ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rill

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rill*, -rill-

rill ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rill (vi.) ลำธาร See also: กระแสธาร, หุบเขาแคบยาวบนผิวดวงจันทร์ Syn. rille
rille (vi.) ลำธาร See also: กระแสธาร, หุบเขาแคบยาวบนผิวดวงจันทร์
rillet (n.) ลำธารเล็กๆ See also: สายน้ำเล็กๆ Syn. tiny stream
rillet (n.) หุบเหวตื้นๆ บนพื้นผิวดวงจันทร์
English-Thai: HOPE Dictionary
rill(ริล) n. ลำธาร,สายน้ำเล็ก ๆ
rillet(รีล'ลิท) n. ลำธารเล็ก ๆ ,สายน้ำเล็ก ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
rill(n) ลำธาร,ห้วย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rill๑. ร่องน้ำริน๒. ร่องส่งแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรี๊ดกร๊าด (adv.) shrilly
กองโจร (n.) guerrilla band See also: robber gang, guerillas Syn. โจร
กอริลลา (n.) gorilla
การเจาะ (n.) drilling See also: puncturing, perforation
ขุดเจาะ (v.) drill See also: bore Syn. ขุด, เจาะ
จรูญ (v.) brilliant See also: be radiant, be bright Syn. รุ่งเรือง, งาม
จำรัส (v.) be brilliant See also: radiant, be bright, be shining Syn. แจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง, จรัส Ops. มืด
จำรูญ (v.) brilliant See also: be radiant, be bright Syn. รุ่งเรือง, งาม, จรูญ
ฉลาด (adj.) brilliant See also: bright, sharp, quick-witted, smart, clever, sagacious, intelligent Syn. หลักแหลม, เฉลียวฉลาด, หัวดี, หัวแหลม Ops. โง่
ฉลาด (adj.) brilliant See also: sharp, keen, clever, shrewd, smart, astute Syn. คมคาย, เฉียบแหลม
น่าหวาดเสียว (adj.) thrilling See also: startling Syn. น่ากลัว, น่าตื่นเต้น
ปราดเปรื่อง (adj.) brilliant See also: bright, sharp, quick-witted, smart, clever, sagacious, intelligent Syn. หลักแหลม, ฉลาด, เฉลียวฉลาด, หัวดี, หัวแหลม Ops. โง่
ฝึกปรือ (v.) drill See also: be well-trained, be in constant drill Syn. ฝึกฝน
ฝึกหัด (v.) drill See also: practise, drill, exercise Syn. ฝึก
พรมนิ้ว (v.) finger a trill See also: trill with fingers, give a trill Syn. รัวนิ้ว
พรายแพรว (v.) brilliant See also: glow, glitter, sparkle, shimmer Syn. แพรวพราย
พรายแสง (v.) brilliant See also: glow, glitter, sparkle, shimmer Syn. แพรวพราย, พรายแพรว
ระทึกขวัญ (adj.) thrilling See also: exciting, sensational, stirring Syn. ตื่นเต้น
ระยิบ (adv.) brilliant See also: glitteringly, sparkling Syn. ระยิบระยับ
ระยิบระยับ (adj.) brilliant See also: glitteringly, sparkling Syn. ระยิบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They wanna tell you how brilliant you areพวกเขาอยากจะบอกคุณว่าคุณปราดเปรื่องแค่ไหน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thrilling me throughที่น่าตื่นเต้นฉันผ่าน
Even the baby is thrilled and seems all smiles at the attention.แม้ว่าเด็กจะตื่นเต้น และทุกคนต่างสนใจ รอยยิ้มของท่าน
Our beloved Phooey and I'll-Dig-a-Ditchy are seated, thrilled by this historic event.พวกสวะ ที่รักของเรา และ ผู้ชมสุดจรรไร ตื่นเต้นกับประวัติศาสตร์นี้
Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, regiment your lives, tell you what to think and feel, who drill you, treat you like cattle and use you as cannon fodder.ทหาร พวกคุณไม่ใช่สัตว์ป่า ที่จะดูถูกประชาชนทำกับเขาเช่นทาส คุณคือทหาร หวังว่าพวกคุณคงคิดและสำนึก
Have a look at The Times. There's a thrilling article on what's the matter with English cricket.ลองดูข่าวกีฬาคริกเก็ตที่น่าสนใจ ในนิตยสารไทมส์สิ
"Come on, Danny. Hair drill, " she would say.ท่านจะพูดว่า "มา แดนนี่ มาม้วนผมให้ที"
Oh, she played the game brilliantly, but after a while, she began to grow careless.โอ้ หล่อนเล่นเกมได้เก่งกาจนัก เเต่ไม่นานหล่อนก็เริ่มจะไม่ระมัดระวัง
It ought to give you the thrill of your life, Max, to watch my son grow bigger day by day and to know that when you die, Manderley will be his. ""ที่ต้องคอยเฝ้ามองลูกชายของฉัน เติบโตขึ้นทุกวัน และเมื่อคุณตายไป..." "เเมนเดอเลย์ก็จะตกเป็นของเขา"
Those holes that were drilled from the inside.รูพวกนั้นถูกเจาะมาจากด้านใน
Villages are being looted, guerrilla units are operating near the capital...{\cHFFFFFF}Villages are being looted, guerrilla units are operating near the capital...
