คำที่ขึ้นต้นด้วย "c" จำนวน 8,354 คำ


C n อักษรตัวที่ 3 ในภาษาอังกฤษ
c n อักษรตัวที่ 3 ในภาษาอังกฤษ
C-head sl คนติดโคเคน
C-note sl แบงค์หนึ่งดอลลาร์
c-section n การคลอดบุตรโดยการผ่าท้อง
c-section n การคลอดบุตรโดยการผ่าท้อง
C-spot sl แบงค์หนึ่งดอลลาร์
C-word sl คำเลี่ยงของคำว่าอวัยวะเพศหญิง (cunt)
C.O.D. adj จ่ายเงินเมื่อได้รับของ (คำย่อของ cash on delivery)
C.P.U n คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีสมรรถนะสูง
CA n แคลิฟอร์เนีย
CA n รัฐแคลิฟอร์เนีย
cab vi โดยสารในรถรับจ้าง
cab vt โดยสารในรถรับจ้าง
cab n รถรับจ้าง
cab rank n ที่จอดรถแท็กซี่สำหรับรอผู้โดยสาร
cab stand n ที่จอดรถแท็กซี่สำหรับรอผู้โดยสาร
cabal n กลุ่มคนที่รวมกลุ่มกันอย่างลับๆ เพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง
cabala n คำสอนที่เป็นความลับ
cabana n ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัว (ที่ชายหาดหรือสระน้ำ)
cabaret n การแสดงบนเวที (เช่น การเต้นรำ)
cabbage n กะหล่ำปลี
cabbaged sl ที่อยู่ในสภาพสมองตาย
cabbaged sl หมดแรง
cabbaged sl เมามาก
cabbala n คำสอนที่เป็นความลับ
cabby n คนขับรถแท็กซี่ (คำไม่เป็นทางการ)
cabdriver n คนขับรถแท็กซี่
cabin n กระท่อม
cabin boy n เด็กรับใช้บนเรือ
cabin class n ผู้โดยสารเรือชั้นกลาง
cabin cruiser n เรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่
cabin fever n สภาพกดดันทางจิตใจที่เกิดจากการอยู่โดดเดี่ยว
cabinet n คณะรัฐมนตรี
cabinet n ชั้นหรือตู้วางของ
cabinet member n รัฐมนตรี
cabinet minister n รัฐมนตรี
cabinetmaker n คนที่มีอาชีพทำเกี่ยวกับงานไม้
cable n โทรเลข
cable n ระบบโทรทัศน์ที่ส่งสัญญาณผ่านสายเคเบิ้ล
cable vi ส่งโทรเลข
cable vt ส่งโทรเลข
cable n สายเคเบิ้ล
cable car n รถที่เคลื่อนที่โดยสายเคเบิ้ลที่อยู่ด้านบน (มักใช้ขึ้นหรือลงเขา)
cable television n ระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิล
cable TV n ระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิล
cablegram n โทรเลข
cabman n คนขับรถแท็กซี่
caboodle n กลุ่ม
caboose sl ก้น
cabriolet n รถยนต์เปิดประทุน
cabstand n ที่จอดรถแท็กซี่สำหรับรอผู้โดยสาร
caca sl อึ (ใช้กับเด็กๆ)
cacao n ต้นโกโก้
cacao n เมล็ดของต้นโกโก้
cacciatore adj ที่ปรุงด้วยเห็ด มะเขือเทศและสมุนไพร
cache n สถานที่เก็บซ่อนสิ่งของ
cachet n คุณสมบัติพิเศษที่ได้รับการชื่นชมและเป็นที่ยอมรับ
cachou n ยาอม
cack sl ฆ่าคน
cack sl ไร้สาระ
cack sl อึ
cack-handed adj งุ่มง่าม
cack-handed sl งุ่มง่าม
cackhander sl คนที่ถนัดมือซ้าย
cackle vi หัวเราะเสียงดังแหลม
cacky sl สกปรก
cacology n การออกเสียงผิด
caconym n ชื่อที่ไม่ถูกต้อง
cacophonous adj ที่มีเสียงดังมาก
cacophony n เสียงดังที่ผสมปนเปกัน (คำเป็นทางการ)
cactus n พืชจำพวกหนึ่งไม่มีใบพบมากในแถบทะเลทราย
cactus juice sl เหล้าแรง (ของเม็กซิโก)
CAD abbr การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบสิ่งต่างๆ เช่น สิ่งก่อสร้าง (คำย่อของ computer-aided design)
cad n ผู้ชายที่มีความประพฤติไม่ดี
cadaver n ซากศพ
cadaverous adj ซีดผอมเหมือนไม่สบาย
caddie n ผู้ที่ถือถุงกอล์ฟให้ผู้เล่นกอล์ฟ
caddis worm n ตัวอ่อนของแมลงปีกคู่มีขนชนิดหนึ่ง
caddish adj หยาบคาย
caddy n ผู้ที่ถือถุงกอล์ฟให้ผู้เล่นกอล์ฟ
caddy n กล่องชา
cadence n จังหวะ
cadence n ทำนองเสียงในการพูด
cadent adj เป็นจังหวะ
cadenza n การแสดงเครื่องดนตรีหรือร้องเดี่ยวสั้นๆ
cadet n นักเรียนทหาร
cadet corps n องค์การสำหรับฝึกทางทหารให้แก่นักเรียนในบางโรงเรียนของอังกฤษ
cadge vi ขอ
cadge vt ขอ
cadge from phrv ขอ (โดยไม่คิดว่าจะคืนให้) จาก
cadge off phrv ขอ (โดยไม่คิดว่าจะคืนให้) จาก
cadger n คนขอทาน
cadmium n แคดเมียม
cadre n กลุ่มคนที่ได้รับการฝึกเพื่อจุดประสงค์เฉพาะอย่าง
Caesar n จักรพรรดิของอาณาจักรโรมันที่ปกครองในช่วง 100-44 ปีก่อนคริสตศักราช
Caesar n จักรพรรดิซีซาร์
Caesar salad n สลัดชนิดหนึ่งประกอบด้วยผักกาดขนมปังกรอบและอาจมีไข่ต้มด้วยแล้วมีน้ำสลัดราดข้างบน
Caesar, Julius n จักรพรรดิของอาณาจักรโรมันที่ปกครองในช่วง 100-44 ปีก่อนคริสตศักราช
caesarean n การคลอดบุตรโดยการผ่าท้อง
caesarean section n การคลอดบุตรโดยการผ่าท้อง
caesareance n การคลอดบุตรโดยการผ่าท้อง
caesareance n การคลอดบุตรโดยการผ่าท้อง
caesura n การหยุด (คำที่เป็นทางการ)
caf? n ร้านกาแฟ (คำไม่เป็นทางการ)
cafe n ร้านกาแฟ
cafeteria n โรงอาหาร
cafetiere n หม้อต้มกาแฟชนิดหนึ่งที่มีที่กรองเหล็กที่ทำให้กาแฟจะไหลลงมาที่ก้นหม้อเมื่อพร้อมที่จะนำไปดื่ม
caff n ร้านกาแฟ (คำไม่เป็นทางการ)
caff sl ร้านกาแฟ
caffein n คาเฟอีน
caffeinated adj ที่มีคาเฟอีน
caffeine n คาเฟอีน
caffeinism n สภาวะมีคาเฟอีนมาเกินไปในร่างกาย
cage n กรง
cage in phrv เอาใส่กรง
cage in phrv จำกัดเสรีภาพ (มักใช้รูป passive voice)
cage up phrv เอาใส่กรง
cage up phrv จำกัดเสรีภาพ (มักใช้รูป passive voice)
cageling n กรงนก
cagey adj ที่ไม่ต้องการเปิดเผย (คำไม่เป็นทางการ)
cagey sl คนสุขุม
cagoule n เสื้อแจ๊คเกตมีหมวกคลุมหัวและสามารถกันลมและฝนได้
cahoots n การร่วมกันวางแผนหรือกระทำให้สิ่งที่ไม่ดี (คำสแลง)
Cain n ลูกชายของอดัมและอีฟ (ในคัมภีร์ไบเบิ้ล)
caique n เรือพายชนิดหนึ่งที่ใช้ในประเทศตุรกี
cairn n กองหินที่ทำไว้เพื่อเป็นเครื่องหมาย
Cairo n กรุงไคโร
Cairo n ไคโร
caisson n กล่องที่บรรจุอากาศเพื่อให้คนสามารถลงไปทำงานใต้น้ำได้ เช่น ในการสร้างสะพาน
cajole vt โน้มน้าว
cajole vi โน้มน้าว
cajole into phrv ล่อหลอกในเรื่อง
cajole out of phrv ล่อหลอกไม่ให้ทำ
cajole out of phrv ขอเงินจาก
cajolery vi สอพลอ (คำเก่า)
cajoling n การโน้มน้าว
cake n เค้ก
cake n ส่วนแบ่ง
cake in phrv ติดกรังเป็นก้อน
cake tin n ถาดหรือกระทะสำหรับอบเค้ก
cake tin n ภาชนะสำหรับเก็บขนมเค้ก
cake up phrv ติดกรังเป็นก้อน
cake with phrv ติดกรังเป็นก้อน
cakehole n ปาก (คำสแลง)
cakehole sl ปาก
cakewalk sl สิ่งที่ทำได้ง่ายมาก
calabash n พืชชนิดหนึ่งผลมีเปลือกแข็งหนาใช้เป็นภาชนะใส่น้ำได้
calaboose n คุก
Calabrese n ผักบรอคโคลีชนิดหนึ่ง
calamine n คาลาไมน์
calamine lotion n ของเหลวสีชมพูใช้ทาผิวเมื่อคันหรือถูกไหม้
calamitous adj ที่เป็นหายนะ
calamity n เหตุการณ์ที่เลวร้าย
calciferol n วิตามินดีสองรักษาโรคกระดูกผุ (rickets)
calcification n สภาพที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (คำเป็นทางการ)
calcify vi แข็งตัวโดยการเติมเกลือแคลเซียม
calcify vt ทำให้แข็งตัวโดยการเติมเกลือแคลเซียม
calcium n ธาตุชนิดหนึ่งมีสีขาวเงิน สัญลักษณ์ Ca
calculable adj ที่สามารถคาดการณ์ได้
calculable adj ที่สามารถคำนวณได้
calculate vt คาดการณ์ว่า
calculate vt คำนวณ
calculate vi คำนวณ
calculate for phrv กะ
calculate for phrv คาดไว้สำหรับ
calculate on phrv คาดการณ์
calculate on phrv ไว้วางใจใน
calculate upon phrv คาดการณ์
calculate upon phrv ไว้วางใจ
calculated adj ที่คิดพิจารณาไว้แล้ว
calculating adj ที่เก่งในการวางแผนเพื่อให้ตนเองได้เปรียบ
calculating machine n เครื่องคิดเลข
calculation n การคาดการณ์
calculation n การคำนวณ
calculator n เครื่องคิดเลข
calculi n นิ่ว (คำพหูพจน์ของ calculus)
calculous adj ที่เกี่ยวกับก้อนนิ่ว
calculus n นิ่ว
calculus n ระบบการคำนวณเกี่ยวกับจำนวนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เช่น ความเร็วของหินที่ตกลงมา
Calcutta n กัลกัตตา
Calcutta n เมืองกัลกัตตา
caldron n หม้อต้มขนาดใหญ่
calendar n ปฏิทิน
calendar n รายการแสดงเวลานัด
calendar girl n รูปภาพติดผนัง
calendar month n ระยะเวลาหนึ่งเดือนตามปฏิทิน
calendar year n ระยะเวลาหนึ่งปีตามปฏิทิน
calender n เครื่องที่ใช้สำหรับรีดผ้าหรือกระดาษ
calf n ลูกวัว
calf love n ความรักแบบเด็กๆ
calfskin n หนังลูกวัว
caliber n ขนาดลำกล้องของปืน
caliber n ความสามารถ
calibrate vt แสดงเครื่องหมายการวัด
calico n ผ้าฝ้ายแบบหนามักมีสีขาวไม่มีลาย
California n แคลิฟอร์เนีย
California n รัฐแคลิฟอร์เนีย
caliper n เครื่องมือชนิดหนึ่งสำหรับวัดขนาดวัตถุ
caliph n ผู้นำทางศาสนาของประเทศมุสลิม
calisthenics n การออกกำลังที่ตั้งใจให้ร่างกายแข็งแรงและได้สัดส่วน
calix n ถ้วย
calk vt อุดรูหรือรอยต่อในเรือเพื่อกันน้ำเข้า
call n การมาเยี่ยม
call n การเรียก
call n การสนทนาทางโทรศัพท์
call n ความต้องการ
call vt โทรศัพท์ไปหา
call vi โทรศัพท์ไปหา
call vt เรียก
call vi เรียก
call vt เรียกว่า
call n สัญญาณ
call a halt to idm หยุด
call a meeting idm เรียกประชุม
call a spade a spade idm พูดเปิดอก
call about phrv มาถึง (บ้าน, ที่ทำงาน, หรือสถานที่อื่น)
call about phrv โทรศัพท์คุยเรื่อง
call at phrv มาถึง
call attention to idm ทำให้สนใจ
call away phrv เรียกตัวไป (ปกติใช้ทางธุรกิจ)
call back phrv เรียกกลับมา
call back phrv โทรศัพท์กลับมา
call back phrv ตะโกนกลับ
call back phrv ทำให้ (บางสิ่ง) กลับคืนมา
call back phrv บอกให้กลับไปทำงาน
call back phrv จำ
call back phrv ถอนคำพูด
call by phrv พาไปบ้าน
call by phrv รู้จักกันในนาม
call by1 phrv แวะ (เมื่อผ่านมา)
call by2 phrv เรียกชื่อ
call down phrv เรียกให้ลงมาข้างล่าง
call down phrv ตำหนิ (คำไม่เป็นทางการ)
call down phrv เรียกให้ออกมาต่อสู้
call down phrv สั่งให้เริ่มโจมตีทางอากาศ (ทางทหาร)
call down on phrv ขอให้พระเจ้าลงโทษ
call for phrv รับ
call for phrv เรียกหา
call for phrv สมควรได้รับ
call forth phrv ทำให้เกิด
call forward phrv ขอให้ก้าวไปข้างหน้า
call girl n หญิงขายบริการที่ใช้โทรเรียกทางโทรศัพท์
call girl sl โสเภณี
call house sl ซ่องโสเภณี
call in phrv เรียกให้เข้ามาข้างใน
call in phrv เชิญมาบ้าน
call in phrv เรียกเก็บ (หนี้สิน)
call in phrv เลิกใช้ (เหรียญหรือธนบัตร)
call in phrv โทรเข้ามา
call in phrv แวะเยี่ยม (ไม่นาน)
call in phrv เชิญมา
call in phrv แวะเยี่ยม (ไม่นาน)
call in question idm สงสัยเกี่ยวกับ
call into phrv แวะเยี่ยม (ไม่นาน)
call into question idm สงสัยเกี่ยวกับ
call it a day idm เลิกงานและกลับบ้าน
call it a day idm ทำเสร็จไปแล้ว
call it a day idm เลิกทำบางสิ่ง
call it quits idm ตัดสินใจเลิกบางสิ่ง
call letters n รหัสที่ใช้อ้างถึงตัวผู้พูดในการสื่อสารทางวิทยุ
call number n เลขเรียกหนังสือในห้องสมุด
call of nature n ความจำเป็นที่จะต้องขับถ่าย
call of nature idm อยากไปห้องน้ำ (เป็นคำกล่าวเชิงขำขัน)
call off phrv ขาน (ชื่อ, คำฯลฯ)
call off phrv เลื่อน
call off phrv อยู่ห่างๆ
call off phrv ยุติ
call on phrv แวะเยี่ยม
call on phrv เลือก (ให้ทำบางสิ่ง)
call on phrv ใช้
call option n สิทธิในการซื้อ
call out phrv ตะโกนเรียก
call out phrv เรียกให้มาช่วย
call out phrv ทำให้เห็น
call out phrv กระตุ้นให้ประท้วงหยุดงาน
call out phrv เชิญให้ออกมาต่อสู้
call over phrv เรียกให้มาหา
call over phrv พูด
call over idm ดุด่า
call round phrv เยี่ยมเยียน (อย่างไม่เป็นทางการ)
call sign n รหัสที่ใช้อ้างถึงตัวผู้พูดในการสื่อสารทางวิทยุ
call someone into being idm ริเริ่ม
call someone to arms idm สั่งให้เข้าประจำการ (ทางทหาร)
call someone to mind idm จำ
call something into action idm เรียกร้องให้เริ่มหรือทำบางสิ่ง
call something into play idm คล่องแคล่ว
call the name of vt เรียก
call the shots idm ตัดสินใจ
call the tune idm ตัดสินใจ
call to phrv ขอให้อธิบาย
call to mind vt ทำให้หวนคิดถึง
call to order idm บอกให้เป็นระเบียบ
call together phrv ขอให้มารวมกัน
call up phrv ปลุกให้ตื่น
call up phrv โทรศัพท์หา
call up phrv สั่งให้เข้าประจำการในกองทัพ
call up phrv ทำให้หวนนึกถึง
call up phrv ทำให้มาถึง
call upon phrv แวะเยี่ยม
call upon phrv เลือก (ให้ทำบางสิ่ง)
call upon phrv ใช้
call-in n รายการที่ให้ผู้ชมหรือผู้ฟังโทรเข้าไปแสดงความคิดเห็น
call-out n การเรียกใช้บริการ
call-up n การเรียกเข้าประจำการ
callboy n ผู้ชายขายตัว
callboy n ผู้ที่ทำหน้าที่เรียกนักแสดงขึ้นเวที
callection n การรวบรวม
called adj ซึ่งชื่อว่า (คำโบราณ)
called adj ซึ่งตั้งตัวเป็น
caller n ผู้ประกาศ
calligrapher n ผู้คัดสำเนา
calligraphy n ศิลปในการคัดลายมือ
calling n การร้องเรียก
calling n อาชีพ
calling card n นามบัตร
calling together n การเรียกมาชุมนุม
calliper n เครื่องมือชนิดหนึ่งสำหรับวัดขนาดวัตถุ
callisthenics n การออกกำลังที่ตั้งใจให้ร่างกายแข็งแรงและได้สัดส่วน
callosity n ผิวหนังที่ด้านหนา
callous adj ใจดำ
callow adj ที่เด็กและขาดประสบการณ์
callup vt เกณฑ์ทหาร
callus n ผิวหนังที่ด้านหนา
calm n ความสงบ
calm vt ทำให้สงบ
calm adj ที่มีอารมณ์สงบ
calm adj ที่สงบเงียบ
calm down phrv ทำให้สงบ
calming adj ซึ่งทำให้เงียบสงบ
calmly adv อย่างไร้การเคลื่อนที่
calmly adv อย่างอดทน
calmly adv อย่างสงบ
calmness n ความสงบเยือกเย็น
calmness adj สงบ (ใจ)
calmness n ความเยือกเย็น
calmness n ความเงียบ
calmness n ความสงบเงียบ
Calor gas n แก๊สชนิดหนึ่งที่เก็บในสภาพที่เป็นของเหลวบรรจุในภาชนะเหล็กสำหรับใช้ในที่ที่ไม่มีเชื้อเพลิง
caloric adj ที่เกี่ยวกับพลังงาน
calorie n หน่วยพลังงานความร้อน
calorific adj ที่เกี่ยวกับความร้อน
calorimeter n เครื่องมือที่ใช้ในการวัดปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการต่างๆ
calumniate vt ใส่ร้าย
calumniation n การใส่ร้าย
calumnious adj ใส่ร้าย
calumny n การใส่ร้าย
Calvary n เนินเขาที่พระเยซูถูกตรึงกางเขน (ตั้งอยู่ใกล้เมืองเยรูซาเล็ม)
calve vt ออกลูก (ใช้กับวัว)
calve vi ออกลูก (ใช้กับวัว)
calx n เถ้าถ่านจากการเผาไหม้เหล็ก
calyx n กลีบใน
cam n ล้อหรือส่วนของล้อที่เปลี่ยนการหมุนเป็นการเคลื่อนไหวขึ้นลงหรือเคลื่อนไปหน้าหลัง
camaraderie n ความเป็นมิตร
camber n ลักษณะที่โค้งเป็นหลังเต่าของถนน
Cambodia n เขมร
Cambodian n คนกัมพูชา
Cambodian adj ที่เกี่ยวกับประเทศเขมร
Cambodian n ภาษาเขมร
cambric n ผ้าเนื้อบางสีขาวทำจากฝ้ายหรือลินิน
camcorder n กล้องถ่ายวีดีโอที่สามารถพกพาไปได้
came vi กริยาช่องที่ 2 ของ come
camel n อูฐ
camel driver n คนขี่อูฐ
cameleer n คนขี่อูฐ
camellia n ไม้พุ่มชนิดหนึ่งมีดอกสีขาว สีแดงหรือสีชมพู
camelopard n ยีราฟ
cameo n หินประดับที่ออกแบบให้นูนขึ้นจากพื้นสีเข้ม
camera n กล้องถ่ายภาพ
camera operator n ช่างภาพ
camera-shy adj ที่ไม่ชอบถูกถ่ายภาพ
cameraman n ช่างภาพ
Cameroon n คาเมรูน
Cameroon n ประเทศคาเมรูน
Cameroun n คาเมรูน
Cameroun n ประเทศคาเมรูน
camiknickers n ชุดชั้นในที่ประกอบด้วยชุดท่อนบนและกางเกงใน (มักทำด้วยผ้าไหม)
camisole n ชุดชั้นในท่อนบนของผู้หญิง
camomile n พืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง
camouflage n การอำพราง
camouflage vt อำพราง
camp n ค่ายพัก
camp vi พักอยู่ชั่วคราว
camp bed n เตียงผ้าใบมีน้ำหนักเบา
camp follower n ผู้ที่สนับสนุนกลุ่มหรือพรรคการเมือง แต่ไม่ได้เป็นสมาชิก
camp ground n ที่สำหรับตั้งแคมป์
camp out phrv ตั้งค่ายพัก
camp out phrv ใช้ชีวิตร่วมกับ
camp robber n นกชนิดหนึ่งที่ชอบขโมยอาหารจากที่ตั้งแค้มป์
camp up phrv กระทำเกินเลย (คำไม่เป็นทางการ)
campaign n การรณรงค์
campaign n การหาเสียง
campaign against phrv รณรงค์เพื่อ
campaign for phrv รณรงค์เพื่อ
campaign for phrv โฆษณาเผยแพร่
campaigning n การเมือง
campanile n หอระฆัง
campanology n การศึกษาเกี่ยวกับระฆังและศิลปะของเสียงระฆัง
camparable adj ที่เปรียบเทียบกัน
camper n ผู้ที่ตั้งแคมป์
campfire n กองไฟที่ก่อขึ้นกลางแจ้งโดยผู้ตั้งแคมป์
campground n ค่ายพัก
camphor n สารสีขาวมีกลิ่นฉุน
camping gas n แก๊สที่บรรจุในภาชนะเล็กๆ สำหรับใช้เมื่อไปตั้งแคมป์
camping ground n ค่ายพัก
camping site n ที่สำหรับตั้งแคมป์
camping site n ที่สำหรับตั้งแคมป์
campsite n ที่สำหรับตั้งแคมป์
campstool n เก้าอี้เล็กๆ พับได้สำหรับใช้สำหรับไปตั้งแคมป์
campthief n นกชนิดหนึ่งที่ชอบขโมยอาหารจากที่ตั้งแค้มป์
campus n พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
camputation n การคำนวณ
camshaft n แกนของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่หมุนได้ (เช่น ล้อ)
can n กระป๋อง
can n คุก (คำสแลง)
can vt บรรจุกระป๋อง
can n ปริมาณหนึ่งกระป๋อง
can n ห้องน้ำ (คำสแลง)
can aux สามารถ
can opener n ที่เปิดกระป๋อง
can-shaker sl ผู้หาทุน
Canada n แคนาดา
Canada n ประเทศแคนาดา
Canadian n ชาวแคนาดา
Canadian adj ที่เกี่ยวกับประเทศแคนาดา
canal n คลอง
canal boat n เรือที่มีลักษณะแคบและยาวใช้แล่นในคลอง
canalboat n เรือยาวและแคบใช้แม่น้ำลำคลอง
canalise vt ทำให้แม่น้ำลึกหรือกว้างขึ้น
canalize vt ทำให้แม่น้ำลึกหรือกว้างขึ้น
canape n ขนมปังเล็กๆ หรือขนมปังกรอบที่มีชีส เนื้อหรือเนื้อปลาอยู่ข้างบน (ใช้เสิร์ฟในงานเลี้ยง)
canary n สีเหลืองสว่าง
canary sl นักร้องหญิง
Canberra n แคนเบอรา
Canberra n เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย
cancan n การเต้นรำที่ผู้หญิงยืนเรียงหน้ากระดานและเตะเท้าสูง
cancel n การยกเลิก
cancel vi ยกเลิก
cancel vt ยกเลิก
cancel vt ลบทิ้ง
cancel out phrv หักลบหนี้สิน
cancel out phrv พอๆ กับ
cancelation n การยกเลิก
cancellate adj บาง (ใช้กับเนื้อกระดูก)
cancellation n การยกเลิก
cancellous adj บาง (ใช้กับเนื้อกระดูก)
cancer n มะเร็ง
cancer n โรคมะเร็ง
cancer stick sl บุหรี่
cancerous adj ที่ทำให้เกิดมะเร็ง
candelabra n การเต้นรำที่ผู้หญิงยืนเรียงหน้ากระดานและเตะเท้าสูง
candelabra n เชิงเทียน
candelabrum n เชิงเทียนที่มีแขนหลายอันสำหรับใส่เทียน
candid adj ตรงไปตรงมา
candid camera n ช่างภาพอิสระที่ถ่ายภาพคนมีชื่อเสียงโดยมักล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว
candida n เชื้อราชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ (โดยเฉพาะในช่องปากหรือช่องคลอด)
candidate n ผู้ท้าชิง
candidate n ผู้สมัคร
candidly adv เปิดเผย
candidly adv ตามธรรมชาติ
candidly adv อย่างเปิดเผย
candidly adv อย่างเปิดเผยให้รู้
candidly adv ซื่อสัตย์
candied adj ที่เคลือบด้วยน้ำตาล
candied sl ติดยาเสพติด (โคเคน)
candle n เทียน
candle stick n เชิงเทียนที่วางอยู่บนกำแพงหรือกระจกอื่น ๆ
candle-lit adj ที่ให้แสงสว่างด้วยเทียน
candleholder n เชิงเทียนที่มีแขนหลายอันสำหรับใส่เทียน
candleholder n เชิงเทียน
candlelight n แสงเทียน
candlelit adj ที่ให้แสงสว่างด้วยเทียน
Candlemas n พิธีฉลองของชาวคริสต์ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ (จัดเพื่อระลึกพระแม่มารีและพระบุตรคือพระเยซู)
candlestic n เชิงเทียนที่มีแขนหลายอันสำหรับใส่เทียน
candlestick n เชิงเทียน
candlewick n ไส้เทียน
candor n ความตรงไปตรงมา
candour n ความตรงไปตรงมา
candy n ขนมหวาน (เช่น ทอฟฟี่หรือช็อคโกแลต)
candy n คำเรียกยาเสพย์ติดเช่น เฮโรอีนหรือโคเคน (คำสแลง)
candy apple n ทอฟฟี่ที่มีไส้แอปเปิลข้างใน
candy bar n ช็อคโกแลตหรือขนมที่มีลักษณะเป็นแท่งแบน
candy cane n ทอฟฟี่มีรูปร่างเป็นแท่งมักเป็นลายขาวแดง
candy store n ร้านขายลูกกวาด
candy store n ร้านขายลูกกวาด
candy store n ร้านขายลูกกวาด
candy-ass sl คนขี้กลัว
candy-striped adj ที่มีลายบนสีพื้น (มักเป็นเส้นสีแดงหรือชมพูบนพื้นสีขาว)
candyfloss n ขนมสายไหม
cane n ไม้เท้า
cane n ไม้ไผ่
cane n ไม้เรียว
cane sugar n ซูโครส
caned sl เมาเหล้าหรือเมายา
canful n ปริมาณหนึ่งกระป๋อง
canine n เขี้ยว
canine adj ที่เกี่ยวกับสุนัข
canine n สุนัข
canine tooth n เขี้ยว
Canis aureus n หมาใน (พบในแอฟริกาและเอเชีย)
canister n กระป๋องสเปรย์
canister n กล่องบรรจุอาหาร
cank sl จ้อ
cank sl เม้าท์
canker n สัตว์ร้าย
canker sore n แผลในปาก
cannabis n กัญชา
canned adj ที่บรรจุในกระป๋อง
cannelloni n อาหารประเภทพาสต้าชนิดหนึ่งที่ยัดไส้พาสต้าด้วยชีสหรือเนื้อ ราดซ้อสข้างบนแล้วนำไปอบ
cannery n โรงงานบรรจุอาหารกระป๋อง
cannibal n ผู้ที่กินเนื้อคนสดๆ
cannibalise vt นำชิ้นส่วนของอีกเครื่องยนต์หนึ่งมาซ่อมหรือสร้างอีกเครื่องยนต์หนึ่ง
cannibalize vt นำชิ้นส่วนของอีกเครื่องยนต์หนึ่งมาซ่อมหรือสร้างอีกเครื่องยนต์หนึ่ง
cannon vi ชน
cannon n ปืนใหญ่
cannon fodder n ทหารที่ถูกคิดว่าเป็นเพียงวัตถุที่ใช้ทำสงคราม
cannonade n การยิงต่อเนื่องของปืนใหญ่
cannonball n ลูกกระสุนเหล็กขนาดใหญ่
cannoneer n ทหารที่ยิงปืนใหญ่
canny adj ฉลาดหลักแหลม
canoe n เรือชนิดหนึ่งทรงเรียวแหลม
canola n ต้นไม้ชนิดหนึ่งปลูกไว้เพื่อเป็นอาหารสัตว์ เมล็ดสามารถทำน้ำมันได้
canon n หลักการทั่วไป
canonic adj ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
canonic adj ที่เกี่ยวกับหลักทางศาสนา
canonical adj ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
canonical adj ที่เกี่ยวกับหลักทางศาสนา
canonise vt ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นนักบุญ
canonize vt ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นนักบุญ
canoodle vt กอดจูบกันในเชิงชู้สาว
canopy n ท้องฟ้า
canopy n สิ่งที่ใช้คลุมเพื่อปกป้องสิ่งอื่น
cans sl หูฟัง
cant n การพูดอย่างไม่จริงใจ (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศาสนาหรือศีลธรรม)
cant n ความลาดเอียง
cant vt เอียง
cant sl พูด
cant sl โกหก
cant over phrv เอียง
cantaloup n แคนตาลูป
cantaloupe n แคนตาลูป
cantankerous adj ขี้หงุดหงิด (คำไม่เป็นทางการ)
cantata n การเล่นดนตรีและร้องเพลงที่มีเนื้อหาทางศาสนา
canteen n โรงอาหาร
canter n การวิ่ง (เร็วกว่าการวิ่งเหยาะและช้ากว่าการควบวิ่ง)
canter vt วิ่ง (เร็วกว่าการวิ่งเหยาะและช้ากว่าการควบวิ่ง)
canter vi วิ่ง (เร็วกว่าการวิ่งเหยาะและช้ากว่าการควบวิ่ง)
Canterbury n แคนเทอเบอรี่ (ประเทศอังกฤษ)
Canterbury n เมืองแคนเทอเบอรี่ (ประเทศอังกฤษ)
canticle n เพลงทางศาสนาสั้นๆ เนื้อร้องนำมาจากคัมภีร์ไบเบิ้ล
cantilever n ไม้หรือเหล็กที่ยื่นจากกำแพงเพื่อรองรับน้ำหนักของสิ่งก่อสร้าง เช่น สะพาน
cantillate vi ท่องบทสวดเป็นทำนอง
canting adj ที่ไม่จริงใจ
canto n ตอนหนึ่งของบทกวี
canton n หน่วยการปกครองเล็กๆ หน่วยหนึ่ง (โดยเฉพาะในสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส)
Cantonese n ชาวจีนกวางตุ้ง
Cantonese n ภาษาจีนกวางตุ้ง
cantonment n ค่ายทหารชั่วคราว
cantor n ผู้ที่เป็นนักร้องนำในโบสถ์ยิว
canvas n ผ้าที่มีลักษณะหนาและหยาบ
canvass n การสำรวจความคิดเห็น
canvass vi เดินทางไปเพื่อถามผู้คนเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
canvass vt เดินทางไปเพื่อถามผู้คนเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
canvass vt ตรวจสอบอย่างละเอียด
canvass for phrv ลงเสียงสนับสนุน (ก่อนการเลือกตั้งจริง)
canvasser n ผู้สำรวจประชามติ
canyon n หุบเขาลึก (มักจะมีสายน้ำไหลระหว่างหุบเขาด้วย)
cap vt แตะหมวกคำนับ
cap n ฝาครอบ
cap vt สวมหมวก
cap n หมวก
cap n อักษรตัวใหญ่
cap in hand idm อย่างนอบน้อม
capability n ความสามารถ
capable adj ที่ทำได้ดี
capable adj ที่สามารถทำได้
capableness n ความมีประสิทธิภาพ
capably adv อย่างที่ทำได้ดี
capacious adj ที่สามารถบรรจุได้มาก
capaciousness n ความกว้างใหญ่
capacitance n ความสามารถในการประจุกระแสไฟฟ้า
capacitate vt ทำให้มีคุณสมบัติพอ
capacitor n อุปกรณ์ชนิดหนึ่งใช้ในการเก็บสะสมไฟชั่วคราว
capacity n ความสามารถทางร่างกายหรือจิตใจ
capacity n ปริมาณสูงสุดที่จะรับได้
caparison n เครื่องแต่งกายสำหรับม้าสงครามในสมัยก่อน
cape n เสื้อคลุมไม่มีแขน
cape n แหลม
caper vi กระโดดไปรอบๆ อย่างสนุกสนาน
caper n การกระโดดอย่างสนุกสนาน
capillary n เส้นเลือดดำ
capital n ข้อได้เปรียบ
capital n คนร่ำรวย
capital adj ดีเยี่ยม
capital adj ที่เป็นหลัก
capital n เมืองหลวง
capital n ศูนย์กลางของกิจกรรมบางอย่าง
capital city n มหานคร
capital letter n ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษ
capital levy n ภาษีทรัพย์สิน
capital punishment n โทษประหาร
capital ship n เรือรบขนาดใหญ่
capitalism n ระบบทุนนิยม
capitalist n คนร่ำรวย
capitalist n ผู้ลงทุน
capitalize vt ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่
capitalize vi ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่
capitalize vi ได้ผลประโยชน์
capitalize on phrv ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่จาก
capitation n ค่าธรรมเนียมต่อคน
capitol n อาคารหน่วยงานของรัฐ
capitulate vi ยอมทำตาม
capitulation n การยอมทำตาม
capitulation n บทสรุป
capo n คาโป้
capo n หัวหน้ากลุ่มมาเฟีย
capon n ไก่ตอน (ตัวผู้)
caponize vt ตอน
caprice n การเปลี่ยนใจอย่างกะทันหัน
caprice n แนวโน้มที่จะเปลี่ยนใจ
capricious adj ที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนใจอย่างกะทันหัน
Capricorn n สัญลักษณ์ตัวที่สิบในจักรราศีซึ่งมีตัวเป็นแพะแต่หางเป็นปลา
capsize vi คว่ำ
capsize vt ทำให้เรือคว่ำ
capsized adj จมอยู่ใต้น้ำ
capstan n เครื่องสำหรับฉุดดึงของหนัก
capstone n จุดสูงสุด
capstone n หินที่วางอยู่บนกำแพง
capsule n ข้อสรุปสั้นๆ
capsule n ยาที่อยู่ในหลอดเล็กๆ
capsule adj เล็กมาก
capsule n ส่วนของยานอวกาศที่นักบินอวกาศอาศัยอยู่และใช้เดินทางกลับสู่พื้นโลก
capsule adj สั้นมาก
capsule n สิ่งปิดผนึก
captain n กัปตัน
captain n หัวหน้าทีม
captain of industry sl นายทุน
caption n คำบรรยายใต้ภาพ
captious adj ที่บ่นกับเรื่องไร้สาระ
captivate vt หว่านเสน่ห์
captivated adj รู้สึกเคลิบเคลิ้ม
captivated adj น่าดึงดูดใจ
captivating adj ที่มีเสน่ห์
captive adj ที่ไม่สามารถหนีได้
captive n นักโทษ
captivity n การถูกกักขัง
captor n ผู้จับ
capture vt เข้าครอบครองที่ดิน
capture vt จับกุม
caput n ศีรษะ
car n รถยนต์
car alarm n สัญญาณกันขโมยในรถยนต์
car bomb n ระเบิดที่ใส่ไว้ในรถเพื่อนำไปก่อการร้าย
car boot sale n การเปิดท้ายรถขายของ
car park n ที่จอดรถ
car phone n โทรศัพท์ที่ใช้ในรถยนต์
car pool n กลุ่มของคนที่มาใช้รถร่วมกันเพื่อไปในสถานที่เดียวกัน
car tax n ภาษีรถยนต์
car transporter n รถที่ใช้ขนรถยนต์ใหม่ที่จะนำไปขาย
car wash n สถานที่บริการล้างรถ
carabao n กระบือที่มีต้นกำเนิดทางเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
carafe n ขวดชนิดหนึ่งใช้ใส่น้ำดื่มหรือไวน์เพื่อเสิร์ฟที่โต๊ะอาหาร
caramel n คาราเมล
caramel adj ที่มีสีน้ำตาลอมเหลือง
caramel n สีน้ำตาลอมเหลือง
caramel appletoffee apple n ทอฟฟี่ที่มีไส้แอปเปิลข้างใน
caramelize vt ทำให้เป็นคาราเมล
caramelize vi เปลี่ยนเป็นคาราเมล
carapace n กระดองหรือเปลือกแข็งที่หุ้มตัวสัตว์
carat n กะรัต
caravan n กลุ่มคนเดินทาง
caravan vi เดินทางไปเป็นกลุ่ม
caravan inn n โรงแรมที่มีลานกว้างสำหรับกองคาราวาน
caravan inn n โรงแรมที่มีพื้นที่จอดรถคาราวาน
caravanning n การเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุด
caravansary n โรงแรมที่มีลานกว้างสำหรับกองคาราวาน
caravanserai n โรงแรมที่มีพื้นที่จอดรถคาราวาน
caraway n เครื่องเทศชนิดหนึ่งใช้ปรุงอาหารได้
carbide n สารประกอบของธาตุคาร์บอน
carbine n ปืนไรเฟิลชนิดหนึ่งมีน้ำหนักเบาและสั้น
carbohydrate n คาร์โบไฮเดรต
carbon n คาร์บอน
carbon black n เขม่า
carbon copy n สำเนาเอกสารที่คัดลอกโดยการใช้กระดาษคาร์บอน
carbon dating n การคำนวณอายุของวัตถุเก่าแก่โดยดูจากปริมาณคาร์บอน
carbon dioxide n ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
carbon monoxide n คาร์บอนมอนอกซ์ไซด์
carbon paper n กระดาษคาร์บอนที่ใช้ในการคัดลอกเอกสาร
carbon-14 dating n การคำนวณอายุของวัตถุเก่าแก่โดยดูจากปริมาณคาร์บอน
carbon-14 method n การคำนวณอายุของวัตถุเก่าแก่โดยดูจากปริมาณคาร์บอน
carbonaceous adj ที่ประกอบด้วยคาร์บอน
carbonate n เกลือของกรดคาร์บอน
carbonate n ที่เติมคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป
carbonated adj ที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
carbonated water n โซดา
carbonic acid gas n ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
carbonise vt ทำให้เปลี่ยนเป็นคาร์บอน
carbonise vi เปลี่ยนเป็นคาร์บอน
carbonize vt ทำให้เปลี่ยนเป็นคาร์บอน
carbonize vi เปลี่ยนเป็นคาร์บอน
carboy n ขวดขนาดใหญ่ใช้ใส่ของเหลวอันตราย เช่น น้ำกรด
carburetor n คาร์บูเรเตอร์
carcass n โครง (เช่น โครงเรือ)
carcass n ร่างกายมนุษย์
carcass n สิ่งที่ไร้ค่า
carcass sl ร่างใหญ่
carcinogen n สารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง
carcinogenic adj ที่ทำให้เกิดมะเร็ง
card n บัตรที่บรรจุข้อมูลทางตัวเลขหรือการเงิน
card n บัตรประจำตัว
card n บัตรภาพ (ที่เก็บสะสม)
card n บัตรรายการ
card n บัตรแสดงรายการไวน์ (ในภัตตาคาร)
card n บัตรอวยพร
card vt บันทึกคะแนน (ในสกอร์การ์ดในกีฬากอล์ฟ)
card n ใบเหลืองหรือใบแดง (ในกีฬาฟุตบอล)
card n โปสการ์ด
card n แผงหรือแผ่นวงจร (ทางวิศวกรรมไฟฟ้า)
