khanompang ) EN: roll FR:
ขนมโตเกียว[n. exp.] (khanom Tōkī) EN: Tokyo pancake sausage roll ; stuffed mini pancake FR:
เค้กโรล[n. exp.] (khēk rōn) EN: cake roll FR:
เค้กโรลแฟนซี[n. exp.] (khēk rōn fa) EN: fancy cake roll FR:
เค้กโรลญี่ปุ่น[n. exp.] (khēk rōn Yī) EN: Japanese roll cake FR:
คลึง[v.] (khleung) EN: roll into a ball with the hand ; knead ; rub ; roll ; massage FR: rouler dans la main
คลึงเคล้น[v.] (khleungkhlē) EN: caress ; fondle ; stroke ; stroke and squeeze ; roll and rotate with the hand ; massage (in a circular motion) FR: masser
โคลง[v.] (khlōng) EN: roll ; sway ; shake ; rock FR: tanguer
โคลงเคลง[v.] (khlōngkhlēn) EN: toss ; rock ; sway ; roll FR:
คลุกฝุ่น[v. (loc.)] (khlukfun) EN: roll in the dust ; fall and roll on the ground FR:
ขด[v.] (khot) EN: coil ; spiral ; be curled up ; twist ; bend ; roll into a coil ; whirl ; wind FR: bobiner ; enrouler
เกลือก[v.] (kleūak) EN: roll ; wallow ; welter ; rub ; tumble ; roll over ; toss and turn ; grovel FR: rouler ; se frotter ; s'enduire
เกลือกกลิ้ง[v.] (kleūakkling) EN: tumble ; tumble about ; roll over ; toss and turn FR: batifoler ; folâtrer
เกลือกกลั้ว[v.] (kleūakklūa) EN: associate with ; roll over ; fool around ; live in filth ; join FR:
กลิ้ง[v.] (kling) EN: roll ; rotate ; trundle ; welter FR: rouler ; tourner ; se rouler
กลิ้งเกลือก[v.] (klingkleūak) EN: wallow ; roll ; tumble FR: se rouler ; se vautrer
กลิ้งกลอก[v.] (klingkløk) EN: roll to and fro ; go forwards and backwards ; move back and forth FR:
กลิ้งหลายตลบ[v. exp.] (kling lāi t) EN: roll over several times FR:
กลิ้งไม้[v. exp.] (kling māi) EN: roll a log FR:
กลอก[v.] (kløk) EN: roll ; goggle ; shake FR: rouler ; balancer
กลอกกลิ้ง[v.] (kløkkling) EN: roll to and fro ; go forwards and backwards ; move back and forth FR:
กลอกตา[v. exp.] (kløk tā) EN: roll the eyes ; goggle ; goggle eyeballs FR: rouler les yeux
กระดาษชำระ[n.] (kradātchamr) EN: toilet paper ; bathroom tissue ; toilet roll ; toilet tissue FR: papier toilette [m] ; papier hygiénique [m] ; papier-cul [m] = papier cul [m] (vulg.)
กระหึ่ม[v.] (kraheum) EN: reverberate ; reecho ; resound ; roar ; thunder ; roll ; boom FR:
กรอกลูกตา[v. exp.] (krøk lūktā) EN: roll one's eyes FR:
ก๋วยเตี๋ยวหลอด[n. exp.] (kuaytīo løt) EN: shrimp wrapped flat noodle ; rice noodle roll FR:
เหลือก[v.] (leūak) EN: roll the eyes upward ; lift the eyes upward ; roll up one's eyes FR: regarder de haut
หลุน ๆ = หลุนๆ[v. (aux.)] (lun-lun) EN: roll down FR:
เมี่ยงก๋วยเตี๋ยว = เมี่ยงก๊วยเตี๋ยว [n. exp.] (mīeng kuayt) EN: roll with vegetable and sweet chilli sauce FR:
มวน[v.] (mūan) EN: roll ; make a rollic FR: rouler
ม้วน[n.] (mūan) EN: roll ; reel FR: rouleau [m]

roll ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Andruckrolle {f}pressure roll
Auftragswalze {f}applicator roll
Rinderroulade {f} [cook.]beef roll
Käsebrötchen {n}cheese roll
Gedenktafel {f}; Ehrentafelcommemorative plaque; roll of honour
Abreißrollenpapier {n}counter roll paper
Totenliste {f}death roll
Abstandsrolle {f}distance roll
Verteilung {f} der Wanksteifigkeitdistribution of roll stiffness
Trommelwirbel {m} [mus.]drum roll
Wählerverzeichnis {n}electoral register; electoral roll
Transportrolle {f}feed roll
Glückssträhne {f} | eine Glückssträhne | eine Glückssträhne habena run of luck | a run (streak) of good luck; a lucky streak | to be on a roll
Klopapierrolle {f}loo roll
offene Abstimmung {f}open roll call
Papierrolle {f}paper roll
Rock'n'Roll {m}; Rock and Roll
Rollbandfilter {m}automatic roll filter
Roulade {n} [cook.]roulade; roll
Schermischwalzwerk {n}shear roll machine
Tapetenbahn {f}width of a wallpaper roll
Tapetenrolle {f}wallpaper roll
Wanken {n}body roll
Wanksteifigkeit {f}suspension roll; suspension roll stiffness
Drehstromsteller {m} [electr.]a.c. power controller
Kontrolllampe {f}; Kontrollampe
Andruckrolle {f}pinch roller
Wälzlager {n} [techn.]antifriction bearing; rolling contact bearing
Bereichskontroller {m}area controller
Azurroller {m} [ornith.]Azure Roller
Bahn {f}; Papierrolle
beaufsichtigt; kontrolliert {adj} | kontrollierter Bereichcontrolled | controlled environment
Besetzung {f} (einer Rolle)casting
Bodenart {f} [geol.] | rollige Bodenartcharacter of soil; soil character | loose soil character
Bus-Steuerung {f} [comp.]bus controller
Tonwelle {f}; Tonrolle
Celebesracke {f} [ornith.]Sulawesi Roller
Kanalsteuerung {f}channel controller
Fahrwerksschild {n}trolley side cheek
Bildschirmrollen {n} [comp.]scroll

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า roll
Back to top