Couldn't your drill instructor do something?ทำอะไรกับมันได้หรือไม่ เช่นกระทุ้งรวดเร็วขึ้นไม้เท้า
It's wonderful to be here, it's certainly a thrillมันคือเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่จะอยู่ที่นี่ ก็แน่นอนตื่นเต้น

rill ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, 绚 / 絢] adorned; swift; gorgeous; brilliant; variegated
演武[yǎn wǔ, ㄧㄢˇ ˇ, 演武] arms drill; to practice martial arts
紫苏[zǐ sū, ㄗˇ ㄙㄨ, 紫苏 / 紫蘇] basil; Perilla frutescens
布迪亚[Bù dí yà, ㄅㄨˋ ㄉㄧˊ ㄧㄚˋ, 布迪亚 / 布迪亞] Baudrillard (name)
[xióng, ㄒㄩㄥˊ, 熊] bear; to scold; to rebuke; brilliant light; to shine brightly; surname Xiong
铁板牛肉[tiě bǎn niú ròu, ㄊㄧㄝˇ ㄅㄢˇ ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ, 铁板牛肉 / 鐵板牛肉] beef grilled on a hot iron plate
五光十色[wǔ guāng shí sè, ˇ ㄍㄨㄤ ㄕˊ ㄙㄜˋ, 五光十色] brilliant colors
姹紫嫣红[chà zǐ yān hóng, ㄔㄚˋ ㄗˇ ㄧㄢ ㄏㄨㄥˊ, 姹紫嫣红 / 奼紫嫣紅] brilliant purples and reds; beautiful flowers
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, 灼] brilliant; cauterize
灼见[zhuó jiàn, ㄓㄨㄛˊ ㄐㄧㄢˋ, 灼见 / 灼見] brilliant views
[xuǎn, ㄒㄩㄢˇ, 烜] brilliant
[kūn, ㄎㄨㄣ, 焜] brilliant
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, 煌] brilliant
[yù, ㄩˋ, 煜] brilliant; glorious
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, 焕 / 煥] brilliant; lustrous
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, 熿] brilliant
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, 瑾] brilliancy (of gems)
才华横溢[cái huá héng yì, ㄘㄞˊ ㄏㄨㄚˊ ㄏㄥˊ ㄧˋ, 才华横溢 / 才華橫溢] brimming over with talent (esp. literary); brilliant
人精[rén jīng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ, 人精] sophisticate; man with extensive experience; child prodigy; Wunderkind (i.e. brilliant child); spirit within a person (i.e. blood and essential breath 血氣|血气 of traditional Chinese medicine)
刺激性[cì jī xìng, ㄘˋ ㄐㄧ ㄒㄧㄥˋ, 刺激性] thrilling; exciting; stimulating; irritating; provocative; pungent; spicy
扣人心弦[kòu rén xīn xián, ㄎㄡˋ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄢˊ, 扣人心弦] to excite; to thrill; exciting; thrilling; cliff-hanging
[gǎo, ㄍㄠˇ, 暠] daybreak; bright and brilliant
光彩夺目[guāng cǎi duó mù, ㄍㄨㄤ ㄘㄞˇ ㄉㄨㄛˊ ㄇㄨˋ, 光彩夺目 / 光彩奪目] dazzling; brilliant
郢书燕说[Yǐng shū Yān shuō, ˇ ㄕㄨ ㄧㄢ ㄕㄨㄛ, 郢书燕说 / 郢書燕說] words distorted in reading (成语 saw); cf letter from Chu 楚 capital Ying 郢|郢 contains inadvertent words "hold up the candle" that minister of Yan 燕 puzzles out to mean "brilliant prospects"
出操[chū cāo, ㄔㄨ ㄘㄠ, 出操] to drill; to exercise; to go outdoors for physical exercise
操典[cāo diǎn, ㄘㄠ ㄉㄧㄢˇ, 操典] drill book
操法[cāo fǎ, ㄘㄠ ㄈㄚˇ, 操法] drill rules
操练[cāo liàn, ㄘㄠ ㄌㄧㄢˋ, 操练 / 操練] drill; practice
演练[yǎn liàn, ㄧㄢˇ ㄌㄧㄢˋ, 演练 / 演練] drill; practice
[lóu, ㄌㄡˊ, 耧 / 耬] drill for sowing grain
训练[xùn liàn, ㄒㄩㄣˋ ㄌㄧㄢˋ, 训练 / 訓練] drill; exercise; train; training