card n ไพ่
card n รายการอาหาร
card vt แสดงบัตร (ประจำตัว)
card vt แปรงขนหรือเส้นใย
card n แปรงสำหรับแปรงเส้นใยให้เรียบ
card n อุปกรณ์แปรงขนสักหลาด
card sl ตัวตลก
card catalog n กล่องบรรจุบัตรข้อมูลที่เรียงลำดับตามตัวอักษร
card index n กล่องบรรจุบัตรข้อมูลที่เรียงลำดับตามตัวอักษร
card table n โต๊ะเล็กๆ ใช้สำหรับเล่นไพ่
card-carrying adj ที่เป็นสมาชิกขององค์กร (โดยเฉพาะทางการเมือง)
cardamom n กระวาน
cardboard n กระดาษแข็ง
cardboard city n พื้นที่สำหรับผู้ที่ที่ไม่มีบ้านอยู่และต้องใช้กล่องกระดาษเพื่อกันความหนาวเย็น
cardholder n ผู้ถือบัตร
cardiac adj ที่เกี่ยวกับหัวใจ
cardiac arrest n หัวใจวาย
cardialgia n อาการจุกเสียดท้อง
cardigan n เสื้อไหมพรมไม่มีปกและผ่าติดกระดุมหน้า
cardinal n พระในศาสนาคริสต์ที่มีลำดับชั้นสูงสุด
cardinal number n จำนวนนับ
cardinal point n จุดหลักสี่จุดที่แสดงทิศในเข็มทิศ (เหนือ, ใต้, ตะวันออกและตะวันตก)
cardinal sin n หนึ่งในบาปที่ร้ายแรง 7 ประการในศาสนาคริสต์ (หยิ่งยโส, ราคะ, อิจฉา, โมหะ, โลภ, ตะกละ, เกียจคร้าน)
cardinal virtue n คุณสมบัติของคนที่น่าเคารพอย่างมาก (ฉลาดรอบคอบ, ยุติธรรม, การควบคุมอารมณ์, ความอดทน)
cardiology n การศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวกับหัวใจ
cardiopulmonary resuscitation n การช่วยชีวิตด้วยการเป่าลมหายใจเข้าทางปาก
cardphone n โทรศัพท์สาธารณะที่ใช้บัตรในการโทร
cardpunch n เครื่องเจาะกระดาษ
cardsharp n คนโกงไพ่
cardsharper n คนโกงไพ่
care n การดูแล
care n ความระมัดระวัง
care n ความห่วงใย
care vi ดูแล
care vt ห่วงใย
care vi ห่วงใย
care about phrv ชอบมาก
care about phrv สนใจใน
care about phrv กังวลเกี่ยวกับ
care for phrv ชอบมาก
care for phrv สนใจแต่ตนเอง
care for phrv อยาก
care for phrv ดูแล
care for phrv ใช้อย่างระมัดระวัง
care giver n ผู้ที่ดูแลคนป่วยหรือคนแก่ที่บ้าน
care label n ป้ายบอกวิธีการซักที่ติดไว้ที่เสื้อผ้า
care package n สิ่งของสำหรับเพื่อนหรือญาติที่อยู่ห่างไกล
careen vi เคลื่อนที่อย่างเอียงไปเอียงมาและควบคุมไม่ได้
careening n การเอียงไปข้างหนึ่ง
career n อาชีพ
career break n ช่วงเวลาที่ออกจากงานระยะหนึ่งเพื่อไปทำบางสิ่งบางอย่าง (เช่น ดูแลบุตร)
careerist n ผู้ที่เห็นความสำเร็จของงานเหนือสิ่งอื่นใด
careers advice n การแนะแนวเกี่ยวกับอาชีพ
careers advisor n ผู้ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ
careers guidance n การแนะแนวเกี่ยวกับอาชีพ
careers officer n ผู้ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ
carefree n ที่ไร้กังวล
careful adj ระมัดระวัง
carefully adv อย่างระมัดระวัง
carefulness n ความระมัดระวัง
caregiver n ผู้ที่ดูแลคนป่วยหรือคนแก่ที่บ้าน
careless adj ไม่กังวล
careless adj ไม่ระมัดระวัง
careless lax adj สะเพร่า
carelessly adv อย่างไม่กังวล
carelessly adv อย่างไม่ระมัดระวัง
carelessness n ความไม่กังวล
carelessness n ความไม่ระมัดระวัง
carer n ผู้ที่ดูแลคนป่วยหรือคนแก่ที่บ้าน
caress n การสัมผัสด้วยความรัก
caress vt สัมผัสอย่างรักใคร่เอ็นดู
caressing adj ที่สัมผัสด้วยความรักใคร่
caret n สัญลักษณ์รูปตัววีคว่ำที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์อักษร (เพื่อแสดงว่ามีส่วนที่ต้องเติมเข้าไป)
caretaker adj ที่เข้ามาดูแลชั่วคราว
caretaker n ผู้ที่รับจ้างดูแล
caretaker government n รัฐบาลชั่วคราวที่ตั้งขึ้นเพื่อรอการเลือกตั้งครั้งใหม่
careworn adj ที่ดูเหนื่อยเพราะมีเรื่องกังวลมาก
carfare n ค่ารถ
carful n ปริมาณเต็มคันรถ
cargo n สินค้าที่บรรทุก
carhop n พนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารแบบขับรถเข้าไปได้
Caribbean n ชาวแคริเบียน
Caribbean adj ที่เกี่ยวกับหรือมาจากทะเลคาริบเบียน
caribou n กวางชนิดหนึ่งในแถบอเมริกาเหนือ
caricature n ภาพล้อเลียนบุคคล
caries n การผุกร่อนของกระดูกโดยเฉพาะฟัน
carillon n ระฆังที่เป็นชุด
caring adj ที่ห่วงใยผู้อื่น
carious adj ที่ผุกร่อน
carjacking n การจี้รถเพื่อให้ขับไปตามที่คนร้ายต้องการ
carload n จำนวนบรรทุกหนึ่งคันรถ
carminative adj ที่ทำให้ก๊าซถูกขับออกจากกระเพาะอาหาร
carminative n ยาที่ช่วยให้ก๊าซถูกขับออกจากกระเพาะอาหาร
carminative medicine n ยาที่ช่วยให้ก๊าซถูกขับออกจากกระเพาะอาหาร
carmine adj ที่มีสีแดงม่วงเข้ม
Carnaby Street n ถนนในเมืองลอนดอนที่มีชื่อเสียงในช่วง 1960-69 เนื่องจากมีร้านที่ขายเสื้อผ้าแฟชั่น
carnage n การฆ่าอย่างโหดร้าย
carnal adj ที่เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา
carnation n คาร์เนชั่น
carnation n ดอกคาร์เนชั่น
carnelian n หินที่มีสีแดง สีน้ำตาลแดงหรือสีขาว
carney n งานเฉลิมฉลองของมวลชน
carnie n งานเฉลิมฉลองของมวลชน
carnival n งานเฉลิมฉลองของมวลชน
carnivore n พืชกินแมลง
carnivore n สัตว์กินเนื้อ
carnivorous adj ที่กินเนื้อสัตว์อื่นเป็นอาหาร
carob n ต้นไม้ชนิดหนึ่งผลกินได้
carol n เพลงสวดหรือเพลงที่ร้องเพื่อความสนุกสนาน
carol service n พิธีทางศาสนาที่มีการร้องเพลงในศาสนาคริสต์
carotene n สารชนิดหนึ่งมีสีแดงหรือส้มพบมาในแครอทและผักอื่นๆ
carousal n การดื่มเหล้ากันอย่างหนัก
carouse n การดื่มเหล้ากันอย่างหนัก
carouse adj ที่ดื่มเหล้าจัดและบ่อย
carousel n ม้าหมุน
carp n การบ่นโดยใช้อารมณ์
carp vt บ่นถึงข้อผิดพลาด
carp n ปลาคาร์พ
carp at phrv ��จับผิด
carpal adj ที่เกี่ยวกับกระดูกข้อมือ
carpenter n ช่างไม้
carpenter vt ทำงานช่างไม้
carpentry n งานไม้
carper n ผู้ที่ชอบติเตียน
carpet vt คลุมด้วยพรม
carpet n พรม
carpet n ลักษณะพื้นผิวที่นุ่มเหมือนพรม
carpet muncher sl เลสเบี้ยน
carpet slipper n รองเท้าที่ใส่ในบ้านส่วนบนทำด้วยผ้า
carpet sweeper n เครื่องสำหรับกวาดทำความสะอาดพรม
carpet-bomb vt ทิ้งระเบิดจำนวนมากลงบนพื้นที่เล็กๆ
carpetbag n กระเป๋าที่ทำจากพรมใช้ในการเดินทาง
carpeting n พรม
carping adj ช่างจับผิด
carpool lane n ช่องถนนสำหรับรถยนต์ที่ใช้ร่วมกันหลายคน
carport n ที่จอดรถซึ่งสร้างโดยการต่อหลังคาจากด้านข้างตึก
carrel n ช่องหรือโต๊ะอ่านหนังสือเล็กเฉพาะบุคคล
carriage n การขนส่ง
carriage n ค่าขนส่ง
carriage n ตู้โดยสารรถไฟ
carriage n ท่าทาง
carriage n รถเข็นเด็ก
carriage n รถม้า
carriage clock n นาฬิกาเล็กๆ ที่มีหูหิ้ว
carriage way n ถนน
carried adj ที่ขนส่งไป
carrier n คนที่เป็นพาหะนำโรค
carrier n คนส่งหนังสือพิมพ์
carrier n คนส่งเอกสาร
carrier n โครงเหล็กวางของ (บนหลังคารถ)
carrier n บุคคลหรือบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง
carrier n บุรุษไปรษณีย์
carrier n ผู้ส่ง
carrier n เรือบรรทุกเครื่องบินรบ
carrier bag n ถุงสำหรับใส่ของ
carrier pigeon n นกพิราบสื่อสาร
carrion n เนื้อที่เน่าเปื่อย
carrion n สิ่งที่น่ารังเกียจ
carrot n แครอท
carrot top sl คำเรียกคนที่มีผมสีแดงหรือสีทอง
carrottop n คนที่มีผมแดง (คำไม่เป็นทางการ)
carroty n ที่มีสีส้ม (คำไม่เป็นทางการ)
carrousel n ม้าหมุน
carry n การขนส่ง
carry vt ขนส่ง
carry vt ขยายไปสู่
carry vi จดทะเบียน
carry vt ชักนำทางความรู้สึก
carry vi เดินทาง
carry vt ตั้งครรภ์
carry vt ถือไว้
carry vt บรรจุ
carry vt บอกข่าว
carry vt แบก
carry vt ประพฤติ
carry vi เป็นสื่อนำ
carry vt พก
carry vi มี (โทษ, ค่าปรับ)
carry vt ยึด (รองรับน้ำหนัก)
carry n ระยะ
carry vt ส่ง (จดหมาย)
carry vt สนับสนุน
carry about phrv นำติดตัวไป
carry all before one idm กวาดเรียบ
carry along phrv นำติดตัวไป
carry along phrv ทำให้หลงใหล
carry along phrv กระตุ้น
carry around phrv นำติดตัวไป
carry away phrv ทำด้วยความหุนหันพลันแล่น
carry away phrv ทำให้หลงใหล (มักใช้รูป passive voice)
carry away phrv ชักชวน
carry away phrv ทำให้ตื่นเต้น
carry back phrv คืน
carry back phrv ทำให้หวนนึกถึง
carry before phrv ประสบความสำเร็จในทุกสิ่ง (มักใช้ในภาษาเขียน)
carry coals to Newcastle idm ทำในสิ่งที่ไม่จำเป็น
carry down phrv ยกลงมา
carry down phrv สืบทอดไปยัง
carry forward phrv ผลักดัน
carry forward phrv ย้ายไป (ทางธุรกิจหรือการเงิน)
carry forward phrv ทำให้เดินหน้าต่อไป
carry in vt นำเข้า
carry into phrv นำเข้าไป
carry into phrv ทำตาม (แผนการ, ความตั้งใจ)
carry off phrv ทำได้สำเร็จ
carry off phrv เป็นสาเหตุความตาย
carry off phrv ชนะ (การแข่งขัน)
carry off phrv ประสบความสำเร็จในเรื่อง (ที่คนอื่นทำได้ยาก)
carry off phrv ฆ่า
carry off phrv ปลดเปลื้อง
carry off phrv พาออกไป (จากสถานที่)
carry off phrv ทำให้ตื่นเต้น
carry on phrv จัดการ
carry on phrv ดำเนินต่อไป
carry on phrv ทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
carry on phrv ดำเนินต่อไป (มักเป็นการเริ่มกระทำหลังจากชะงักหรือหยุดไป)
carry on phrv มีต่อ (มักเป็นงานเขียน)
carry on phrv สร้างต่อ
carry on phrv กังวล
carry on phrv โกรธ
carry on phrv มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับ (คำไม่เป็นทางการ)
carry on with phrv ดำเนินต่อไป (มักเป็นการเริ่มกระทำหลังจากชะงักหรือหยุดไป)
carry on with phrv มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับ
carry out phrv ทำให้สมบูรณ์
carry out phrv ทำให้สำเร็จ
carry over phrv เลื่อนออกไป
carry over phrv เป็นผลมาจาก
carry over phrv ทิ้งไว้ให้
carry someone with one idm ชักจูง
carry something with one idm จดจำได้ดี
carry the can sl รับผิดชอบในข้อผิดพลาด
carry the day idm ประสบความสำเร็จ
carry through phrv คงอยู่
carry through phrv ช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรค
carry through phrv ทำให้สำเร็จ
carry through phrv ทำสำเร็จ
carry through phrv ทำให้ผ่านพ้น
carry through phrv ทำให้อยู่รอด
carry through phrv ยกผ่าน (พื้นที่, เนื้อที่, สถานที่)
carry weight vi เป็นเรื่องสำคัญ
carry with phrv นำติดตัวไปด้วย
carry-on adj ที่เล็กและเบาพอที่จะนำขึ้นเครื่องบินไปได้
carryall n กระเป๋าเป้
carrying charge n ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพย์สิน
carrying out n การกระทำ
carryings-on n พฤติกรรมที่ไม่สมควร
carryout adj ที่พร้อมรับประทานเมื่อซื้อ
carryout n อาหารที่พร้อมรับประทานเมื่อซื้อ
carsick adj เมารถ
cart n เกวียน
cart vi ขี่เกวียน
cart vt บรรทุกเกวียน
cart n รถเข็นหรือรถลาก
cart vt ลาก
cart track n ถนนแคบๆ และมีพื้นผิวขรุขระ (ส่วนใหญ่จะอยู่ในฟาร์ม)
cartage n การขับรถม้าหรือเกวียน
carte n รายการอาหาร
carte blanche n การมีอิสระที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
cartel n กลุ่มบริษัทที่ตกลงราคาขายร่วมกันเพื่อไม่ให้มีการแข่งขันกัน
carter n คนขับเกวียน
cartilage n กระดูกอ่อน
cartilaginous adj เหมือนกระดูกอ่อน
carting n การขับรถม้าหรือเกวียน
cartload n จำนวนเต็มหนึ่งคันเกวียน
cartography n การทำแผนที่
carton n กล่อง (ภาชนะบรรจุอาหาร)
carton n กล่องกระดาษหรือพลาสติก
carton n จำนวนหนึ่งกล่อง
carton vt บรรจุลงกล่อง
carton material n แผ่นกระดาษแข็ง
cartonful n จำนวนหนึ่งกล่อง
cartoon n ภาพการ์ตูน
cartoon n ภาพล้อ
cartoon vi วาดการ์ตูน
cartoon adj เหมือนการ์ตูน
cartoon strip n การ์ตูนสั้นๆ ในหนังสือพิมพ์
cartoonist n นักเขียนการ์ตูน
cartride n สิ่งที่ขว้าง ปา หรือยิงออกไป เช่น ก้อนหิน จรวด
cartridge n ปลอกกระสุนปืน
cartridge n หลอดเล็กใส่ของเหลวหรือก๊าซเพื่อนำไปใส่เครื่องมืออื่น
cartridge holder n กล่อง
cartrigde clip n กล่อง
cartroad n ถนนแคบๆ และมีพื้นผิวขรุขระ (ส่วนใหญ่จะอยู่ในฟาร์ม)
cartulary n สมุดลงทะเบียน
cartwheel vt กลิ้ง
cartwheel n การตีลังกาล้อเกวียน
cartwheel n ล้อเกวียน
cartwheel n เหรียญขนาดใหญ่ (คำสแลง)
carve vt แกะสลัก
carve vt ตัด
carve vt แล่
carve out phrv สลักเป็นรูป
carve out phrv พยายามอย่างมากเพื่อประสบความสำเร็จ
carve up phrv แบ่งแยก (คำไม่เป็นทางการ)
carve up phrv แบ่งปัน (เช่น แบ่งเงิน) (คำไม่เป็นทางการ)
carve up phrv เจตนาทำร้าย (คำสแลง)
carve-up n การแบ่งแยก
carver n ช่างแกะสลัก
carvery n ร้านอาหารที่ขายอาหารจำพวกย่างเป็นหลัก
carving n สิ่งของแกะสลัก
carving fork n ส้อมขนาดใหญ่ที่ใช้จับเนื้อเพื่อตัด
carving knife n มีดสำหรับตัดเนื้อ
carwash n การล้างรถ
carwash n สถานที่ล้างรถ
caryatid n รูปปั้นผู้หญิงที่เสา
cas sl ปกติ (มาจาก casual)
Casanova n ผู้ชายเจ้าชู้
cascade vi ตกลงมาเหมือนน้ำตก
cascade n น้ำตก (โดยมากเป็นน้ำตกเล็กๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของน้ำตกใหญ่)
cascade n ลักษณะเหมือนน้ำตก
case n คดี
case n คนที่ไม่ปกติ
case n คนหรือสิ่งที่เป็นกรณีศึกษา
case n ปัญหา
case n เรื่องราว
case n เหตุการณ์
case n เหตุผลสนับสนุน
case n กรอบ
case n กล่องเล็กๆ
case n จำนวนคู่หนึ่ง
case vt ตรวจสอบ
case n ปลอกหมอน
case vt ปูพื้น
case vt ใส่กล่อง
case history n ประวัติบันทึก (ของผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับความลำบากในสังคม)
case study n การศึกษา
caseharden vt ใจแข็ง
caseharden vt ทำให้ผิวนอกแข็ง
caseload n จำนวนงานที่รับผิดชอบอยู่ (เช่น ของหมอหรือนักสังคมสงเคราะห์)
casement n หน้าต่างบานพับ
casement window n หน้าต่างบานพับ
caseous adj ที่เหมือนชีส
casework n งานที่ช่วยเกี่ยวกับปัญหาสังคม
cash n เงินสด
cash vt รับหรือจ่ายเงิน
cash account n เงินสดย่อย
cash aside phrv เลิกติดต่อกับ
cash card n เอทีเอ็ม
cash cow n ธุรกิจที่ทำกำไร
cash crop n พืชที่ปลูกเพื่อการค้า
cash desk n ที่จ่ายเงิน
cash discount n การลดราคาสำหรับผู้ที่จ่ายเงินสด
cash dispenser n เครื่องสำหรับกดเงินสดจากธนาคาร
cash down adj ที่จ่ายเงินเมื่อส่งมอบของ
cash flow n การไหลเวียนของเงินในธุรกิจการซื้อขาย
cash in phrv ตาย (คำสแลง)
cash in phrv ถอนตัว (ธุรกิจ)
cash in phrv แลกเป็นเงินสด
cash in phrv แลกเป็นเงินสด
cash in phrv ได้เปรียบ
cash machine n เครื่องสำหรับกดเงินสดจากธนาคาร
cash on delivery adj ที่จ่ายเงินเมื่อส่งมอบของ
cash register n เครื่องคิดเงิน
cash up phrv รวมเงิน (โดยเฉพาะเมื่อสิ้นสุดแต่ละวันในร้านค้าหรือร้านขายของ)
cash up phrv หาเงิน (เพื่อ)
cash-and-carry adj ที่จ่ายเป็นเงินสด
cash-in-hand adj ที่เป็นเงินสด
cash-strapped adj ที่มีเงินไม่พอ
cashbook n สมุดบัญชีเงินสด
cashbox n ตู้เซฟ
cashew n มะม่วงหิมพานต์
cashier n เจ้าหน้าที่การเงิน
cashier n พนักงานรับจ่ายเงิน
cashier vt ไล่ออก (ทหาร)
cashless adj ที่ทำโดยไม่ต้องใช้เงินสด
cashmere n ผ้าขนแพะ (แพะแถบฮิมารายัน)
cashpoint n เครื่องสำหรับกดเงินสดจากธนาคาร
casing n กรอบภายนอก
casino n บ่อนการพนัน
cask n ถังไม้ขนาดใหญ่ใส่ของเหลว
cask n ปริมาณที่บรรจุได้ในถังไม้
casket n ตลับ
casket vt บรรจุ
casket n หีบศพ
caskful n ปริมาณที่บรรจุได้ในถังไม้
casque n อวัยวะที่งอกจากศีรษะ (สัตว์)
cassava n แป้งมันสำปะหลัง
cassava n มันสำปะหลัง
cassette n ตลับเทป
cassette player n เครื่องเล่นเทป
cassette recorder n เครื่องเล่นและอัดเทป
cassette tape n เทปคาสเซท
cassock n เสื้อคลุมของบาทหลวง
cast n การคำนวณ
cast n การทำนาย
cast n การโยน
cast vt คำนวณ
cast vt จับฉลาก
cast n ชนิด
cast n โชคชะตา
cast vt ทำนาย
cast vt ทิ้ง
cast vt มองตรงไปยัง
cast vt โยน
cast vt เลือกตัวละคร
cast n สิ่งที่ได้จากการหลอม
cast n สิ่งภายนอก
cast vt หลอม
cast about phrv ค้นหา
cast alight phrv เป็นที่ยอมรับ
cast around phrv ค้นหา
cast aside phrv ละทิ้ง
cast aside phrv ละทิ้ง
cast away phrv ละทิ้ง
cast away phrv เลิกติดต่อกับ
cast back phrv หันกลับไปยัง
cast back phrv ประพฤติตัวเหมือน (ญาติหรือบรรพบุรุษ)
cast before phrv เสียไปโดยเปล่าประโยชน์
cast down phrv เสียใจกับ
cast down phrv ทำลาย
cast down phrv หมดกำลังใจ
cast in phrv มอบบทบาท
cast in phrv ใช้คำพูดแสดงความหมาย
cast in with phrv ตัดสินใจเข้าร่วม
cast iron n เหล็กชนิดหนึ่งมีคาร์บอนสูงทำให้แข็งแต่เปราะง่าย
cast off phrv ทิ้ง
cast off phrv ไม่สวมอีกต่อไป (เสื้อผ้า)
cast off phrv เลิกคบกับ
cast off phrv เป็นอิสระจาก
cast off phrv ลอกออก
cast off phrv ปลดเชือกเรือ
cast on phrv สงสัยในเรื่อง
cast on phrv ทำให้เกิดเงาทอดลงบน
cast out phrv ทิ้ง
cast out phrv ทำให้ละทิ้งสังคม
cast over phrv เต็มไปด้วย
cast over phrv ทำให้เกิดเงาทอดลงบน
cast round phrv ค้นหา
cast up phrv ขว้างขึ้นไป
cast up phrv คำนวณ
cast up phrv เตือนให้ระลึกถึง (สิ่งที่ไม่น่านึกถึง)
cast up phrv ป่วย
cast upon phrv สงสัยในเรื่อง
cast-off adj ที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้ว
cast-off skin n คราบ
castanets n เครื่องให้จังหวะชนิดหนึ่งเป็นไม้ 2 อันประกบกันมีรูปร่างคล้ายเปลือกหอย (ทำให้เกิดเสียงโดยถือไม้ทั้งสองอันไว้ในมือแล้วตีให้เกิดเสียง)
castaway n คนที่เรืออับปาง
caste adj เกี่ยวกับชนชั้น
caste n ชนชั้นหรือกลุ่มในสังคม
caste n วรรณะในศาสนาฮินดู
castellated adj ที่มีลักษณะเหมือนปราสาท
caster n ล้อเลื่อนที่ติดที่ฐานเก้าอี้หรือเฟอร์นิเจอร์
caster sugar n น้ำตาลทรายขาว
castigate vt ลงโทษ
castigate vt วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง
castigation n การต่อว่าอย่างรุนแรง
casting n การคัดเลือกนักแสดง
casting n สิ่งที่ได้จากการหลอม
casting vote n การลงคะแนนตัดสินโดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการประชุมเนื่องจากแต่ละฝ่ายมีคะแนนเท่ากัน
castle n คฤหาสน์
castle vi เดินหมาก
castle n ตัวเรือในเกมหมากรุก
castle n ปราสาท
castle n ป้อมปราการ
castle in Spain n วิมานในอากาศ
castle in the air n วิมานในอากาศ
castled adj ที่มีลักษณะเหมือนปราสาท
castor n ล้อเลื่อนที่ติดที่ฐานเก้าอี้หรือเฟอร์นิเจอร์
castor oil n น้ำมันที่ได้จากพืชชนิดหนึ่ง
castor sugar n น้ำตาลทรายขาว
castrate vt กำจัด
castrate vt ทำหมัน
castrate n สัตว์หรือคนที่ถูกทำหมัน
castrated adj ซึ่งไม่คนอยู่
castration n การทำหมัน
casual adj โดยบังเอิญ
casual adj ที่ไม่ค่อยสนใจ
casual adj เป็นบางครั้งบางคราว
casual adj ไม่เป็นทางการ
casual clothes n เสื้อผ้าชุดลำลอง
casual sex n การมีความสัมพันธ์ทางเพศกันแบบง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ)
casually adv โดยบังเอิญ
casually adv อย่างเป็นบางครั้งบางคราว
casually adv อย่างไม่เป็นทางการ
casually adv อย่างเรื่อยๆ
casualness n ความเป็นบางครั้งบางคราว
casualness n ความไม่เป็นทางการ
casualness n ความเรื่อยๆ
casualty n จำนวนคนตายหรือได้รับบาดเจ็บ
casuist n คนที่อ้างเหตุผลเพื่อทำให้เชื่ออย่างผิดๆ
casuistry n การใช้เหตุผลเพื่อทำให้เชื่ออย่างผิดๆ (คำไม่เป็นทางการ)
casus belli n เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดสงคราม
cat n คนผู้ชาย (คำสแลง)
cat vt เฆี่ยนด้วยแส้
cat n นักดนตรีแจ๊ซ (คำสแลง)
cat n แมว
cat n หญิงที่ถูกว่าในแง่ร้าย
cat vi อาเจียน
cat prf ลง
cat burglar n นักย่องเบา
cat flap n ช่องด้านล่างของประตู มีแผ่นพลาสติกปิด-เปิดได้สำหรับเป็นทางแมวเข้า-ออก
cat litter n วัตถุแห้งที่ใส่ในกล่องสำหรับถ่ายของสัตว์เลี้ยง (โดยเฉพาะแมว)
cat nap n การงีบ
CAT scanner n เครื่องถ่ายเอ็กซเรย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
cat-and-dog adj ที่เต็มไปด้วยการทะเลาะเบาะแว้ง (คำไม่เป็นทางการ)
cat-face n แผลเป็น
cat-o-nine-tails n แส้เก้าสายขมวดปมใช้ทำโทษนักโทษในอดีต
cata prf ลง
cataclysm n การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (โดยเฉพาะทางสังคมหรือการเมือง)
cataclysm n การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของเปลือกโลก
cataclysm n ความหายนะ
cataclysmic adj เกี่ยวกับแผ่นดินไหว
catacomb n หลุมฝังศพใต้ดินที่มีหลายๆ ห้อง
catafalque n ที่ตั้งหีบศพที่มีการประดับตกแต่ง
catalepsy n การเจ็บป่วยที่ผู้ป่วยไม่สามารถขยับเขยื้อนตนเองได้
catalog adj เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อ
catalog n บัญชีรายชื่อ
catalog vt บันทึกในบัญชีรายชื่อ
catalog n สิ่งที่ใช้บันทึกรายชื่อ เช่น สมุด ไฟล์
catalogue adj เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อ
catalogue n บัญชีรายชื่อ
catalogue vt บันทึกในบัญชีรายชื่อ
catalogue n สิ่งที่ใช้บันทึกรายชื่อ เช่น สมุด ไฟล์
catalysis n การเพิ่มปฏิกิริยาทางเคมี
catalyst n คนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
catalyst n ตัวเร่งปฎิกิริยา
catalytic converter n อุปกรณ์ที่ช่วยลดสารเป็นพิษในระบบท่อไอเสีย
catalyze vt ทำให้เป็นตัวกระตุ้น
catamaran n เรือใบที่มีลำเรือสองลำ
catamount n เสือภูเขา
catamount n สิงโตภูเขา
catana n ขบวนแห่
catapult vt ขว้างหรือยิงก้อนหิน
catapult n เครื่องยิงในสมัยโบราณ
catapult vt เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
catapult n หนังสติ๊กรูปตัววี
cataract n ต้อ
cataract n น้ำตกที่สูงชัน
catastrophe n การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของเปลือกโลก
catastrophe n ความล้มเหลว
catastrophe n ความหายนะ
catastrophe n จุดจบ
catatonic adj ที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ (เนื่องจากความเจ็บป่วยหรือช็อค)
catcall n เสียงร้องคล้ายแมว
catch n การจับ
catch vt เกี่ยว
catch vt เข้าใจ
catch vt จับ
catch vt จับได้
catch vt ชะงัก
catch vt ดึงดูด
catch vt ดู
catch vt ได้ยิน
catch vt ได้รับ
catch vi ติดไฟ
catch vt ตี
catch vt ทำให้แน่น
catch vt มาทัน (รถไฟ ฯลฯ)
catch vt รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส
catch n สิ่งที่จับได้
catch n สิ่งที่ทำทำติดอยู่ เช่น กลอนประตู
catch vt หลอกลวง
catch n อุปสรรคหรือปัญหาที่ซ่อนอยู่
catch alight phrv วางเพลิง
catch at phrv จับพิรุธได้ในเรื่อง
catch at a straw phrv พยายามช่วยตัวเองให้อยู่รอด
catch cold idm เป็นหวัด
catch crop n พืชโตเร็วที่ปลูกแซมระหว่างแถวของพืชอื่น
catch fire idm ลุกติดไฟ
catch flat-footed phrv จับได้อย่างไม่ทันตั้งตัว (คำไม่เป็นทางการ)
catch hold of phrv ยึด
catch in phrv ติดอยู่กับ
catch in phrv พบโดยบังเอิญ (ที่บ้าน, ที่ทำงานหรือที่อื่นๆ)
catch in phrv ผูกให้แน่น (เพื่อให้เล็กลง)
catch it idm โดนลงโทษ (คำไม่เป็นทางการ)
catch napping idm พบว่านอนหลับ
catch napping idm จับได้ว่าทำผิด (คำไม่เป็นทางการ)
catch of phrv ยึด
catch off phrv ทำให้แปลกใจ (เพราะคาดไม่ถึง)
catch on phrv เข้าใจ
catch on phrv ได้รับความนิยม
catch on phrv เข้าใจสิ่งที่พูด (คำพูดตลก)
catch out phrv จับได้ว่าทำผิด (โกหก, ขี้โกงฯลฯ)
catch phrase n วลีที่พูดหรือใช้กันแพร่หลาย
catch red-handed idm จับได้ขณะกระทำผิด
catch short idm ขาดแคลนสิ่งที่จำเป็น
catch sight of phrv สังเกตุเห็น
catch someone in the act idm จับได้คาหนังคาเขา
catch up phrv คว้า
catch up phrv เกี่ยวไว้กับ
catch up phrv ตามทัน
catch up phrv ทำให้หมดหวัง
catch up phrv จับผิด
catch up with phrv จับได้
catch up with phrv พบ
catch up with phrv พยายามที่จะเข้าใจ
catch up with phrv เริ่มเกิดปัญหา
Catch you later sl เอาไว้ค่อยคุยกัน
catch-as-catch-can idm สิ่งดีที่สุดที่สามารถหาได้
catchall n สิ่งที่ใช้เก็บสิ่งของกระจุกกระจิก (เช่น ถุงหรือลิ้นชัก)
catcher n ผู้เล่นที่อยู่หลังผู้ตีมีหน้าที่รับลูกบอลเมื่อผู้ตีตีไม้ได้ (กีฬาเบสบอล)
catching adj ที่ติดต่อได้ง่าย (โรค)
catchment n การเก็บกักน้ำ
catchment n น้ำที่กักไว้
catchment n สิ่งที่ใช้เก็บกักน้ำ เช่น อ่างเก็บน้ำ
catchment area n พื้นที่รับน้ำของแม่น้ำหรือทะเลสาบ
catchpenny adj ที่มีราคาถูกทำให้ขายได้ง่าย
catchphrase n วลีที่พูดหรือใช้กันแพร่หลาย
catchup n ซอสมะเขือเทศ
catchword n คำพูดหรือวลีที่เป็นที่นิยมมักจะอยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง
catchy adj ที่โกง
catchy adj ที่จำได้ง่าย
catchy adj น่าดึงดูด
catchy adj เป็นพักๆ
catechise vt สอนหลักการของศาสนาคริสต์โดยการถามตอบ
catechism n คำถามและคำตอบที่ใช้ในการสอนถึงหลักการของศาสนาคริสต์
catechize vt สอนหลักการของศาสนาคริสต์โดยการถามตอบ
catechumen n คริสต์ศาสนิกชนใหม่ที่ผ่านพิธีรดน้ำมนต์
categorical adv อย่างแท้จริง
categorize vt จัดหมวดหมู่
categorize vt แยกแยะ
category n หมวด
cater vt จัดหาให้
cater for phrv จัดเตรียมอาหารไว้ให้
cater for phrv จัดหาสิ่งที่ต้องการไว้ให้
cater for phrv พิจารณา
cater to phrv จัดหาสิ่งที่ต้องการไว้ให้
cater-cornered adj ที่เป็นเส้นทแยงมุม
cater-cornered adv อย่างที่เป็นเส้นทแยงมุม
caterer n คนที่ขายหรือให้บริการด้านอาหาร
caterpillar n คนที่รีดไถจากผู้อื่น
caterpillar n หนอนผีเสื้อ
caterpillar tractor n รถตีนตะขาบ
caterpillar vehicle n รถตีนตะขาบ
caterwaul vi ส่งเสียงดังน่ารำคาญเหมือนแมว
catfight n การโต้เถียงอย่างรุนแรง (โดยเฉพาะระหว่างผู้หญิง)
catgut n เอ็นที่ทำจากไส้แกะใช้ในเครื่องดนตรีประเภทสาย
cath prf ลง
catharsis n การปลดปล่อยอารมณ์ที่รุนแรง (โดยอาจได้รับอิทธิพลจากละครหรือเพลง) เพื่อให้อารมณ์นั้นอ่อนลง
Cathay n ชื่อเดิมของประเทศจีน
cathedral n โบสถ์ที่สำคัญ
catherine wheel n ดอกไม้ไฟที่หมุนเป็นวงล้อ
catheter n สายหรือท่อที่สอดเข้าไปในร่างกายเพื่อเอาของเหลวออกมา
cathode n ขั้วลบ
cathode ray tube n หลอดภาพ
Catholic adj เกี่ยวกับโบสถ์คาทอลิก
catholic adj ใจกว้าง
catholic adj ที่กว้างขวางทั่วไป
Catholic n สมาชิกของโบสถ์คาทอลิก
Catholicism n ศรัทธาและการปฏิบัติของนิกายโรมันคาทอลิก
catholicity n ความเป็นคาธอลิก
cathouse n ซ่อง
cation n ไอออนบวก
catkin n ดอกไม้ของพืชบางชนิดที่มีลักษณะเป็นช่อยาวห้อยลงมาหรือถ้าสั้นจะชี้ขึ้น
catlike adj ที่เหมือนแมว
catmint n ต้นไม้ชนิดหนึ่งมีกลิ่นดึงดูดแมว
catnap n การงีบหลับ (คำไม่เป็นทางการ)
catnap vi งีบหลับ
catnip n ต้นไม้ชนิดหนึ่งมีกลิ่นดึงดูดแมว
catsuit n ชุดเสื้อกางเกงติดกันรัดรูป
catsup n ซอสมะเขือเทศ
cattery n สถานที่รับเลี้ยงแมว
cattish n ที่เหมือนแมว
cattle n วัวควาย
cattle corn n อาหารเหลว
cattle farmer n เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
cattle farmer n เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
cattle grid n ไม้ที่วางพาดปากหลุมที่อยู่ในถนนเพื่อให้รถผ่านไปได้แต่สัตว์ เช่น วัวหรือแกะ ผ่านไม่ได้
cattle guard n ไม้ที่วางพาดปากหลุมที่อยู่ในถนนเพื่อให้รถผ่านไปได้แต่สัตว์ เช่น วัวหรือแกะ ผ่านไม่ได้
cattle market n ตลาดค้าวัวควาย
cattle pen n คอกสัตว์
cattle truck n พาหนะขนส่งวัวควาย
cattleman n คนที่ทำอาชีพปศุสัตว์
cattleya n กล้วยไม้จำพวกคัทลียา
catty adj ที่มีเจตนาร้าย (คำไม่เป็นทางการ)
catty-corner adv อย่างที่มีลักษณะเป็นทแยงมุม
catwalk n พื้นที่ยกสูงขึ้นเป็นทางยาวและแคบ (สำหรับนางแบบเดินแบบ)
Caucasian n ชาวผิวขาว
Caucasian n ชนผิวขาว
Caucasoid n ชาวผิวขาว
Caucasoid n ชนผิวขาว
caucus n การประชุมของสมาชิกหรือกลุ่มผู้นำของพรรคการเมืองเพื่อลงคะแนนเลือกหรือวางแผนทางการเมือง
caudal adj ที่เกี่ยวกับหาง
caudex n ก้านดอกไม้
caudex n ก้าน
caught vi กริยาช่อง 2 และ 3 ของ catch
caught vt กริยาช่อง 2 และ 3 ของ catch
caught in the act adj ซึ่งจับได้คาหนังคาเขา
cauldron n หม้อต้มขนาดใหญ่
cauliflower n ต้นกะหล่ำดอก
cauliflower ear n หูที่ผิดรูปเนื่องจากได้รับบาดเจ็บ (โดยเฉพาะจากการชก)
caulk n วัสดุที่ใช้อุดรอยรั่ว
caulk vt อุดรอยรั่ว
causable adj ที่สามารถเป็นเหตุผลได้
causal adj เกี่ยวกับสาเหตุ
causality n ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล
causation n การเป็นสาเหตุให้เกิดผลขึ้น
causative adj ที่เป็นสาเหตุ (คำไม่เป็นทางการ)
cause vt ทำให้เกิด
cause n สาเหตุ
cause n หัวเรื่องของการอภิปราย
cause n เหตุผลที่ดี
cause to become vt ทำให้เป็น
caused adj เนื่องจาก
causeless adj ที่ปราศจากเหตุผล
causerie n การพูดคุย
causeway n ถนนหรือทางที่ข้ามแหล่งน้ำ
causing n การเป็นสาเหตุให้เกิดผลขึ้น
causing adj ที่เป็นสาเหตุ (คำไม่เป็นทางการ)
causing sweat adj ซึ่งทำให้เหงื่อออก
caustic adj ซึ่งถากถาง
caustic adj ซึ่งสามารถทำลายหรือกัดกร่อนได้
caustic n สารที่ใช้ละลายสารอื่น
caustic soda n โซเดียมไฮดรอกไซด์
caustically adv อย่างเสียดสี
causticity n การถากถาง
cauterise vt ทำให้แผลไหม้ด้วยความร้อนหรือสารเคมีเพื่อให้เลือดหยุดไหลหรือป้องกันการติดเชื้อ
cauterize vt ทำให้แผลไหม้ด้วยความร้อนหรือสารเคมีเพื่อให้เลือดหยุดไหลหรือป้องกันการติดเชื้อ
caution n การตักเตือน
caution n ความระมัดระวัง
caution vt เตือน
caution vt แนะนำ
caution about phrv ตักเตือน
caution against phrv ตักเตือน
cautionary adj ที่ให้คำแนะนำหรือคำเตือน
cautious adj รอบคอบ
cautious adj ระมัดระวัง
cautiously adv อย่างระมัดระวัง
cautiously adv อย่างระมัดระวัง
cautiously adv อย่างสุขุมรอบคอบ
cautiously adv ระมัดระวัง
cautiously adv อย่างระมัดระวัง
cautiously adv อย่างปลอดภัย
cautiously adv อย่างระมัดระวัง
