ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

radiant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *radiant*, -radiant-

radiant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
radiant (adj.) ซึ่งบ่งบอกถึงความสุข ความรักหรือสุขภาพที่ดี See also: ซึ่งแสดงถึงความสุข ความรักหรือสุขภาพที่ดี Syn. delighted, happy
radiant (adj.) ซึ่งส่องสว่าง
radiant (adj.) ซึ่งปล่อยความร้อนหรือแสงออกมาในรูปของรังสีหรือพลังงาน (ทางฟิสิกส์) See also: ซึ่งแผ่รังสีจากจุดศูนย์กลาง
radiant (n.) สิ่งที่ปล่อยความร้อนหรือแสงออกมา
radiant energy (n.) พลังงานที่เกิดจากการแผ่รังสี
radiantly (adv.) อย่างเป็นมันเงา See also: อย่างเป็นแวววาว
English-Thai: HOPE Dictionary
radiant(เร'เดียนทฺ) adj. ซึ่งออกจากจุดศูนย์กลาง,ปล่อยแสง,สว่าง,ส่องสว่าง,ส่องสว่าง. n. รังสีที่แผ่ออก, Syn. shining,bright
English-Thai: Nontri Dictionary
radiant(adj) ช่วงโชติ,แจ่มใส,เปล่งปลั่ง,สว่าง,แผ่ออก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
radiant๑. -แผ่รัศมี [มีความหมายเหมือนกับ radial ๒]๒. -แผ่รังสี, -แผ่ความร้อน๓. -ส่งผ่านโดยรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Radiant energyพลังงานจากการแผ่ รังสี [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผุดผ่อง (adj.) radiant See also: glowing (with health) Syn. สดใส, ผ่องแผ้ว, ผ่อง, ผ่องใส, ปลั่ง Ops. หมอง
เปล่งปลั่ง (adj.) radiant See also: glowing (with health) Syn. สดใส, ผ่องแผ้ว, ผ่อง, ผุดผ่อง, ผ่องใส, ปลั่ง Ops. หมอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I think of all the energy I spent visualizing you as a radiant spirit.ฉันอุตส่าห์คิดภาพคุณ เป็นวิญญาณที่ส่องสว่าง
She's radiant and confident and born to take this chanceเธอช่างแจ่มจรัสและมั่นใจ เกิดมาเพื่อโอกาสนี้
You're looking radiant as always. Thank you.- ส่วนท่านก็ยังดูอ่อนเยาว์เหมือนเช่นเคย
To the radiant Southern Sun,แด่ทิศใต้ แสงอาทิตย์ของความอบอุ่น 828 02: 06: 32,380
I'm sure she was not half as radiant as you, my dear.แม่เชื่อว่า หล่อนคงไม่อิ่มเอิบเท่าลูกแน่ๆ
All his 40 years have been a straight road to this one gleaming moment in destiny this one radiant clash of shield and spear sword and bone, and flesh and blood.กระบี่ปะทะผู้กล้า และเลือดปะทะเนื้อ ท่านเสียดายเพียงว่า มีกำลังน้อยไปจะอุทิศให้ เราถูกตามรอย
#Your radiant smile made me a fool."รอยยิ้มทีสดใสของเธอทำให้ฉันลุ่มหลง"
Far too young and radiant to belong to just one man!ยังเอ๊าะใสกิ๊งเกินกว่าจะหวงให้ชายคนใดคนนึง
She had a conspicuously radiant presence...ตอนอยู่ในห้องเรียน เธอก็ยังคงเป็นคนที่มีบุคลิกร่าเริงอย่างเห็นได้ชัด
For my radiant co-star here, Miri.นักแสดงร่วมตรงนี้ อย่าง มิริ ด้วย
She took one look at you, radiant in a beautiful gown, and started shredding the dress and your self-esteem.เธอเห็นคุณในชุดที่สวยสดใส และเริ่ม ถากถางเครื่อง แต่งกาย\ และทำลายความมั่นใจในตัวคุณเอง
Dazzling, radiant fulfilment! All your greatest wishes.ประกายแสงสว่างของ การเต็มเติมความหวังทุกอย่าง

radiant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
满面春风[mǎn miàn chūn fēng, ㄇㄢˇ ㄇㄧㄢˋ ㄔㄨㄣ ㄈㄥ, 满面春风 / 滿面春風] beaming; radiant with happiness
春风满面[chūn fēng mǎn miàn, ㄔㄨㄣ ㄈㄥ ㄇㄢˇ ㄇㄧㄢˋ, 春风满面 / 春風滿面] pleasantly smiling; radiant with happiness
光冲量[guāng chōng liàng, ㄍㄨㄤ ㄔㄨㄥ ㄌㄧㄤˋ, 光冲量 / 光衝量] radiant exposure
喜洋洋[xǐ yáng yáng, ㄒㄧˇ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ, 喜洋洋] radiant with joy
发射星云[fā shè xīng yún, ㄈㄚ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, 发射星云 / 發射星雲] radiant nebula
笑容可掬[xiào róng kě jū, ㄒㄧㄠˋ ㄖㄨㄥˊ ㄎㄜˇ ㄐㄩ, 笑容可掬] radiant with smiles
眉飞色舞[méi fēi sè wǔ, ㄇㄟˊ ㄈㄟ ㄙㄜˋ ˇ, 眉飞色舞 / 眉飛色舞] smiles of exultation; radiant with delight
[yì, ㄧˋ, 燡] blazing; radiant

radiant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
色鮮やか;色鮮か(io)[いろあざやか, iroazayaka] (adj-na) (See 鮮やか・1) vivid; brightly colored; brilliant; radiant
灼然[しゃくぜん, shakuzen] (adj-t,adv-to) (1) (arch) shining; radiant; (2) (arch) evident; clear

radiant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำไพ[adj.] (amphai) EN: bright ; radiant ; beautiful FR:
ช่วง[adj.] (chūang) EN: bright ; radiant ; dazzling ; luminous ; brilliant ; shining FR: brillant ; lumineux
จะแจ่ม[adj.] (jajaem) EN: clear ; bright ; radiant ; beaming FR:
จัดจ้า[adj.] (jatjā) EN: bright ; shining ; radiant FR:
กุก่อง[adj.] (kukǿng) EN: shining ; brilliant ; radiant FR:
น้ำนวล[adj.] (nāmnūan) EN: beaming ; radiant ; glowing FR:
หน้านวล[adj.] (nānūan) EN: radiant FR:
พลังงานจากการแผ่รังสี[n. exp.] (phalang-ngā) EN: radiant energy FR:
ผ่องแผ้ว[adj.] (phǿngphaēo) EN: content ; radiant FR:
ผุดผ่อง[adj.] (phutphǿng) EN: radiant ; clear ; unblemished FR:
ปลั่ง[adj.] (plang) EN: shining ; glowing ; brilliant ; radiant ; beaming FR:
เปล่งปลั่ง[adj.] (plengplang) EN: lustrous ; radiant ; beaming ; resplendent ; shining ; glowing FR: radieux ; resplendissant
สดใส[adj.] (sotsai) EN: bright ; lively ; vivacious ; cheerful ; radiant FR: vif ; vivant

radiant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Radiant {m} [math.]; Winkel im Bogenmaß | Radiant pro Sekunderadian | radian per second
Heizstrahler {m}radiant heater
Strahlungsenergie {f}radiant energy
freudestrahlend {adj}radiant with joy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า radiant
Back to top