钻探[zuān tàn, ㄗㄨㄢ ㄊㄢˋ, 钻探 / 鑽探] drilling
钻探机[zuān tàn jī, ㄗㄨㄢ ㄊㄢˋ ㄐㄧ, 钻探机 / 鑽探機] drilling machine
钻眼[zuān yǎn, ㄗㄨㄢ ㄧㄢˇ, 钻眼 / 鑽眼] drill hole
圣明[shèng míng, ㄕㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, 圣明 / 聖明] enlightened sage; brilliant master (flattering words applied to ruler)
高论[gāo lùn, ㄍㄠ ㄌㄨㄣˋ, 高论 / 高論] enlightening remarks (honorific); brilliant views
练习[liàn xí, ㄌㄧㄢˋ ㄒㄧˊ, 练习 / 練習] exercise; drill; practice
一鸣惊人[yī míng jīng rén, ㄧ ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ, 一鸣惊人 / 一鳴驚人] to amaze the world with a single brilliant feat (成语 saw); an overnight celebrity
铁板牛柳[tiě bǎn niú liǔ, ㄊㄧㄝˇ ㄅㄢˇ ㄋㄧㄡˊ ㄌㄧㄡˇ, 铁板牛柳 / 鐵板牛柳] fillet beef teppanyaki (fast grilled on hot iron plate)
紫苏属[zǐ sū shǔ, ㄗˇ ㄙㄨ ㄕㄨˇ, 紫苏属 / 紫蘇属] genus Perilla (includes basil and mints)

rill ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アパーチャグリル[, apa-chaguriru] (n) {comp} aperture grille
ヴァリエーション・ドリル;ヴァリエーションドリル[, varie-shon . doriru ; varie-shondoriru] (n) variation drill
エスパドリーユ[, esupadori-yu] (n) espadrille (type of women's sandals) (fre
カドリール[, kadori-ru] (n) quadrille
カリヨン;カリロン[, kariyon ; kariron] (n) carillon (fre
かん高い[かんたかい, kantakai] (adj-i) shrill
きんきん;キンキン[, kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze
クメールルージュ[, kume-ruru-ju] (n) Khmer Rouge (Cambodian communist guerrilla organization)
グリル[, guriru] (n) grill; (P)
グリルカバー[, gurirukaba-] (n) {comp} grill cover
グリルコネクタ[, gurirukonekuta] (n) {comp} grill-mounted connector; grill-mounting connector
グリルドチーズサンドイッチ;グリルドチーズサンド[, gurirudochi-zusandoicchi ; gurirudochi-zusando] (n) grilled cheese sandwich; grilled cheese
けたたましい[, ketatamashii] (adj-i) piercing; shrill; noisy; loud; clamorous; wild
けらけら[, kerakera] (adv) (on-mim) cackling (sound of shrill laughter)
ゲリラ[, gerira] (n) guerrilla; (P)
ゲリラ兵[ゲリラへい, gerira hei] (n) guerrilla
ゲリラ戦[ゲリラせん, gerira sen] (n) guerrilla warfare
ゴリラ[, gorira] (n) gorilla; (P)
じいじい[, jiijii] (adv) (1) (on-mim) sizzle (sound of meat cooking); (2) shrill droning of a cicada
シガリロ[, shigariro] (n) cigarillo; small cigar
ジャガーネコ[, jaga-neko] (n) oncilla (Leopardus tigrinus); little spotted cat; tigrillo; cunaguaro; tiger cat
ジンギスカン鍋[ジンギスカンなべ, jingisukan nabe] (n) slotted dome cast iron grill for preparing the Genghis Khan dish
ぞくぞく[, zokuzoku] (adv,n,vs) (on-mim) shiver; feel chilly; shudder; thrill; (P)
チャック[, chakku] (n) (1) chuck (device for holding a workpiece in a lathe or a tool in a drill); (2) fastener; zipper; (P)
ツイストドリル[, tsuisutodoriru] (n) twist drill
ドリリングマシン[, doriringumashin] (n) drilling machine
ドリル[, doriru] (n) (1) drill (tool); (n,vs) (2) drill (practice); (P)
ドリルダウン[, dorirudaun] (n) {comp} drill down
ネグリロ;ニグリロ[, neguriro ; niguriro] (n) Negrillo (spa