cautiousness n ความระมัดระวัง
cautiousness n ความระมัดระวัง
cavalcade n ขบวนม้าหรือยานพาหนะในพิธี
cavalier n นักรบบนหลังม้า
cavalierly adv โดยไม่ใส่ใจ
cavalry n ทหารม้า
cavalryman n ทหารม้า
cave n ถ้ำ
cave vt ทำให้เป็นโพรง
cave n ห้องเก็บของใต้ดิน
cave dweller n มนุษย์ในยุคหินที่อาศัยอยู่ในถ้ำ
cave dweller n มนุษย์ในยุคหินที่อาศัยอยู่ในถ้ำ
cave in phrv ล้มเหลว
cave in phrv ยอมทำตาม
cave man n มนุษย์ในยุคหินที่อาศัยอยู่ในถ้ำ
cave-in n การพังทลายลง (ในใต้พื้นที่เป็นโพรง)
caveat n คำเตือนเพื่อให้พิจารณาก่อนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะได้ไม่ผิดพลาด
caveat emptor n หลักในการซื้อขายที่ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการหาคุณภาพที่บกพร่องของสินค้า
caveman n มนุษย์ในยุคหินที่อาศัยอยู่ในถ้ำ
cavern vt เจาะเป็นถ้ำ
cavern n ถ้ำ
cavern vt อยู่ในถ้ำ
cavernous adj ที่เป็นโพรงใหญ่และมืด
caviar n ไข่ปลาคาร์เวียร์
caviare n ไข่ปลาคาร์เวียร์
cavil vi หาข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ
cavil at phrv ตำหนิในเรื่อง
caviling adj ที่หาข้อผิดพลาด
cavilling adj ซึ่งมีสองหน้า
cavity n หลุม
cavort vi กระโดดโลดเต้น
caw vi ร้องเสียงกาๆ
caw n เสียงร้องของอีกาหรือนกจำพวกอีกา
cay n เกาะเล็กๆ
cayuse n ม้าพันธุ์เล็ก
cazh sl ชุดลำลอง
CC (คำย่อของ carbon copy) n สำเนาเอกสารที่คัดลอกโดยการใช้กระดาษคาร์บอน
CD n แผ่นซีดี (คำย่อของ compact disc)
CD-ROM n ซีดี-รอม
Ce n ธาตุซีเรียม
cease n การสิ้นสุด
cease vi จบ
cease vi หยุด
cease from phrv หยุด
cease-fire n การหยุดรบ
ceaseless adj ไม่รู้จักจบ
ceaselessly adv อย่างเรื่อยๆ
cede vt ยกให้
cede to phrv ถูกยึดครอง
cedilla n สัญลักษณ์ที่วางใต้ตัวอักษร C เพื่อแสดงว่าออกเสียงเหมือนเสียง S ไม่ใช่เสียง K (ในภาษาฝรั่งเศส)
ceding n การยกให้
ceilidh n งานรื่นเริงที่มีการร้องเพลงและเล่าเรื่องราว (โดยเฉพาะในประเทศสก๊อตแลนด์และไอร์แลนด์)
ceiling n การกรุผนัง
ceiling n เพดาน
ceiling n ระดับหรือราคาสูงสุด (ที่ยอมให้ขึ้นถึง)
ceiling n สิ่งที่ใช้กรุผนัง
celeb sl คนดัง
celebrate vt เฉลิมฉลอง
celebrate vt ประกาศ
celebrate vt สรรเสริญ
celebrate for phrv มีชื่อเสียงในเรื่อง
celebrated adj ที่มีชื่อเสียง
celebration n การฉลอง
celebration n งานเฉลิมฉลอง
celebrity n ความมีชื่อเสียง
celebrity n ผู้มีชื่อเสียง
celerity n ความเร็ว
celery n ผักคึ่นช่าย
celestial adj เกี่ยวกับท้องฟ้า
celestial adj เกี่ยวกับสวรรค์
celestial adj ซึ่งมาจากสรวงสวรรค์
celestial equator n วงเส้นศูนย์สูตร
celestial meridian n จักรราศรี
celestial sphere n สวรรค์
celibacy n การเป็นโสด
celibacy n การละเว้นจากการร่วมเพศ
celibate adj ที่ไม่แต่งงานและไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศ (โดยเฉพาะบุคคลทางศาสนา เช่น พระ แม่ชี)
celibate n ผู้ที่ไม่แต่งงานและไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศ (โดยเฉพาะบุคคลทางศาสนา เช่น พระ แม่ชี)
cell n เซลล์
cell n เซลล์ไฟฟ้า
cell n โพรงหรือช่องเล็กๆ
cell n หน่วยเล็กๆในหน่วยใหญ่ เช่น กลุ่มเล็กๆในพรรคการเมือง
cell n ห้องเล็กๆ
cell vi อาศัยอยู่ในห้องเล็กๆ
cell division n การแบ่งเซลล์
cellar vt เก็บในห้องใต้ดิน
cellar n ห้องใต้ดิน
cellarage n ค่าธรรมเนียมสำหรับการเก็บของในห้องเก็บของ
cellist n นักเล่นเชลโล
cello n เครื่องสายประเภทหนึ่งมีลักษณะคล้ายไวโอลินขนาดใหญ่ ขณะเล่นผู้เล่นจะวางไว้ระหว่างเข่าทั้งสอง
cellophane n กระดาษใสใช้ห่อของหรืออาหาร
cellphone n โทรศัพท์มือถือ
cellular adj เกี่ยวกับเซลล์
cellular adj เกี่ยวกับโทรศัพท์เซลลูล่าร์
cellular phone n โทรศัพท์มือถือ
cellule n เซลล์
cellulite n ประเภทของไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังทำให้ผิวหนังดูไม่เรียบ
celluloid adj เกี่ยวกับภาพยนตร์
celluloid n พลาสติกชนิดหนึ่ง ใช้ในการทำฟิล์มหรือสิ่งของอื่นๆ
celluloid n ภาพยนตร์
cellulose n เซลลูโลส
Celsius n เซลเซียส
cement vt ฉาบด้วยซีเมนต์
cement vt ทำให้รวมกัน
cement n ปูนซีเมนต์
cement n ปูนสำหรับอุดฟัน
cement n สิ่งทำให้ผูกพันกัน
cement n สิ่งที่ทำให้ติดกัน
cement city sl ป่าช้า
cement mixer n เครื่องผสมปูนซีเมนต์
cementation n การอยู่ติดกัน
cemetery n สุสาน
cenotaph n อนุสาวรีย์ที่ระลึกถึงผู้ตายซึ่งเสียชีวิตในที่อื่น
cense vt จุดธูป
censer n กระถางธูป
censor n คนจับผิด
censor n เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
censor vt ตรวจสอบ
censor vt ตัดออกด้วยอำนาจของผู้ตรวจสอบ
censor n ผู้ควบคุมความประพฤติ
censorial adj ที่ตรวจสอบ
censoring n การเซ็นเซอร์
censorious adj ที่พยายามมองหาข้อผิดพลาดอยู่เสมอ
censorship n การเซ็นเซอร์
censurable adj ที่มีสิทธิที่จะว่ากล่าว
censurably adv อย่างมีสิทธิที่จะว่ากล่าว
censure n การตำหนิ
censure vt ตำหนิ
censure vi วิจารณ์อย่างรุนแรง
censure for phrv กล่าวตำหนิ
census n การสำรวจจำนวนประชากร
census vt สำรวจจำนวนประชากร
cent n 1/100 ของหน่วยเงินตราในหลายประเทศ
centaur n มนุษย์ในเทพนิยายกรีกที่มีครึ่งบนเป็นคนส่วนครึ่งล่างเป็นม้า
centavo n เหรียญที่มีค่าหนึ่งในร้อยของหน่วยเงินหลักในประเทศที่พูดภาษาสเปนและโปรตุเกส
centenarian n ผู้ที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งร้อยปีขึ้นไป
centenary n การครบรอบหนึ่งร้อยปี
centenary adj ที่เกี่ยวกับศตวรรษ
centennial n การครบรอบหนึ่งร้อยปี
centennial adj เกี่ยวกับหนึ่งร้อยปี
centennial adj ที่เกิดครั้งเดียวในร้อยปี
centennial adj ที่ครบรอบร้อยปี
centennial adj ที่ยืนยาวหนึ่งร้อยปี
center adj กลาง
center n คนหรือกลุ่มที่อยู่ในตำแหน่งตรงกลาง
center n จุดสำคัญ
center n ต้นเหตุ
center n ผู้เล่นในแดนกลาง
center vt มุ่งความสนใจไปยัง
center n ศูนย์กลาง
center n ศูนย์การค้า
center n ศูนย์เฉพาะกิจ เช่น ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
center n ศูนย์รวมความสนใจ
center n ศูนย์รวมเซลล์ประสาท
center n สถานที่ที่เป็นศูนย์รวม
center vt อยู่ตรงกลาง
center in phrv มีจุดสำคัญอยู่ที่
center of attention n ศูนย์รวมความสนใจ
center of attention n ศูนย์รวมความสนใจ
center on phrv รวมอยู่ที่
center out phrv ระบุ (คำไม่เป็นทางการ)
center round phrv รวมอยู่ที่
center upon phrv รวมอยู่ที่
centerfold n รูปเปลือยของชายหรือหญิงที่อยู่ตรงกลางนิตยสาร
centerfold n หน้ากระดาษคู่ที่อยู่ตรงกลางหนังสือ
centeron vi ขึ้นอยู่กับ
centesimal adj ที่แบ่งเป็นหนึ่งร้อยส่วน
centesimal adj ที่อยู่ในลำดับที่หนึ่งร้อย
centi prf ร้อย
centigrade adj หน่วยวัดอุณหภูมิความร้อน
centigram n เซนติกรัม
centigramme n เซนติกรัม
centiliter n เซนติลิตร
centilitre n เซนติลิตร
centime n หน่วยเงินที่มีจำนวนหนึ่งในร้อยของหน่วยเงินพื้นฐาน
centimeter n เซนติเมตร
centimetre n เซนติเมตร
centipede n ตะขาบ
central adj เกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลาง
central n จุดศูนย์รวมของการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์
central adj ซึ่งอยู่ตรงกลางหรือใกล้ตรงกลาง
central adj ที่เป็นศูนย์กลาง
central adj สำคัญ
central bank n ธนาคารแห่งชาติ
central government n รัฐบาลของประเทศ
central heating n ระบบทำความร้อนให้กับอาคารโดยการส่งอากาศหรือน้ำร้อนผ่านท่อในอาคาร
central locking n ระบบการล็อคประตูรถทุกบานจากจุดเดียว
central nervous system n ส่วนหนึ่งของระบบประสาทในร่างกายที่ประกอบด้วยสมองและเส้นประสาทรวมที่กระดูกสันหลัง
central processing unit n ซีพียู
centralisation n การรวมอำนาจมาอยู่ส่วนกลาง
centralise vt รวมอำนาจมาศูนย์กลาง
centralism n การปกครองหรือควบคุมจากศูนย์กลาง
centralization n การรวมอำนาจมาอยู่ส่วนกลาง
centralize vt รวมอำนาจมาศูนย์กลาง
centrary adj ตรงกันข้าม
centre adj กลาง
centre n คนหรือกลุ่มที่อยู่ในตำแหน่งตรงกลาง
centre n จุดสำคัญ
centre n ต้นเหตุ
centre n ผู้เล่นในแดนกลาง
centre vt มุ่งความสนใจไปยัง
centre n ศูนย์กลาง
centre n ศูนย์การค้า
centre n ศูนย์เฉพาะกิจ เช่น ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
centre n ศูนย์รวมความสนใจ
centre n ศูนย์รวมเซลล์ประสาท
centre n สถานที่ที่เป็นศูนย์รวม
centre vt อยู่ตรงกลาง
centre court n สนามเทนนิสหลักในการแข่งขันวิมเบิลดัน (ซึ่งมักจะใช้เป็นสนามแข่งสำหรับคู่แข่งขันที่สำคัญ)
centre in phrv มีจุดสำคัญอยู่ที่
centre of gravity n จุดศูนย์ถ่วง
centre on phrv รวมอยู่ที่
centre on phrv เกี่ยวข้องกับ
centre out phrv ระบุ (คำไม่เป็นทางการ)
centre round phrv รวมอยู่ที่
centre round phrv เกี่ยวข้องกับ
centre upon phrv รวมอยู่ที่
centre upon phrv เกี่ยวข้องกับ
centrefold n รูปเปลือยของชายหรือหญิงที่อยู่ตรงกลางนิตยสาร
centrefold n หน้ากระดาษคู่ที่อยู่ตรงกลางหนังสือ
centric adj อยู่ตรงศูนย์กลาง
centrical adj อยู่ตรงศูนย์กลาง
centrifugal adj ซึ่งเคลื่อนที่หนีศูนย์กลาง
centrifuge n เครื่องหมุนแยกวัตถุโดยที่แรงเหวี่ยงจะทำให้วัตถุที่หนักกว่าออกมาอยู่ด้านนอก
centripetal adj ที่เคลื่อนที่เข้าหาจุดศูนย์กลาง
centrist n ผู้ที่มีความคิดทางการเมืองเป็นกลาง
centum n หนึ่งร้อย
centurion n ผู้บังคับการทางทหารที่ควบคุมทหารหนึ่งร้อยนาย
century n 100 ดอลล่าร์ (คำสแลง)
century n จำนวนหนึ่งร้อย
century n ศตวรรษ
cep n เห็ดกินได้ชนิดหนึ่ง
cephalic adj ที่เกี่ยวกับศีรษะ
ceramic n เกี่ยวกับเครื่องเคลือบ
ceramic n ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบ
ceramics n ศิลปะการทำเครื่องเคลือบดินเผา
cereal n ธัญพืช
cereal n เมล็ดธัญพืช
cereal n อาหารเช้าที่ทำจากธัญพืช (มักจะรับประทานโดยใส่นม)
cerebellum n ส่วนของสมองที่ควบคุมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย
cerebral adj ที่เกี่ยวกับความคิด (มากกว่าทางอารมณ์)
cerebral adj ที่เกี่ยวกับสมอง
cerebral palsy n สภาพที่เกิดจากสมองบางส่วนถูกทำลายก่อนหรือขณะคลอดทำให้เสียการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย
cerebrally adv ทางสติปัญญา
cerebrate vi คิด
cerebration n การคิด
cerebrovascular accident n การอุดตันของเส้นโลหิตที่ไปเลี้ยงสมอง
cerebrum n สมองส่วนที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์
cerecloth n ผ้าเคลือบด้วยแว๊กซ์สำหรับห่อศพ
cerement n ผ้าเคลือบด้วยแว๊กซ์สำหรับห่อศพ
ceremonial adj เป็นทางการ
ceremonial adj เป็นพิธีการ
ceremonial n พฤติกรรมที่เหมาะสมและถูกกาลเทศะ
ceremonial n ระบบของพิธีการ
ceremonious adj เป็นพิธีการ
ceremonious adj โอ่อ่า
ceremoniously adv อย่างเป็นพิธีการ
ceremony n ความเป็นทางการ
ceremony n ความมีระเบียบแบบแผน
ceremony n พฤติกรรมที่เป็นทางการ
ceremony n พิธีการ
cerise adj ที่มีสีแดงอมชมพู
cerium n ธาตุซีเรียม
cert n สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน (คำสแลง)
certain adj แน่นอน
certain adj บ้าง
certain adj บางอย่าง
certain adj ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
certain adj ไว้ใจได้
certain pro สมาชิกที่เจาะจงจำนวนหนึ่ง
certainly adv อย่างแน่นอน
certainty n ความแน่นอน
certainty n สิ่งที่แน่นอน
certifiable adj ที่มีการรับรองอย่างเป็นทางการว่าวิกลจริต
certificate n ประกาศนียบัตร
certificate vt รับรองด้วยหนังสือรับรอง
certificate n หนังสือรับรอง
certificate n หลักฐานทางการเงิน
certificate vt ให้หนังสือรับรอง
certificated adj ที่มีใบรับรอง
certification n การรับรอง
certification n เอกสารรับรอง
certified adj ที่มีการรับรอง
certified mail n การส่งวัสดุหรือจดหมายลงทะเบียน
certified milk n นมที่ผ่านการตรวจสอบความถูกสุขอนามัย
certify vt ประกาศว่าวิกลจริตตามกฎหมาย
certify vt รับรอง
certify vt ให้หนังสือรับรอง
certitude n ความมั่นใจ
cerulean adj ที่มีสีฟ้าเข้ม
cerumen n ขี้หู
cervical smear n การตรวจมะเร็งปากมดลูก
cervid n กวาง
cervine adj ที่เหมือนกวาง
cervix n ลำคอ (อวัยวะ)
cessation n การชะงัก
cessation n การหยุด
cession n การยกให้
cession n สิ่งที่ยกให้
cesspit n บ่อพักน้ำเสีย
cesspool n บ่อพักน้ำเสีย
cetacean adj ที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำที่เลี้ยงลูกด้วยนม (เช่น ปลาวาฬ)
cetacean mammal adj ที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำที่เลี้ยงลูกด้วยนม (เช่น ปลาวาฬ)
cetchup n ซอสมะเขือเทศ
cf. abbr เปรียบเทียบ (คำย่อของ compare)
CFC n สารชนิดหนึ่งที่ใช้ในอุตสาหกรรมบางชนิด เช่น ผลิตโฟม (คำย่อของ chlorofluorocarbon)
cha sl ชา
cha-cha n ท่าการเต้นรำประเภทหนึ่งของละตินอเมริกา
cha-cha-cha n ท่าการเต้นรำประเภทหนึ่งของละตินอเมริกา
Chachoengsao n จังหวัดฉะเชิงเทรา
Chachoengsao n ฉะเชิงเทรา
chafe n การรบกวน
chafe n ความร้อนที่เกิดจากการขัดถู
chafe vt ถลอกจากการขัดถู
chafe vi ถลอกจากการขัดถู
chafe vt ทำให้รำคาญ
chafe vt ทำให้อุ่นด้วยการถู
chafe n รอยถลอกที่เกิดจาการขัดถู
chafe vi รำคาญ
chafe at phrv หมดความอดทนกับ
chafe under phrv หมดความอดทนกับ
chaff n แกลบ
chaff n ฟาง
chaff n เศษของไม่มีค่า
chaff n การหยอกล้อ
chaff vt หยอกล้อ
chaffer vi พูดเรื่อยเปื่อย
chaffinch n นกชนิดหนึ่งมีขนาดเล็กพบทางยุโรป
chafing dish n กระทะก้นตื้นมีที่ทำความร้อนอยู่ด้านล่าง (ใช้สำหรับบนโต๊ะอาหารเพื่ออุ่นหรือทำให้อาหารร้อนอยู่เสมอ)
chaflenging adj แสดงการท้าทาย
chagrin n ความรำคาญใจจากการผิดหวังหรือความอาย
chagrin vt รำคาญใจจากการผิดหวังหรือการอาย
chagrin humiliate vt ทำให้อับอาย
chain vt กักตัว
chain n เครื่องผูกมัด
chain n โซ่
chain n บริษัทต่างๆที่อยู่ในเครือเดียวกัน
chain vt ล่ามโซ่
chain n เหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องกัน
chain down phrv จำกัด
chain gang n นักโทษที่ถูกล่ามโซ่ไว้ด้วยกัน (โดยเฉพาะที่ต้องออกไปทำงานนอกคุก)
chain letter n จดหมายลูกโซ่
chain mail n เสื้อเกราะที่ทำด้วยเหล็กเป็นวงร้อยกัน
chain of command n การปกครองแบบระดับขั้นลดหลั่นลงมา
chain of ideas n ความคิดที่เชื่อมโยง
chain of reasoning n ลำดับของเหตุผล
chain reaction n ปฏิกิริยาลูกโซ่
chain saw n เลื่อยที่มีใบเลื่อยหมุนต่อเนื่องกันโดยใช้มอเตอร์ ส่วนใหญ่ใช้ตัดต้นไม้ใหญ่
chain stitch n การเย็บแบบตะเข็บลูกโซ่
chain store n กลุ่มของร้านย่อยที่อยู่ภายใต้บริษัทเดียวกัน
chain store bazaar n ห้างสรรพสินค้า
chain to phrv ล่ามโซ่ไว้กับ
chain to phrv จำกัด
chain up phrv ล่ามโซ่ไว้กับ
chain-smoke vt สูบบุหรี่มวนต่อมวน
chain-smoke vi สูบบุหรี่มวนต่อมวน
Chainat n จังหวัดชัยนาท
Chainat n ชัยนาท
chair n เก้าอี้
chair vt ดำรงตำแหน่งประธาน
chair n ตำแหน่งประธาน
chair n ตำแหน่งศาสตราจารย์
chair vt นั่งเก้าอี้
chairman n คนลากรถลาก
chairman n ประธาน
chairman vt เป็นประธาน
chairmanship n ความเป็นประธาน
chairperson n ประธาน
chairs n ที่นั่ง
chairwoman n ประธานที่เป็นผู้หญิง
chaise n รถม้าชนิดหนึ่งมีใช้ในอดีต
chaise longue n เก้าอี้ยาวที่มีพนักหลังและที่เท้าแขนหนึ่งด้าน
Chaiyaphum n จังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum n ชัยภูมิ
chalet n กระท่อมเล็กๆ ส่วนใหญ่อยู่บนภูเขา
chalet party n ช่วงวันหยุดสำหรับการเล่นสกี (โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เป็นโสดและมีฐานะร่ำรวย)
chalfonts sl ริดสีดวงทวาร
chalice n ถ้วยเงินหรือทองสำหรับใส่ไวน์ในงานพิธีทางศาสนาคริสต์
chalk vt เขียนด้วยชอล์ก
chalk n ชอล์ก
chalk out phrv วางแผน
chalk up phrv บันทึก
chalk up phrv บันทึก (บางสิ่ง) เป็นความสำเร็จ
chalk up phrv คิดบัญชี (คำไม่เป็นทางการ)
chalkboard n กระดานดำ
challenge vt กระตุ้น
challenge n การท้าทาย
challenge vt ท้าทาย
challenge vt เรียกร้อง
challenge n สิ่งที่ท้าทาย
challenger n คู่แข่ง
challenging adj ที่ท้าทายความสามารถ
chamber vt จัดห้องให้
chamber n ลำกล้องปืน
chamber n ห้อง (ภายในบ้าน)
chamber n ห้องประชุม
chamber n ห้องหรือช่องว่างในร่างกาย
chamber music n บทเพลงที่เขียนขึ้นสำหรับวงที่มีเครื่องดนตรีน้อยชิ้น
chamber of commerce n กลุ่มผู้ทำธุรกิจที่รวมตัวกันเพื่อจุดประสงค์ทางการค้าขาย
chamber of horrors n สถานที่แสดงวัตถุที่น่ากลัว (โดยเฉพาะห้องแสดงอาชญากรรมร้ายแรงในพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง Madame Tussaud)
chamber orchestra n กลุ่มนักดนตรีเล็กๆ ที่เล่นเพลงประเภทคลาสสิคด้วยกัน
chamberlain n ผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลงานภายในพระราชวังหรือที่อาศัยของชนชั้นสูง
chambermaid n หญิงสาวที่มีหน้าที่ทำความสะอาดห้องนอน (โดยเฉพาะในโรงแรม)
chambers n ห้องที่แบ่งให้เช่า (คำไม่เป็นทางการ)
chambers n ห้องชุด
chameleon n คนที่ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
chameleon n สัตว์จำพวกกิ้งก่า
chamfer vt เจาะรู
chamomile n พืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง
champ n การเคี้ยวเอื้อง
champ vt เคี้ยวเอื้อง
champ vt บด
champ n ผู้ชนะเลิศ
champ n ผู้ชนะเลิศ (ใช้ไม่เป็นทางการของคำว่า champion)
champagne n แชมเปญ
champagne n สีเหลืองจางๆ
champagne adj หรูหรา
champaign adj ซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบ
champaign n ที่ราบ
champion vt ชนะเลิศ
champion adj ซึ่งเป็นที่หนึ่งของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด
champion n นักต่อสู้
champion n นักรบ
champion vt ปกป้อง
champion n ผู้ชนะเลิศ
champion n ผู้ให้ความช่วยเหลือ
champion adv อย่างดีเยี่ยม
champion sl สุดยอด
championship n การต่อสู้ป้องกัน
championship n ตำแหน่งชนะเลิศ
chanageable adj ซึ่งผันแปร
chance n การเสี่ยง
chance vi เกิดขึ้นโดยบังเอิญ
chance n ความเป็นไปได้
chance n โชค
chance adj โดยบังเอิญ
chance n โอกาส
chance it idm เสี่ยง (คำไม่เป็นทางการ)
chance on phrv พบโดยบังเอิญ
chance upon phrv พบโดยบังเอิญ
chancel n พื้นที่ในโบสถ์สำหรับพระและนักร้องของโบสถ์นั่ง
chancery n ศาลฎีกา
chancy adj โดยการสุ่ม
chancy adj ไม่แน่นอน
chancy adj เสี่ยง
chandelier n โคมไฟระย้า
chandler n คนขายเทียน
chandlery n ห้องเก็บเทียนไขหรือของเล็กๆ
Chang sl โคเคน
chang to vi พัฒนา
change n การต่อรถ (หรือรถไฟ)
change n การแทนที่
change n ของแปลกใหม่
change n ความเปลี่ยนแปลง
change n เงินทอน
change n เงินย่อย (ที่แลกมา)
change vt ต่อรถ (หรือรถไฟ)
change vt ทำให้แตกต่าง
change vt เปลี่ยน
change vi เปลี่ยนความเร็ว
change vi เปลี่ยนเสื้อ
change vi แลกเงินย่อย
change vt แลกเปลี่ยน
change vi แลกเปลี่ยนเงินตรา
change n เศษสตางค์
change n สิ่งทดแทน
change back phrv ทำให้เปลี่ยนกลับมา
change colour idm (หน้า) เปลี่ยนสี
change down phrv เปลี่ยนเป็นเกียร์ต่ำ
change for phrv เปลี่ยนเพื่อ
change for the better idm ดีขึ้น
change for the worse idm แย่ลง
change from phrv เปลี่ยนจาก (เพื่อให้เป็นอย่างอื่น)
change hands idm เปลี่ยนมือ
change horses in mid-stream idm เลือกบางสิ่งหลังจากสายไปแล้ว
change in direction n การหักเลี้ยวอย่างกระทันหัน
change into phrv ทำให้กลายเป็น
change into phrv ทำให้กลายเป็น
change off phrv สลับกันทำงาน
change out of phrv เปลี่ยนออก
change over phrv เปลี่ยนที่
change over phrv เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด
change round phrv เปลี่ยนที่
change round phrv เปลี่ยนทิศทาง
change the subject idm เปลี่ยนหัวข้อ
change to phrv ทำให้เปลี่ยนเป็น
change up phrv เปลี่ยนเป็นเกียร์สูง
change with phrv เปลี่ยนที่กับ
change with phrv แลกเปลี่ยนตำแหน่งกับ
changeability n ความเปลี่ยนแปลงง่าย
changeability n การเคลื่อนที่ได้ง่าย
changeable adj ที่เปลี่ยนแปลงง่าย
changeableness n ความเปลี่ยนแปลงง่าย
changeably adv อย่างเปลี่ยนแปลง
changed adj ที่เปลี่ยนแปลง
changeful adj ที่ผันแปร
changefully adv อย่างเปลี่ยนแปลง
changefulness n ความเปลี่ยนแปลง
changeless adj ที่ไม่เปลี่ยนแปลง
changelessness n การไม่เปลี่ยนแปลง
changeling n เด็กที่ถูกแอบสับเปลี่ยน
changeover n การเปลี่ยนแปลงจากภาวะหนึ่งสู่ภาวะหนึ่ง
changing adj ที่เปลี่ยนแปลง
channel vt ขุดเป็นร่อง
channel n ช่องแคบ, หุบเขา
channel n ช่องทาง
channel n ช่องทางสื่อสาร
channel vt นำไปบอก
channel vt มุ่งไปยัง
channel n ร่องน้ำ
channel n เส้นทางที่ใช้ลำเลียง
channel off phrv ทำทางผ่าน
channel off phrv นำไปใช้ได้หลากหลาย
channel surfing sl การเปลี่ยนช่องโทรทัศน์เพื่อหารายการที่น่าสนใจ
chant n การร้องเพลง
chant vi ท่องบทสวดเป็นทำนอง
chant n ทำนองเสียงระดับเดียว
chant vi พูดด้วยทำนองเสียงระดับเดียว
chant n เพลงที่ใช้ร้องในโบสถ์
chant vi ร้องเพลง
Chanthaburi n จังหวัดจันทบุรี
Chanthaburi n จันทบุรี
chaos n ความยุ่งเหยิง
chaotic adj ยุ่งเหยิง
chaotically adv อย่างยุ่งเหยิง
chap vi แตก
chap vt ทำให้แตก
chap n รอยแตก
chap n ผู้ชาย (ไม่เป็นทางการ)
chapbook n หนังสือเล่มเล็กๆ
chapeau n หมวก
chapel n โบสถ์เล็กๆ ในโรงเรียน โรงพยาบาล หรือคุก
chapel n ห้องสวดมนต์
chaperon n คนที่ไปเป็นเพื่อน
chaperone n นายผู้หญิง
chaplain n อนุศาสนาจารย์
chaplet n มงกุฎดอกไม้
chaplet n สร้อยคอ
chapman n บทกวี
chaps n กางเกงหนังที่ไม่มีส่วนก้น (ใช้สวมทับกางเกงปกติเพื่อป้องกันส่วนขา)
chapter n บท (ของหนังสือหรืองานเขียน)
chapter n ส่วนที่สำคัญ (ของประวัติศาสตร์หรือชีวิตคน)
chapter n สาขา (ขององค์กร สโมสรหรือสมาคม)
chapter and verse idm แหล่งข้อมูล
chapter of accidents idm เรื่องโชคร้ายมาเป็นลำดับหรือเป็นชุด
char adj เกรียม
char n ถ่านหิน
char vt เผาไหม้จนเป็นถ่าน
char n งานบ้าน
char vt ทำความสะอาด
char vi ทำงานบ้าน
char n หญิงทำงานบ้าน
char sl ชา
character n คนที่มีนิสัยไม่เหมือนใคร
character n คุณลักษณะ
character n ชื่อเสียงดี
character n ตัวแสดง
character adj ที่แสดงบทบาท
character n นิสัย
character n บทบาทในละคร
character n ใบรับรองงาน
character n สถานภาพ
character vt สลักอักษร
character n อักษร
character reference n ใบรับรองงาน
characteristic n ลักษณะนิสัย
characteristic adj ลักษณะพิเศษ
characteristic weather n สภาพอากาศ
characteristical adj มีลักษณะพิเศษ
characteristics n ลักษณะเชิงซ้อนต่างๆ ที่บ่งบอกถึงสภาพใดสภาพหนึ่ง
characterize vt ชื่นชมกับลักษณะพิเศษ
characterize vt แสดงลักษณะพิเศษ
characterized adj มีชื่อเสียง
characterless adj ซึ่งไม่น่าสนใจ
characters n ตัวอักษร
charade n ละครใบ้
charbroil vt ต้ม (โดยใช้ไฟที่ได้จากถ่านหิน)
charcoal n ดินสอถ่าน
charcoal n ถ่าน
charcoal n ภาพวาดด้วยถ่านไม้
charcoal vt วาดภาพด้วยถ่าน
charcoal vi หุงต้มอาหาร
charge vt กล่าวหา
charge n ข้อกล่าวหา
charge n ความดูแล
charge n ค่าใช้จ่าย
charge n ค่าธรรมเนียม
charge n คำสั่ง
charge vi จ่ายเงินโดยตัดจากบัญชี
charge vt โจมตี
charge vi ชำระเงิน
charge n ตราประจำบนโล่
charge vt เต็มไปด้วย
charge vt แต่งตั้ง
charge vt ทำให้รับหน้าที่
charge vt บรรจุ (กระสุน)
charge n ใบแจ้งหนี้
charge n ประจุไฟฟ้า
charge vt ประทับตรา
charge vt ผัดหนี้
charge n ผู้ที่อยู่ในความดูแล
charge vt ฟ้อง
charge n ภาระ
charge vt มอบ
charge vt ยืม (หนังสือ)
charge vt รับภาระ
charge vt เรียกเก็บ
charge vt เรียกเก็บเงิน
charge vt ลงบันทึกการยืม
charge vt ส่งเข้าองค์การหรือสถาบันเฉพาะกาล
charge vt สั่ง
charge vt อัดแน่นอยู่ในใจ
charge vt อัดไฟ
charge against phrv ลงบัญชี
charge against phrv ตำหนิ
charge at phrv พุ่งชน
charge down phrv ลงบัญชี (หนี้สิน)
charge for phrv คิดราคาสำหรับ
charge into phrv วิ่งเข้าชน
charge off phrv ยอมรับความสูญเสีย
charge off phrv ลงความเห็นว่า
charge on phrv คิดราคาจาก
charge to phrv ลงบัญชี
charge up phrv ทำให้ตื่นเต้น
charge up phrv ตกอยู่ใต้อำนาจของยา (คำไม่เป็นทางการ)
charge with phrv ประกาศว่ามีความผิด
charge with phrv มอบหมายหน้าที่ให้
charge with phrv เต็มไปด้วย (มักใช้รูป passive voice)
chargeable adj ซึ่งต้องเสียภาษี (คน, วัตถุ)
charged adj ต่อเข้ากับแหล่งพลังงานไฟฟ้า
charged adj ซึ่งมีค่า
charger n เครื่องบรรจุไฟ
charger n ผู้จู่โจม
charger n ม้าศึก
charger n จานใส่ของเหลว
charges n ยอดรวมของราคาสินค้าและบริการที่แจ้งต่อลูกค้า
charies sl หน้าอกของผู้หญิง
charily adv อย่างระมัดระวัง
chariness n ความระมัดระวัง
chariot vi โดยสารรถม้า
chariot n รถม้า
chariot vt ลากรถม้า
chariot driver n สารถี
charioteer n สารถี
charisma n คุณสมบัติพิเศษเฉพาะคน
charisma n เสน่ห์
charismatic adj ที่มีเสน่ห์ดึงดูด
charitable adj ใจบุญ
charitable adj เป็นกุศล
charitable adj โอบอ้อมอารี
charitable institution n มูลนิธิ
charitableness n ความใจกว้าง
charity n การทำการกุศล
charity n ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
charity n เงินบริจาค
charity n มูลนิธิ
charity hospital n สถานสงเคราะห์
charlady n หญิงทำความสะอาด
charlatan n นักต้มตุ๋น
charlatanism n วิธีการหลอกลวง
Charles sl โคเคน
Charlie sl โคเคน
Charlie Chang sl โคเคน
charm n การร่ายเวทย์มนตร์
charm n เครื่องรางของขลัง
charm vt ใช้เวทมนตร์คาถาหรือยันต์คุ้มครอง
charm vi ใช้เสน่ห์
charm n เวทย์มนตร์
charm vt สะกดด้วยเวทมนตร์คาถา
charm n เสน่ห์
charm with phrv ทำให้หลงเสน่ห์ด้วยเวทมนตร์
charm with phrv ทำให้ยินดีด้วย(สิ่งที่น่ายินดี)
charmed adj รู้สึกเคลิบเคลิ้ม
charmed adj โชคดี
charmed adj ปิติยินดีมาก
charmed adj หลงใหล
charmer n หญิงที่ใช้เสน่ห์ยั่วยวนผู้ชายให้หลงใหล
charming adj ที่ใช้เวทย์มนตร์
charming adj มีเสน่ห์
charmingly adv อย่างน่าหลงไหล
charms n เสน่ห์
charnel n สุสาน
charnel house n ห้องดับจิต
charpoy n ที่นอนฟาง
charred adj ที่ดำเป็นตอตะโก
chart vt กำหนดแผนการ
chart n ตาราง
chart vt ทำแผนที่
chart n แผนที่
chart out phrv วางแผน
chart room n หอบังคับการ
charter n กฎบัตร
charter vt เช่า
charter adj ที่เช่ามา
charter n ใบอนุญาต
charter n สัญญาเช่า
charter vt อนุญาต
charts n การขึ้นอันดับ
charwoman n หญิงทำความสะอาด
chary adj จู้จี้
chary adj ระมัดระวัง
chase n การไล่ตาม
chase vt ขับไล่
chase vi เร่งรีบ
chase vi ไล่ตาม
chase vt ไล่ตาม
chase n ร่องในกำแพงหรือพื้นสำหรับวางท่อน้ำ
chase vt ทำให้เป็นร่อง
chase vt ประดับตกแต่งโดยการสลักหรือดุนลวดลาย
chase about phrv เล่นไปทั่ว
chase about phrv ตามจีบ
chase after phrv ไล่ตาม
chase after phrv พยายามตามจีบหรือขอความรัก
chase around phrv เล่นไปทั่ว
chase down phrv ตามด้วย (เฉพาะการดื่มเหล้าหรือเครื่องดื่ม)
chase the dragon sl สูดควันเฮโรอีนจากการเผา
chase up phrv เร่ง
chaser n ผู้ตามล่า
chasm n ช่องว่าง
chasm n รอยแตก
chasm n รอยแยกของพื้นผิวโลก
chasm n ปากเหว
chaste adj ซึ่งรักษาพรหมจารี
chaste adj ที่มีความคิดบริสุทธิ์
chaste adj สุภาพ
chasten vt ตำหนิอย่างรุนแรง
chasten vt ทำให้รุนแรงน้อยลง
chasten vt ลงโทษ
chastise vt ตำหนิ
chastise vt ลงโทษ
chastity n การถือพรหมจรรย์
chat n การพูดคุยกันเล่นๆ
chat vi พูดคุย
chat show n รายการทีวีที่มีการพูดคุยกับแขกรับเชิญ
chat up phrv พูดคุยเล่น
chate adj ที่เป็นพรหมจรรย์
chatelain n ผู้ครอบครองปราสาท
chattel n ทรัพย์สมบัติที่เคลื่อนย้ายได้
chatter vt พูดพล่าม
chatter vi พูดเรื่อยเปื่อย
chatter vi พูดเสียงสั่นกึกๆ
chatterbox n คนที่พูดไม่หยุด
chatterer n คนที่พูดไม่หยุด
chattering adj ที่พูดไม่หยุด
chatty adj ช่างคุย
chauffeur vt ขับรถให้
chauffeur n คนขับรถยนต์
chauvinism n การเชื่อว่าประเทศหรือเชื้อชาติของตนสำคัญที่สุด
chauvinist n ผู้รักชาติ
chauvinist n ผู้แบ่งแยกเพศ
chauvinistic adj เกี่ยวกับชาตินิยม
chavvy sl เด็ก
chaw up phrv ทำให้พ่ายแพ้อย่างราบคาบ
cheab adj ที่ไม่มีค่า
cheap adj ขี้เหนียว
cheap adj คุณภาพต่ำ
cheap adj ถูก
cheap and flashy adj ที่มีราคาถูกทำให้ขายได้ง่าย
cheapen vt ทำให้ราคาถูกขึ้น
cheapen vt ราคาถูกขึ้น
cheapening n การลดค่าเงิน
cheaper adj ที่ราคาถูกกว่า
cheaply adv ในราคาที่ต่ำ
cheapness n ราคาถูก
cheat n การคดโกง
cheat n การหลอกลวง
cheat n คนโกง
cheat vi ทุจริต
cheat vi นอกใจ
cheat n สิ่งที่หลอกลวง
cheat vt หลอกลวง
cheat at phrv เล่นโกง (การเล่นเกม เช่น ไพ่)
cheat into phrv หลอกลวง
cheat of phrv ล่อลวงเพื่อให้ได้มาซึ่ง
cheat on phrv หลอกลวง
cheat out of phrv ล่อลวงเพื่อให้ได้มาซึ่ง
cheater n คนหลอกลวง
cheating n การละเมิดลิขสิทธิ์
chebs sl หน้าอกของผู้หญิง
chech back phrv พูดถึง
check n การเข้ากีดขวาง
check n การตรวจสอบ
check n การทดสอบ
check n การหยุด
check vi ขีดกากบาท
check n เช็ค
check vt ตรวจสอบ
check vi ตรวจสอบ
check vi แตก
check vi ทำสัญลักษณ์
check vi ทำให้เจริญเติบโตช้าลง
check n ใบเสร็จ
check vt ฝาก
check n รอย
check vi รุกฆาต
