ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

roadrunner

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *roadrunner*, -roadrunner-

roadrunner ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
roadrunner (n.) นกชนิดหนึ่ง Syn. road runner
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What was that roadrunner move you just pulled?หยั่งกะโรดรันเนอร์แหนะ
Working on a new plan to catch the roadrunner?กำลังวางแผนอันใหม่อยู่ หาทางจับนกกระจอกอยู่รึไง
We have a cartoon in America about a coyote who chases after a roadrunner.ในอเมริกาเรามีการ์ตูนอยู่เรื่องนึง เป็นเรื่องของหมาป่าโคโยตี้ ที่วิ่งไล่ตามโรดรันเนอร์
Coyotes hate roadrunners!หมาป่ามันเกลียด road runners!
Coyotes want to kill roadrunners!หมาป่ามันอยากฆ่า road runners!
You know, uh, the coyote chases a roadrunner, and then the -- the anvil gets dropped on his head.นายก็น่าจะรู้ อืม.. หมาป่านักไล่ล่า นักวิ่งบนถนนน่ะ แล้วจากนั้นกระดูกก็ตกลงบนหัวเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า roadrunner
Back to top