ハラハラ(P);はらはら[, harahara (P); harahara] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) heart going pit-a-pat; falling rapidly in big drops; fluttering down; (2) keeping on tenterhooks; suspense; (3) exciting; thrilling; (P)
ハンドドリル[, handodoriru] (n) hand drill
ピカッと;ぴかっと[, pikatsu to ; pikatto] (adv,vs) (See ぴかぴか) brightly; dazzlingly; sparklingly; brilliantly (shining)
ヒト科[ヒトか, hito ka] (n) Hominidae (family comprising of chimpanzees, gorillas, humans and orangutans)
ひれ酒;ヒレ酒;鰭酒[ひれざけ(ひれ酒;鰭酒);ヒレざけ(ヒレ酒), hirezake ( hire sake ; hire sake ); hire zake ( hire sake )] (n) hot sake with grilled fish fins (esp. fugu or sea bream)
ブリリアンティン[, buririantein] (n) brilliantine
ブリリアント[, buririanto] (n) brilliant
ブリリアントカット[, buririantokatto] (n) brilliant cut
フリル[, furiru] (n) frill
フリルドシャーク;フリルド・シャーク[, furirudosha-ku ; furirudo . sha-ku] (n) frilled shark (Chlamydoselachus anguineus)
プルコギ[, purukogi] (n) bulgogi (Korean dish of grilled beef) (kor

rill ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารทะเลปิ้งย่าง[n. exp.] (āhān thalē ) EN: grilled seafood FR:
อันตราย[adj.] (antarāi) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; harmful ; perilous ; venturesome FR: dangereux ; risqué ; périlleux
อร่าม[adj.] (arām) EN: splendid ; resplendent ; shining ; brilliant ; glittering ; glowing ; lustrous FR:
อัตราค่าโดยสาร[n. exp.] (attrā khā d) EN: FR: grille tarifaire [f]
แบบฝึกหัด[n.] (baēpfeukhat) EN: exercise ; practice ; drill FR: exercice scolaire [m] ; exercice [m]
แบบกองโจร[adj.] (baēp køngjø) EN: guerrilla FR:
ใบพัด[n.] (baiphat) EN: propeller ; fan blade ; propeller blade ; turbine blade FR: hélice [f] ; pale [f] ; aile vrillée [f]
เบริลเลียม[n.] (bērillīem) EN: beryllium FR: béryllium [m]
บิดหล่า[n.] (bitlā) EN: bow drill FR:
ไช[v.] (chai) EN: ream ; pierce ; bore ; drill ; perforate FR: percer ; trouer ; perforer ; fouir
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd ; wise FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux ; sage ; éveillé
ฉลาดเฉลียว[adj.] (chalātchalī) EN: smart ; clever : keen ; intelligent FR: brillant ; qui fait des étincelles
ฉาน[adj.] (chān) EN: bright ; brilliant FR: brillant
ชื่นชมยินดี[v.] (cheūnchomyi) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice FR:
โชติช่วง[adj.] (chōtchūang) EN: bright ; glowing ; brilliant FR:
ช่วง[adj.] (chūang) EN: bright ; radiant ; dazzling ; luminous ; brilliant ; shining FR: brillant ; lumineux
ช่วงโชติ[adj.] (chūangchōt) EN: bright ; glowing ; brilliant FR:
ดำขลับ[X] (dam khlap) EN: raven ; shining black ; glossy black ; jet-black FR: noir brillant ; de jais
ฝ่าไฟแดง[v. exp.] (fā fai daēn) EN: run a red light ; jump the lights FR: brûler un feu rouge ; griller un feu rouge (fig.)