check n ลายหมากรุก
check vt สำรวจให้แน่ใจ
check n สิ่งที่เหนี่ยวรั้งจิตใจ
check vi หยุดกระทันหัน
check vt หยุดยั้ง
check back phrv ตรวจสอบ
check in phrv ลงทะเบียนเพื่อเข้าพัก
check in phrv เข้าทำงาน
check in phrv ส่งคืน
check list n รายการ
check off vt ทำเครื่องหมายไว้
check off phrv ทำเครื่องหมายแสดงว่าตรวจสอบแล้ว
check off notch vt ทำเครื่องหมาย
check on phrv เริ่มเข้าทำงาน (ตามปกติ)
check on phrv ตรวจสอบ
check out vi แจ้งออก
check out vi ตรวจสอบ
check out vi ตาย (คำสแลง)
check out phrv จ่ายเงินเมื่อสิ้นสุดการเข้าพัก
check over vi ตรวจสอบ
check over phrv ตรวจสอบ
check over phrv ตรวจสุขภาพ
check stub n ส่วนต้นขั้วของเช็คหรือใบเสร็จ
check through phrv ตรวจสอบ (โดยเฉพาะข้อเขียน)
check up phrv ตรวจสุขภาพ
check up on vt ตรวจสอบ
check up on vi ตรวจสอบ
check up on vi ตรวจสอบ
check up on vi ตรวจสอบ
checked adj ที่มีลายตารางหมากรุก
checker n ตารางหมากรุก
checker vt ใส่เครื่องหมายตารางหมากรุก
checker n ผู้ที่ตรวจสอบ
checkerberry n ต้นไม้ดอกพุ่มเตี้ยมีผลเล็กสีแดงและใบขนาดเล็ก
checkerboard n กระดานหมากรุกหรือหมากฮอส
checkered adj ที่มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส
checkers n เกมหมากรุก
checking n การตรวจสอบบัญชี
checking account n บัญชีเงินฝาก
checklist n รายชื่อ
checkmate n การอยู่ในตำแหน่งชนะในการเล่นหมากรุก
checkmate vt ทำให้เข้าตาจน
checkoff n การเก็บเงินค่าสมาชิกสหภาพแรงงานโดยหักจากเงินเดือน
checkout n การแจ้งออกจากที่พักหรือห้องของโรงแรม
checkout n การทดสอบความพร้อม
checkout n จุดจ่ายเงินในห้างสรรพสินค้า
checkout counter n จุดจ่ายเงินในห้างสรรพสินค้า
checkout person n ผู้ที่ตรวจสอบ
checkout time n การแจ้งออกจากที่พักหรือห้องของโรงแรม
checkpoint n ด่านตรวจ
checkroom n ห้องรับฝากวางหมวก กระเป๋าหรือสิ่งของไว้ชั่วคราว
checkup n การตรวจร่างกาย
cheek n ก้น (คำไม่เป็นทางการ)
cheek n แก้ม
cheek n พฤติกรรมที่ไม่เคารพ (คำไม่เป็นทางการ)
cheek pouch n กระพุ้งแก้มในสัตว์บางชนิด ใช้สำหรับเก็บอาหาร
cheek up phrv แสดงกิริยาไม่สุภาพหรือหยาบคายกับ (คำไม่เป็นทางการ)
cheekbone n โหนกแก้ม
cheekily adv อย่างไม่มีความเคารพ
cheeky adj ที่ไม่เคารพ
cheep vt ทำเสียงร้องแหลมสั้นๆ
cheep vi ร้องเสียงแหลมสั้นๆ
cheep n เสียงร้องแหลมสั้นๆ
cheer n การส่งเสียงเชียร์
cheer n ความสดชื่นรื่นเริง
cheer vt ทำให้มีกำลังใจ
cheer vt ทำให้สดชื่น
cheer vt เปล่งเสียงแสดงความยินดี
cheer vi รื่นเริงขึ้น
cheer for phrv ส่งเสียงเชียร์
cheer on phrv ให้กำลังใจกับ
cheer up phrv รู้สึกร่าเริงขึ้น
cheerful adj ที่ทำให้รู้สึกสดชื่น
cheerful adj มีความสุขและมองโลกในแง่ดี
cheerfully adv อย่างที่ทำให้รู้สึกสดชื่น
cheerfully adv อย่างร่าเริง
cheerfulness n ความแจ่มใส
cheerily adv อย่างร่าเริง
cheerio int ลาก่อน
cheerio sl บ๊ายบาย
cheerleader n คนที่เป็นผู้นำเชียร์
cheerless adj ไม่รื่นเริง
cheers int ขอบคุณ
cheers int คำกล่าวเมื่อชนแก้วกันหมายถึงขอให้มีสุขภาพดี
cheers int ลาก่อน
cheers sl บ๊ายบาย
cheers sl ขอบคุณ
cheery adj ที่มีความสุข
cheese n เนยแข็ง
cheese vt หนีไป
cheese sl ขี้เปียก
cheese it phrv หยุดทำอย่างนั้น (คำไม่เป็นทางการ)
cheese it phrv วิ่งหนี (คำไม่เป็นทางการ)
cheese off phrv รู้สึกเบื่อหน่าย (มักใช้รูป passive voice)
cheeseburger n แฮมเบอร์เกอร์ใส่ชีส
cheesecake n ชีสเค้ก
cheesecloth n ผ้าฝ้ายบางๆ และมีการทอหลวมๆ
cheeseparing n สิ่งที่ไร้ค่า
cheesy adj ที่เหมือนชีส
cheesy adj ยากจน
cheesy sl ถูก
cheesy sl น่าเบื่อเพราะใช้บ่อยเกินไป
cheetah n เสือชีตาร์
chef n หัวหน้าพ่อครัว
chelp sl พฤติกรรมที่หยาบคาย
chemical adj ทางเคมี
chemical n สารเคมี
chemical engineering n วิศวกรรมเคมี
chemical equation n สมการเคมี
chemical fertilizer n ปุ๋ยเคมี
chemical formula n สูตรเคมี
chemical product n เคมีภัณฑ์
chemical reactor n ตัวเร่งปฎิกิริยา
chemical science n วิชาเคมี
chemical warfare n สงครามที่ใช้สารเคมี
chemicals sl ยากล่อมประสาทที่เกิดจากกระบวนการทางเคมี เช่น แอมเฟตามีน
chemise n เสื้อตัวหลวมๆ ไม่มีแขนสำหรับใส่ชั้นในของผู้หญิง
chemist n นักเคมี
chemistry n คุณสมบัติทางเคมี
chemistry n วิชาเคมี
chemistry n วิถีทางที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
chemotherapy n เคมีบำบัด
cheque n เช็ค
cheque vi ถอนเงินโดยใช้เช็ค
chequered adj ซึ่งมีหลากสี
cherish vt รักและใส่ใจ
cherished adj อันเป็นที่รัก
Cherokee n อินเดียแดงเผ่าเชอโรกี
cherry n เชอร์รี่
cherry n สีแดง (เหมือนสีเชอร์รี่สุก)
cherry sl คนไม่มีประสบการณ์
cherry sl ความบริสุทธิ์
cherry red n สีแดง (เหมือนสีเชอร์รี่สุก)
cherry-red adj ที่มีสีแดงอมชมพู
cherub n ผู้ที่มีใบหน้าหวาน
chess n หมากรุก
chess n ข้าวสาลี
chess game n หมากรุก
chess piece n ตัวเรือในเกมหมากรุก
chessboard n กระดานหมากรุก
chest n ชั้นที่มีลิ้นชักใส่เสื้อผ้า
chest n หน้าอก
chest n หีบ
chest of drawers n ชั้นที่มีลิ้นชักใส่เสื้อผ้า
chesterfield n โซฟาขนาดใหญ่
chestnut n เกาลัด
chestnut n สีน้ำตาลเข้ม
chesty adj ที่เกี่ยวกับทรวงอก
chetah n เสือชีต้า
cheval glass n กระจกบานใหญ่หมุนได้หรือพลิกกลับได้
chevron n เครื่องหมายรูปตัววี (V)
chew n ขนมหวาน (ที่ต้องเคี้ยวก่อนกลืน)
chew vt เคี้ยว
chew vt บด
chew away phrv กินตลอด
chew away phrv กัดทำลายด้วยฟัน
chew on phrv แทะ
chew on phrv ทบทวน
chew out phrv ด่าว่า (คำไม่เป็นทางการ)
chew over phrv ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน
chew the fat sl คุย
chew up phrv เคี้ยว (อาหาร) ให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
chew up phrv กัดทำลายด้วยฟัน
chew up phrv ดุด่า
chew up phrv กังวล (คำไม่เป็นทางการ)
chew upon phrv แทะ
chew upon phrv ทบทวน
chewing gum n หมากฝรั่ง
chewy n ที่ต้องเคี้ยว
chi n พยัญชนะตัวที่ 22 ของภาษากรีก
chi n พลังของชีวิต
chi-chi sl สง่างาม
Chiang Mai n จังหวัดเชียงใหม่
Chiang Mai n เชียงใหม่
Chiangrai n จังหวัดเชียงราย
Chiangrai n เชียงราย
chib sl มีด
chib sl ตัดหรือแทง
chic n ความสวยงามทันสมัย
chic adj ทันสมัย
Chicago n ชิคาโก
chicane vt ใช้กลลวง
chicane vi ใช้กลลวง
chicanery n การใช้กลลวง
chichi adj หล่อมาก
chick n ลูกไก่
chick n สาวน้อย
chick flick sl หนังโรแมนติก
chicken n ไก่
chicken adj ขี้ขลาด
chicken n คนที่ขี้ขลาด
chicken n เนื้อไก่
chicken sl เด็กหนุ่ม (เกย์ใช้เรียกเด็กผู้ชาย)
chicken sl ขี้ขลาด
chicken coop n เล้าไก่
chicken coop n คอก
chicken feed n จำนวนเงินเล็กน้อย
chicken out phrv กลัว
chicken pox n โรคอีสุกอีใส
chicken-hearted sl ขี้ขลาด
chickenhearted adj ขี้ขลาด
chicness n ความสวยงามทันสมัย
chicory n พืชชนิดหนึ่งไปใช้ทำสลัดได้
chide vt ดุด่า
chide vi ดุด่า
chief n ผู้นำ
chief adj มีอำนาจสูงสุด
chief adj สำคัญ
chief bishop n หัวหน้าของบิชอพ
Chief Executive n ประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา
chief executive officer n ผู้บริหารสูงสุด
chief justice n ผู้พิพากษาสูงสุด
chief of staff n เสนาธิการ
chief person n หัวหน้า
chiefly adv อย่างสำคัญที่สุด
chieftain n หัวหน้าเผ่า
chield n เด็กหนุ่ม
chiffon n ผ้าชีฟอง
chilblain n ความเจ็บปวดที่เกิดจากความเย็นจัด (โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นที่นิ้วหรือหู)
child n คนที่มีพฤติกรรมเหมือนเด็ก
child n เด็ก
child n ลูก
child labor n แรงงานเด็ก
child labour n แรงงานเด็ก
childbearing n การคลอดบุตร
childbirth n การคลอดบุตร
childhood n ช่วงต้น
childhood n วัยเด็ก
childing vi ท้อง
childish adj อ่อนต่อโลก
childless adj ไม่มีบุตร
childlike adj ที่มีลักษณะเหมือนเด็ก
childlike adj ที่เหมาะกับเด็ก
childly adj ที่เหมือนเด็ก
childproof adj ที่พิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก
children n คำพหูพจน์ของคำว่า child
Chile n ชิลี
Chile n ประเทศชิลี
chili n พริก
chili sauce n ซอสพริก
chill n ความกลัว (จนรู้สึกหนาวเย็น)
chill n ความหนาวเย็น
chill vt ทำให้เย็น
chill adj เย็นชา
chill adj หนาวเย็น
chill pill sl สิ่งที่ทำให้คลายเครียด
chilled sl ผ่อนคลาย
chiller n คนที่หนาวสั่น
chiller n หนังหรือนวนิยายที่มีแนวเรื่องน่ากลัว
chilli n พริก
chilliness n ความหนาวเย็น
chilliness n ความเย็น
chilliness n ความเย็นชา
chilliness n สภาพอากาศที่รุนแรง
chilliness n สภาพอากาศที่รุนแรง
chilling adj หนาวเหน็บ
chilling n การทำให้เป็นน้ำแข็ง
chilly adj เย็นชา
chilly adj หนาวยะเยือก
chime n เสียงระฆัง
chime in phrv พูดแทรก
chime in with phrv เข้ากันได้กับ
chimera n ความเพ้อฝัน
chimeric adj ที่เป็นจินตนาการ
chimeric adj ที่ไม่เป็นจริง
chimerical adj ที่เป็นจินตนาการ
chimerical adj ที่ไม่เป็นจริง
chimes n ระฆังที่เป็นชุด
chimney n ปล่อง
chimney sweep n คนที่มีอาชีพทำความสะอาดปล่องไฟ
chimp n ลิงชิมแปนซี (คำไม่เป็นทางการ)
chimpanzee n ลิงชิมแปนซี
Chin n คนจีน (คำย่อของ Chinese)
chin n คาง
chin vt คุย (คำสแลง)
chin music sl การพูดคุย
china n เครื่องเคลือบดินเผา
China n จีน
China n ประเทศจีน
china sl เพื่อน (คำเรียก)
china clay n ดินขาว
china cup n ถ้วยน้ำชา
China Sea n ท้องทะเลที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิก
Chinaman n คนจีน
Chinatown n ชุมชนคนจีนในต่างแดน
chinaware n เครื่องลายคราม
chinch n ตัวเรือด
chinchy adj ขี้เหนียว
chine n กระดูกสันหลัง
Chinese n ชาวจีน
Chinese adj ที่เกี่ยวกับชาติจีน
Chinese n ภาษาจีน
Chinese idol n รูปบูชาของชาวจีน
Chinese lantern n โคมจีน
Chinese New Year n วันตรุษจีน
Chinese person n คนจีน
Chinese puzzle n ปัญหาที่ซับซ้อน
Chinese temple n ศาลเจ้าของจีน
chink n รอยแยกเล็กๆ
chink vt ทำเสียงดังกริ๊ง
chink vi มีเสียงดังกริ๊ง
chink n เสียงดังกริ๊ง
chinky sl เจ๊ก (คำหยาบ)
chinky sl ร้านอาหารจีน (คำหยาบ)
chinky sl อาหารจีน (คำหยาบ)
chinless wonder sl คนที่อยู่ในชนชั้นสูงแต่ไม่ฉลาด
chino n ผ้าเนื้อหนาสีกากี
chintz n ผ้าที่มีสีสว่างเป็นเงามัน
chintzy sl ราคาถูก
chip n การสลัก
chip vt ตัดออก
chip vi แตก
chip vt ถาก
chip vt ทำให้เป็นรอยแหว่ง
chip n เบี้ย
chip n มันฝรั่งทอดแผ่นบางๆ
chip n รอยแหว่ง
chip n เศษที่แตกออก
chip n แผ่นไมโครชิป
chip sl ไป
chip at vt แกะสลัก
chip away at phrv ทำให้แตกเป็นเศษเล็กเศษน้อย
chip in phrv พูดแทรก
chip off phrv บิ่น
chip off phrv ทำให้แตกเป็นเศษเล็กเศษน้อย
chipboard n แผ่นกระดาน
chipmunk n กระรอกจำพวก Citellus มีถิ่นอาศัยอยู่บริเวณอเมริกาเหนือ
chipper adj ร่าเริง
chipper sl สดชื่น (ภาษาอังกฤษมาตรฐาน)
chippie sl ผู้ใช้ยาเสพย์ติดเป็นครั้งคราว
chippie sl หญิงโสเภณี
chippy n โสเภณี (คำสแลง)
chippy sl หญิงโสเภณี
chirk up phrv ทำให้รื่นเริงขึ้น
chirography n การคัดลายมือ
chiropodist n แพทย์รักษาโรคที่เกี่ยวกับมือหรือเท้า
chiropody n การรักษาโรคที่เกี่ยวกับมือหรือเท้า
chiropractor n พนักงานนวดชาย
chirp n เสียงร้องจ๊อกแจ๊ก
chirpy adj ร่าเริง
chisel vi โกง
chisel vt โกง
chisel vt สกัดด้วยสิ่ว
chisel vi สกัดด้วยสิ่ว
chisel n สิ่ว
chisel in phrv เข้าร่วมโดยไม่ได้รับเชิญ (คำไม่เป็นทางการ)
chisel out of phrv หลอกลวง
chit n ใบเสร็จ
chit n เด็กสาว
chit sl การตรวจสอบ
chitchat n การคุยเล่น
chitchat vi คุยเล่น
chitchat sl การพูดคุย
chivalrous adj ที่ให้เกียรติสตรี
chivvy n การไล่ล่า
chivvy vi ไล่ล่า
chivvy vt ไล่ล่า
chivvy along phrv กระตุ้น (คำไม่เป็นทางการ)
chivvy into phrv กระตุ้น (คำไม่เป็นทางการ)
chivvy up phrv พร่ำสอน (คำไม่เป็นทางการ)
chivy n การไล่ล่า
chivy vi ไล่ล่า
chivy vt ไล่ล่า
chivy along phrv กระตุ้น (คำไม่เป็นทางการ)
chivy into phrv กระตุ้น (คำไม่เป็นทางการ)
chivy up phrv พร่ำสอน (คำไม่เป็นทางการ)
chloride n คลอไรด์
chlorine n คลอรีน
chloroform n คลอโรฟอร์ม
chlorophyl n คลอโรฟีลล์
chlorophyll n คลอโรฟีลล์
chock n ไม้หรือโลหะที่ใช้หนุนไว้ไม่ให้เคลื่อนที่
chock up phrv เต็มไปด้วย
chock up phrv ใส่ให้แน่น
chock-full adj ที่เต็มความสามารถ
chocker sl ช็อกโกแลต
chocoholic sl คนชอบกินช็อกโกแล็ต
chocolate n ช็อกโกแลต
chocolate adj ที่มีช็อกโกแลตเป็นส่วนประกอบ
chocolate drop sl คนนิโกร (คำหยาบ)
chocolate fireguard sl สิ่งที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้
chocolate powder n ผงโกโก้ (ใช้ทำช็อคโกแลต)
chocolate starfish sl ตูด
choice n การเลือก
choice n ทางเลือก
choice adj ที่มีคุณภาพดี
choice n ส่วนที่ดีที่สุด
choice n สิ่งที่ถูกเลือก
choice sl ดีเยี่ยม
choir n คณะประสานเสียง
choir vi ร้องประสานเสียง
choirboy n เด็กผู้ชายที่ร้องในวง
choirmaster n ผู้กำกับวงดนตรี
choke vi ทำให้หายใจไม่ออก
choke vt ทำให้อุดตัน
choke vi สำลัก
choke n อาการสำลัก
choke n กลไกชนิดหนึ่งที่ควบคุมเครื่องยนต์
choke vt ควบคุมเครื่องยนต์ให้อากาศเข้าไปในคาบิวเรเตอร์น้อยลง
choke back phrv ควบคุม
choke down phrv กลืนด้วยความยากลำบาก
choke down phrv ควบคุม
choke down phrv กล้ำกลืน
choke off phrv ขัดขวาง
choke off phrv พูดให้ท้อถอย
choke off phrv ดุด่า (คำไม่เป็นทางการ)
choke out of phrv ทำให้หายใจไม่ออก
choke the chicken sl ช่วยตัวเอง
choke up phrv ทำให้แน่น
choke up phrv โกรธมาก (มักใช้รูป passive voice)
choke with phrv ทำให้เบียดเสียด
choke with phrv จุกเสียด
choker n ผ้าที่พันรอบลำคอ
choker n สร้อยคอที่สวมติดรอบลำคอ
chokey sl คุก
choking the chicken sl ช่วยตัวเอง
cholera n อหิวาตกโรค
choleric adj ที่อารมณ์เสียง่าย
cholesterin n คอเลสเตอรอล
cholesterol n คอเลสเตอรอล
chomp vt เคี้ยวเสียงดัง
chomp vi เคี้ยวเสียงดัง
chomp sl กิน
Chonburi n จังหวัดชลบุรี
Chonburi n ชลบุรี
chong it sl ติดกัญฃา
choo-choo n รถไฟ (คำที่เด็กใช้)
choochie face sl คำเรียกเด็กเล็กๆ ด้วยความรักใคร่
choose vt เลือก
choose vi เลือก
choose among phrv คัดเลือกจาก
choose as phrv เลือกให้เป็น
choose between phrv เลือกระหว่าง
choose for phrv เลือกให้เป็น
choose from phrv คัดเลือกจาก
choose sides idm กำหนดผู้เล่นและแบ่งข้างกัน
choosey adj ช่างเลือก
choosing n การเลือกเอา
choosing n การได้รับเสนอชื่อเข้ารับรางวัลหรือชิงตำแหน่ง
choosing n การคัดเลือก
choosing adj ซึ่งออกเสียงเลือกตั้ง
choosy adj ช่างเลือก
chop vi เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
chop n ชิ้นเนื้อที่หั่นบางๆ (ส่วนใหญ่ยังมีกระดูกติดอยู่ด้วย)
chop vt ฟัน (ต้นไม้)
chop vt สับ
chop vt หวดอย่างแรง
chop about phrv ทำให้ฉีกขาด
chop and change idm เปลี่ยนแปลงไม่หยุด
chop around phrv เปลี่ยนทิศทาง
chop back phrv ตัดออก
chop down phrv ฟันด้วยขวาน
chop into phrv ตัดหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
chop off vt ตัดออก
chop off phrv ฟันด้วยขวาน
chop off phrv หยุด (บางคน) ไม่ให้พูด
chop round phrv เปลี่ยนทิศทาง
chop round phrv เปลี่ยนทิศทาง
chop up phrv ตัดหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
chop-chop int เร็วๆ (คำไม่เป็นทางการ)
chophouse n ร้านอาหารที่มีชื่อในการแล่เนื้อและสเต็ก
chopper n เฮลิคอปเตอร์ (คำไม่เป็นทางการ)
chopper sl อวัยวะเพศชาย
choppers sl ฟัน
choppy adj ที่มีคลื่นมาก
chops n ขากรรไกร
chops sl ปาก
chopsing sl คุย
chopsticks n ตะเกียบ
chopsy sl คุยจ้อ
choral adj ซึ่งประสานเสียงหมู่
chord n คอร์ดดนตรี
chord vt ดีด
chord vt ผสมผสาน
chord n เส้นตรงที่เชื่อมจุดสองจุดบนเส้นรอบวงของวงกลม
chord sl อารมณ์เสีย
chordy sl หงุดหงิด
chore n งานที่น่าเบื่อ
chore n งานบ้าน
chore sl ขโมย
choregraphy n ระบำปลายเท้า
choreograph vt ออกแบบท่าเต้น
choreograph vi ออกแบบท่าเต้น
choreography n การเต้น
choreography n การออกแบบท่าเต้น
chores n งานหนัก
choristers n คณะขับร้องหมู่
chorography n ศิลปะการวาดหรือทำแผนที่
chortle vi หัวเราะร่าเริง
chorus n คณะขับร้องหมู่
chorus n คณะระบำเพลง
chorus n บทเพลงท่อนที่ร้องซ้ำ
chorus vt พูดขึ้นพร้อมกัน
chorus vt ร้องประสานเสียง
chose vt กริยาช่อง 2 ของ choose
chose vi กริยาช่อง 2 ของ choose
chosen vt กริยาช่อง 3 ของ choose
chosen vi กริยาช่อง 3 ของ choose
chow n สุนัขพันธุ์เชาเชา
chow n อาหาร (คำไม่เป็นทางการ)
chowchow n สุนัขพันธุ์เชาเชา
Christ int คำอุทานแสดงความแปลกใจหรือตกใจ
Christ n พระคริสต์
christen vt ทำพิธีล้างบาปและตั้งชื่อให้
Christian n คริสตศาสนิกชน
Christian rite n การจุ่มศีรษะ ร่างกายส่วนบนหรือทั้งร่างลงในน้ำตามพิธีในศาสนาคริสต์
Christianity n ศาสนาคริสต์
christianize vt เปลี่ยนเป็นนับถือศาสนาคริสต์
Christmas n คริสต์มาส
Christmas Day n คริสต์มาส
Christmas season n ธันวาคม
Christmas song n เพลงสวดหรือเพลงที่ร้องเพื่อความสนุกสนาน
Christmas song n เพลงประสานเสียง
Christmastime n คริสต์มาส
chroma n สี
chromatic spectrum n สเป็กทรั่ม
chromaticity n เม็ดสี
chromaticity n สี
chromaticity n เม็ดสี
chromaticity n สี
chrome dome sl หัวล้าน
chrome dome sl ผู้ชายที่มีหัวล้าน
chrome-dome sl คำเรียกคนหัวล้าน (คำหยาบ)
chromium n โครเมียม
chromo prf สี
chromosome n โครโมโซม
chronic adj ที่ติดเป็นนิสัย
chronic adj เรื้อรัง
chronic sl อย่างสุดๆ
chronic fatigue syndrome abbr คำย่อของ Myalgic Encephalomyelitis
chronically adv แบบเรื้อรัง
chronicle vt บันทึกเหตุการณ์
chronicle n เหตุการณ์ในอดีต
chrono prf เวลา
chronologic adj ที่เป็นตามลำดับเวลา
chronological adj ตามลำดับเวลา
chrysalis n ดักแด้
chubbo sl คนอ้วน
chubby adj กลม
chuck n การตบที่คางเบาๆ
chuck vt กำจัด (คำสแลง)
chuck vt ตบเบาๆ (ด้วยความเอ็นดู)
chuck vt โยน
chuck sl คำเรียกที่แสดงความรักใคร่
chuck sl อ้วก
chuck sl ตัดความสัมพันธ์
chuck about phrv ทำให้กระจัดกระจาย (คำไม่เป็นทางการ)
chuck about phrv โบก (แขนหรือขา)
chuck around phrv ทำให้กระจัดกระจาย (คำไม่เป็นทางการ)
chuck around phrv โบก (แขนหรือขา)
chuck at phrv ขว้างใส่ (คำไม่เป็นทางการ)
chuck away phrv โยนทิ้ง (คำไม่เป็นทางการ)
chuck away phrv ปล่อยให้เสียเปล่า (คำไม่เป็นทางการ)
chuck away on phrv สูญเปล่ากับ (คำไม่เป็นทางการ)
chuck down phrv ขว้างลงไปที่ (คำไม่เป็นทางการ)
chuck down phrv เหวี่ยงตัว (เหยียดยาวไปบนพื้น) (คำไม่เป็นทางการ)
chuck in phrv โยนเข้าไป (คำไม่เป็นทางการ)
chuck in phrv หยุดทำบางสิ่ง (คำไม่เป็นทางการ)
chuck in the towel idm ยอมแพ้ (คำไม่เป็นทางการ)
chuck it idm หยุดเดี๋ยวนี้ (คำไม่เป็นทางการ)
chuck it down sl ฝนตกหนัก
chuck it in idm หยุดเดี๋ยวนี้ (คำไม่เป็นทางการ)
chuck off phrv เหวี่ยงออก (คำไม่เป็นทางการ)
chuck off phrv หนีรอดจากการตามล่า (คำไม่เป็นทางการ)
chuck off phrv หลุดพ้นจาก (สิ่งไม่ดี) (คำไม่เป็นทางการ)
chuck oneself at phrv พยายามเอาชนะใจ (เพื่อให้ได้ความรักมา)
chuck out phrv โยนออกไป (คำไม่เป็นทางการ)
chuck out phrv กำจัด
chuck out phrv หลบหนี (เพราะมีความผิด) (คำไม่เป็นทางการ)
chuck out phrv ออกจากบ้าน
chuck out phrv ไม่ยอมรับ
chuck out phrv ทำให้เสีย
chuck together phrv รีบๆเก็บมารวมกัน (คำไม่เป็นทางการ)
chuck together phrv รีบเขียน (คำไม่เป็นทางการ)
chuck together phrv ทำให้มาพบกัน (คำไม่เป็นทางการ)
chuck under phrv แตะหรือสัมผัสเบาๆ
chuck up phrv ป่วย (คำไม่เป็นทางการ)
chuck up phrv เลิกทำบางสิ่ง
chuck up phrv รีบสร้าง
chuck up phrv สูญเสีย
chuck up the sponge idm ยอมแพ้
chuckhole n หลุมหรือแอ่งบนถนน
chucking out time sl เวลาผับเลิกและบอกให้ลูกค้าออกจากร้าน
chuckle n การหัวเราะเบาๆ
chuckle vi หัวเราะเบาๆ
chucklehead n คนโง่
chuddy sl หมากฝรั่ง
chuff sl ไร้สาระ
chuff sl ตูด
chuff sl ช่องคลอด
chuff sl ตด
chuffed sl มีความสุขมาก
chuffed to buggery sl พอใจมาก
chuffed to fuck sl พอใจมาก
chug vi เกิดเสียงดังชั๊กๆ (เช่น เสียงของเครื่องยนต์)
chug n เสียงดังชั๊กๆ (เช่น เสียงของเครื่องยนต์)
chuggy sl หมากฝรั่ง
chum vi ที่ไปด้วยกัน
chum n เพื่อนร่วมห้อง
chum n เพื่อนสนิท
chum up phrv เข้ากันได้ดี
chummy adj ที่สนิทสนมกัน
chump n คนโง่
chump n ไม้ท่อนใหญ่ๆ
chump sl คนโง่
chump change sl เงินจำนวนเล็กน้อย
chunder sl อ้วก
chunk n เนื้อหรือไม้ชิ้นหนาและสั้น
chunky adj หนาและสั้น
chunter sl พูดงึมงำ
church n โบสถ์
church council n สภาสงฆ์
church interior n ห้องใต้ดิน
church room n ห้องซึ่งพระใช้เตรียมตัวเพื่อทำพิธีทางศาสนาในโบสถ์
churchgoer n ผู้ที่ใช้โบสถ์เป็นประจำ
churchly adj ที่เป็นของโบสถ์
churchly adj ที่เหมาะกับโบสถ์
churchman n พระที่โบสถ์
churchman n สมาชิกของโบสถ์ที่เป็นผู้ชาย
churchwoman n สมาชิกของโบสถ์ที่เป็นผู้หญิง
churl n คนที่หยาบคาย
churlish adj หยาบคาย
churlishness n ความหยาบช้า
churn n เครื่องปั่น
churn into phrv ปั่น
churn out phrv กวนให้เป็นเนย
churn out phrv ผลิต
churn to phrv ปั่น
churn up phrv หมุนวนอย่างแรง (เช่นกระแสน้ำ)
chute n ทางหรือช่องลาดเอียง (สำหรับให้สิ่งของตกลงมา)
chute n น้ำตก
chutney ferret sl เกย์
chutzpa adj ที่ไม่ละอาย
cicatrix n แผลเป็น
cicerone n คนนำเที่ยวที่อธิบายถึงประวัติของสถานที่
cide suf ผู้ฆ่า
cider n น้ำผลไม้ใช้เป็นเครื่องดื่ม
cig sl บุหรี่
cigar n ซิการ์
cigar case n กล่องยานัตถุ์
cigaret n บุหรี่
cigarette n บุหรี่
cigarillo n บุหรี่มวนเล็ก
ciggy sl บุหรี่
cinch vt ทำให้แน่ใจ (คำสแลง)
cinch vt มัดด้วยสายรัด (บนหลังสัตว์)
cinch n สายรัดถุงหรือกระสอบบนหลังสัตว์
cinch n สิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอน (คำสแลง)
cincture n การทำให้เป็นวงรอบ
Cinderella n ซินเดอเรลล่า
cinders n เศษแร่
cinema n โรงภาพยนต์
cinema-goer n ผู้ชอบชมภาพยนตร์
cinematic adj เกี่ยวกับภาพยนตร์
cinerary urn n โกศ
cinkle vt ดัดผม
cinnamon n อบเชย (ซินนามอน)
cinnamon adj ที่ปรุงด้วยซินามอน
cinnamon adj ที่มีสีน้ำตาลเหลือง
cinnamon n สีน้ำตาลเหลือง
cipher n ศูนย์
cipher n สิ่งที่ไม่มีค่า
circle n การหมุนเวียนครบรอบ
circle n วงกลม
circle n เส้นวงกลม
circle about phrv บินวน
circle about phrv วนเวียนอยู่รอบๆ
circle around phrv บินวน
circle around phrv วนเวียนอยู่รอบๆ
circle over phrv บินวน
circle round phrv บินวน
circle round phrv วนเวียนอยู่รอบๆ
circlet n วงกลมวงเล็กๆ
circling adj ซึ่งตีพิมพ์ตามกำหนดเวลา
circuit n การโคจรรอบ
circuit n ขอบเขต
circuit n พื้นที่ที่จำกัดเขตไว้
circuit breaker n เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า
circuitous adj อ้อม
circuitously adv อย่างอ้อมๆ
circuitry n วงจรไฟฟ้า
circuity n การอ้อม
circular adj ที่เกี่ยวกับวงกลม
circular adj ที่เคลื่อนที่เป็นวงกลม
circular adj ที่เป็นวงกลม
circular adj ไม่ตรง
circulate vi เคลื่อนไหวอย่างอิสระ
circulate vi โคจรเป็นวงกลม
circulate vt ทำให้เคลื่อนไหวอย่างอิสระ
circulating air n การระบายลม
circulation n การเคลื่อนไหวโดยอิสระ
circulation n การไหลเวียนครบรอบ
circulatory force n แรงที่ทำให้หมุน
circum prf รอบ
circumambient adj ล้อมรอบ
circumambulate vi เดินไปรอบๆ
circumambulate vt ทำให้เดินไปรอบๆ
circumference n เส้นรอบวง
circumflex n เครื่องหมายที่อยู่บนสระเพื่อแสดงการออกเสียงในบางภาษา
circumlocution n การอ้อมไปอ้อมมา
circumlocutory adj อ้อมค้อม
circumlocutory adj อ้อมค้อม
circumnavigate vt ล่องเรือหรือบินไปรอบๆ
circumsciribe vt จำกัดจำนวน
circumscribe vt จำกัด
circumscribe vt ทำให้ล้อมรอบ
circumscribed adj ที่ถูกจำกัด
circumspect adj ที่คิดอย่างรอบคอบ
circumstance n โชค
circumstance n สภาวะแวดล้อม
circumstance n เหตุการณ์
circumstances adj ซึ่งช่วยลดหย่อน
circumstances n สภาพแวดล้อม
circumstantial adj ที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
circumstantial adj ที่มีรายละเอียด
circumstantial adj ที่ไม่ได้สำคัญเป็นอันดับแรก
circumstantiate vt ให้รายละเอียด
circumvent vt หลีกเลี่ยง
circus n โรงละครสัตว์
circus manager n ผู้ควบคุมการแสดงของโรงละครสัตว์
cirque n หุบเขาเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าและต้นไม้
cissy n ผู้ชายหรือเด็กชายที่มีลักษณะเหมือนผู้หญิง (คำไม่เป็นทางการ)
cist n กล่อง (ในสมัยโบราณ)
cistern n ที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ (มักไว้ใต้ดิน)
citadel n ป้อมปราการ
citation n การกล่าวอ้าง
cite vt อ้าง
cite for phrv ได้รับคำชมเชย (ปกติใช้รูป passive voice)
cited adj ซึ่งถูกอ้างถึง
citied adj ที่มีเมืองตั้งอยู่
citified adj ที่มีลักษณะเป็นคนเมือง
citing n การกล่าวอ้าง
citing n สิ่งที่อ้างอิงถึง
citizen n ประชาชน
citizen of the United States n คนอเมริกา
citizenry n กลุ่มพลเมือง
citizenship n ความเป็นพลเมือง
citizenship n สิทธิในความเป็นพลเมือง
citizentry egalitarianism n ประชาธิปไตย
citric acid n กรดซิทริก
city n พลเมืองทั้งหมด
city n เมือง
city hall n สถานที่ราชการส่วนท้องถิ่น
cityscape n ภาพทิวทัศน์ของเมือง
civet n ชะมด
civet cat n หนูขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง
civic adj ที่เกี่ยวกับเมือง
civics n วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของพลเมือง
civil adj ที่เกี่ยวกับพลเมือง
civil adj ที่มีวัฒนธรรม
civil code n ประมวลกฎหมายอาญา
civil servant n ลูกจ้าง
civil war n สงครามกลางเมือง
civil year n ระยะเวลาหนึ่งปีตามปฏิทิน
civilian n คนในกองทัพที่ไม่ร่วมทำการรบ (เช่น แพทย์, พระ)
civilian n ชาวบ้าน
civilian army n ทหารกองหนุน
civilisation n ความศิวิไลซ์
civilise vt ทำให้มีความศิวิไลซ์
civility n ความสุภาพ
civilization n ความศิวิไลซ์
civilize vt ทำให้มีความศิวิไลซ์
civilized adj ที่มีวัฒนธรรม
civism n ความรักชาติ
civvies sl ชุดพลเรือน (ไม่ใช่เครื่องแบบ) (ทางทหาร)
ckeave to phrv ติดอยู่กับ
Cl n คลอรีน
clack vi เกิดเสียงแหลม
clack vt ทำให้เกิดเสียงแหลมขึ้นทันที
clack vi พูดเร็ว
clacker n ลิ้น
clacking sound n เสียงแตกเปรี้ยงๆ
clad adj ที่แต่งตัว
cladding n วัตถุที่ใช้หุ้ม
claim n การเรียกร้อง
claim vt เรียกร้อง
claim vt อ้าง
claim against phrv เรียกร้องให้จ่าย
claim back phrv เรียกร้องเงินคืน
claim for phrv เรียกร้องให้จ่ายสำหรับ
claim for phrv อ้างในสิทธิ์ของ
claim from phrv เรียกร้องค่าชดเชย
claimant n ผู้ที่เรียกร้องสิทธิ
claimer n ผู้ที่เรียกร้องสิทธิ
clairvoyance n การมองเห็นอนาคต
clairvoyance n ตาทิพย์
clam n หอยชนิดหนึ่งกินได้
clam up phrv เงียบ
clamant adj ที่มีเสียงดังหนวกหู
clambake n การปิคนิคริมทะเล (มักมีการปิ้งหรือย่างอาหารทะเล)
clamber vt ปีนด้วยความลำบาก
clamber vi ปีนด้วยความลำบาก
clamber up vt ปีน
clammy adj ที่ชื้นหรือเย็นมาก (จนไม่น่าพอใจ)
clamor n การร้องออกมาอย่างดัง
clamor n การแสดงความคิดเห็นของสาธารณะชน
clamorous adj ที่มีเสียงดังวุ่นวาย
clamour against phrv ตะโกนร้องต่อต้าน
clamour down phrv ส่งเสียงดังกลบ
clamour for phrv โห่ร้องแสดงความต้องการ
clamp n เครื่องมือที่ทำให้ติดแน่นเข้าด้วยกัน
clamp down on phrv จำกัด
clamp dwon on phrv จำกัด
clan n กลุ่มคนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน
clandestine adj ที่เก็บไว้เป็นความลับ
clang vi เกิดเสียงดังแคร๊งที่กังวานนาน (เช่นเสียงโลหะกระทบกัน)
clang vt ทำให้เกิดเสียงดังแคร๊งที่กังวานนาน (เช่นเสียงโลหะกระทบกัน)
clang n เสียงดังแคร๊งที่กังวานนาน (เช่นเสียงโลหะกระทบกัน)
clanger sl ข้อผิดพลาดที่เกิดจากความสะเพร่า
clangor n เสียงดังแคร๊ง (ที่ไม่กังวานมากและในช่วงเวลาสั้น)
clank vi เกิดเสียงดังแคร๊ง
clank vt ทำให้เกิดเสียงดังแคร๊ง
clank n เสียงดังแคร๊ง (ที่ไม่กังวานมากและในช่วงเวลาสั้น)
clannish adj ที่รักแต่พวกพ้องตัวเอง
clansman n สมาชิกของกลุ่ม
clap n การปรบมือ
clap vi ปรบมือ
clap sl โรคหนองใน
clap eyes on sl สังเกตเห็น
clap in phrv ถูกจับเข้าคุก (ปกติใช้รูป passive voice) (คำไม่เป็นทางการ)
clap into phrv ถูกจับเข้าคุก (ปกติใช้รูป passive voice) (คำไม่เป็นทางการ)
clap on phrv สวมอย่างเร่งรีบ
clap on phrv รีบใส่
clap on phrv ตีเบาๆ (เพื่อทักทาย)
clap on phrv เพิ่มราคาของบางสิ่ง
clap on phrv เห็น
clap out phrv ปรบมือ
clap out phrv เหน็ดเหนื่อยมาก
clap to phrv ปิดเสียงดัง
clap to phrv ปิดเสียงดัง
clap together phrv รีบ
clap up phrv ตกลงเซ็นสัญญา
clapboard n แผ่นไม่กระดานที่ด้านหนึ่งหนากว่าอีกด้านหนึ่ง
clapper n กระดิ่งในระฆัง
clapper n ผู้ที่ปรบมือ
clappers n เครื่องให้จังหวะชนิดหนึ่งเป็นไม้ 2 อันประกบกันมีรูปร่างคล้ายเปลือกหอย (ทำให้เกิดเสียงโดยถือไม้ทั้งสองอันไว้ในมือแล้วตีให้เกิดเสียง)
claptrap n การพูดหรือเขียนเพื่อยกยอ
claque n คนที่ติดตามชื่นชม
claret n สีแดงอมม่วง
claret sl เลือด
clarification vi ทำให้กระจ่าง
clarification vt ทำให้ชัดเจน
clarify vt ทำให้เข้าใจง่าย
clarify vt ทำให้ใสสะอาด
clarinet n แคริเน็ท
clarion vt ประกาศอย่างดัง
clarity n ความชัดเจน
clarty sl สกปรก
clash vt ขัดแย้ง
clash vi ขัดแย้ง
clash vt ตัดกัน (สี)
clash vi ตัดกัน (สี)
clash against phrv ชนอย่างเเรง
clash against phrv ไม่เข้ากับ
clash against phrv ไม่เห็นด้วยกับ
clash against phrv ต่อสู้กับ
clash on phrv ไม่เห็นด้วยกับ
clash over phrv ไม่เห็นด้วยกับ
clash with phrv ไม่เข้ากับ
clash with phrv เกิดขึ้นเวลาเดียวกัน
clash with phrv ไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงกับ
clasp vt จับไว้แน่น
class vt จัดแบ่งหมวดหมู่
class n ชนชั้น
class n ชั้นเรียน
class adj ที่ดีเยี่ยม
class n ประเภทหรือชนิด
class with phrv จัดอยู่ในประเภท
classed adj ที่แบ่งเป็นประเภท
classic adj ที่เป็นรูปแบบดั้งเดิม
classic adj ที่มีคุณภาพสูง
classical adj ที่เกี่ยวกับกรีกหรือโรมันโบราณ
classical adj ที่เป็นแบบดั้งเดิม
classical adj ที่เป็นเพลงคลาสสิค
classicist n ผู้ที่ศึกษาวัฒนธรรมกรีกและโรมันโบราณ
classification n การจัดแบ่งประเภท
classificatory adj ที่จัดแบ่งประเภท
classified adj ที่แบ่งเป็นประเภท
classified adj ที่เป็นความลับทางราชการ
classified advertisement n ข้อความหรือประกาศสั้นๆ รับสมัครงาน/ขายสินค้า
classify vt จัดกลุ่ม
classis-chassis sl (ผู้หญิง) รูปร่างดี
classless adj ที่ไม่มีการแบ่งชนชั้น
classmate n เพื่อนร่วมชั้นเรียน
classroom n ห้องเรียน
classy adj ยอดเยี่ยม
classy-chassy sl (ผู้หญิง) รูปร่างดี
clatter vi เกิดเสียงกระทบกัน
clatter vt ทำให้เกิดเสียงกระทบกัน
clatter about phrv ทำให้เกิดเสียงดัง
clause n อนุพากย์
claustrophobia n โรคกลัวที่ปิดทึบ
claver vi พูดคุย
clavichord n คีย์บนเครื่องดนตรีประเภทเปียโน ออร์แกน
clavicle n กระดูกไหปลาร้า
clavier n คีย์บนเครื่องดนตรีประเภทเปียโน ออร์แกน
claw n กรงเล็บ
claw back phrv เรียกคืน
claw off phrv แล่นไปทางที่มีลม
clay n ดิน
clay n ร่ายกายมนุษย์
cle suf เล็ก
clean vt เตรียม (ปลา) สำหรับทำอาหาร
clean vt ทำความสะอาด
clean vt ทำให้ว่างเปล่า
clean adj ที่ไม่มีปัญหาเรื่องยาเสพย์ติด
clean adj ที่ไม่มีอาวุธ
clean adj บริสุทธิ์
clean adj ยุติธรรม
clean vi สะอาด
clean adj สะอาด
clean adv อย่างสมบูรณ์
clean adv อย่างสะอาดเอี่ยม
clean sl ไม่มีสิ่งผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพย์ติดหรืออาวุธ
clean down phrv ทำความสะอาด (ใช้น้ำล้าง, ใช้แปรงปัดกวาด)
clean of phrv ทำความสะอาด
clean off phrv ล้างออกหมด
clean out phrv จัดเตรียมให้เรียบร้อย
clean out phrv ขจัดออก (สิ่งสกปรก)
clean out phrv ทำให้หมดเงิน (การปล้นหรือขโมย) (คำไม่เป็นทางการ)
clean out phrv ขโมย (คำไม่เป็นทางการ)
clean out phrv กำจัด
clean out phrv หนีไปโดยไม่จ่ายเงิน (คำไม่เป็นทางการ)
clean out phrv รีบจากไป
clean up phrv ทำความสะอาดจนหมด
clean up phrv ขจัดออก
clean up phrv แก้ไขหรือขจัดสิ่งไม่ถูกต้อง
clean up phrv ได้เงินมาโดยผิดกฎหมาย (คำไม่เป็นทางการ)
clean up phrv จบสิ้นการทำลาย (ทางทหาร)
clean up on phrv ทำให้พ่ายแพ้ (คำไม่เป็นทางการ)
clean up on phrv ทำให้พ่ายแพ้ (คำไม่เป็นทางการ)
clean-cut adj ชัดเจน
clean-cut adj ที่ประณีต
clean-shaven adj ที่โกนหนวดเกลี้ยงเกรา
cleanable adj ที่ทำความสะอาดได้
cleaner adj น้ำยาทำความสะอาด
cleaner n ผู้ทำความสะอาด
cleanhanded adj ที่ไม่เคยทำเรื่องเลวร้าย
cleaning n การกำจัด
cleaning n การขัดให้สะอาด
cleaning agent n ผู้ทำความสะอาด
cleaning lady n หญิงทำงานบ้าน
cleaning woman n หญิงทำงานบ้าน
cleaningwoman n หญิงทำงานบ้าน
cleanliness n ความสะอาด
cleanliness n การกำจัดสิ่งโสโครก
cleanly adv สะอาด
cleanness n ความสะอาด
cleanse vt ทำให้สะอาด
cleanser n สิ่งที่ใช้ทำความสะอาดผิวหน้า
cleansing agent n สิ่งที่ใช้ทำความสะอาดผิวหน้า
cleanup n การทำความสะอาด
cleanup n การเลิกทำสิ่งผิดกฎหมาย
clear vi กลายเป็นชัดเจน
clear vi เคลียร์ริ่งเช็ค
clear adj ชัดเจน
clear vt ทำให้ชัดเจน
clear vt ทำให้สะอาด
clear adj ที่เข้าใจง่าย
clear adj ที่ไม่มีเมฆหรือหมอก
clear adj ที่รับรู้ได้ดี
clear adv อย่างชัดเจน
clear adv อย่างทั้งหมด
clear as a vodka sl แจ่มใสมาก
clear as mud sl ไม่กระจ่าง
clear away phrv หายไป
clear away phrv ย้ายออกไป
clear of phrv กำจัด
clear of phrv พิสูจน์ว่าไม่มีความผิด
clear off phrv หายไป
clear off phrv เก็บออกไปจาก (ปกติบนโต๊ะ)
clear off phrv ออกไปให้หมด
clear off phrv จ่ายหนี้สินทั้งหมด
clear off phrv ขาย(ของ)ถูก
clear off phrv ทำให้เสร็จ
clear out phrv กำจัด
clear out phrv เอาออกไป (คำไม่เป็นทางการ)
clear out phrv ออกจากบ้าน (คำไม่เป็นทางการ)
clear sailing sl ไปได้สวย
clear space n ที่กว้าง
clear the air idm ขจัดข้อสงสัย
clear the table idm เก็บจานชามจากโต๊ะอาหาร
clear up phrv ทำความสะอาดจนหมด
clear up phrv ย้ายออกไป
clear up phrv ทำให้เสร็จ
clear up phrv ทำให้สดใสขึ้น
clear up phrv หาคำตอบของ
clear with phrv ผ่านการอนุมัติจาก
clear-cut vt ตัดจนหมด (พื้นที่ป่า)
clear-cut adj ที่ชัดเจน
clear-cut adj ที่ไม่มีข้อสงสัย
clearance n การทำให้หมดไป
cleargyman n นักบวช (โดยเฉพาะในศาสนาคริสต์)
cleargyman n พระในศาสนาคริสต์
clearheaded adj ที่ไม่สับสน
clearical adj เกี่ยวกับพระในศาสนาคริสต์
clearing n ที่โล่ง
clearly adv อย่างชัดเจน
clearness n ความชัดเจน
clearsighted adj ที่เห็นได้ชัดเจน
clearway n ทางด่วน (ถนนที่ห้ามจอด ยกเว้นกรณีที่รถเสียเท่านั้น)
cleaser n ยาสระผม
cleat n ปุ่มสตั๊ด
cleavage n การแยกออก
cleave vt ทำให้แยกออก
cleave vi แยกออก
cleave to phrv ศรัทธาต่อ
clef n สัญลักษณ์ที่ใช้เริ่มในการเขียนโน้ต เพื่อบอกระดับเสียง (เช่น กุญแจซอล)
cleft n รอยแยก
cleft palate n เพดานปากโหว่
clemency n อากาศที่น่าสบาย
clement adj ที่สบายๆ (อากาศ)
clemmed sl หิว
clench vt ทำให้ติดกันแน่น
clergy n ผู้ที่ทำเกี่ยวกับศาสนา
clergyman n ผู้ที่เป็นสมาชิกองค์กรทางศาสนา
cleric adj ที่เกี่ยวกับบุคคลในศาสนา
clerical adj ที่เกี่ยวกับงานศาสนา
clerisy n กลุ่มคนที่มีการศึกษา
clerk n พนักงานโรงแรมที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการลงทะเบียน, พาแขกไปที่ห้องพัก
clerk n เสมียน
clerkly adj ที่เกี่ยวกับงานธุรการ
clever adj เฉลียวฉลาด
clever-clogs sl คนที่มีความรู้มาก
cleverly adv อย่างชาญฉลาด
cleverness n ความฉลาดเฉลียว
cleverness n ความเฉลียวฉลาด
cleverness n ปฏิภาน
clevis n เหล็กรูปตัวยูมีรูขันน๊อตที่ใช้ติดกับวัตถุอื่น
clew down phrv ลดใบเรือลง
clew up phrv ยกใบเรือขึ้น
click vi เกิดเสียงดังกริ๊ก
click vi เข้าใจขึ้นอย่างฉับพลัน
click vt ทำเสียงดังกริ๊ก
click n เสียงดังกริ๊ก
click for phrv ได้โอกาสในเรื่อง (คำไม่เป็นทางการ)
click with phrv เป็นที่เข้าใจสำหรับ (คำไม่เป็นทางการ)
client n ลูกค้า
clientele n ลูกค้าทั้งหมด
clients n ลูกค้าทั้งหมด
cliff n หน้าผา
cliff-dweller sl คนที่อาศัยในอาคารสูง
cliffhanger n เรื่องราวที่น่าตื่นเต้น (เนื่องจากคาดเดาความเป็นไปไม่ได้)
cliffy adj ที่เป็นหน้าผาชัน
climacteric n ช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพจิตใจ
climactic adj ที่เกี่ยวกับช่วงสำคัญสุดยอด
climate n สภาพอากาศ
climatic adj เกี่ยวกับบรรยากาศ
climatic characteristic n อุณหภูมิ
climatography n อุตุนิยมวิทยา
climatology n อุตุนิยมวิทยา
climax n จุดสำคัญสูงสุดของเหตุการณ์
climax vt ทำให้ถึงจุดสำคัญสูงสุดของเหตุการณ์
climax vi มาถึงจุดสำคัญสูงสุดของเหตุการณ์
climb vt ค่อยๆ เพิ่มขึ้น
climb vi ค่อยๆ เพิ่มขึ้น
climb vi ปีน
climb vt ปีน
climb down phrv ปีนลงมา
climb on phrv ปีนขึ้นไป
climb on the bandwagon idm ลอกเลียน
climb out of phrv ปีนออกมา
climber n คนที่ต้องการก้าวหน้าในธุรกิจหรือในสังคม
climber n เครื่องมือสำหรับติดที่รองเท้าหรือขาเพื่อใช้ในการปีนเสา
climber n ไม้เลื้อย
climbing n การปีน
clinch n การกอดกัน
clinch vt ตัดสินใจ (หลังจากที่พิจารณาอย่างมาก)
cling vt ทำให้ติดแน่น
cling onto phrv ยึดติดกับ
cling to phrv ยึดติดกับ
cling to phrv เก็บรักษา
cling to phrv ซื่อสัตย์ต่อ
cling together phrv เกาะติดกัน
cling together phrv ยืนหยัดร่วมกับ
clingin sl น่ารังเกียจ
clinging adj ที่ต้องอยู่ใกล้ๆ ผู้อื่น
clingy adj ที่ต้องอยู่ใกล้ๆ ผู้อื่น
clinic n คลินิก
clinical adj ที่เกี่ยวกับคลินิค
clinical neurology n ประสาทวิทยา
clinician n ผู้เชี่ยวชาญในการรักษา
clink vi เกิดเสียงดังกริ๊ง (เหมือนเสียงแก้วกระทบกัน)
clink vt ทำให้เกิดเสียงดังกริ๊ง (เหมือนเสียงแก้วกระทบกัน)
clink n เสียงดังกริ๊ง (เหมือนเสียงแก้วกระทบกัน)
clink sl คุก
clinker n ข้อผิดพลาด (คำสแลง)
clinking sound n เสียงดังกริ๊ง
clip n ครั้ง
clip n คลิป
clip n ตัดออก
clip vi ติดด้วยคลิป
clip vt ติดด้วยคลิป
clip sl มิวสิกวิดีโอเพลง
clip joint n ร้านที่คัดราคาแพงเกินไป (คำสแลง)
clip on phrv ผูกไว้
clip out phrv ตัดออก
clipboard n กระดานที่มีที่แขวนกระดาษแขวนอยู่
clipped sl ถูกจับ
clipper n เครื่องมือที่ใช้ในการตัด
clipper n ผู้ที่ตัดหรือเล็ม
clippie sl กระเป๋ารถเมล์
clipping n การเล็มออก
clipping n ข่าวสารที่ตัดจากหนังสือพิมพ์หรือนิตยาสาร
clipping n สิ่งที่ใช้ตัดหรือเล็ม
clique n กลุ่มคนที่สมาคมเฉพาะพวกของตน
cliquish adj ที่รักแต่พวกพ้องตัวเอง
clit sl คลิทอริส
clitoris n คลิทอริส
cloak n เสื้อคลุมไม่มีปก
cloak in phrv คลุมไว้หลวมๆ ด้วย
cloak in phrv ซ่อนอยู่ใน
cloak-and-dagger idm ลับๆ
cloaked adj ซึ่งมีผ้าคลุมหน้า
cloakroom n ห้องรับฝากวางหมวก กระเป๋าหรือสิ่งของไว้ชั่วคราว
clobber vt กระหน่ำตี (คำสแลง)
clobber sl เสื้อผ้า
cloche n หมวกสตรี
clock n เครื่องบันทึกเวลา (เช่น ในรถแท็กซี่)
clock vt จับเวลา
clock n นาฬิกา
clock sl เห็น
clock sl ตีหรือชก
clock in phrv เริ่มทำงาน
clock off phrv เลิกงาน
clock on phrv เริ่มงาน
clock out phrv เลิกงาน
clock up phrv บันทึกระยะทาง (เช่น รถยนต์)
clock up phrv บันทึก (ความสำเร็จ)
clock-tick n เสียงดังติ๊กๆ
clockmaker n ช่างนาฬิกา
clockwise adj ที่หมุนตามเข็มนาฬิกา
clockwise adv ที่หมุนตามเข็มนาฬิกา
clockwork n กลไกของนาฬิกา
clod n คนโง่
clod n ดิน
clodhopper n คนที่งุ่มง่าม
clodhopper sl รองเท้าขนาดใหญ่
clodpole n คนโง่
clog n รองเท้าไม้
clog up phrv อุดตันด้วย (ปกติใช้รูป passive voice)
clog with phrv อุดตันด้วย
cloister n ที่อยู่ทางศาสนา (เช่น วัด)
cloister jail n สถานดัดสันดาน
clomp vi เดินหนักๆ
clone vt ทำให้กำเนิดมาจากเซลล์เดียวกัน
clone n สิ่งมีชีวิตที่เกิดมาจากเซลล์เดียวกัน
cloour n สีทา
clop vi ทำเสียงดังกอบๆ
clop n เสียงดังกอบๆ (เหมือนเสียงเท้าสัตว์กระทบกับน้ำ)
close adj ใกล้
close adv ใกล้
close vi จบ
close vt ทำให้จบ
close adj ที่คล้ายกัน
close adj ที่มีความใกล้ชิดกัน
close vt ปิด
close vi ปิด
close about phrv ใกล้เข้ามาทีละน้อย
close around phrv ใกล้เข้ามาทีละน้อย
close at hand idm ใกล้มือ
close attention n ความห่วงใย
close by adv ใกล้เคียง
close down phrv ปิดกิจการ
close down phrv ไม่ถ่ายทอด (วิทยุหรือโทรทัศน์)
close down phrv เข้ามาใกล้
close friend n เพื่อนสนิท
close friend n เพื่อนสนิท
close in phrv ทำให้ปิด
close in phrv เข้ามาใกล้มากขึ้น
close in phrv ทำให้บาดเจ็บ (คำไม่เป็นทางการ)
close in on phrv ใกล้เข้ามา (เพื่อจู่โจมหรือโจมตี)
close off phrv ปิดกั้น
close on phrv ใกล้เข้ามาทีละน้อย
close on phrv ล้อมรอบทีละน้อย
close out phrv ทำให้สินค้าหมดไปโดยการลดราคา
close out phrv ลดราคา
close ranks idm เข้าร่วมกับ
close round phrv ใกล้เข้ามาทีละน้อย
close the door on idm ประกาศว่าหมดหวังสำหรับ
close to prep ประมาณ
close to prep ใกล้จะถึง
close to home idm ใกล้ตัว
close to someone idm เข้ากันดีกับ
close up phrv ปิด
close up phrv เข้ามาใกล้
close up phrv ปิดตอนกลางคืนหรือช่วงสั้นๆ
close up phrv ปิดเงียบ
close upon phrv ใกล้เข้ามาทีละน้อย
close watch n การตรวจตรา
close with phrv จบด้วย
close with phrv เริ่มต่อสู้กับ (ทางวรรณคดี)
close with phrv เข้าประชุมเป็นส่วนตัว (ใช้รูป passive voice เสมอ)
close with phrv เห็นด้วยกับ
close with phrv ขอพบเป็นส่วนตัว
close-fitting adj ที่สวมใส่พอดี
close-knit adj ที่รวมตัวกัน
close-minded adj ใจแคบ
close-minded adj ที่ใจแคบ
close-mouthed adj ที่ไม่ค่อยบอกอะไร
close-up n ภาพที่ถ่ายใกล้
closed adj จำกัดเฉพาะกลุ่มหรือบุคคล
closed adj ที่ไม่เปิดรับสิ่งใหม่
closed adj ที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง
closed adj ปิด
closed by strike adj ปิดเพราะการหยุดงานประท้วง
closed circuit n วงจรปิด (กระแสไฟฟ้า)
closedown n การปิดกิจการ
closefisted adj ขี้เหนียว
closefitting adj (เสื้อผ้า) ซึ่งใส่รัดตัว
closely related adj ที่มีบรรพบุรุษเดียวกัน
closely related adj ที่มีบรรพบุรุษเดียวกัน
closeness n ความใกล้ชิด
closeness n การเข้าใกล้
closeness n ความใกล้ชิด
closeness n ความเงียบ
closet n ชั้น
closet adj ที่เป็นส่วนตัว
closet n ห้องเล็กๆ
closet with phrv เข้าประชุมเป็นส่วนตัว
closing n การปิด
closing adj ที่กำลังจะมาถึง
closing n ช่วงสุดท้าย
closing n การปิดกิจการ
closing n การสรุป
closure n การจบ
closure n การปิด
clot vi จับตัวเป็นลิ่ม
clot sl โง่
cloth n ผ้า
cloth-ears sl คนที่มีระบบการได้ยินไม่ดี
clothe vt แต่งตัว
clothe vt ปกคลุมด้วย
clothe in phrv แต่งตัวด้วย
clothe in phrv ปกคลุมด้วย
clothe with phrv แต่งตัวด้วย
clothe with phrv ปกคลุมด้วย
clothed adj ที่แต่งตัว
clothes n เสื้อผ้า
clotheshorse n ผู้ชายที่ช่างแต่งตัว
clothesline n ราวแขวนเสื้อ
clothespin n ไม้หนีบผ้า
clothespress n ตู้เสื้อผ้า
clothier n คนขายหรือตัดเย็บเสื้อผ้า
clothing n เสื้อผ้า
clothing for leg n ขากางเกง
clothshorse sl คนแต่งตัวนำแฟชั่น
cloud n กลุ่มควัน
cloud vt ก่อให้เกิดปัญหา
cloud vi เกิดปัญหา
cloud vt ทำให้มืด
cloud vt ปกคลุมด้วยเมฆ
cloud vi มีเมฆมาก
cloud n เมฆ
cloud n สิ่งของจำนวนมากที่อยู่รวมกัน
cloud over phrv มืดครึ้ม
cloud over phrv ทำให้มัวลง
cloud over phrv ร่าเริงน้อยลง
cloud up phrv มืดมัว
cloud-capped adj ที่มีเมฆปกคลุมอยู่
cloudburst n ฝนที่ตกหนักอย่างกะทันหัน
clouded adj มืดมัว
cloudless adj ที่ไม่มีเมฆ
cloudlessly adv อย่างไม่มีเมฆ
cloudness n ความทึบ
cloudy adj กำกวม
cloudy adj ที่ปกคลุมด้วยเมฆ
cloudy adj ที่เหมือนเมฆ
cloudylike adj เต็มไปด้วยเมฆหมอก
clout n การตี
clout vt ซ่อม
clout vt ตี
clout n เป้าที่ใช้ในการยิงธนู
clout vt พันผ้า
clout n เศษผ้าที่ใช้ปะ
clout n อิทธิพลของความคิด (คำไม่เป็นทางการ)
clout sl ช่องคลอด
clouted sl ถูกจับ
clove n กานพลู
clove n กลีบของหัวหอมหรือกระเทียม
clove vi แยกออก (กริยาช่อง2 ของ cleave)
clove vt แยกออก (กริยาช่อง2 ของ cleave)
cloven adj ซึ่งแตกออก
clover n พันธุ์ไม้เตี้ยชนิดหนึ่ง ใช้เป็นอาหารของม้าและวัวควาย ใบมีสามแฉก
clown n คนโง่
clown n ตัวตลก
clown vi แสดงเป็นตัวตลก
cloy vt ทำให้เอียน
cloy vi เอียน
club vi ช่วยกันออกค่าใช้จ่าย
club vt ตี (ด้วยไม้)
club n ไพ่ดอกจิก
club n ไม้ตีกอล์ฟ
club n ไม้พลอง
club vi รวมกลุ่ม
club n สถานเริงรมย์
club n สโมสร
club together phrv รวมกลุ่ม
club together phrv ร่วมหุ้นกับ
clubfoot n ลักษณะที่ผิดรูปของเท้า
clubhouse n สโมสร
clubman n ผู้ชายที่เป็นสมาชิกของสโมสร (มักใช้เวลาที่สโมสรมาก)
clubwoman n ผู้หญิงที่เป็นสมาชิกของสโมสร (มักใช้เวลาที่สโมสรมาก)
cluck vi ร้องกุ๊กๆ (ไก่ตัวเมีย)
cluck n เสียงร้องกุ๊กๆ (ของไก่ตัวเมีย)
cludgie sl ห้องน้ำ
clue vt บอกเป็นนัยๆ
clue n ร่องรอย
clue down phrv ลดใบเรือลง
clue in phrv ให้เบาะแสกับ (คำไม่เป็นทางการ)
clue one in idm ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
clue up phrv ให้ข้อมูลในเรื่อง
clueless adj โง่
clump n ก้อน (ดิน)
clump n การจับตัวเป็นกลุ่มของเซลล์
clump vi จับกันเป็นกลุ่มก้อน
clump vt ทำให้รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน
clump vt ปลูกไว้เป็นหมู่
clump vi เดินลงส้น
clump n เสียงเดินลงส้น
clump sl ชก
clumsily adv อย่างไม่ชำนาญในการใช้
clumsily adv อย่างซุ่มซ่าม
clumsiness n ความซุ่มซ่าม
clumsiness n ความไม่ชำนาญในการใช้
clumsy adj ซุ่มซ่าม
clumsy adj ไม่คล่อง
clung vi กริยาช่องที่สองและสามของ cling
clunge sl ตูด
clunk n เสียงที่เกิดจากโลหะกระทบกัน
clunky sl อุ้ยอ้าย
cluster n กลุ่ม (สิ่งของหรือคน)
cluster vt ทำให้อยู่รวมเป็นกลุ่ม
cluster vi รวมเป็นกลุ่ม
cluster around phrv ห้อมล้อม
cluster round phrv ห้อมล้อม
cluster together phrv รวมกลุ่มกัน
clustered adj ซึ่งจับรวมเป็นกลุ่มก้อน
clustered adj ที่รวมเป็นกลุ่มก้อน
clustery adj เป็นช่อ
clutch n การยึด
clutch n คลัตช์ (รถยนต์)
clutch vi จับแน่น
clutch vt ฉวยไว้
clutch vi พยายามยึดไว้
clutch n มือที่อยู่ในรูปกำ
clutch n จำนวนไข่ที่ฟักภายในครั้งหนึ่งๆ
clutch n ลูกไก่ที่เกิดจากไข่ที่ฟักในคราวเดียวกัน
clutch at phrv ฉวยไว้
clutch at phrv พยายามฉกฉวยโอกาส
clutch at straws idm พยายามฉกฉวยโอกาส
clutch to phrv ยึดแน่นกับ
clutched sl วิตกกังวล
clutter n กองระเกะระกะ
clutter n ความยุ่งเหยิง
clutter vt ทำให้ยุ่งเหยิง
clutter up phrv ทำให้เกะกะ
co- prf ร่วมกัน
co-education n สหศึกษา
co-occur vi เกิดขึ้นพร้อมกัน (เหตุการณ์)
co-op n สหกรณ์
co-operatively adv ร่วมกัน
co-opt vt เลือก
co-optation n การเลือก
co-worker n เพื่อนร่วมงาน
coach n ครูฝึกกีฬา
coach n ครูพิเศษ
coach n ชั้นโดยสารราคาถูก (รถไฟ, เครื่องบิน)
coach n ตู้โดยสารในขบวนรถไฟ
coach vi ทำหน้าที่เป็นครูฝึก
coach vt ฝึกกีฬาให้
coach n รถม้าสี่ล้อขนาดใหญ่
coach n รถยนต์ขนาดเล็กราคาถูก
coach for phrv ฝึกฝนมาเพื่อ
coaching n การฝึกสอน
coachman n คนขับรถม้า
coachwork n ตัวถังรถ
coact vi ทำงานร่วมกัน
coaction n การกระทำการร่วมกัน
coactive adj ที่เกิดขึ้นด้วยกัน
coadjutant n ที่ช่วยเหลือ
coadjutant n ผู้ช่วย
coadjutor n ผู้ช่วย
coagualtion n การทำให้เข้มข้นขึ้น
coagulate vt ทำให้จับตัวแข็งเป็นก้อนหนาและเหนียวหนืด
coagulate vi เปลี่ยนจากของเหลวเป็นก้อนหนาและเหนียวหนืด
coal vt จัดหาถ่านหินให้
coal n ถ่านหิน
coal vt เผาให้เป็นถ่าน
coal vi ใส่ถ่าน
coal black adj มืดหรือดำ
coal container n ภาชนะมีหูจับสำหรับใส่ถ่านหินในเตาผิง
coal gas n ก๊าซพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ของถ่านหิน
coal miner n คนขุดถ่านหิน
coal scuttle n ภาชนะมีหูจับสำหรับใส่ถ่านหินในเตาผิง
coal-dust n รอยเปื้อน
coalesce vi รวมตัว
coalesced adj ที่กลายเป็นของแข็ง
coalescence n การรวมตัว
coalescent adj ที่รวมตัว
coalition n การรวมเป็นหนึ่งเดียว
coalition n รัฐบาลผสม
coarse adj ขาดรสนิยม
coarse adj หยาบ (วัสดุ)
coarse adj หยาบช้า
coarse-grained adj ที่มีเนื้อหยาบ
coarsen vt ทำให้แห้งหยาบ
coarsen vi แห้งหยาบ
coarseness n การขาดรสนิยม
coarseness n ความหยาบ (วัสดุ)
coarseness n ความหยาบช้า
coast vi เคลื่อนที่ด้วยแรงดึงดูด (โดยไม่ใช้พลังงานขับเคลื่อน)
coast n ชายฝั่ง
coast n ทางลาดเอียง (เหมาะแก่การไหลเลื่อน)
coast vi แล่น (เรือเลียบฝั่ง)
coast vt แล่น (เรือเลียบฝั่ง)
coast vi สำเร็จอย่างง่ายดาย
coast along phrv เคลื่อนไปเรื่อยๆ (โดยปราศจากการถีบสำหรับจักรยาน หรือการติดเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์)
coast guard n ยามชายฝั่ง
coastal adj ที่ใกล้ชายฝั่ง
coaster n เรือขนสินค้าหรือผู้โดยสารที่วิ่งตามชายฝั่ง
coastland n ที่ดินตามชายฝั่งทะเล
coastline n แนวชายฝั่งทะเล
coastward adj ไปยังฝั่งทะเล
coastward adv ไปยังฝั่งทะเล
coastways adj ที่ใกล้ชายฝั่ง
coastwise adv ที่ใกล้ชายฝั่ง
coastwise adj ที่ใกล้ชายฝั่ง
coat n ขนสัตว์
coat vt ปกป้องผิวหน้าด้วยชั้นบางๆ
coat n สิ่งที่ปกคลุมผิวหน้าไว้บางๆ
coat n สิ่งที่ห่อหุ้ม
coat n เสื้อนอก
coat vt ใส่เสื้อคลุม
coat of mail n เกราะ
coat with phrv เคลือบด้วย
coat with sugar vt เคลือบด้วยน้ำตาล
coated adj ที่ปกคลุม
coating n ชั้นบางๆ ที่ใช้ปกคลุม
coating n สิ่งทอที่ใช้ทำเสื้อคลุม
coattail n ส่วนหางของเสือโคร่งที่ต่อจากช่วงเอว
coauthor vt เขียนร่วมกัน
coauthor n ผู้เขียนร่วม
coax vi เกลี้ยกล่อม
coax vt เกลี้ยกล่อม
coax into phrv โน้มน้าวให้ยอม
coax out of phrv โน้มน้าวให้ห่างจาก
coaxal adj ที่มีแกนกลางร่วมกัน
coaxial adj ที่มีแกนกลางร่วมกัน
coaxing adj ที่เกลี้ยกล่อม
cob n ซังข้าวโพด
cob n ม้าพันธุ์เตี้ย
cob n หงส์ตัวผู้
cob sl ขว้าง
cobalt n โคบอลต์
cobalt blue n สารสีน้ำเงินเข้มที่เป็นส่วนผสมของโคบอลท์และอลูมิเนียมออกไซด์
cobalt blue n สีน้ำเงินเข้ม
cobble vt ปะหรือซ่อม (เช่น รองเท้า)
cobble up phrv ทำลวกๆ
cobbler n ช่างซ่อมหรือทำรองเท้า
cobblers sl ไร้สาระ
cobblestone n หินกรวด
cobra n งูเห่า
cobweb n ใยแมงมุม
cobweb n สิ่งที่คล้ายใยแมงมุม
cobwebby adj บอบบาง
coca n พืชชนิดหนึ่งที่ใบสามารถนำมาสกัดโคเคนได้
cocaine n ยาชาเฉพาะที่ ได้มาจากใบโคคา
cocaine n ยาเสพย์ติดชนิดหนึ่ง
coccus n เชื้อแบคทีเรียซึ่งมีรูปทรงกลม เช่น แบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคหนองใน
coccyx n กระดูกก้นกบ
cochlea n อวัยวะรูปหอยโข่งในช่องหู (มีเซลล์ขนช่วงในการตอบสนองต่อคลื่นเสียงที่มากระทบ)
cock n ไก่ตัวผู้
cock vt ง้างนกสับ
cock vi เดินวางท่า
cock vt ตั้งขาตั้งเตรียมถ่ายรูป
cock vt ตั้งชัน
cock n นกสับของปืน
cock n หัวก๊อก
cock n หัวหน้า
cock n อวัยวะเพศชาย (คำสแลงและคำต้องห้าม)
cock n กอง (เมล็ดข้าวหรือกองฟาง)
cock sl คำเรียกผู้ชาย
cock sl อวัยวะเพศชาย
cock sl ไร้สาระ
cock and bull story sl เรื่องไร้สาระ
cock up phrv ยกขึ้น
cock up phrv ทำให้เสียไปโดยประมาท
cock-a-doodle-doo n เสียงขันของไก่ตัวผู้
cock-fight n การชนไก่
cock-up n ความล้มเหลวเพราะทำพลาดหรือผิดกฎ
cockade n ริบบิ้นหรือช่อดอกไม่ที่ติดบนหมวก
cockamamie sl ตลก
cockatoo n นกชนิดหนึ่งตระกูลเดียวกับนกแก้วมีถิ่นกำเนิดในออสเตรเลีย
cockcrow n เวลาเช้าตรู่
cocker spaniel n สุนัขพันธุ์หนึ่งตัวเล็กขาสั้นหูยาว
cocker up phrv พะเน้าพะนอเกินไป
cockerel n ไก่ที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี
cockeye n ตาเข
cockeyed adj โง่ (คำสแลง)
cockeyed adj ที่ตาเข
cockeyed adj ที่เอียงไปข้างหนึ่ง (คำสแลง)
cockeyed sl บ้า
cockfight n การชนไก่
cockily adv โดยคุยโว
cockiness n ความโอหัง
cockle n หอยแครง
cockney n คนจนในย่านลอนดอนตะวันออก
cockpit n ที่นั่งคนขับ (เครื่องบินหรือรถแข่ง)
cockpit n เวทีชนไก่
cockpit n สนามรบ
cockrel n ไก่ตัวผู้
cockroach n แมลงสาบ
cockscomb n หงอนไก่
cockspur n เดือยไก่ตัวผู้
cocksucker n คนที่น่ารังเกียจ (คำสแลง)
cocksure adj แน่นอน
cocksure adj มั่นใจมาก (จนดูเหมือนดื้อดึง)
cocktail n เครื่องดื่มเหล้าผสมผลไม้
cocktail adj เล็กๆ
cocktail n อาหารเรียกน้ำย่อย
cocktail lounge n ร้านจำหน่ายสุรา
cocky adj หยิ่งยโส
coco n ต้นมะพร้าว
coco n เนื้อมะพร้าว
coco n มะพร้าว
coco n ลูกมะพร้าว
cocoa n เครื่องดื่มโกโก้
cocoa n ผงโกโก้ (ใช้ทำช็อคโกแลต)
cocoa n สีน้ำตาลโกโก้
cocoanut n ต้นมะพร้าว
cocoanut n เนื้อมะพร้าว
cocoanut n มะพร้าว
cocoanut n ลูกมะพร้าว
coconut n ต้นมะพร้าว
coconut n เนื้อมะพร้าว
coconut n มะพร้าว
coconut n ลูกมะพร้าว
coconut milk n กะทิ
coconut palm n ต้นมะพร้าว
coconut palm n ต้นมะพร้าว
coconut palm n ต้นมะพร้าว
coconut tree n ต้นมะพร้าว
coconut tree n ต้นมะพร้าว
coconut tree n ต้นมะพร้าว
cocoon vt แยกตัวเองออกมา
cocoon n รังไหมดิบ
cocoon vt ห่อหุ้มมิดชิด
cocoon n อุปกรณ์กันน้ำ
cocotte n หญิงโสเภณี
cod n ปลาคอด
cod n ถุง
cod n ถุงอัณฑะ
cod sl ล้อเล่น
cod-liver oil n น้ำมันตับปลา
coda n บทสรุป
coddle vt พะเน้าพะนอ
coddle vt ลวกไข่
code vt เข้ารหัส
code vt เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
code vt ถอดรหัสพันธุกรรม
code n ประมวลกฎหมาย
code n มาตรการ
code n รหัส
code word n คำรหัส
codex n หนังสือโบราณที่เขียนด้วยลายมือ
codfish n ปลาคอด
codger n คนแก่ที่ทำตัวแปลกๆ
codger sl ชายแก่
codification n การจัดระเบียบหมวดหมู่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ
codify vt จัดให้เป็นระบบ
codswallop sl ไร้สาระ
coed adj ที่เป็นสหศึกษา
coeducation n สหศึกษา
coefficient n ค่าสัมประสิทธิ์
coenobite n ผู้ที่ดำรงตนอย่างสันโดษ
coequal n ความเท่ากัน
coequal adj ที่เท่ากัน
coequality n ความเท่าเทียมกัน
coerce vt บีบบังคับ
coerce into phrv บีบบังคับ
coercer n อันธพาล
coercion n การบีบบังคับ
coercive adj ที่บีบบังคับ
coeval adj ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน
coexist vi อยู่ด้วยกัน
coexist vi อยู่ร่วมกันอย่างสงบ
coexist with phrv อยู่ร่วมกันอย่างสงบ (โดยเฉพาะกับผู้มีความคิดแตกต่างกันทางการเมือง)
coexistance n การเกิดขึ้นพร้อมกัน
coexistence n การเกิดในเวลาเดียวกัน
coexistence n การเกิดในเวลาเดียวกัน
coexistent adj ที่พร้อมกัน
coexisting adj ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน
coextend vt ขยายออกไปเท่าๆ กัน (ได้ทั้งพื้นที่และเวลา)
coextend vi ขยายออกไปเท่าๆ กัน (ได้ทั้งพื้นที่และเวลา)
cofactor n ปัจจัยที่เกิดร่วม
coffee n กาแฟ
coffee n ต้นกาแฟ
coffee n เมล็ดกาแฟ
coffee n สีกาแฟ
coffee bar n ร้านกาแฟ
coffee bean n เมล็ดกาแฟ
coffee berry n เมล็ดกาแฟ
coffee break n ช่วงพักสั้นๆ ระหว่างเวลางาน
coffee mill n เครื่องบดกาแฟ
coffee shop n ร้านกาแฟ
coffee table n โต๊ะเตี้ยๆ
coffee tree n ต้นกาแฟ
coffeehouse n ร้านกาแฟ
coffeepot n หม้อกาแฟ
coffer vt บรรจุในหีบ
coffer n หีบสมบัติ
cofferdam n เขื่อนเล็กๆ กั้นลำน้ำที่สร้างขึ้นไว้ชั่วคราว
coffers n ทรัพย์สิน
coffin vt บรรจุศพในโลงศพ
coffin n โลงศพ
coffin dodger sl คนแก่
coffin nail sl บุหรี่
cog n ซี่ล้อ
cog vt โกง (ในการเล่นลูกเต๋า)
cog vt เข้าเดือยไม้
cog n เดือยไม้
cogency n การโน้มน้าว
cogent adj ที่โน้มน้าวจิตใจ
cogitate vt พินิจพิเคราะห์
cogitate vi พินิจพิเคราะห์
cogitation n การพิจารณา
cogitative adj ที่สามารถคิดได้ลึกซึ้ง
cognac n บรั่นดี
cognate n คนหรือสิ่งของที่มาจากต้นกำเนิดเดียวกัน
cognate n คำที่มาจากรากศัพท์เดียวกัน
cognate adj ซึ่งมาจากภาษาเดียวกัน
cognate adj ซึ่งสัมพันธ์กันทางสายเลือด
cognate word n คำที่มาจากรากศัพท์เดียวกัน
cognation n ความสัมพันธ์ที่มีบรรพบุรุษเดียวกัน
cognition n การรับรู้
cognitive adj เกี่ยวกับกระบวนการการรับรู้
cognitive adj ที่เกี่ยวกับกระบวนการคิด
cognizable adj ที่สามารถเข้าใจได้
cognizance n การตระหนักรู้
cognizance n ความรู้ความเข้าใจ
cognizant adj ที่ตระหนักรู้
cognize vt สังเกต
cognomen n ชื่อเล่น
cogwheel n ซี่ล้อ
cogwheel n เฟือง
cogwheel n เฟืองซึ่งมีสปริงสับทำให้หมุนไปทางเดียว
cohabit vi อยู่กินกันโดยไม่ได้แต่งงานกัน
cohcious adj ซึ่งทำอย่างรอบคอบและตั้งใจ
coheir n ผู้เป็นทายาทร่วม
coheiress n ผู้เป็นทายาทร่วมที่เป็นหญิง
cohere vi สอดคล้องกัน
cohere vi อยู่ติดกัน
coherence n การอยู่ติดกัน
coherence n ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันของส่วนต่างๆ
coherency n ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันของส่วนต่างๆ
coherent adj ซึ่งสอดคล้อง
coherent adj ติดแน่น
coherently adv อย่างปะติดปะต่อกัน
coherently adv อย่างสอดคล้อง
cohesion n การทำงานร่วมกัน
cohesive adj ที่ติดอยู่ด้วยกัน
cohesiveness n การอยู่ติดกัน
cohort n เพื่อนร่วมงาน
coif n หมวกชนิดหนึ่งที่ใส่แนบกับศีรษะ
coiffeur n ช่างแต่งผมที่เป็นผู้ชาย
coiffure vt จัดแต่งทรงผม
coiffure n ทรงผม
coign n มุมด้านนอกกำแพง
coil n ขด (เชือกหรือสายยาง)
coil vi ขดเป็นวง
coil n ขดลวดซึ่งกระแสไฟไหลผ่าน
coil vt ม้วน
coil n ความลำบาก
coil n ความวุ่นวายเอะอะ
coil around phrv หมุนเป็นวงรอบ (บางสิ่ง)
coil down phrv ม้วนเชือกผูกเรือ (การแล่นเรือ)
coil round phrv หมุนเป็นวงรอบ (บางสิ่ง)
coil up phrv นอนขดตัวอยู่
coil up phrv ม้วนเชือกไว้ในมือ (การแล่นเรือ)
coiled adj ซึ่งมีรูปร่างเป็นขด
coiled adj เป็นวงก้นหอย
coiled adj เป็นรูปก้นหอย
coiled spring n สปริง
coin adj ซึ่งเป็นแบบหยอดเหรียญ
coin vt ทำเหรียญกษาปณ์
coin vt สร้าง (คำ)
coin n เหรียญ
coin it in phrv หาเงินได้มาก (คำไม่เป็นทางการ)
coinage n การบัญญัติศัพท์
coinage n การผลิตเหรียญ
coinage n เงินเหรียญ
coinage n ระบบเงินเหรียญ
coinage n ศัพท์ใหม่
coincide vi เกิดขึ้นพร้อมกัน (เหตุการณ์)