ฝังเพชร [adj.] (fang phet) EN: set with diamonds ; diamond-studded FR: serti de diamants ; incrusté de brillants
ฝึก[v.] (feuk) EN: practice ; drill ; train ; exercice FR: exercer ; former ; entraîner ; instruire ; pratiquer
ฝึกฝน[v.] (feukfon) EN: train ; practise ; drill ; hone one’s skill FR: s'exercer
ฝึกหัด[v.] (feukhat) EN: drill ; practice ; practise (Am.) ; exercise FR: entraîner ; former ; exercer
ฝึกซ้อม[v.] (feuksøm) EN: practice ; drill ; coach FR: entraîner ; familiariser
ฟอกซัก[v.] (føksak) EN: interrogate ; investigate ; grill ; question FR: questionner ; interroger ; cuisiner (fam.)
ฝูงเครื่องบิน[n. exp.] (fūng khreūa) EN: FR: escadrille [f] ; escadron [m]
หัด[n.] (hat) EN: practice ; train ; drill ; exercise FR: entraîner ; former
หอยแครงเผา[n. exp.] (høi khraēng) EN: grilled cockles FR:
แจ่ม[adj.] (jaem) EN: bright ; brilliant ; clear ; limpid FR: clair ; lumineux
แจ่มจ้า[adv.] (jaemjā) EN: brightly ; brilliantly ; magnificently ; gorgeously FR:
แจ่มใส[adj.] (jaemsai) EN: bright ; brilliant ; fine ; clear ; fresh ; good FR: radieux ; sans nuage
จำรัส[adj.] (jamrat) EN: brilliant FR:
จำรูญ[adj.] (jamrūn) EN: brilliant FR:
จางปาง[adj.] (jāngpāng) EN: bright ; brilliant FR:
จ่างป่าง[adj.] (jāngpāng) EN: bright ; brilliant FR:
จรัส [adj.] (jarat) EN: bright ; brilliant ; shining ; resplendent FR: brillant
จรส[adj.] (jarot) EN: bright ; brilliant ; shining ; resplendent FR: brillant
เจาะ[n. exp.] (jǿ) EN: make a hole ; bore ; puncture ; perforate ; drill ; pierce ; punch a hole ; penetrate FR: percer ; perforer ; forer ; poinçonner ; trouer
เจิดจ้า[adj.] (joētjā) EN: bright ; brilliant ; magnificent ; splendid ; beautiful ; gorgeous FR:
เจาะหลุม[v. exp.] (jǿ lum) EN: drill FR: creuser un trou

rill ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Randverbinder {m}angle grille face connector
Aprikose {f}; Marille
Herzflimmern {n}; Vorhofflimmern [med.]auricular fibrillation
Tischbohrmaschine {f}bench drill
Billion {f}trillion; million million
Bohrlehre {f}boring jig; drilling jig
Brustleier {f}breast drill
Brillant {m}brilliant
Brillantring {m}brilliant ring; diamond ring
Brille {f} | durch eine rosa Brille sehen [übtr.]glasses; eyeglasses | to see things through rose-colored glasses
Brille {f} | rahmenlose Brillespectacles | rimless spectacles
toll; super {adj}brill [Br.]
Glanzform {f}brilliant form
Glanzleistung {f}brilliant achievement; masterly-achievement
geistvoll {adj} | geistvoller | am geistvollstenbrilliant | more brilliant | most brilliant
glänzend {adj} | glänzender | am glänzenstenbrilliant | brillianter | brilliantest
Zentrierbohrer {m}center drill
spannend {adj}exciting; thrilling; gripping; suspense-packed
Bohr-Gewinde-Werkzeug {n}combination drill tap
Spiralbohr- u. Senkwerkzeug {n}combination drill and counterbore
Drilldüngemaschine {f}combine drill
Reihendüngemaschine {f}combine drill
Kriminalkomödie {f}comedy thriller
Kernbohrung {f}core drilling
Kriminalfilm {m}crime thriller; crime movie [Am.]; crime film
Inneneckverbinder {m}cross section grille face connector
Baumwolldrillich {m} | Baumwolldrilliche
Diamantbohrer {m}diamond drill
Bohrerlehre {f}drill gauge
Bohrfutter {n}drill chuck; chuck
Bohrgestänge {n}drill pipe
Bohrloch {n}drill hole; borehole; (drilled) well
Bohrprobe {f}drill test
Bohrspindel {f} [techn.]drill spindle
Bohrständer {m}drill stand
Drillschraube {f} [techn.]drill screw
Bohrmaschine {f}drilling machine
Bohrschablone {f} [techn.]drilling template
Bohrschraube {f}drilling screw
Bohrturm {m}drilling derrick

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rill
Back to top