coincide vi ทับกันสนิท (วัตถุสองสิ่ง)
coincide vi พ้องกัน (ความคิด)
coincide with phrv เกิดขึ้นพร้อมกับ (โดยบังเอิญ)
coincidence n การเกิดขึ้นพร้อมกัน
coincidence n การสอดคล้องต้องกัน
coincidence n เหตุการณ์บังเอิญ
coincident adj ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน
coincident adj พ้องกัน
coincidental adj ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน
coincidental adj บังเอิญ
coincidentally adv โดยบังเอิญ
coincidently adv อย่างพ้องกัน
coinciding adj พ้องกัน
coining n การผลิตเหรียญ
coins n การผลิตเหรียญ
coins n เงินเหรียญ
coins n ระบบเงินเหรียญ
coition n การร่วมประเวณี
coitus n การร่วมประเวณี
coke n ถ่านหินที่เผาจนหมดควัน
coke vt ทำให้เผาไหม้จนเป็นถ่านโค้ก
coke vi เผาไหม้จนเป็นถ่านโค้ก
coke n โคเคน (คำสแลง)
coke sl โคเคน
cokie n ุคุกกี้
col n ช่องเขา
col n บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ
cola n เครื่องดื่มชนิดหนึ่งมีรสหวาน
colander n กระชอน
colapse vt ทำให้พังทลาย
cold adv กะทันหัน
cold n ไข้หวัด
cold n ความหนาวเย็น
cold adv โดยสิ้นเชิง
cold adj เย็น (น้ำ, เครื่องดื่ม)
cold adj เย็นชา
cold adj เย็นตา (สี)
cold adj หนาว (อากาศ)
cold n อุณหภูมิใต้ศูนย์องศา
cold blood sl เบียร์
cold call sl โทรศัพท์หรือแวะมาหาเพื่อขายสินค้า
cold coffee sl เบียร์
cold comfort idm คำปลอบที่ไร้ประโยชน์
cold cream n ครีมล้างหน้า (ที่มีน้ำมันเพื่อป้องกันผิวหน้าแห้ง)
cold feet n ความกลัว
cold frame n ที่ครอบต้นไม้ (เพื่อรักษาต้นอ่อน)
cold pop sl เบียร์
cold shoulder sl อาการเมินเฉย
cold sore n แผลพุพอง (ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส มักเกิดขึ้นบริเวณปากหรือจมูก)
cold storage n การแช่เย็น
cold storage n ห้องเย็น (สำหรับเก็บอาหารหรืออย่างอื่น)
cold store n ห้องเย็น (สำหรับเก็บอาหารหรืออย่างอื่น)
cold sweat n ภาวะความตื่นตกใจกลัว
cold turkey idm อย่างทันที
cold war n สงครามเย็น
cold-blooded adj เกี่ยวกับสัตว์เลือดเย็น
cold-blooded adj เลือดเย็น
coldbloodedly adv อย่างเลือดเย็น
colder than a witches tit sl หนาวสุดขั้ว
coldfish sl คนไร้อารมณ์
coldhearted adj ที่ใจไม่รู้สึกรู้สา
coldly adv อย่างไร้อารมณ์ความรู้สึก
coldness n ความเย็น
coldness n ความเย็นชา
cole n กะหล่ำปลีชนิดหนึ่งสีเขียวเข้ม
coleslaw n สลัดกะหล่ำปลีหั่นใส่มายองเนส
colewort n กะหล่ำปลีชนิดหนึ่งสีเขียวเข้ม
coliseum n สนามกีฬาหรือโรงละครขนาดใหญ่
collaborate vi ร่วมมือ
collaborate vi สมคบกับศัตรู
collaborate with phrv ทำงานร่วมกับ
collaboration n การเป็นไส้ศึก
collaboration n การร่วมมือ
collaborator n ผู้เขียนร่วม
collage n ศิลปการสร้างภาพจากชิ้นส่วนเล็กๆ ที่นำมาปะติดปะต่อกัน
collagen n คอลลาเจน
collapse n การพังทลาย
collapse n การล้มป่วย
collapse n ความล้มเหลว
collapse vt ทำให้พังทลาย
collapse vi พังทลาย
collapse vt พับ
collapse vi พับได้
collapse vi ล้ม (ธุรกิจ)
collapse vi ล้มป่วย (คน)
collapsed adj แฟบ (ยาง)
collar n ปกเสื้อ
collar n ปลอกคอ (สัตว์เลี้ยง)
collar vt ลากคอเข้าคุก (คำสแลง)
collar vt ใส่ปลอกคอ
collar line n คอเสื้อ
collarbone n กระดูกไหปลาร้า
collared sl ถูกจับ
collate vt เปรียบเทียบ
collateral adj ขนานกัน
collating n การเปรียบเทียบ
collation n ผลของการเทียบกัน
collator n ผู้ที่เปรียบเทียบ
colleague n เพื่อนร่วมงาน
collect vt เก็บเงิน
collect vt เก็บรวบรวม
collect vt คุมสติ
collect adj ซึ่งเก็บเงินปลายทาง
collect adv โดยเก็บเงินปลายทาง
collect vt ไปนำมา
collect vi เพิ่มพูน
collect vi เรี่ยไรเงิน
collect vt เรี่ยไรเงิน
collect vt สะสม (แสตมป์, เหรียญ)
collect n คำสวดแบบย่อๆ
collect for phrv เก็บรวมรวบเพื่อ
collect from phrv เอาออกมาจาก (สถานที่)
collect from phrv เรียกคืน (เงินที่เป็นหนี้หรือสัญญา)
collect together vt รวบรวม
collect up phrv รวบรวบไว้ด้วยกัน
collectable adj ที่สามารถรวบรวมได้
collected adj ที่รวบรวมไว้ด้วยกัน
collectible adj ที่สามารถรวบรวมได้
collecting n การจัดเก็บภาษี
collecting vessel n ภาชนะเก็บของเหลวที่กลั่นได้
collection n การเก็บรวบรวม
collection n การชุมนุม
collection n การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกอง
collection n การเรี่ยไรเงิน
collection n งานศิลปะในพิพิธภัณฑ์
collection n เงินเรี่ยไร
collection n สิ่งของที่รวบรวมไว้
collection n สิ่งที่สะสมไว้
collective n กลุ่ม
collective adj ซึ่งเป็นกลุ่ม
collective adj ที่มีส่วนร่วมโดยทุกคน
collective n สิ่งที่ร่วมมือกันทำ (เช่น การทำนาร่วม)
collectively adv โดยส่วนรวม
collectively adv อย่างเป็นกลุ่ม
collectivist n สมาชิกของพรรคการเมืองฝ่ายซ้าย
collector n นักสะสม
collector n ผู้เก็บ
college n คุก (คำสแลง)
college n วิทยาลัย
college grounds n พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
college of music n โรงเรียนสอนดนตรี
college of music n โรงเรียนสอนดนตรี
collegial adj ที่เกี่ยวกับนักศึกษา
collegian n นักศึกษาของวิทยาลัย
collegiate adj เกี่ยวกับวิทยาลัย
collide vi ขัดแย้งกัน
collide vi ปะทะกัน
collide with phrv กระแทกกับ
collide with phrv ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ
colliding n การชน
collier n คนขุดถ่านหิน
collier n เรือขนถ่านหิน
colliery n เหมืองถ่านหิน
colligate vt ผูกไว้ด้วยกัน
collimate vt ทำให้ขนานกัน
collision n การขัดแย้ง
collision n การชนกัน
collocate vi เกิดร่วมกันเสมอ (คำในภาษา)
collocate n คำที่มักเกิดร่วมกัน
collocate with phrv ใช้ (คำ) ร่วมกับ (คำอื่น)
collocation n การเกิดร่วมกัน
colloid n คอลลอยด์
collop n เนื้อชิ้นเล็กๆ
colloquial adj ซึ่งเป็นภาษาพูด
colloquial adj ไม่เป็นทางการ
colloquialism n คำหรือวลีที่ใช้ในการพูดที่ไม่เป็นทางการ
colloquium n การสัมมนา
colloquy n การสนทนา (ที่ค่อนข้างเป็นทางการ)
collude vi สมรู้ร่วมคิด
collusion n การสมรู้ร่วมคิด
collywobbles n การเจ็บช่องท้อง
cologne n โคโลญจ์
Colombia n โคลัมเบีย
Colombia n ประเทศโคลัมเบีย
colonel n พันเอก
colonial adj เกี่ยวกับอาณานิคม
colonialism n การล่าอาณานิคม
colonisation n การล่าอาณานิคม
colonist n ผู้ที่ไปอาศัยในอาณานิคม
colonists n ประชาชนในอาณานิคม
colonizatin n การปราบปราม
colonization n การล่าอาณานิคม
colonize vi บุกเบิกอาณานิคม
colonize vt บุกเบิกอาณานิคม
colonnade n แนวต้นไม้
colonnade n แนวเสาระเบียง
colony n กลุ่ม
colony n ประชาชนในอาณานิคม
colony n ประเทศอาณานิคม
colophon n ชื่อและที่อยู่ของสำนักพิมพ์บนปกหน้าของหนังสือ
color n ข้ออ้าง
color n ความมีสีสัน
color n คุณภาพที่เด่นชัด
color n คุณภาพเสียง
color vt ทาสี
color n ใบหน้าที่มีสีแดงเพราะสุขภาพดี
color vi เปลี่ยนสี
color vt มีอิทธิพลต่อ (ความคิด)
color n เม็ดสี
color n ลักษณะภายนอก
color n ศิลปะการใช้สี
color n สี
color n สีผิวของชนที่ไม่ใช่คนผิวขาว
color n สีผิวที่มีสุขภาพดี
color n สีสันต่างๆ
color vi หน้าแดง
color spectrum n สเป็กทรั่ม
color-blind adj ที่มีตาบอดสี
colorable adj ที่สามารถเป็นสีได้
Colorado n โคโลราโด
Colorado n แม่น้ำโคโลราโด
colorant n สีย้อม
coloration n การใช้สี
coloratura n การร้องเพลงด้วยเสียงอันไพเราะ
coloratura n เนื้อร้องของเพลงท่อนที่ต้องร้องเร็วและยากมาก (โดยเฉพาะในเพลงโอเปร่า)
colored adj ของกลุ่มที่ไม่ใช่ชนผิวขาว
colored adj ที่มีสี
colored pen n สิ่งที่ใช้ทำเครื่องหมายหรือร่องรอย
colorfast adj ที่มีสีทนนาน
colorful adj ที่มีชีวิตชีวา
colorful adj ที่มีสีสันสดใส
colorfulness n ความมีสีสัน
colorfulness n ความมีสีสัน
coloring n กระบวนการเปลี่ยนสี
coloring n สีผสมอาหาร
coloring n สีผิวหรือสีผม
colorless adj ที่ไม่มีสี
colorlessness n การมีสีอ่อน
colors n ธง
coloseum n บริเวณงานแสดงนิทรรศการ
colossal adj มหึมา
colossus n รูปปั้นที่ใหญ่มหึมา
colossus n สิ่งที่ใหญ่โตหรือมีอำนาจมาก
colour n ข้ออ้าง
colour n ความมีสีสัน
colour n คุณภาพที่เด่นชัด
colour n คุณภาพเสียง
colour vt ทาสี
colour n ใบหน้าที่มีสีแดงเพราะสุขภาพดี
colour vi เปลี่ยนสี
colour vt มีอิทธิพลต่อ (ความคิด)
colour n เม็ดสี
colour n ลักษณะภายนอก
colour n ศิลปะการใช้สี
colour n สี
colour n สีผิวของชนที่ไม่ใช่คนผิวขาว
colour n สีผิวที่มีสุขภาพดี
colour n สีสันต่างๆ
colour vi หน้าแดง
colour in phrv เติมสีสันให้กับ
colour up phrv (หน้า) แดงด้วยความอาย
colour up phrv ทำให้น่าตื่นเต้น
colour-blind adj ซึ่งบอดสี
colouration n สีผสมอาหาร
coloured adj ของกลุ่มที่ไม่ใช่ชนผิวขาว
coloured adj ที่มีสี
colourful adj มีชีวิตชีวา
colourful adj มีสีสันสดใส
colourfulness n ความมีสีสัน
colourfulness n ความมีสีสัน
colouring n กระบวนการเปลี่ยนสี
colouring n สีผสมอาหาร
colouring n สีผิวหรือสีผม
colourless adj ที่ไม่มีสี
colpitis n อาการช่องคลอดอักเสบ
colse to adv ใกล้ๆ
colt n คนหนุ่มที่ไม่มีประสบการณ์
colt n ลูกม้าตัวผู้อายุไม่เกิน 4 ปี
coltish adj ลูกม้าหรือลา
Columbia n โคลัมเบีย
Columbine n ตัวละครที่เป็นตาแก่โง่ในละครใบ้
column n คอลัมน์ในหนังสือพิมพ์
column n ช่อง (ในหนังสือพิมพ์)
column n แถว (ในแนวตั้ง)
column n แนวขบวนทหาร
column n เสา
columniation n แนวต้นไม้
columniation n แนวเสาระเบียง
columnist n ผู้เขียนในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
columns n แนวเสาระเบียง
coly n นกแอฟริกาอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง
com prf ด้วย
coma n สภาพไม่รู้สึกตัวของผู้ป่วย
coma n กลุ่มเมฆล้อมรอบส่วนหัวของดาวหาง
comatose adj เฉื่อยชา
comatose adj ที่อยู่ในสภาพไม่รู้สึกตัว
comb vt ค้นหาอย่างละเอียด
comb n เครื่องมือแยกเส้นใย
comb vt ทำความสะอาดหรือแยกเส้นใย
comb n รวงผึ้ง
comb n หงอนไก่
comb n หวี
comb vt หวี (ผม)
comb for phrv ค้น (บางสิ่ง) เพื่อหา
comb out phrv สางผม
comb out phrv สางผมเพื่อเอา (บางสิ่ง) ออก
comb out phrv ค้น (บางสิ่ง) เพื่อหา
comb out phrv ค้นหา
comb out phrv เอาออกจากกลุ่ม (โดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ต้องการ)
comb through phrv สางผม
comb through phrv ค้นหา (ด้วยความพยายามอย่างมาก)
combat n การสู้รบ
combat n ความขัดแย้ง
combat vt ต่อต้าน
combat vt ต่อสู้
combat fatigue n ความผิดปกติทางจิตใจที่เกิดหลังจากไปสงครามมาเป็นเวลานาน
combat pilot n นักบินที่ยิงเครื่องบินศัตรูได้ตั้งแต่ห้าลำขึ้นไป
combat-ready adj ซึ่งเตรียมพร้อม
combatant n คนที่เถียงกัน
combatant adj ที่พร้อมต่อสู้
combatant n นักรบ
combating adj ซึ่งต่อต้าน
combative adj ที่กระหายที่จะต่อสู้
combatively adv อย่างรุนแรง
combination n การรวมกัน
combination n จำนวนสิ่งของที่รวมกัน
combination n พันธมิตร
combination n รหัสเปิดกุญแจ
combination n สิ่งที่เกิดจากการรวมกัน
combination lock n กุญแจที่เปิดด้วยรหัสตัวเลข
combinded adj ที่รวมกัน
combine n การรวมกัน
combine n เครื่องจักรตัดและนวดเมล็ดข้าว
combine vt นำมารวมกัน
combine vt ประสานกัน
combine vi รวมกัน
combine against phrv ร่วมพลังกันต่อต้าน
combine harvester n เครื่องจักรตัดและนวดเมล็ดข้าว
combine with phrv รวมเข้ากับ
combine with phrv เพิ่ม (บางสิ่ง) ให้กับ
combined adj ที่มีส่วนร่วมโดยทุกคน
combined adj ที่เกิดจากส่วนประกอบสองส่วนขึ้นไป
combined adj ที่กระทำร่วมกัน
combined adj ซึ่งทำงานร่วมกัน
combined adj ที่มีรอยต่อรอยเชื่อมกัน
combined adj ที่เชื่อมต่อกัน
combings n ผมที่ร่วงจากการหวี
combo n วงดนตรีแจ๊สขนาดเล็ก (มีเครื่องดนตรี 3-6 ชิ้น)
combo sl คนชอบทั้งสองเพศ
combustible adj ที่ติดไฟได้ง่าย
combustion n กระบวนการเผาไหม้
combustion n การสันดาป
combustion n ความวุ่นวาย
comdemnable adj ซึ่งไม่เห็นด้วย
comdemningly adv อย่างไม่เห็นด้วย
come vi เกิดขึ้น
come vi ถึง (ยาวมาถึง)
come vi เป็น
come vi มา
come vi มาจาก (ภูมิลำเนา, บ้านเกิด)
come sl ถึงจุดสุดยอด
come a cropper idm โชคร้าย
come aboard phrv ขึ้น (เรือหรือเครื่องบิน)
come about phrv เกิดขึ้น
come about phrv (เรือหรือลม) เปลี่ยนทิศทางไปในทางตรงข้าม
come across phrv เกิดขึ้น
come across phrv พบโดยบังเอิญ
come across idm พบโดยบังเอิญ
come across phrv ข้าม (ถนน, แม่น้ำฯลฯ)
come across phrv เป็นที่เข้าใจและได้รับการยอมรับจาก
come across phrv ผ่าน (สถานที่)
come across phrv พบโดยบังเอิญ
come across phrv เกิดขึ้นในใจ
come across as phrv ดูเหมือนว่าจะเป็น (จากพฤติกรรม)
come across with phrv ข้าม(ถนน, แม่น้ำฯลฯ)พร้อมกับ
come after phrv เกิดขึ้นภายหลัง
come after phrv ต่อหลังมา
come after phrv ไล่ตาม (เพื่อโจมตี)
come again phrv กลับมาอีก
come again phrv พูดใหม่อีก
come along phrv ผ่านมา
come along phrv มาพร้อมกับ
come along phrv เกิดขึ้นโดยบังเอิญ
come along phrv ปรับปรุง
come amiss phrv เกิดความผิดพลาด
come amss phrv ผิดปกติ
come apart phrv ทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
come around phrv มาถึง
come around phrv โน้มน้าวให้เปลี่ยนความคิด
come at phrv สามารถไปถึง
come at phrv ค้นพบ
come at phrv ออกไปเมื่อ
come away phrv ไปให้พ้น
come away with phrv กลับไปพร้อมกับ (บางสิ่งเช่น ความคิดหรือความรู้สึกบางอย่าง)
come away with phrv ไปให้พ้น
come away with phrv ออกจาก (สถานที่หรือเหตุการณ์ด้วยความรู้สึก)
come away with phrv ส่งไปพร้อมกับ
come back phrv กลับมาโด่งดังอีกครั้ง
come back phrv สวนกลับทันควัน (ด้วยคำพูด)
come back phrv หวนกลับมาสู่ (ความทรงจำ, ความนิยม, ตำแหน่ง)
come back to phrv ทำให้หวนนึกถึง
come back to phrv กลับสู่ (หัวข้อเดิม, สภาพเดิม ฯลฯ)
come back to phrv กลับสู่ (หัวข้อหรือสภาพเดิม)
come back to phrv ทำให้ระลึกถึง
come back to summon up phrv ทำให้หวนนึกถึง
come before phrv มาก่อน
come before phrv ปรากฏตัวต่อหน้า (ศาล)
come before phrv ถูกนำตัวขึ้นศาล
come before phrv ส่งให้พิจารณายอมรับหรืออนุมัติ
come before phrv เห็นว่า (บางสิ่ง) สำคัญกว่า
come between phrv พยายามแยก (คน สัตว์) ออกจากกัน
come between phrv กั้นขวาง
come between phrv ป้องกันไม่ให้ทำ (บางสิ่ง)
come by phrv ผ่านมา
come by phrv บินผ่านอย่างเร็ว
come by phrv ผ่าน
come by phrv ผ่านไป
come by phrv ผ่านไป
come by phrv ผ่าน
come by phrv (เวลา)ผ่านไป
come close to phrv เข้าใกล้
come close to phrv เข้าใกล้
come close to phrv เข้าไปใกล้กับ
come close to phrv เข้าไปใกล้กับ
come down phrv ทำให้ร่วงลงมา
come down idm เผชิญความจริง
come down idm เผชิญความจริง
come down phrv ทำให้ล้ม
come down phrv ยิงให้ตาย
come down phrv ลงไปยัง
come down phrv ลงไปพร้อมกับ
come down phrv ลงไปข้างล่าง
come down phrv มีค่าน้อยลง
come down phrv ลงไปยัง
come down phrv ทำลาย
come down phrv ยิงตก
come down phrv ทำให้ยอมแพ้ (คำไม่เป็นทางการ)
come down to phrv เอาใจใส่อย่างมาก
come down to phrv พูดถึงสิ่งที่เป็นจริงหรือเป็นไปไม่ได้
come down to phrv ตกต่ำลง
come down with phrv ป่วยเป็นโรค
come down with phrv ป่วยด้วยโรค
come for phrv ไล่ตาม (เพื่อโจมตี)
come for phrv ไปหาเพื่อนำมาให้
come forward phrv แนะนำ
come forward phrv ก้าวไปข้างหน้า
come from phrv เป็นผลมาจาก
come from phrv เป็นผลมาจาก
come from vi ฟุ้งออกมา
come home to phrv เชิญมาพบปะกับ
come home to phrv โน้มน้าวให้เชื่อ
come home to phrv บังคับให้เชื่อ
come home to phrv กลับบ้านมาหา
come home to phrv ทำให้เข้าใจ
come in phrv กำลังเป็นที่นิยม
come in phrv ไม่เป็นที่นิยม
come in phrv อยู่ไกลจากฝั่ง
come in phrv เอาเข้าด้านใน
come in phrv ให้รายได้
come in phrv เรียกมาช่วย
come in phrv เชิญมา
come in vi เข้า
come in vt เข้า
come in phrv มา
come in phrv ได้รับเลือกตั้ง
come in phrv เข้าไป (ข้างใน)
come in phrv พาเข้าไปใน
come in on phrv มีส่วนร่วมใน (คำไม่เป็นทางการ)
come into idm กระจ่างชัด
come into idm ให้กำเนิด
come into idm ทำให้แน่ชัด
come into idm ทำให้มีผล
come into idm ทำให้เปิดเผยต่อสาธารณชน
come into vi รับมรดก
come into view vi ปรากฏตัว
come it sl แสดงอาการหยาบคาย
come near vi เข้าใกล้
come near vi เกือบจะเหมือน
come near phrv เข้าใกล้
come near phrv เข้าใกล้
come near phrv เข้าไปใกล้กับ
come near phrv เข้าไปใกล้กับ
come of phrv เป็นผลมาจาก
come of phrv เป็นผลมาจาก
come of idm มีอายุเหมาะสม
come of phrv เกิดขึ้นกับ
come of phrv รีบไป
come off phrv ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำยาก
come off phrv ทำความสะอาด
come off phrv ละทิ้ง
come off phrv ทำความสะอาด
come off phrv ล้างออกด้วยน้ำ
come on phrv นำ(บางสิ่ง)ออกมา
come on phrv เป็นเหตุให้เจ็บป่วย
come on phrv ปรับปรุง
come on phrv เข้ามาใกล้ทีละน้อย
come on phrv ไม่เชื่อหรอก
come on phrv ฉันไม่เชื่อหรอก
come on phrv ไม่เชื่อ
come on phrv ไม่เชื่อ
come on phrv ไม่เชื่อหรอก
come on phrv ฉันไม่เชื่อ
come on phrv ไม่เชื่อหรอก
come on phrv ไม่เชื่อหรอก
come on phrv ไม่เชื่อ
come on phrv ปรากฏตัวตอน
come on phrv ไม่เชื่อหรอก
come on phrv เกิดขึ้นบน (เวที หรือสนามกีฬา)
come on phrv ไม่เชื่อหรอก
come on phrv ทำให้ติด
come on like gangbusters sl ก้าวร้าว
come on strong sl ก้าวร้าว
come onto idm เริ่มขาย
come out phrv ออกดอก (ดอกไม้)
come out phrv ถูกปล่อยตัวจากคุก
come out idm ไม่คาดหวังมาก่อน
come out phrv วางให้เห็น
come out phrv ผลิต
come out phrv กระตุ้นให้กล้า(คิด, พูดหรือทำ)
come out phrv หยุดงานประท้วง
come out phrv ทำให้เห็น
come out phrv สร้าง
come out vi ปรากฏออกมา
come out phrv ทำความสะอาด
come out phrv คำนวณ
come out phrv ออกไปข้างนอก
come out phrv เผยความลับอย่างไม่ตั้งใจ
come out phrv ทำความสะอาด
come out phrv ล้างออกด้วยน้ำ
come out as phrv รวมเป็น (การคำนวณ)
come out at phrv คำนวณ
come out from phrv อยู่ข้างนอก
come out in phrv เริ่มแสดง (บางสิ่ง) ออกมาให้เห็น
come out in phrv กระตุ้นให้เกิด (ทางอารมณ์หรือร่างกาย)
come out of phrv อยู่ข้างนอก
come out of phrv กระตุ้นให้พูดคุย
come out of phrv พูดให้กำลังใจ
come over phrv ย้ายไปตั้งรกรากที่อื่น
come over phrv ย้ายไปตั้งรกรากถิ่นอื่นหรือประเทศอื่น
come over phrv โน้มน้าวให้เปลี่ยนความคิด
come over phrv ข้าม (ถนน, แม่น้ำฯลฯ)
come over phrv เป็นที่เข้าใจและได้รับการยอมรับจาก
come over phrv ข้าม
come over phrv ข้าม
come over phrv ถูกพบเห็นว่าอยู่ด้วยกันในที่ชุมชนหรือที่สาธารณะ
come over phrv วิ่งข้าม
come over phrv ส่งข้าม
come over phrv ส่งไปปฏิบัติภารกิจ
come over phrv ส่งไปตามที่ต่างๆ
come over phrv พาข้าม
come over phrv พาไปยัง
come over vi มาเยี่ยม
come round phrv ทำให้ฟื้น
come round phrv เวลาหรือเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นประจำ
come round to phrv หาเวลาเพื่อ
come short of phrv (จำนวน) ต่ำกว่าที่คาดไว้
come through phrv มีโทรศัพท์มา
come through phrv (พระจันทร์หรือพระอาทิตย์) ขึ้นหรือปรากฏให้เห็น
come through phrv ช่วยให้หายป่วยหนัก
come through phrv ช่วยให้พ้นจากอันตรายหรือปัญหา
come through phrv ทำให้ผ่านพ้น
come through phrv ทำให้อยู่รอด
come through phrv ติดต่อกับ
come through phrv ไปถึง
come through phrv (ลอย) โด่งขึ้น
come through phrv ผ่านไปได้
come through phrv ได้รับอนุมัติ
come through phrv โทรศัพท์ติดต่อ
come to idm รู้สึกตัว
come to an end idm สิ้นสุด
come to be vi กลายเป็น
come to mind vi เข้ามาในจิตใจ
come together phrv นำมารวมกลุ่มกัน
come together phrv ทำให้เห็นพ้องกัน
come true idm เป็นจริง
come under phrv อยู่ในบังคับของ
come under phrv จัดอยู่ในประเภท
come under phrv จัดอยู่ใน
come under phrv ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ
come under phrv ตกอยู่ในอำนาจของ
come under phrv รวมอยู่ในรายการหรือในกลุ่มของ
come under phrv จัดอยู่ในประเภท
come under idm ถูกประมูล
come under phrv จัดอยู่ในกลุ่มหรือประเภทของ
come under phrv จัดอยู่ในกลุ่มของ
come under phrv รวมไว้ใต้
come up phrv นำขึ้นไปสู่ที่สูงกว่า
come up phrv เอ่ยถึง
come up phrv คลื่นไส้อาเจียน
come up phrv ทำให้มาถึง
come up phrv (ออกคำสั่ง) ให้ม้าไปข้างหน้าหรือวิ่งเร็วขึ้น
come up phrv กระตุ้นม้าให้ไปข้างหน้า (คำสั่ง)
come up phrv มีค่าน้อยลง
come up idm โกรธ (คำไม่เป็นทางการ)
come up phrv เคลื่อนขึ้นไปด้านบน (เช่น ปีนหรือเดินขึ้นไปด้านบน ควันลอยขึ้นข้างบน)
come up phrv เดินทางไป (สถานที่เรียนหรือที่สำคัญ)
come up phrv มีค่ามากขึ้น
come up phrv พูดเสนอแนะ
come up vi โผล่ขึ้นมาที่พื้นผิว
come up idm โชคดี
come up against phrv ขัดแย้งกับ
come up against phrv ทำให้ประสบกับ (ความยุ่งยาก)
come up for phrv ได้รับพิจารณา
come up for phrv เสนอให้เลือก
come up to phrv ทำให้ได้มาตรฐาน
come up to phrv ดึงเข้ามาใกล้
come up to phrv รวมเป็น
come up to idm ทำให้ได้มาตรฐาน
come up to idm ทำให้ได้มาตรฐาน
come up to idm ทำให้ได้มาตรฐาน
come up with phrv ตามให้ทัน
come up with phrv ตามทัน
come up with phrv พยายามตามให้ทัน (ความคิด, แฟชั่นฯลฯ)
come what may idm ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตาม
come within idm ไกลจากเสียงของ
come within idm ได้ยิน (โดยบางคนหรือจากสถานที่)
come within idm อยู่ในพิสัยของปืน
come within idm ใกล้มากกับ
come within phrv เป็นเรื่องที่รู้หรือมีประสบการณ์
come within phrv สามารถได้ยิน
come within phrv อยู่ภายในรัศมีของ
come within phrv ใกล้พอที่จะโจมตี
come within idm ไปไกลเกินกว่าจะได้ยิน
come within sight idm เริ่มมองเห็น
come within sight of idm เกือบจะถึง
come within striking distance of idm เกือบจะถึง
come within view phrv เริ่มมองเห็น
come-hither adj ที่ยั่วยวน
come-on n ท่าทางเชื้อเชิญ
come-on n สิ่งจูงใจ
comeback n การกลับสู่ความสำเร็จอีกครั้ง
comeback n การโต้ตอบทันควัน
comeback sl การหวนคืน
comedian n ตัวตลก
comedian n นักแสดงตลก
comedian n ผู้ที่มีลักษณะตลก
comedic adj ที่ตลกขบขัน
comedienne n นักแสดงตลกหญิง
comedo n สิวเสี้ยน
comedown n การตกต่ำ
comedown sl ความผิดหวัง
comedy n ความตลกขบขัน
comedy n ละครตลก
comeliness n ความงดงาม
comely adj งดงาม
comer n คนหรือสิ่งที่จะประสบความสำเร็จ
comer n ผู้ที่มา
comestible n อาหาร
comestibles n อาหาร
comet n ดาวหาง
comethrough vt ยอม
comeuppance n การลงโทษ
comfit n ลูกอมหรือขนม (มักเป็นผลไม้หรือถั่ว)
comfort n คนหรือสิ่งอำนวยความสะดวก
comfort n ความสบายกาย
comfort n ความสบายใจ
comfort vt ปลอบประโลม
comfort n สิ่งปลอบใจ
comfort vt อำนวยความสะดวก
comfort station n ห้องน้ำสาธารณะ
comfortable adj เพียงพอ (กว้างขวางเพียงพอ)
comfortable adj มั่งคั่ง
comfortable adj สะดวกสบาย
comfortable adj อบอุ่นใจ
comfortably adv อย่างเพียงพอ (กว้างขวางเพียงพอ)
comfortably adv อย่างมั่งคั่ง
comfortably adv อย่างสบายใจ
comfortably adv อย่างสะดวกสบาย
comforter n ผู้ที่ช่วยปลอบโยน
comforting adj ที่สะดวกสบาย
comfortless adj ที่ไม่สะดวกสบาย
comfy adj สะดวกสบาย (คำไม่เป็นทางการ)
comfy sl สุขสบาย
comic adj เกี่ยวกับละครตลก
comic adj ตลกขบขัน
comic n ตัวละครตลก
comic n หนังสือการ์ตูน
comic book n หนังสือการ์ตูน
comic strip n การ์ตูนสั้นๆ ในหนังสือพิมพ์
comic strip n การ์ตูนเรื่องยาว
comical adj ตลกขบขัน
comicality n ความขบขัน
comically adv อย่างตลกขบขัน
comimg up adj ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น
coming n การมาถึง
coming adj ซึ่งมีหวังจะสำเร็จ
coming adj ที่กำลังจะมาถึง
coming after adj ภายหลัง
coming after n เหตุการณ์ภายหลัง
comity n ความสุภาพ
comma n การหยุดพักชั่วคราว
comma n เครื่องหมายคอมม่า
comma n เครื่องหมายจุลภาค ใช้คั่นประโยคหรือคำ
command n การออกคำสั่ง
command n คนในบังคับบัญชา
command vi ควบคุม
command vt ควบคุม
command n ความรู้อย่างแตกฉานทางภาษา
command n คำสั่ง
command n ตำแหน่งบัญชาการ
command vi สั่งการ
command vt สั่งการ
command n อำนาจบังคับบัญชา
commandant n ผู้บัญชาการ
commandeer vt เกณฑ์คนเพื่อเข้ารบ
commander n นาวิกโยธิน
commander n ผู้บังคับบัญชา
commander in chief n ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
commanding adj ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจ
commandment n คำสั่ง
commando n สมาชิกของหน่วยจู่โจม
commando n หน่วยจู่โจม
commas n เครื่องหมายคอมมา
commeasure vt เท่ากัน
commemorate vt ฉลอง (เพื่อเป็นการระลึกถึง)
commemorate vt ทำให้ระลึกถึง
commemoration n การระลึกถึง
commemoration n พิธีฉลอง (เพื่อเป็นการระลึกถึง)
commemorative adj ที่เป็นการระลึกถึง
commence vt ตั้งต้น
commence vi ตั้งต้น
commence as phrv เริ่มทำงานเป็น
commence on phrv จัดการกับ
commence with phrv เริ่ม (บางสิ่ง) ด้วยบางสิ่ง
commencement n การพบปะของผู้สำเร็จการศึกษา
commencement n การเริ่มต้น
commend vt แนะนำ
commend for phrv ชมเชยในเรื่อง
commend to phrv มอบให้ด้วยความไว้วางใจ
commend to phrv ยกย่องกับ
commendable adj ที่ควรยกย่อง
commendation n การยกย่อง
commendatory adj ที่ยกย่อง
commensal adj ที่อยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน
commensurable adj ที่วัดจากมาตรฐานเดียวกัน
commensurate adj ที่มีขนาดเท่ากัน
comment n ข้อคิดเห็น
comment vi แสดงความคิดเห็น
comment vt แสดงความคิดเห็น
comment on phrv แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
comment upon phrv แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
commentary n คำวิจารณ์
commentate vi ออกความเห็น
commentate on phrv รายงานความเคลื่อนไหว (ด้วยการกระจายเสียง)
commentator n ผู้ประกาศข่าว
commentator n ผู้ทบทวน
commerce n การค้าขายสินค้า
commerce n การติดต่อสัมพันธ์ในสังคม
commercial adj เกี่ยวกับการค้า
commercial n โฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทยุ
commercial adj ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อหวังกำไร
commercial adj สำหรับนักธุรกิจ
commercial stamp n เครื่องหมายการค้า
commercial vessel n เรือที่ใช้ค้าขาย
commercialise vt ทำเป็นธุรกิจ
commercialise vt ทำเพื่อผลกำไรเป็นหลัก
commercialize vt ทำเป็นธุรกิจ
commercialize vt ทำเพื่อผลกำไรเป็นหลัก
commie n คนที่เป็นคอมมิวนิสต์
Commie sl คอมมิวนิสต์
commination n การขู่
commingle vt ผสมผสาน
commingle vi ผสมผสาน
commingle with phrv ผสมกับ
comminute vt ทำให้เล็กลง
comminution n การทำให้เล็กลง
commiserate vt ทำให้รู้สึกเศร้าเสียใจ
commiserate with phrv เห็นอกเห็นใจ
commiseration n การรู้สึกเศร้าเสียใจ
commiserative adj ที่รู้สึกเศร้าเสียใจ
commissariate n เสบียง
commissary n ร้านขายอาหาร (โดยเฉพาะในฐานทัพ)
commission n ค่านายหน้า
commission n งานที่รับผิดชอบ
commission n อำนาจที่จะทำ
commissionaire n ผู้ที่รับจ้างทำงานเล็กๆ น้อยๆ
commissioned n ซึ่งได้รับหน้าที่
commissioned officer n ทหารเรือชั้นจ่า
commissioner n ข้าราชการ
commit vt ทำความผิด
commit vt มอบหมายให้
commit vt ให้คำมั่นสัญญา
commit for phrv มอบตัวเพื่อ
commit on phrv ผูกมัดกับ
commit to phrv มอบ (ภาระหน้าที่, ความไว้วางใจ, คน) ให้อยู่ในอำนาจของ
commit to phrv จดจำ
commitment n ความรับผิดชอบ
committal n การให้สัญญา
committed adj เกี่ยวกับคำมั่นสัญญา
committee n คณะกรรมการ
committeeman n กรรมการ
commix vt ผสม
commixture n การผสม
commode n ตู้ลิ้นชัก
commodious adj กว้างขวาง
commodities n สินค้า
commodity n ของใช้
commodity n สินค้า
common adj ที่เกิดขึ้นทุกวัน
common adj ที่เป็นของส่วนรวม
common adj ที่ร่วมกัน
common as muck sl ธรรมดามาก
common carrier n บุคคลหรือบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง
common cold n ไข้หวัด
common noun n สามานยนาม
common noun n คำนาม
common or garden sl ไม่โดดเด่น
common people n คนธรรมดาสามัญ
common people n คนธรรมดาสามัญ
common people n คนธรรมดาสามัญ
common room n ห้องโถงพักผ่อนของนักศึกษา
common salt n เกลือแกง
common sense n การตัดสินแบบพื้นๆ
commonality n คนธรรมดาสามัญ
commonalty n คนธรรมดาสามัญ
commoner n คนธรรมดาสามัญ
commoner n นักศึกษาที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง (เนื่องจากไม่ได้รับทุน)
commonly n อย่างธรรมดา
commonness n การขาดรสนิยม
commonplace adj ที่เกิดขึ้นทุกวัน
commonplace adj น่าเบื่อ
commonplace n สิ่งที่เห็นได้บ่อยๆ
commonplaceness n ความธรรมดา
commonweal n ความสงบสุข
commonwealth n ประชาชนของชาติ
commonwealth n ประเทศหรือรัฐที่ปกครองตนเอง
commotion n ความสับสนวุ่นวาย
communal adj ที่เป็นของสาธารณะ
communal nest n ฝูงกา
communalize vt ทำให้เป็นของรัฐ
communalize vt ทำให้เป็นของรัฐ
commune vi คุยกันอย่างสนิทสนม
commune n คนที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมเดียวกัน
commune together phrv พูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างสนิทสนม
commune with phrv พูดหรือคิดอย่างสนิทสนมกับ
commune with phrv ใคร่ครวญ
communicable adj ที่สามารถติดต่อได้ (เช่น โรคติดต่อ)
communicable adj ที่สามารถสื่อสารกันได้
communicant n ผู้ส่งข่าว
communicate vi เชื่อมติดกัน
communicate vi ติดต่อสื่อสาร
communicate vt ส่งต่อ
communicate about phrv ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับ
communicate on phrv ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับ
communicate to phrv สื่อข่าวสารให้กับ
communicate with phrv ติดต่อกับ
communication n การติดต่อสื่อสาร
communication n การส่งต่อ
communication n ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
communication n วิธีการติดต่อสื่อสาร
communicative adj ที่เกี่ยวกับการสื่อสาร
communion n การมีส่วนร่วม
communism n คอมมิวนิสต์
communist n สมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์
community n ชุมชน
community n สังคม
commutate vt เปลี่ยนทิศทาง (ของกระแสไฟฟ้า)
commutation n การสับเปลี่ยน
commutative adj ที่เกี่ยวกับการสับเปลี่ยน
commutative adj ที่เปลี่ยนที่ได้โดยผลลัพธ์ไม่เปลี่ยนแปลง
commutator n กลไกในการสับเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า
commute vi ชดเชย
commute vt แลกเปลี่ยน
commute vi แลกเปลี่ยน
commute between phrv เดินทางระหว่าง (ในแต่ละวัน)
commute for phrv แลกเปลี่ยนเพื่อ
commute from phrv เดินทางจาก (จากบ้านในแต่ละวัน)
commute into phrv เดินทางไปมา (จากบ้านไปยังอีกสถานที่ในแต่ละวัน)
commute into phrv ลดโทษ (รุนแรงให้น้อยลง)
commute to phrv เดินทางไปมา (จากบ้านไปยังอีกสถานที่ในแต่ละวัน)
commute to phrv ลดโทษ (รุนแรงให้น้อยลง)
commuter n คนที่อาศัยอยู่ย่านชานเมือง
compact adj กระชับ
compact n ตลับแป้ง
compact vt ทำให้อัดแน่น
compact adj ที่ใช้เนื้อที่น้อย
compact adj ที่อัดแน่น
compact n รถยนต์เล็กๆ
compact disc n แผ่นดิสก์
compactness n ความแข็ง
compactness n ความหนา
companion n เพื่อน
companion n เพื่อนเดินทาง
companionable adj ที่เป็นเพื่อนได้ดี
companionless adj ซึ่งไร้เพื่อน
companionless adj โสด
companionship n ความเป็นเพื่อน
company n กลุ่มคน
company n แขกผู้มาเยี่ยม
company n ความเป็นเพื่อน
company bull sl นักสืบเอกชน
comparable adj ที่สามารถเปรียบเทียบกันได้
comparative adj ที่เปรียบเทียบกัน
comparative relation n การเปรียบเทียบ
comparator n เครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดเปรียบเทียบ
compare vi เปรียบเทียบ
compare vt เปรียบเทียบ
compare to phrv เปรียบเทียบกับ
compare with phrv เปรียบเทียบกับ
compared with prep เปรียบเทียบกับ
comparison n การเปรียบเทียบ
compart vt แบ่งเป็นส่วนๆ
compartment n การแบ่ง
compartmentalise vt จัดแบ่ง
compartmentalize vt จัดแบ่ง
compass n ขอบ
compass vt เข้าใจ
compass vt ประสบผลสำเร็จ
compass vt วงเวียน
compassable adj ที่เข้าใจได้
compasses n วงเวียน(เครื่องเขียน)
compassion n ความเห็นใจ
compassionable adj มีใจเหมือนกัน
compassionate adj ที่รู้สึกเห็นใจ
compassionately adv อย่างรู้สึกเห็นอกเห็นใจ
compatible adj ที่ทำงานร่วมกันได้
compatible adj ที่อยู่รวมกันได้
compatibly adv อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
compatriot n คนที่เป็นชาติเดียวกัน
compeer n ผู้ที่อยู่ในฐานะเดียวกัน
compeer n เพื่อน
compel vt บังคับ
compel from phrv บีบบังคับจาก (เพื่อให้ได้มาซึ่งบางสิ่ง)
compelled adj มีสัญญาผูกมัด
compelled adj ที่บังคับ
compelled adj ซึ่งถูกบังคับ
compelling adj ที่กระตุ้นความสนใจ
compelling adj ที่บังคับ
compend n บทสรุป
compendious adj สั้นและชัดเจน
compendiously adv อย่างย่อๆ
compendium n บทสรุป
compensable adj ที่ควรได้รับการชดเชย
compensate vi ชดเชย
compensate vt ชดเชย
compensate for phrv ชดเชยสำหรับ
compensated adj ซึ่งชดเชยให้
compensation n การชดเชย
compete vi แข่งขัน
compete against phrv ต่อสู้กับ
compete for phrv แข่งขันเพื่อ
compete in phrv เข้าแข่งขัน
compete with phrv แข่งขันกับ
competence n ความสามารถ
competency n ความสามารถ
competent adj ที่มีความสามารถ
competent adj เพียงพอ
competently adv อย่างที่ทำได้ดี
competently adv อย่างชำนาญ
competing adj ที่เกี่ยวกับการแข่งขัน
competing adj ที่เป็นคู่แข่งกัน
competition n การแข่งขัน
competitior n คู่แข่ง
competitive adj ที่เกี่ยวกับการแข่งขัน
competitor n คู่แข่ง
competitor n ผู้แข่งขัน
compilation n การรวบรวม
compile vt แปลให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์
compile vt รวบรวม
compiled adj ที่รวบรวมไว้ด้วยกัน
compiler n ผู้แปล
compiling n การรวบรวม
compititor n ผู้ท้าชิง
complacence n ความพึงพอใจ
complacency n ความพึงพอใจ
complacent adj ที่พึงพอใจ
complain vi บ่น
complain vi ร้องทุกข์
complain about phrv บ่นเกี่ยวกับ
complain of phrv บ่น
complain of phrv เป็นทุกข์เพราะ
complain to phrv ตำหนิ
complain to phrv แจ้งความ
complainant n ผู้ร้องทุกข์
complainer n คนขี้บ่น
complainer n ผู้ไม่พอใจกับเรื่องต่างๆ (เช่น สถานการณ์ทั่วไป, การเมืองฯลฯ)
complainer n คนบ่นพึมพำ
complainer n ผู้แสดงอาการทางสีหน้าด้วยการยื่นปากออกไป
complainer n ผู้ร้องคร่ำครวญ
complaining adj ซึ่งไม่พอใจ
complaint n ข้อที่ไม่พอใจ
complaint n ความไม่พอใจ
complaint. n การคร่ำครวญที่ยาวนาน
complaisance n การทำให้พอใจ
complaisant adj ที่ทำให้พอใจ
complancence n ความสบายใจ
comple vt กวดขัน
complement n องค์ประกอบที่ทำให้สมบูรณ์
complete adj ทั้งหมด
complete vt ทำทั้งหมด
complete adj ที่เสร็จสิ้น
complete vt เสร็จ
completed adj ยุติ
completed adj ที่เสร็จเรียบร้อย (ผลิตภัณฑ์)
completely adv อย่างทั้งหมด
completely adv อย่างเสร็จสมบูรณ์
completeness n ความครบถ้วน
completeness n ความสมบูรณ์
completeness n ความสมบูรณ์
completion n การทำเสร็จ
completive adj ที่สรุปขั้นสุดท้าย
complex n ความคิดหรือกิจกรรมที่สัมพันธ์กัน
complex adj ซับซ้อน
complex adj ที่ประกอบด้วยสองส่วนขึ้นไป
complexion n ลักษณะผิว
complexioned adj ที่มีผิวลักษณะพิเศษ
complexity n ความซับซ้อน
compliance n การยอมทำตาม
compliancy n การยอมทำตาม
compliant adj ที่ยอมทำตาม
complicacy n ความยุ่งยากซับซ้อน
complicate vt ทำให้ยาก
complicate vi ยาก
complicate perplex vt ทำให้พัวพันในปัญหา
complicated adj ยากที่จะเข้าใจ
complication n การทำให้ยาก
complicity n การเป็นผู้ร่วมทำผิด
compliment n คำชมเชย
compliment on phrv แสดงความยินดีกับ...ในเรื่อง
complimentary adj ที่ชื่นชม
compline n พิธีทางศาสนาตอนเย็น
comply vi เชื่อฟัง
comply with phrv ยอมทำตาม
complying n การเห็นพ้อง
component n ส่วนประกอบ
component system n ระบบรอง
comport vt ประพฤติ
comport vi เห็นด้วย
comportment n ความประพฤติ
compose vt ประกอบด้วย
compose of phrv ประกอบด้วย
composed adj สงบ
composer n นักแต่งเพลง
composing adj เป็นส่วนประกอบ
composite adj ที่ประกอบขึ้นจากหลายส่วน
composite n สิ่งที่ประกอบขึ้นจากหลายส่วน
composition n การจัดวางองค์ประกอบ
composition n การประกอบขึ้น (ส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน)
composition n สิ่งที่ประกอบขึ้น
compositor n ผู้จัดวางองค์ประกอบ
compost n การผสมผสาน
composure n ความสงบของจิตใจ
compote n ขนมหวานชนิดหนึ่งทำจากผลไม้
compound n คำประสม
compound vt ทำให้เพิ่มขึ้น
compound adj ที่เกิดจากส่วนประกอบสองส่วนขึ้นไป
compound vt ผสม
compound vi ผสม
compound n สิ่งที่เกิดจากส่วนประกอบสองส่วนขึ้นไป
compound with phrv ผสมกับ
compound with phrv เห็นพ้องกับ
comprador n นายหน้าที่ทำธุรกิจกับคนต่างชาติ
compradore n นายหน้าที่ทำธุรกิจกับคนต่างชาติ
comprehend vt ทำให้เข้าใจ
comprehend vt รวมถึง
comprehensible adj ที่เข้าใจได้
comprehension n ความเข้าใจ
comprehensive adj ที่ครอบคลุม
comprehensively adv อย่างครอบคลุม
compress vt บีบอัด
compress into phrv กดหรืออัดให้เล็กลง
compress into phrv แสดง (ความคิดเห็นหรือความคิด) ด้วยการใช้คำพูดน้อย
compressed adj ที่ถูกบีบอัด
compression n การบีบอัด
compressive adj ที่มีอำนาจกดดัน
compressor n เครื่องยนต์ที่มีการบีบอัดก๊าซหรืออากาศ
comprise vt ประกอบด้วย
comprise vt รวมถึง
comprise of phrv ประกอบด้วย
compromise n การประนีประนอม
compromise vi ประนีประนอม
compromise vt ประนีประนอม
compromise with phrv ประนีประนอมกับ
compulsion n การบังคับ
compulsive adj ที่ต้องทำเพราะถูกบังคับ
compulsory adj ที่จำเป็นต้องทำ
compulsory adj ที่บังคับ
compunction n ความรู้สึกสำนึกผิด
computable adj ที่คิดคำนวณได้
computation n การคำนวณ
computation n ผลที่ได้จากการคำนวณ
compute n การคำนวณ
compute vi คำนวณ
compute vt คำนวณ
compute vt ใช้คอมพิวเตอร์
compute vi ใช้คอมพิวเตอร์
computer n ผู้คำนวณ
computer n เครื่องคอมพิวเตอร์
computer disk n จานแม่เหล็ก (สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์)
computerize vt ทำด้วยคอมพิวเตอร์
computerized adj ซึ่งรับส่งข้อมูลด้วยการใช้ตัวเลข
computing n การบวก
computing n การคำนวณ
comrade n เพื่อนสนิท
comradeship n ความเป็นเพื่อนสนิท
comtemporary adj ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน
con n การโกหก
con vt หลอกลวง
con n ข้อโต้แย้ง
con n นักโทษ (คำสแลง)
con vt ศึกษา
con vt บังคับเรือ
con into phrv พูดให้หลงกล
con job sl การหลอกลวง
con out of phrv โกงเพื่อให้ได้
concatenate vt ทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน
concave adj เว้า
concavity n ความเว้า
conceal vt ปกปิด
conceal from phrv ปกปิดจาก
concealed adj ซึ่งปกปิด
concealed adj ลึกลับ
concealed adj ลึกลับ
concealed adj ซึ่งลี้ลับ
concealment n การปกปิด
concede vt ยอมรับว่าถูก
concede to phrv ยอมรับว่าเป็นของ
conceding adj ที่ยอมให้
conceit n ความคิด
conceit vt คิด
conceit n จินตนาการ
conceited adj ที่ภูมิใจในตัวเองมากเกินไป
conceitedly adv อย่างคุยโม้โอ้อวด
conceivable adj ที่สามารถเข้าใจได้
conceive vt เข้าใจ
conceive vt คิด
conceive vi ตั้งครรภ์
conceive vt ตั้งครรภ์
conceive as phrv คิดว่าเป็น
conceive of phrv มีความคิดเกี่ยวกับ
concent n การตกลง
concenter vt มุ่งความสนใจไปยัง
concenter vi มุ่งความสนใจไปยัง
concentrate vt ทำให้เข้มข้นขึ้น
concentrate vt ทำให้ตรงไปยังจุดศูนย์กลาง
concentrate vi ทำให้ตรงไปยังจุดศูนย์กลาง
concentrate vt ทำให้เพ่งความสนใจ
concentrate vi เพ่งความสนใจ
concentrate n สิ่งที่ถูกทำให้มีความเข้มข้นขึ้น
concentrate at phrv มุ่งไปที่
concentrate on phrv รวมรวมไปที่
concentrate on phrv สนใจใน
concentrate upon phrv รวมรวมไปที่
concentrate upon phrv สนใจใน
concentrated adj เข้มข้น
concentrated area n แหล่งศูนย์รวม
concentratedly adv อย่างคร่ำเคร่ง
concentration n การมุ่งไปยังศูนย์กลาง
concentration n การให้ความสนใจ
concentration n สารที่มีความเข้มข้น
concentric adj ที่มีศูนย์กลาง
concentrical adj ที่มีศูนย์กลาง
concept n ความคิด
conception n การเข้าใจ
conception n การเริ่มต้น
conception n ความคิด
conceptual adj ที่เกี่ยวกับกรอบความคิด
conceptualize vt สร้างกรอบความคิด
concern vt เกี่ยวข้องกับ
concern n ความกังวล
concern n ความสัมพันธ์
concern vt ทำให้กังวล
concern vt มีความสัมพันธ์
concern n เรื่องที่สำคัญกับบุคคลหนึ่ง
concern about phrv สนใจเกี่ยวกับ
concern in phrv เกี่ยวข้องกับ
concern over phrv สนใจเกี่ยวกับ
concern with phrv เกี่ยวข้องกับ
concerned adj กังวล
concerned adj ที่สัมพันธ์กับ
concernedly adv อย่างร้อนรนใจ
concerning prep เกี่ยวกับ
concert n การเห็นพ้องร่วมกัน
concert n คอนเสิร์ต
concert vi ระดมความคิด
concert vt ระดมความคิด
concerted adj ที่กระทำร่วมกัน
concertize vi แสดงคอนเสิร์ต
concession n การยอมให้
concessive adj ที่ยอมให้
concierge n คนเฝ้าประตู
conciliate vt ทำให้เป็นมิตร
conciliation n การเจรจาต่อรอง
conciliation n การทำให้ปรองดองกันอีก
conciliatory adj มีแนวโน้มที่เป็นมิตร
concilliate vt ทำให้พอใจ
conciousness n การรับรู้
conciousness n ความรู้สึก
concise adj สั้นกระชับ
concisely adv อย่างย่อๆ
concisely adv โดยสังเขป
conciseness n ความสั้นกระชับ
concision n ความสั้นกระชับ
conclave n การประชุมลับ
conclude vi จบ
conclude vt ตัดสินใจ
conclude vt ทำให้จบ
concluding adj ปลาย
conclusion n ส่วนสุดท้าย
conclusive adj ที่เป็นส่วนสุดท้าย
conclusively adv อย่างท้ายที่สุด
concoct vt ทำจากหลายส่วนประกอบ
concoct vt วางแผน
concocted adj ซึ่งสร้างเรื่องขึ้น
concoction n เรื่องโกหก
concoction n ส่วนผสม
concomitance n การเกิดขึ้นพร้อมกัน
concomitancy n การเกิดขึ้นพร้อมกัน
concomitant adj ที่เกิดขึ้นด้วยกัน
concord n ความเป็นมิตรภาพกัน
concord n ความสอดคล้องกัน
concordance n ความสอดคล้องกัน
concordant adj สอดคล้องกัน
concordantly adv อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
concordat n ข้อตกลง
concourse n การมาด้วยกัน
concourse n ฝูงชน
concrete n คอนกรีต
concrete vt ทำจากคอนกรีต
concrete adj ที่กลายเป็นของแข็ง
concrete adj ที่เป็นรูปธรรม
concrete n รูปธรรม
concrete mixer n เครื่องผสมปูนซีเมนต์
concretion n ของแข็ง
concretion n สภาพที่เป็นของแข็ง
concubine n เมียน้อย
concupiscence n ความปรารถนาอย่างมาก (โดยเฉพาะทางเพศ)
concupiscent adj ซึ่งมีความต้องการทางเพศ
concur vi กระทำร่วมกัน
concur vi เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
concur vi เห็นด้วย
concur in phrv เห็นด้วยกับ
concur with phrv เห็นด้วยกับ
concurrence n การเกิดในเวลาเดียวกัน
concurrence n การเห็นพ้องด้วย
concurrency n การเกิดในเวลาเดียวกัน
concurrency n การเห็นพ้องด้วย
concurrent adj ที่กระทำร่วมกัน
concurrent adj ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน
concurrent adj ที่ไปยังจุดเดียวกัน
concurrent adj ที่เห็นพ้องต้องกัน
concurrently adv โดยเกิดขึ้นพร้อมกัน
concurrently adv พร้อมกับคนอื่น
concurrently adv อย่างเต็มใจ
concurring adj ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน
concurring adj ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน
concuss vt ทำให้สั่นอย่างแรง
concussion n การสั่นอย่างแรง
condemn vt ประกาศว่าทำผิด
condemn vt วิจารณ์อย่างแรง
condemn as phrv ประณามว่าเป็น
condemn for phrv ประณามในเรื่อง
condemn to phrv ลงโทษด้วย
condemn to phrv ทำให้ตกอยู่ในสภาพ
condemnation n การวิจารณ์อย่างแรง
condemned adj ซึ่งถูกสาปแช่ง
condemned adj ซึ่งไม่เหมาะสม
condensation n การทำให้ลดลง
condense vt ทำให้น้อยลง
condense vt ย่อ
condensed milk n นมข้นหวาน
condenser n เครื่องที่เปลี่ยนก๊าซให้เป็นของเหลว
condescend vi ลดตัวลงมา
condescend to phrv ปฏิบัติราวกับ...ต่ำต้อย
condescend to phrv ลดตัวลงมา
condescending adv อย่างยโส
condescending adj ซึ่งทระนง
condescending adj ที่วางท่าว่าเหนือกว่า (คำไม่เป็นทางการ)
condescendingly adv อย่างยโส
condign adj ที่เหมาะสม (แก่การถูกลงโทษ)
condiment n เครื่องปรุงอาหาร
condition n ความเจ็บป่วย
condition n เงื่อนไข
condition n ปัจจัยแวดล้อม
condition n สถานะภาพทางสังคม
condition n สภาวะ
condition n สุขภาพ
condition to phrv ทำให้เคยชินกับ
conditional adj ที่เป็นเงื่อนไข
conditioned adj ภายใต้เงื่อนไข
conditioner n ผู้แก้ไข
conditioner n สิ่งที่แก้ไข
condo n คอนโด
condole vi แสดงความเสียใจ
condole with phrv เห็นอกเห็นใจ
condolement n การแสดงความเสียใจต่อผู้อื่น
condolence n การแสดงความเสียใจต่อผู้อื่น
condoler n ผู้เห็นอกเห็นใจ
condom n ถุงยาง
condome vt ยกโทษ
condominium n คอนโดมิเนียม
condonation n การให้อภัย
condone vt ให้อภัย
conduce vi นำไปสู่
conduce to phrv นำไปสู่
conduce towards phrv นำไปสู่
conducive adj ที่นำไปสู่
conduct n การจัดการ
conduct n ความประพฤติ
conduct vt จัดการ
conduct vi นำ
conduct vt นำ
conduct vt ประพฤติ
conduct away phrv บังคับให้ออกไป
conduct out phrv บังคับให้ออกไป
conductibility n การจัดการ
conductible adj ที่จัดการ
conduction n การเป็นสื่อนำ
conductive adj ที่สามารถเป็นสื่อนำพลังงานได้
conductivity n คุณสมบัติในการสื่อนำพลังงานได้
conductor n ผู้ควบคุม
conductor n ผู้ควบคุมวงดนตรี
conductress n ผู้นำวงดนตรีที่เป็นผู้หญิง
conduit n ท่อ
cone n กรวย
cone off phrv ทำให้มีรูปกรวย
coner vt เสนอให้
coney n กระต่าย (โดยเฉพาะที่มีถิ่นกำเนิดในยุโรป)
confab n การคุย
confabulate vi คุย
confabulation n การพูดคุย
confect vt เตรียมผสม
confection n การเตรียมผสม
confectionary n ร้านขายลูกกวาด
confectionery n การทำลูกกวาด
confectionery n ร้านขายลูกกวาด
confectionery n ลูกกวาด
confederacy n การรวมตัวเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง
confederate vi รวมกลุ่มกัน
confederate vt รวมกลุ่มกัน
confederate with phrv รวมกันเป็นสมาพันธ์ (กับชาติอื่น)
confederation n การรวมกลุ่มกัน
confer vi พบปะพูดคุย
confer a knighthood vt แตะไหล่เบาๆ (เพื่อแต่งตั้งให้เป็นอัศวิน)
confer on phrv พูดคุยร่วมกันในเรื่อง
confer on phrv ให้เกียรติอย่างเป็นทางการ
confer upon phrv ให้เกียรติอย่างเป็นทางการ
confer upon phrv ให้เกียรติอย่างเป็นทางการ
confer with phrv ปรึกษา
conferee n ผู้เข้าร่วมการสัมมนา
conference n การสัมมนา
conferrence n การสัมมนา
confess vi สารภาพผิด
confess vt สารภาพผิด
confess to phrv สารภาพบาป (กับพระหรือพระเจ้า)
confess to phrv ยอมรับผิด
confession n การสารภาพผิด
confessional adj เกี่ยวกับการสารภาพผิด
confessor n ผู้สารภาพ
confidant n เพื่อนที่ไว้วางใจ
confidante n เพื่อนที่ไว้วางใจ
confide vt บอกความลับ
confide vi ไว้ใจ
confide vt ให้ความไว้วางใจ
confide in phrv บอกความลับกับ
confide to phrv มอบความไว้วางใจให้กับ
confide to phrv บอกความลับกับ
confidence n ความเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้
confidence n ความไว้เนื้อเชื่อใจ
confident n ความมั่นใจ
confidential adj ที่เป็นความลับ
confidentiality n ความลับ
confidentially adv อย่างลับๆ
confidently adv ด้วยท่าทีสง่างาม
confiding adj ที่ไว้วางใจ
configuration n โครงร่างภายนอก
configuration of stars n กลุ่มดาว
confine n ขอบเขต
confine vt จำกัด
confine to phrv จำกัด
confine within phrv จำกัดให้อยู่ภายใน
confined adj ล้มหมอนนอนเสื่อ
confined adj ที่ไม่สามารถหนีได้
confined adj คับแคบ
confined adj ซึ่งถูกกักขัง
confined adj ซึ่งถูกยับยั้ง
confined adj แคบ
confined place n สถานดัดสันดาน
confinement n การจำกัด
confining adj ซึ่งถูกจำกัด
confining adj ซึ่งผูกไว้
confirm vt ทำให้มั่นคง
confirm vt ยืนยัน
confirm in phrv ยืนยันในเรื่อง
confirm in phrv ทำให้มั่นใจในเรื่อง
confirmation n การยืนยัน
confirmatory adj ที่มีหลักฐานยืนยัน
confirmed adj ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
confirmed adj ที่มีหลักฐานยืนยัน
confirmed adj เรื้อรัง (โรค)
confirming adj ที่มีหลักฐานยืนยัน
confiscable adj ที่ถูกยึดทรัพย์
confiscable adj ที่ถูกยึดทรัพย์
confiscate vt ยึดทรัพย์
confiscate from phrv ยึดจาก
confiture n ของหวาน
conflagrant adj ที่เผาไหม้
conflagration n ไฟที่ลุกไหม้
conflict n การต่อสู้
conflict vi ขัดแย้ง
conflict n ความขัดแย้ง
conflict vi ต่อสู้
conflict with phrv เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับ
conflict with phrv ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ
conflicting adj ซึ่งตรงกันข้ามกัน
conflicting adj แตกต่างกัน (ระหว่างสองสิ่งที่ควรจะเหมือนกัน)
conflicting adj ซึ่งต่อต้าน
confliction n ความขัดแย้ง
confluence n การไหลไปด้วยกัน
confluence n ฝูงชน
confluent adj ที่ไหลไปด้วยกัน
conflux n การไหลไปด้วยกัน
conform vt ทำให้เหมือนหรือคล้ายกัน
conform vi เหมือนหรือคล้ายกัน
conform to phrv สอดคล้องกับ
conform with phrv สอดคล้องกับ
conformable adj เชื่อฟัง
conformable adj ที่ปรับให้เหมือนกัน
conformance n การสอดคล้องกัน
conformation n โครงสร้าง
conformity n การสอดคล้องกัน
confound vt ทำให้รู้สึกสับสน
confound vt ผสมปนเป
confound on! int คำอุทานแสดงความรำคาญ / สับสน
confound on! n ผู้เล่นหมากรุก
confounded adj ที่สับสน
confraternity n ความเป็นพี่เป็นน้อง
confrere n เพื่อนร่วมงาน
confront vt เผชิญหน้า
confront with phrv เผชิญกับ
confrontal n การเผชิญหน้า
confrontation n การเผชิญหน้า
confuse vt ผสมปนเปกัน
confuse vt สับสน
confuse about phrv สับสนเกี่ยวกับ
confuse with phrv ทำให้สับสนกับ
confuse with phrv ทำให้ผิดพลาดกับ
confused adj ที่สับสน
confusedly adv อย่างยุ่งเหยิง
confusing adj น่าสับสน
confusingly adv อย่างว้าวุ่นใจ
confusion n ความสับสน
confutation n การพิสูจน์ว่ากระทำผิด
confutation n หลักฐานที่ชี้ว่ากระทำผิด
confute vt พิสูจน์ว่ากระทำผิด
conga n เต้นคองกา
congeal vt ทำให้หนาขึ้น (โดยใช้ความเย็น)
congeal vi ทำให้หนาขึ้น (โดยใช้ความเย็น)
congener n คนหรือสิ่งของประเภทเดียวกัน
congenial adj ซึ่งเป็นมิตร
congenital adj ที่มีมาแต่กำเนิด
conger n ปลาไหลขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง
congeries n กองสิ่งของ
congest vt ทำให้เกิดเลือดหรือของเหลวคั่ง (ในร่างกาย)
congest vt ทำให้แออัด
congest vi เลือดหรือของเหลวคั่ง
congested adj แออัด
congested adj ซึ่งพัฒนามากไป
congested adj แน่น
congestion n ความแออัด
conglomerate vt ทำให้เป็นกลุ่มก้อน
conglomerate adj ที่รวมเป็นกลุ่มก้อน
conglomerate vi เป็นกลุ่มก้อน
conglomeration n การรวมเป็นกลุ่มก้อน
congratulate vt แสดงความยินดี
congratulate on phrv แสดงความยินดีกับ...ในเรื่อง
congratulate upon phrv แสดงความยินดีกับ...ในเรื่อง
congratulation n การแสดงความยินดี
congregate adj ที่รวบรวมได้
congregate vi รวบรวม
congregate vt รวบรวม
congregation n การรวบรวม
congress n การพบปะกัน
congress n การมีเพศสัมพันธ์
congressman n นักการเมือง
congruence n ความสอดคล้องกัน
congruency n การปรองดองกัน
congruent adj ที่สอดคล้องต้องกัน
congruity n ความเหมาะสม
congruous adj ที่เหมาะกัน
congruousconcordant adv อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
congruously adv อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
conherence n การเกาะติดกัน
conic adj ที่เป็นรูปทรงกรวย
conical adj ที่เป็นรูปทรงกรวย
conifer n ไม้สน
conjectural adj ที่เกี่ยวกับการคาดเดา
conjecture n การคาดเดา
conjecture vt คาดเดา
conjecture vi คาดเดา
conjectured adj เป็นการคาดคะเน
conjoin vt ทำให้รวมกัน
conjoin vi รวมกัน
conjoint adj ที่รวมกัน
conjugal adj ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยา
conjugate adj ที่รวมเป็นคู่
conjugating n การรวมกัน
conjugation n การรวมกัน
conjunct adj ที่รวมกัน
conjunction n การเกิดขึ้นร่วมกัน
conjunction n การรวมกัน
conjunction n คำเชื่อม
conjunctive adj ที่เชื่อมต่อกัน
conjunctive word n คำบุพบท
conjuncture n เหตุการณ์ที่สำคัญ
conjuration n การร่ายมนตร์
conjuration n เวทมนตร์
conjure n ร่ายเวทมนตร์
conjure away phrv ทำให้หายเป็นปลิดทิ้ง (ราวกับใช้เวทมนตร์)
conjure up phrv ทำให้หายเป็นปลิดทิ้ง (ราวกับใช้เวทมนตร์)
conjure up phrv ทำให้เกิด(บางสิ่ง) ในใจ
conjure with phrv แสดงกลกับ
conjurer n ผู้ที่โน้มน้าวผู้อื่น
conjurer n ผู้ที่ร่ายมนต์
conjuring trick n มายากล
conjuror n ผู้ที่โน้มน้าวผู้อื่น
conjuror n ผู้ที่ร่ายเวทมนต์
conk n การตีหัว (คำสแลง)
conk n จมูก (คำสแลง)
conk vt ตีหัว (คำสแลง)
conk sl จมูก
conk out phrv หยุดทำงาน (เครื่องจักร) (คำไม่เป็นทางการ)
conk out phrv เหนื่อยมากจนหลับ
conk out phrv ตาย (คำไม่เป็นทางการ)
conkers sl ลูกอัณฑะ
connate adj ตามธรรมชาติ
connect vt เชื่อมต่อ
connect vi เชื่อมต่อ
connect vt ติดต่อทางโทรศัพท์
connect vi บรรลุเป้าหมาย
connect to phrv เชื่อมต่อกับ
connect to phrv โทรศัพท์หา
connect up phrv เชื่อมต่อกับ
connect with phrv เชื่อมโยงเข้ากับ
connect with phrv รวมกับ
connect with phrv โทรศัทพ์หา
connect with phrv เชื่อมต่อกับ (การขนส่งหรือการเดินทาง)
connect with phrv เกี่ยวข้องกับ
connected adj ที่ทำให้เชื่อมต่อกัน
connectedness n ความต่อเนื่องกัน
connecting adj ที่เชื่อมต่อกัน
connection vi การเชื่อมกัน
connection n ความสัมพันธ์
connective adj ที่เชื่อมต่อกัน
connivance vi การมองข้ามความผิดพลาด
connive adj มองข้ามความผิดพลาด
connive vi ร่วมมือกัน (อย่างลับๆ)
connive at phrv แสร้งทำเป็นไม่รู้เห็นเกี่ยวกับ
connive with phrv สมคบคิดกับ
connoisseur n ผู้เชี่ยวชาญ
connotation n การแสดงถึงความหมายโดยนัย
connotative adj เกี่ยวกับความหมาย (ทางภาษาศาสตร์)
connote vt แสดงถึงความหมายโดยนัยว่า
connubial adj ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยา
conoid adj ที่เป็นรูปกรวย
conoid n สิ่งที่มีรูปร่างเป็นรูปกรวย
conoidal adj ที่เป็นรูปกรวย
conoidal n สิ่งที่มีรูปร่างเป็นรูปรวย
conquer vt ชนะ
conquer vi ชนะ
conquer vt ได้มาด้วยการชนะสงคราม
conqueror n ผู้ชนะเลิศ (ใช้ไม่เป็นทางการของคำว่า champion)
conqueror n ผู้ชนะเลิศ
conqueror n ผู้ปราบปราม
conqueror n ผู้ชนะ
conquest n ชัยชนะ
consanguine adj ที่มีบรรพบุรุษเดียวกัน
consanguineous adj ที่มีบรรพบุรุษเดียวกัน
consanguinity n ความมีสายเลือดเดียวกัน
conscience n ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี
conscience-stricken adj ที่รู้สึกผิด
conscientious adj ที่ทำด้วยความรู้สึกด้านดี
conscientious objector n ผู้ต่อสู้เพื่อสันติภาพ
conscientiously adv ทางศีลธรรม
conscientiousness n ความประณีต
conscientiousness n ความเจ้าระเบียบ
conscious adj ที่ตระหนักได้
conscious adj ที่รู้สึกตัว
conscious adj ที่รู้สึกหรือคิดได้
consciously adv อย่างพิจารณาแล้ว
consciousness n ความตระหนักรู้
conscript n ผู้ที่ถูกเกณฑ์ทหาร
conscript into phrv เกณฑ์ทหาร
conscription n การเกณฑ์ทหาร
consecrate vt อุทิศตนให้กับ
consecrate to phrv อุทิศตัวให้กับพระเจ้า
consecrate to phrv อุทิศชีวิตให้
consecrated adj ซึ่งอุทิศให้แก่พระเจ้า
consecration n การอุทิศตน
consecution n ลำดับของเหตุผล
consecutive adj ที่ต่อเนื่องตามลำดับ
consecutively adv อย่างค่อยๆ ไปทีละน้อย
consecutively adv อย่างเป็นลำดับ
consecutively adv เป็นอนุกรม
consensual adj ที่เห็นร่วมกัน
consensus n ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่
consent n การอนุญาต
consent vi ยอมรับ
consent vi ยอมให้ทำ
consent to phrv อนุญาตให้
consequence n ตำแหน่งที่สำคัญ
consequence n ผล
consequent adj ที่เป็นผลที่ตามมา
consequential adj ที่เป็นผลกระทบ
consequential adj สำคัญ
consequently adv ดังนั้น
conservancy n การอนุรักษ์ธรรมชาติ
conservancy n องค์กรที่ทำหน้าที่อนุรักษ์ธรรมชาติ
conservation n การป้องกันความสูญเสีย
conservation n การอนุรักษ์ธรรมชาติ
conservationist n นักอนุรักษ์ธรรมชาติ
conservatism n หลักปฏิบัติของนักอนุรักษ์
conservative n คนที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยม
conservative adj ที่เป็นการป้องกัน
conservative adj ที่เป็นอนุรักษ์นิยม
conservative adj ระมัดระวัง
conservatoire n โรงเรียนสอนดนตรี
conservator n ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการเก็บรักษางานศิลปะ
conservator n ผู้ปกป้อง
conservatory n เรือนกระจกสำหรับเก็บต้นไม้
conservatory n โรงเรียนสอนดนตรี
conserve vt ถนอมอาหาร (ผลไม้)
conserve vt ทำให้ปลอดภัย
consider vt พิจารณา
consider vi พิจารณา
consider as phrv คิดว่าเป็น
considerable adj สำคัญ
considerably adv อย่างพอประเมินค่าได้
considerably adv อย่างมาก
considerate adj ที่คิดถึงความคิดของผู้อื่น
consideration n การคิดพิจารณา
consideration n ความคิดเห็นใจผู้อื่น
considered adj ที่พิจารณาอย่างถี่ถ้วน
considering prep ในความคิดของ
consign vt ส่งไปยัง
consign vt ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
consign to phrv ส่งไปยัง
consign to phrv มอบหมายให้
consignee n ผู้รับ
consigner n ผู้ส่ง
consignment n จำนวนสินค้าที่ส่งไป
consignor n ผู้ส่ง
consious adj ตื่น
consist vi ประกอบด้วย
consist in phrv ประกอบด้วย
consist of phrv ประกอบด้วย
consist with phrv เข้ากันได้กับ
consistency n ความสอดคล้อง
consistency n ความเหนียวข้น
consistent adj ที่สอดคล้องกัน
consistently adv อย่างสอดคล้อง
consolation n ความรู้สึกสะดวกสบาย
console n คอนโซล
console vt ทำให้รู้สึกสะดวกสบาย
console with phrv ปลอบโยน
consoler n ผู้ที่ช่วยปลอบโยน
consoler n ผู้เห็นอกเห็นใจ
consolidate vt รวมเป็นหนึ่ง
consolidate vi รวมเป็นหนึ่ง
consolidation n การรวมตัวเป็นหนึ่ง
consonance n ความสอดคล้องกลมกลืน
consonant adj ที่สอดคล้องกลมกลืน
consonantal adj ที่ทำหน้าที่เป็นพยัญชนะ
consort n คู่ครอง
consort vt ทำให้สัมพันธ์กัน
consort vi สัมพันธ์กัน
consort with phrv เป็นเพื่อนกับ
consort with phrv เหมือนกับ
consortium n ความเป็นหุ้นส่วนกัน
conspectus n การสำรวจ
conspicuous adj ที่เห็นได้ชัดเจน
conspiracy n การวางแผนอย่างลับๆ
conspiracy n แผนการ
conspirator n ผู้คบคิดวางแผนเพื่อกระทำการอย่างหนึ่ง
conspiratorially adv อย่างลับๆ
conspire vi ร่วมกันวางแผนอย่างลับๆ
conspire against phrv วางแผนลับเพื่อต่อต้าน
conspire with phrv สมคบคิดกับ
conspire with phrv คบคิดกับ
conspire with phrv วางแผนลับร่วมกับ
constable n ตำรวจ
constancy n ความคงตัว
constancy n ความจงรักภักดี
constant adj ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
constant adj ที่ไม่เปลี่ยนแปลง
constantly adv อย่างตลอดกาล
constantly adv อย่างต่อเนื่อง
constellation n กลุ่ม
constellation n กลุ่มดาว
consternation n ความรู้สึกตกตะลึง
constipate vt ทำให้ท้องผูก
constipated adj ท้องผูก
constipation n การขัดขวาง
constipation n อาการท้องผูก
constituency n ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
constituent n ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
constituent adj เป็นส่วนประกอบ
constituent n องค์ประกอบ
constitute vt ก่อตั้ง
constitute vt ประกอบด้วย
constitution n การก่อตั้ง
constitution n การประกอบขึ้น
constitution n รัฐธรรมนูญ
constitution n สุขภาพร่างกาย
constitutional adj ที่เป็นส่วนพื้นฐาน
constitutional adj ที่เป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็น
constrain vt จำกัด
constrain vt บังคับ
constrain from phrv ผลักดัน (ด้วยกำลังหรือกฎหมาย)
constrained adj ที่เค้นออกมา
constrained adj ที่บังคับ
constraint n ข้อจำกัด
constraint n ความยับยั้งชั่งใจ
constrict vi กดแน่นเข้าด้วยกัน
constrict vt จำกัดการไหล (เช่น เลือด, อากาศ)
constrict vt ทำให้แคบลง
constricted adj ที่มีขอบเขต
constriction n การหดตัว
constriction n ความรู้สึกแน่นหน้าอก
constrictive n ที่หดตัว
constrictor n งูที่ฆ่าเหยื่อโดยการบีบรัด
construct vt ผูกเรื่อง
construct vt สร้าง
construct from phrv สร้างจาก
construct of phrv สร้างจาก
construct out of phrv สร้างจาก
constructing adj ซึ่งสร้างไว้
construction n การก่อสร้าง
construction n การคิดค้น
construction n การตีความ
construction n คำหรือวลีที่ผูกขึ้น
construction n โครงสร้าง
construction n สิ่งปลูกสร้าง
constructive adj ที่เกี่ยวกับโครงสร้าง
constructive adj ที่ช่วยให้พัฒนาขึ้น
constructor n ผู้สร้าง
construe vt ตีความ
construe vi วิเคราะห์ (ประโยคหรือข้อความ)
construe vt วิเคราะห์ (ประโยคหรือข้อความ)
construe as phrv ทำให้อนุมานว่า
construe with phrv ใช้คำร่วมกับ (คำอื่น)
consul n กงสุล
consul general n กงสุลใหญ่
consular office n สถานเอกอัครราชทูต
consulate n สถานกงสุล
consulate n อำนาจหน้าที่ของกงสุล
consulation n การสนทนา
consult vt ค้นหาข้อมูล
consult vi ทำงานให้คำปรึกษา
consult vi ปรึกษา
consult vt ปรึกษา
consult about phrv ปรึกษาในเรื่อง
consult with phrv ปรึกษา
consult with phrv พบอย่างเป็นทางการ
consultant n ผู้ให้คำปรึกษา
consultation n การปรึกษาหารือ
consultative adj ที่เกี่ยวกับการปรึกษา
consulting n การให้คำปรึกษา
consulting adj เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา
consulting adj ซึ่งให้คำปรึกษา
consumable adj ที่สามารถใช้ให้หมดไปได้
consume vt ใช้จนหมด
consume vt ซื้อ
consume vt ทำลายอย่างสิ้นเชิง
consume vt บริโภค
consume away phrv สูญูเสีย
consume with phrv ท่วมท้นไปด้วย (ความรู้สึก)
consumed adj ซึ่งใช้หมดสิ้น
consumed adj มือสอง
consumedly adv อย่างที่สุด
consumer n ผู้บริโภค
consumer goods n เครื่องอุปโภคบริโภค
consumerism n การคุ้มครองผู้บริโภค
consuming adj แรงกล้า
consummate vt ทำให้เสร็จสมบูรณ์
consummate adj ที่เชี่ยวชาญ
consummate adj มากมาย
consummately adv อย่างมากมาย
consummation n ความสำเร็จจากการทำบางสิ่งจนลุล่วง
consumption n การใช้หมดไป
consumption n การบริโภค
consumption n ปริมาณการบริโภค
consumptive adj ที่ใช้หมดไป
contact n การติดต่อสื่อสาร
contact n การสัมผัส
contact n ช่องทางการติดต่อ
contact adj ซึ่งเกิดโดยการสัมผัส
contact vt ติดต่อ
contact adj ที่ใช้ในการติดต่อ
contact n ผู้ที่เป็นสื่อกลางช่วยเหลือได้
contact vt สัมผัส
contact vi สัมผัส
contact lens n เลนส์สัมผัส
contagion n การติดต่อของโรคโดยการสัมผัส
contagion n โรคติดต่อที่แพร่กระจายด้วยการสัมผัส
contagious adj ซึ่งแพร่กระจายได้ง่าย
contagious adj ที่แพร่กระจายด้วยการสัมผัส
contagious disease n โรคติดต่อที่แพร่กระจายด้วยการสัมผัส
contain vt จำกัด
contain vt จุ
contain vt ประกอบด้วย
contain vt มี
contain vt ยับยั้ง
contain for phrv ยับยั้ง
container n ตู้บรรจุสินค้า
container n ภาชนะใส่ของ
containing n การห่อ
containment n การเก็บไว้ในที่จำกัด
contaminant n สิ่งปนเปื้อน
contaminate vt เจือปน
contaminated adj ซึ่งมีสิ่งเจือปน
contaminated adj ซึ่งทำให้เกิดโรคติดต่อ
contaminated adj ซึ่งเป็นมลพิษ
contamination n การปนเปื้อน
contemn vt ดูถูก
contemplate vt พิจารณา
contemplate vt สังเกตอย่างพินิจพิเคราะห์
contemplation n การพิจารณาใคร่ครวญ
contemplative adj ที่คิดลึกซึ้ง
contemporaneous adj ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยเดียวกัน
contemporaneousness n การเกิดขึ้นพร้อมกัน
contemporary n คนร่วมสมัย
contemporary adj ซึ่งกำลังมีชีวิตอยู่
contemporary adj ซึ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกัน
contemporary adj ทันสมัย
contemporize vi เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
contemporize vt ทำให้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
contempt n การดูถูก
contempt n การหมิ่นประมาท
contemptibility n การเหยียดหยาม
contemptible adj น่าเหยียดหยาม
contemptible or disgusting person n คนตะกละ (คำดูถูก)
contemptible person n คนที่น่ารังเกียจ (คำสแลง)
contemptous adj ดูถูก
contemptuous adj ซึ่งดูหมิ่นหรือเหยียดหยามผู้อื่น
contemptuously adv อย่างดูถูกผู้อื่น
contend vi ต่อสู้ (เพื่อบางสิ่ง)
contend vt ต่อสู้ (เพื่อบางสิ่ง)
contend vi โต้เถียง
contend vi ยืนยัน
contend about phrv โต้เถียงเกี่ยวกับ
contend against phrv แข่งขันกับ
contend for phrv แข่งขันเพื่อ
contend over phrv แข่งขันกับ
contend with phrv แข่งขันกับ
contend with phrv ดิ้นรนต่อสู้กับ
contender n คู่ต่อสู้
content n จำนวนของสิ่งที่บรรจุอยู่
content n ปริมาณความจุ
content n สาร
content n หัวข้อ
content n ความพึงพอใจ
content vt ทำให้พอใจ
content adj ที่พร้อมจะยอมรับ
content adj พอใจในสภาพของตนเอง
content with phrv ทำให้พอใจด้วย
content word n คำแสดงเนื้อหา (ทางไวยากรณ์ เช่น คำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์ เป็นต้น)
contented adj ที่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่
contentedly adv อย่างพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่
contention n การแข่งขัน
contention n การโต้แย้ง
contention n ความคิดเห็นในการโต้แย้ง
contentious adj ซึ่งโต้เถียงกัน
contentment n ความพอใจ
contents n ปริมาณสูงสุดที่จะรับได้
contents n สาระสำคัญ
conterminous adj ใกล้เคียง
contest n การแข่งขัน
contest n การดิ้นรน
contest vt เข้าร่วมการประกวด
contest vt ท้าทาย
contest against phrv แข่งขันกับ
contest against phrv ดิ้นรนต่อสู้กับ
contest with phrv แข่งขันกับ
contest with phrv ดิ้นรนต่อสู้กับ
contestant n ผู้แข่งขัน
context n บริบท
context n สภาพแวดล้อม
contiguity n การติดกัน
contiguous adj ซึ่งใกล้ชิด
contiguous adj ซึ่งติดกัน
continence n การกลั้น (ปัสสาวะหรืออุจจาระ)
continence n การบังคับใจตัวเอง
continent n ทวีป
continent adj ที่สามารถกลั้น (ปัสสาวะหรืออุจจาระ)
continental adj เกี่ยวกับทวีปยุโรป
continental adj เกี่ยวกับแผ่นดินใหญ่
continental n จำนวนที่เล็กน้อย
continental shelf n ไหล่ทวีป
contingence n การสัมผัส
contingency n ความบังเอิญ
contingency n เรื่องบังเอิญ
contingent n ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ
contingent adj ที่อาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้น
continguous n เส้นตรงหรือเส้นโค้งที่สัมผัสกับเส้นตรง/โค้งอื่นแต่ไม่ตัดกัน
continual adj ต่อเนื่อง
continual adj ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
continually adv เป็นประจำ
continually adv อย่างต่อเนื่อง
continuance n การเกิดขึ้นต่อเนื่อง
continuance n ระยะเวลา
continuant n เสียงพยัญชนะที่ออกเสียงยาวต่อเนื่องกัน
continuation n การต่อเนื่องกัน
continuation n การเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง (หลังจากถูกขัดจังหวะ)
continuative adj ที่ทำให้ต่อเนื่อง
continuator n ผู้ที่ทำต่อ
continue vi ดำเนินต่อไป
continue vt ดำเนินต่อไป
continue vi เริ่มอีกครั้ง
continue to be vi ยังเป็น
continue with phrv ดำเนินต่อไป
continued adj ต่อเนื่อง
continuing adj ที่เริ่มอีกครั้ง
continuing education n การศึกษานอกเวลางาน
continuity n ความต่อเนื่องกัน
continuous adj ซึ่งติดต่อกัน
continuous series n การไหลต่อเนื่อง
continuously adv อย่างต่อเนื่อง
continuousness n ความต่อเนื่องกัน
conton n แผนกในโรงพยาบาลที่มีคนไข้ประเภทเดียวกัน
contort vt ทำให้บิดเบี้ยว
contort vt ทำให้ไม่เหลือเค้าเดิม
contort vi บิดเบี้ยว
contorted adj ผิดรูปผิดร่าง
contortion n การบิดเบี้ยว (โดยเฉพาะใบหน้าหรือส่วนของร่างกาย)
contour adj ตามรูปร่างของพื้นดิน
contour n ลักษณะทั่วๆ ไป
contour vt วาดเส้นเค้าโครง
contour vt สร้างตามลักษณะธรรมชาติของพื้นดิน
contour n เส้นขอบ
contour adj เหมาะกับรูปร่าง
contour vt ออกแบบให้เหมาะกับรูปร่าง
contra prf ตรงข้าม
contra prf ต้าน
contra diction n ข้อโต้แย้ง
contra- prf ต้าน
contraband n การค้าขายที่ผิดกฎหมาย
contraband adj ที่ขายอย่างผิดกฎหมาย
contraband n สินค้าเถื่อน
contraception n การคุมกำเนิด
contraceptive n ยาหรือสิ่งที่ใช้คุมกำเนิด
contraceptive device n ห่วงคุมกำเนิดที่ใส่เข้าไปในช่องคลอด
contraclockwise adj ที่ทวนเข็มนาฬิกา
contract n การว่าจ้างเพื่อฆาตกรรม
contract n การสัญญา
contract n ข้อตกลง
contract vt จัดงานแต่งงาน
contract vt ติดโรค
contract vi ทำสัญญา
contract vt ทำให้หดตัว
contract n นิติกรรมสัญญา
contract vt ย่อ
contract vi หด
contract for phrv ทำสัญญาสร้าง
contract in phrv ทำสัญญาเข้าร่วม
contract out phrv เซ็นสัญญาจ้าง
contract with phrv ทำสัญญา
contracted adj ที่หดตัว
contractile adj ที่หดตัวได้
contraction n การหดตัว
contraction n คำย่อ
contractor n ผู้ทำสัญญา
contractor n สิ่งที่หดตัว
contractual adj ที่เกี่ยวกับสัญญา
contracture n การหดตัวของกล้ามเนื้อ
contradict vt ขัดแย้ง
contradict vt โต้แย้ง
contradiction n ความแตกต่าง
contradiction in terms idm คำพูดต้องห้าม
contradictory adj ซึ่งตรงกันข้ามกัน
contradistinction n ความแตกต่างกัน
contraflow n การเดินรถบนถนนด้านหนึ่งชั่วคราว (เนื่องจากอีกด้านหนึ่งปิดซ่อมทาง)
contraint n การยับยั้ง
contraption n เครื่องมือ
contrapuntal adj ที่เกี่ยวกับตำแหน่งตรงข้าม
contrarily adv อย่างตรงกันข้าม
contrariwise adv อย่างตรงกันข้าม
contrary n การตรงกันข้าม
contrary adj ซึ่งขัดแย้งกัน
contrary adj ซึ่งเป็นอุปสรรค
contrary adj ตรงกันข้าม
contrast n ความแตกต่าง
contrast n ความแตกต่างระหว่างความสว่างและความมืด
contrast vi แตกต่างกัน
contrast vt เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง
contrast n สิ่งที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง
contrast with phrv แสดงความแตกต่างกับ
contrast with phrv ตรงข้ามกับ
contravene vt โต้แย้ง
contravene vt ฝ่าฝืน
contravention n การฝ่าฝืนกฎ
contretemps n เหตุการณ์ที่น่าละอาย
contribute vi มีส่วนทำให้
contribute vi ให้ (เพื่อช่วยเหลือ)
contribute vt ให้ (เพื่อช่วยเหลือ)
contribute to phrv บริจาค (เงินหรือเวลา)
contribute to phrv ส่งเรื่องไปตีพิมพ์ (หนังสือ, นิตยสารฯลฯ)
contribute to phrv รับผิดชอบต่อ
contribute towards phrv บริจาค (เงินหรือเวลา)
contribute towards phrv ส่งเรื่องไปตีพิมพ์ (หนังสือ, นิตยสารฯลฯ)
contribute towards phrv รับผิดชอบต่อ
contributing adj เกี่ยวกับการบริจาค
contribution n การบริจาค
contribution n สิ่งที่บริจาค
contributor n ผู้บริจาค
contributory adj เกี่ยวกับการบริจาค
contrite adj สำนึกผิด
contrition n ความสำนึกผิด
contrivance n สิ่งประดิษฐ์
contrivance n อุบาย
contrive vi ประดิษฐ์ (อย่างชาญฉลาด)
contrive vt วางแผน
contrived adj ที่วางแผนไว้
control n การจำกัด
control vt ควบคุมดูแล
control n เครื่องควบคุม
control vt จัดการ
control vt ตรวจสอบ
control n ทักษะ
control n ผู้ควบคุม
control n มาตรฐานเปรียบเทียบในการทดลอง
control n สถานที่ที่ใช้ในการควบคุม
control n อำนาจในการควบคุม
control mechanism n เครื่องควบคุม
control panel n แผงหน้าปัดรถยนต์
controllable n ที่ควบคุมได้
controlled adj ซึ่งถูกควบคุม
controlled adj ซึ่งมีทักษะ
controller n ผู้ควบคุม
controlling n ที่ควบคุม
controversial adj ซึ่งก่อให้เกิดการโต้แย้ง
controversial adj ซึ่งชอบโต้แย้ง
controversialist n คนที่ชอบโต้แย้ง
controversy n การโต้เถียงอย่างรุนแรง
controvert vt โต้แย้ง
controvertible adj ซึ่งก่อให้เกิดการโต้แย้ง
contrue with phrv ใช้ (คำ) ร่วมกับ (คำอื่น)
contumacious adj ดื้อรั้น
contumacy n การดื้อรั้น
contumely n การสบประมาท
contuse vi ฟกช้ำ
contusion n รอยฟกช้ำ
conundrum n ปริศนาคำทาย
conundrum n ปัญหาที่ยากจะแก้ออก
convalesce vi พักฟื้น
convalesce from phrv พักฟื้นจาก
convalescence n การพักฟื้น
convalescence n ระยะพักฟื้น
convalescent adj ที่ค่อยๆ ฟื้นตัว (จากการเจ็บป่วย)
convection n การพาความร้อนหรือของเหลวหรือก๊าซ
convection n การหมุนเวียน
convenance n พฤติกรรมที่เหมาะสม
convene vi ชุมนุมกัน
convene vt ถูกเรียกให้มาชุมนุมกัน
convene vt เรียกตัว (ศาล)
convenience n ความสะดวก
convenience n เครื่องอำนวยความสะดวก
convenience n ห้องสุขา
convenience food n อาหารกึ่งสำเร็จรูป
conveniency n คนหรือสิ่งอำนวยความสะดวก
convenient adj สะดวก
conveniently adv อย่างสะดวก
convening n การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกอง
convent n สังคมของหญิงผู้ที่อุทิศตนให้ศาสนา
convent n สำนักแม่ชี
convention n การชุมนุม
convention n การประชุม
convention n ข้อตกลง
conventional adj เกี่ยวกับประเพณีนิยม
conventional adj ซึ่งเกี่ยวกับการชุมนุม
conventional adj ธรรมดา
conventionalise vt ทำให้เป็นธรรมเนียม
conventionality n การปรับให้เข้ากับธรรมเนียมปฏิบัติ
conventionalize vt ทำให้เป็นธรรมเนียม
conventioneer n ผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมเนียม
conventionhall n เต็นท์ขนาดใหญ่
converge vi ค่อยๆ กลายมาเป็นเหมือนกัน
converge vi บรรจบกัน
converge vi ไปยังจุดหมายเดียวกัน
converge on phrv บรรจบกันที่
convergence n การมาบรรจบกัน
convergent adj ซึ่งมาบรรจบกัน
converging adj ซึ่งมาบรรจบกัน
converging lens n เลนส์นูน
conversable adj ที่คุยด้วยง่าย
conversant adj ที่มีประสบการณ์
conversation n การสนทนา
conversational adj ที่เกี่ยวกับการสนทนา
conversationalist n คนที่ช่างสนทนา
conversationist n คนที่ช่างสนทนา
converse n การสนทนา
converse vi คุยโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์
converse vi สนทนา
converse n ความตรงกันข้าม
converse adj ที่ตรงกันข้าม
converse about phrv พูดคุยเกี่ยวกับ
converse on phrv พูดคุยเกี่ยวกับ
converse with phrv พูดคุยกับ
conversely adv ในทางกลับกัน
conversion n การเปลี่ยนความเชื่อ
conversion n การเปลี่ยนแปลง
conversion n การแปลงหน่วยวัด
conversion n สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
convert n คนที่เปลี่ยนความเชื่อ
convert vt ทำให้เปลี่ยนความเชื่อ
convert vt เปลี่ยน
convert vi เปลี่ยน
convert vi เปลี่ยนความเชื่อ
convert vt แปลงหน่วยวัด
convert from phrv เปลี่ยนศาสนาหรือความเชื่อจาก
convert from phrv เปลี่ยนจาก
convert into phrv เปลี่ยนเป็น
convert to phrv เปลี่ยนศาสนาหรือความเชื่อเป็น
convert to phrv ทำให้เปลี่ยนเป็น
converted adj ที่เปลี่ยนแปลง
converter n เครื่องมือที่ใช้ในการสับเปลี่ยน (เช่น กระแสไฟฟ้า)
convertible adj ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
converyance n ยานพาหนะ
convex vt ทำให้นูน
convex adj นูน
convex vi นูนออกมา
convex lens n เลนส์นูน
convey vt ขนส่ง
convey vt ถ่ายทอด
convey vt สื่อไปถึง
convey vt แสดงถึง
convey to phrv ส่งไป
convey to phrv ถ่ายทอดให้กับ
convey to phrv โอนให้กับ (ทางกฎหมาย)
conveyable adj ซึ่งสามารถเจรจากันได้
conveyable adj หิ้วได้
conveyance n การขนส่ง
conveyance n การโอนกรรมสิทธิ์
conveyance n ยานพาหนะ
conveyance of title n การโอนกรรมสิทธิ์
conveyance of title n การโอนกรรมสิทธิ์
conveyancing n การโอนกรรมสิทธิ์
conveyer n ผู้ขนส่ง
conveyor n ผู้ขนส่ง
convict vi ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิดจริง
convict n นักโทษ
convict vt พิสูจน์ว่ามีความผิด
convict of phrv ประกาศว่ามีความผิดฐาน
convict of phrv ทำให้เชื่อในเรื่อง
conviction n การพิสูจน์ว่ากระทำผิด
conviction n ความเชื่อมั่น
convince vt ทำให้แน่ใจ
convince vt โน้มน้าว
convince of phrv ทำให้เชื่อในเรื่อง
convinced adj ที่ถูกโน้มน้าว
convincing adj ซึ่งโน้มน้าว
convincing adj แน่ชัด
convivial adj ที่ชอบสังสรรค์
convivial adj ที่สนุกสนานรื่นรมย์
conviviality n ความสนุกสนาน
convocation n การเรียกมาชุมนุม
convoke vt เรียกชุมนุม
convolute vt ขด
convolute vi ขด
convoluted adj ที่ซับซ้อนมาก
convolution n รอยหยักของสมอง
convolution n ลักษณะที่ม้วนขดอยู่
convolve vt ทำให้ม้วนเข้าด้วยกัน
convolve vi ม้วนเข้าด้วยกัน
convoy vt คุ้มกันการเดินทาง
convoy n ยานพาหนะที่เดินทางไปด้วยกัน
convoy n ยานพาหนะหรือเรือคุ้มกันการเดินทาง
convulate vi ขดเป็นวง
convulate vt ม้วน
convulse vt ทำให้ยุ่งเหยิง
convulse vt ทำให้สั่นอย่างแรง
convulse vi สั่นอย่างแรง (แบบควบคุมไม่ได้)
convulse with phrv ทำให้สั่นหรือกระตุก
convulsion n การสั่นอย่างรุนแรง
convulsion n ความชุลมุนวุ่นวาย
convulsive adj ที่เกิดการสั่นกระตุก
convulsively adv อย่างที่เกิดการสั่นกระตุก
cony n กระต่าย (โดยเฉพาะที่มีถิ่นกำเนิดในยุโรป)
cony n หนังกระต่าย
coo vt กระซิบกระซาบ
coo vi กระซิบกระซาบ
coo vi ขัน (เสียงนกพิราบ)
coo n เสียงร้องของนกพิราบหรือนกเขา
coo-coo sl หมดสติ
coo-coo sl เป็นบ้า
cook vi เกิดขึ้น
cook vi ทำอาหาร
cook vt ทำอาหาร
cook vt ปลอมแปลง
cook n พ่อครัว
cook vi อึดอัดเพราะอากาศร้อน
cook out phrv ทำอาหารข้างนอก
cook up phrv ทำอาหารอย่างเร็ว
cook up phrv แต่งเรื่อง (คำไม่เป็นทางการ)
cookbook n ตำราอาหาร
cooker n หม้อหุงข้าว
cookery n การปรุงอาหาร
cookery n รูปแบบการปรุงอาหาร
cookery n สถานที่ปรุงอาหาร
cookhouse n ห้องครัว
cookie n คุกกี้
cookie n บุคคล (ที่มีลักษณะเฉพาะ)
cookie sheet n กระทะโลหะแบนสำหรับทำขนมอบกรอบ (เช่น ขนมปังกรอบ)
cooking n การทำครัว
cooking adj ที่ใช้ในการปรุงอาหาร
cooking n อาหารที่เตรียมไว้
cooking with gas sl ทำถูกทีเดียว
cooking with gas sl ประสบผลสำเร็จ
cooky n ุคุกกี้
cool n ความทันสมัย
cool n ความสงบเยือกเย็น
cool adj ใจเย็น
cool adj ซึ่งมีจังหวะที่ผ่อนคลาย (บทเพลง)
cool adj ดีเลิศ (คำสแลง)
cool adj ทันสมัย
cool vt ทำให้เย็นลง
cool vt ทำให้ลดน้อยลง (อารมณ์, ความโกรธ, ความกระตือรือร้น)
cool adj เย็น
cool adj เย็นชา
cool vi เย็นลง
cool vi ลดน้อยลง (อารมณ์, ความโกรธ, ความกระตือรือร้น)
cool sl เจ๋ง
cool sl โอเค
cool down phrv ทำให้เย็นลง
cool down phrv ทำให้สงบลง
cool down phrv ทำให้ร้อนน้อยลง
cool down phrv ทำให้ (อารมณ์) เย็นลง
cool down phrv สนใจน้อยลง
Cool it! idm ใจเย็นๆ
cool off phrv ทำให้ร้อนน้อยลง
cool off phrv ทำให้ (อารมณ์) เย็นลง
cool off phrv สนใจน้อยลง
cool off phrv กระตือรือร้นน้อยลง
cool off sl ใจเย็นๆ
cool out phrv ห้าม
cool out sl ใจเย็นๆ
cool up phrv จำกัดสิทธิเสรีภาพ
cool-headed adj สุขุม
cool, calm, and collected sl สงบสติ
coolant n สารที่ช่วยลดความร้อน (เช่น สำหรับเครื่องยนต์)
cooler n เครื่องทำความเย็น, ตู้เย็น, กระติก, ภาชนะแช่เย็น, ภาชนะเก็บของเย็น, น้ำยาทำความเย็น
coolheaded adj ใจเย็น
coolie n กุลี
cooling adj หนาวเย็น
cooling adj เย็น
cooling n การทำให้เป็นน้ำแข็ง
cooling breeze n ลมทะเล
coolness n ความสุขุม
coolness n ความหนาวเย็น
coolness n ความเย็น
coolness n ความสุขุม
coolness n ท่าทางสงบเยือกเย็น
coolness n (ภาษาฝรั่งเศส) ความใจเย็น
cooly n กุลี
coon n แรคคูน (คำย่อของ raccoon)
coon sl คนดำ
coop n กรง
coop n เครื่องจักสานสำหรับจับปลา
coop n เล้าไก่
coop in phrv จำกัดสิทธิเสรีภาพ
coop up vt ใส่คอก
cooper n ช่างทำหรือซ่อมถังไม้
cooper vi ทำหรือซ่อมถังไม้
cooper vt ทำหรือซ่อมถังไม้
cooperate vi ยอมทำตาม
cooperate vi ร่วมมือ
cooperate on phrv ร่วมมือกับ
cooperate with phrv ร่วมมือกับ
cooperate with phrv เป็นประโยชน์กับ
cooperating n ที่ช่วยเหลือ
cooperating adj ที่กระทำร่วมกัน
cooperation n การทำงานร่วมกัน
cooperation n การยอมทำตาม
cooperative adj ซึ่งทำงานร่วมกัน
cooperative adj ซึ่งเป็นเจ้าของร่วมกัน (ห้องชุด)
cooperative adj ที่ให้ความร่วมมือด้วยดี
cooperative n ร้านสหกรณ์
cooperative n ห้องชุด
cooperatively adv อย่างเต็มใจ
cooperator n หุ้นส่วน
coopt onto phrv แต่งตั้ง
coordinate adj ซึ่งมีหน้าที่ทางไวยากรณ์เหมือนกัน
coordinate vi ทำงานไปพร้อมกัน
coordinate vt ทำให้ทำงานไปพร้อมกัน
coordinate vt ทำให้ประสานกัน
coordinate n บุคคลหรือสิ่งของที่อยู่ระดับเดียวกัน
coordinate adj ระดับเดียวกัน
coordinate n ระยะพิกัด
coordinate with phrv เข้ากันกับ
coordinated adj เกี่ยวข้องระหว่างคนสองคน
coordinates n เสื้อผ้าที่เข้าชุดกัน
coordination n การเคลื่อนที่ไปพร้อมกัน
coordination n การทำงานประสานกัน
coordinator n ผู้ประสานงาน
coot n คนที่แปลกๆ
cop vt ขโมย
cop vt คว้า
cop n ตำรวจ (คำสแลง)
cop n หลอดด้าย
cop sl จับ
cop from phrv ขอจาก (คำไม่เป็นทางการ)
cop it idm ถูกลงโทษ
cop it sl ตาย
cop it sl ตกอยู่ในปัญหา
cop out phrv สารภาพผิดกับตำรวจ (คำไม่เป็นทางการ)
cop out phrv เลี่ยงความรับผิดชอบในเรื่อง (คำไม่เป็นทางการ)
cop some zeds sl นอนหลับ
cop-out n การละทิ้งความรับผิดชอบ (คำสแลง)
cop-shop sl สถานีตำรวจ
cop-shop sl สถานีตำรวจ
copal n ยางไม้ที่ใช้ทำน้ำยาขัดเงา
copartner n หุ้นส่วน (มักมีหุ้นเท่าๆ กัน)
copasetic sl เห็นพ้องด้วย
cope vi รับมือได้
cope with phrv จัดการกับ
copestone n หินที่วางอยู่บนกำแพง
copier n เครื่องมือในการคัดลอก
copilot n นักบินมือสอง
coping saw n เลื่อยมือที่มีรูปตัวยู (มักใช้ตัดไม้ที่ต้องการให้เป็นลายโค้ง)
copious adj ที่ใช้คำพูดเยิ่นเย้อ
copious adj มากมาย
copiously adv อย่างมากมาย
copiously adv อย่างยืดยาว
copiousness n ความมากมาย
copped sl ถูกจับ
copper n ทองแดง
copper adj เป็นสีทองแดง
copper n สีทองแดง
copper vt หุ้มด้วยทองแดง
copper n เหรียญทองแดง เช่น เพนนี
copper n ตำรวจ (คำสแลง)
copper sl ตำรวจ
copper color n สีทองแดง
copper colored adj ที่มีสีทองแดง
copperplate n แผ่นพิมพ์ที่ทำจากทองแดง
coppersmith n ช่างทำเครื่องทองแดง
copperware n เครื่องทองแดง (โดยเฉพาะเครื่องครัว)
coppery adj ที่มีสีทองแดง
coppice n พื้นที่ที่มีต้นไม้ขนาดเล็กขึ้นหนาแน่น
copra n เนื้อมะพร้าวแห้ง (สำหรับทำน้ำมันมะพร้าว)
copse n พื้นที่ที่มีต้นไม้ขนาดเล็กขึ้นหนาแน่น
copter n เฮลิคอปเตอร์
copula n ตัวเชื่อม (ระหว่างสิ่งสองสิ่ง)
copulate vi มีเพศสัมพันธ์
copulate with phrv มีเพศสัมพันธ์กับ
copulation n การมีเพศสัมพันธ์
copulative element n คำบุพบท
copy vt ทำสำเนา
copy vt ทำอย่างเดียวกัน
copy vt เลียนแบบ
copy vi เลียนแบบ
copy n สำเนา
copy n หนึ่งในหลายชิ้น (ที่เหมือนกัน)
copy counterfeit vt จำลอง
copy down phrv ลอกลง
copy out phrv ลอก
copy-edit vt แก้ไขต้นฉบับ
copybook n หนังสือสำหรับคัดลายมือ
copyboy n เด็กที่ทำหน้าที่ส่งจดหมายหรือเอกสารในสำนักงานหนังสือพิมพ์
copycat n ผู้ที่เลียนแบบผู้อื่น
copycat sl คนชอบเลียนแบบคนอื่น
copyholder n ที่ตั้งหนังสือ
copying n การละเมิดลิขสิทธิ์
copyist n ผู้ที่ทำงานคัดลอกจากต้นฉบับ
copyist n ผู้ที่ลอกเลียนแบบ
copyread vt แก้ไขต้นฉบับ
copyreader n บรรณาธิการ
copyright adj ซึ่งมีการคุ้มครองลิขสิทธิ์
copyright vt ปกป้องลิขสิทธิ์
copyright n ลิขสิทธิ์
copyrighted adj ซึ่งมีการคุ้มครองลิขสิทธิ์
copywriter n ผู้เขียนคำโฆษณา
coquet vi ยั่วยวน
coquetry n พฤติกรรมยั่วยวน
coquette n ผู้หญิงที่ยั่วยวนผู้ชาย
coquettish adj ที่ยั่วยวนผู้ชาย
cor int เสียงอุทานแสดงความประหลาดใจหรือชื่นชม
coracle n เรือชนิดหนึ่งมีขนาดเล็กทำด้วยหนังสัตว์
coral n ของซึ่งทำด้วยหินปะการัง
coral adj ซึ่งมีสีแสดเข้ม
coral n สีแสดเข้ม
coral n หินปะการัง
coral reef n แนวปะการัง
cord n เชือก
cord vt ผูกด้วยเชือก
cord n สายไฟ
cordage n จำนวนเชือกทั้งหมด
cordate adj ที่มีรูปหัวใจ (ใบไม้)
cordial adj ด้วยความจริงใจ
cordial adj ที่ดูอบอุ่นและเป็นมิตร
cordial n เหล้า
cordiality n ความอบอุ่นเป็นกันเอง
cordially adv อย่างจริงใจ
cordially adv อย่างอบอุ่น
cordless adj ที่ไม่จำเป็นต้องใช้สายไฟ
cordon n แถวของตำรวจหรือทหารที่ล้อมเพื่อป้องกัน
cordon off phrv ปิดล้อม
core n ก้อนหินที่คนโบราณนำมาทุบเป็นเกล็ดใช้เป็นเครื่องมือ
core n แกนของผลไม้
core n แกนโลก
core n ใจความสำคัญ
core adj ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ
core n ส่วนสำคัญ
core n หน่วยความจำคอมพิวเตอร์
core vt เอาส่วนในออก
corer n เครื่องมือที่ใช้คว้านเอาเม็ดออก
corespondent n ชู้
coriander n ผักชี, เครื่องเทศทำจากเมล็ดผักชี
cork n จุกไม้ก๊อก
cork vt บังคับความรู้สึก
cork vt ปิดด้วยจุกไม้ก๊อก
cork n เปลือกนอกของต้นโอ๊ค
cork n ลูกลอย
cork up phrv ปิดจุก
cork up phrv ปิดกั้นความรู้สึก (คำไม่เป็นทางการ)
corkage n ค่าบริการในการเสิร์ฟไวน์
corked adj ที่ปิดหรืออุดแน่น
corker n เครื่องปิดจุกก๊อก
corker sl คนหรือสิ่งที่ดีเยี่ยม
corking sl สุดยอด
corkscrew vi เคลื่อนที่หมุนรอบ
corkscrew vt ม้วนเป็นเกลียว
corkscrew n สว่านเปิดจุกขวด
corky adj ที่ทำจากไม้ก๊อก
corm n หัวของพืชบางชนิด
cormorant n คนโลภ
cormorant n นกกาน้ำ
corn vt เก็บรักษาและปรุงด้วยเกลือ
corn n ข้าวโพด
corn n ต้นข้าวโพด
corn n เมล็ดข้าวโพด
corn vt เลี้ยงด้วยเมล็ดข้าวโพด
corn n ตาปลา
corncob n แกนของฝักข้าวโพด
cornea n กระจกตา
cornelian n หินที่มีสีแดง สีน้ำตาลแดงหรือสีขาว
corner n การเตะมุม
corner n การผูกขาด
corner adj ซึ่งตั้งอยู่ที่มุม
corner vt ต้อนเข้ามุม
corner vt ทำให้ตกในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
corner n ที่สงบเงียบ
corner vt ผูกขาด
corner adj เพื่อให้วางเข้ามุม
corner n มุม
corner vi เลี้ยวตรงมุม
corner n สถานการณ์ที่ยากลำบาก
corner n สิ่งที่ทำมาเพื่อให้วางเข้ามุม
corner n หัวถนน
cornered adj ซึ่งตกในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
cornered adj ซึ่งมีหลายมุม
cornerstone n บุคคลหรือสิ่งสำคัญพื้นฐาน
cornerstone n